Wideoszkolenie: WYCINKA DRZEW – ZMIANY od 9 września 2017 r.

Jaki wpływ na usuwanie zieleni będzie miała nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami? Opłaty i kary pieniężne za usuwanie drzew.


W programie m.in., wybrane zagadnienia:

Szczegółowy program szkolenia:

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.