Wideoszkolenie: Transkrypcje

Jak poprawnie przeprowadzić transkrypcje aktów zagranicznych? Czy możliwa jest transkrypcja aktu małżeństwa jednej płci? Które dokumenty poddaje się legalizacji, a które apostille? Procedura wydawania wielojęzycznych formularzy standardowych

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla kierowników urzędów stanu cywilnego

Uwaga, powiemy kto i kiedy może złożyć wniosek o odtwarzanie aktu stanu cywilnego!
Podczas szkolenia omówimy, jak poprawnie przeprowadzić transkrypcje aktów zagranicznych. Poruszymy kwestię interpretacji orzeczeń dotyczących transkrypcji aktu małżeństwa jednej płci oraz transkrypcji aktu urodzenia dziecka narodzonego w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji. Przeanalizujemy procedurę wydawania wielojęzycznych formularzy standardowych oraz wpływ wprowadzenia formularzy na pracę urzędników i kierownika USC.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jeśli obywatel Ukrainy nie ma dokumentów, to czy będzie możliwe odtworzenie dokumentów?
 • Czy zawsze, do każdego aktu stanu cywilnego przedstawianego do transkrypcji, trzeba nadać apostille lub legalizację? Czy w sytuacji wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej należy wymagać apostille?
 • Jak radzić sobie z transliteracją ukraińskich aktów?
 • Jak traktować wielojęzyczne akty niezgodne z konwencją dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego? Czy należy je tłumaczyć?
 • Czy dokonując transkrypcji aktu urodzenia bez danych ojca, należy wpisać dane przesłaniające (wprost do aktu czy wzmianką)?
 • Czy transkrypcję aktu urodzenia można sprostować na podstawie aktu małżeństwa i oświadczeń rodziców?
 • Stosowanie pisowni przy transkrypcji imion i nazwisk. Jak to robić w przypadku nazwisk polskich, a jak w przypadku zagranicznych?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych
 • Apostille MSZ Polska
 • Orzeczenia NSA 10.10.2018-1
 • Rozporządzenie MSWiA w sprawie transliteracji
 • Rozporządzenie UE 2016.1191-1
 • Ustawa o tłumaczach przysięgłych
 • Wniosek o formularz wielojęzyczny - odpisy
 • Wniosek o formularz wielojęzyczny - zaświadczenie
 • Wniosek o transkrypcje aktu zgonu
 • Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa
 • Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia
 • Wyrok WSA 20.10.2016
 • Kodeks rodzinny Ukrainy (wyciąg)
 • Oświadczenie tłumacza UKR
 • Oświadczenie zgłaszającego
 • Proces rejestracji obywatela Ukrainy o statusie UKR - wyciąg
 • Rejestracja obywatela Ukrainy o statusie UKR - wyciąg
 • Umowa Polska - Ukraina

Szczegółowy program szkolenia:

Wybrane pytania, które padły podczas ostatniego szkolenia:

  • Czy można przyjąć formularz pomocniczy jako tłumaczenie aktu?
  • Czy można wymagać pełnomocnictwa od dziadka lub babci?
  • Czy obligatoryjne jest stosowanie prawa prywatnego międzynarodowego w transkrypcji AM dla obcokrajowca, w przypadku braku oświadczenia o nazwiskach i braku protokołu konsula?
  • Jeżeli w akcie małżeństwa jest brak zapisu o dacie i miejscu zawarcia małżeństwa, ale osoba złożyła dodatkowo zaświadczenie o zawartym związku małżeńskim, w którym dane są zamieszczone, to czy możemy wpisać te informacje w transkrybowanym akcie?
  • Pani urodziła się w Niemczech, ale jest obywatelką Ukrainy. Przyniosła akt urodzenia sporządzony na Ukrainie. Czy odmawiamy i wymagamy aktu urodzenia sporządzonego w Niemczech?
  • Akt z USA - „poświadczony dokument stanu cywilnego” - z pieczęcią powiatu Clark Nevada, bez miejsca zawarcia małżeństwa. Jest to certyfikowany wypis aktu małżeństwa. Czy w takim przypadku należy zostawić pustą rubrykę miejsca zawarcia małżeństwa?
  • Na podstawie jakiego przepisu zabieramy paszport i przesyłamy do ambasady?
  • Ponad 20 lat temu w Stanach Zjednoczonych zmarło małżeństwo. Syn twierdzi, że oryginały aktów zgonu zostawił w sądzie (20 lat temu), do przeprowadzenia sprawy spadkowej. Mówi, że nie posiada oryginałów tych aktów zgonu i nie jest w stanie uzyskać nowych. Zależy mu przede wszystkim o zarejestrowanie w bazie PESEL informacji, że rodzice zmarli, żeby mógł ich wymeldować. Jakich dokumentów wymagać i od czego zacząć? Czy mając np. kopie tych aktów, potwierdzonych za zgodność przez nasz sąd, w którym toczyła się sprawa można dokonać odtworzenia aktów zgonu? Czy przy transkrypcji aktu zgonu dostosowujemy pisownię czy robimy sprostowanie?
  • Czy należy wydać decyzję odmowną, jeżeli wzywamy do przedłożenia apostille i wniosek nie zostanie uzupełniony?
  • Jaką argumentację można uznać za uzasadnioną w przypadku odmowy dostarczenia apostille?
  • Skąd praktyka, aby do aktów z USA rutynowo dołączać apostille? Przepisy stanowią, że wymagamy wtedy, gdy mamy wątpliwość co do przedstawianego aktu, a tylko akty z niektórych stanów budzą wątpliwości
  • Jeśli osoba transkrybuje akt małżeństwa z Ukrainy sprzed 30 lat i akt zgonu mężczyzny sprzed roku, ale nie ma w nim jego stanu cywilnego ani danych żony (takie informacje nie figurują w aktach zgonu), to czy można zmienić stan cywilny kobiety w rejestrze PESEL na „wdowa”?
  • Zdarza się, że osoby przychodzą z laurkami, które dostali po zawarciu związku małżeńskiego (dotyczy to małżeństw zawartych w Stanach Zjednoczonych, najczęściej w latach 90. i są przekonani, że to akt małżeństwa.
  • Czy chcąc uznać akt małżeństwa z Nepalu powinniśmy posiłkować się tłumaczeniem z nepalskiego na angielski przez notariusza?
  • Czy musimy przyjmować tylko komplet dokumentów, czy dopuszczalne jest złożenie części, z możliwością ich uzupełnienia?
  • Czy brat może bez pełnomocnictwa złożyć wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa (ma oryginał i tłumaczenie aktu), czy lepiej, żeby wniosek złożył pełnoletni syn?
  • Mamy transkrypcję AM kobiety, która w akcie z Saint Lucia ma wpisane dane poprzedniego męża, a u nas figuruje jako panna. Urząd umiejscawiał AM tej pani, ale go też unieważnił. Przesłano nam postanowienie o jego unieważnieniu, ale nie wynika z niego fakt, że małżeństwo zostało unieważnione. Nie posiadamy oryginału AM.
  • Jak przeprowadzić transkrypcję w następującym przypadku: kobieta w akcie z 2019 ma wpisane dane poprzedniego małżonka. U nas jest panną, a w 2014 roku była małżonką innego mężczyzny. Akt poprzedni był transkrybowany w 2014, a później akt został unieważniony. Nie małżeństwo, tylko akt unieważniony. Postanowienie o unieważnieniu aktu jest z 2021. Nowe małżeństwo w 2019. Mamy wniosek o transkrypcji małżeństwa z 2019. Czy to panna, czy rozwódka?
  • Gdzie znaleźć listę tłumaczy z Unii Europejskiej?
  • Czy uznajemy akty ukraińskie w laminacie?
  • Co gdy jeden z małżonków nie żyje, a żyjący małżonek upoważnia do transkrypcji aktu brata swojej zmarłej żony?


         1. Jak poprawnie przeprowadzić transkrypcje aktów zagranicznych?

         • Kto może złożyć wniosek o odtwarzanie aktu stanu cywilnego? Jakie dokumenty są wymagane?
         • Czy do złożenia wniosku o transkrypcję aktu urodzenia dziecka konieczna jest obecność obojga rodziców?
         • Czy do wniosku o transkrypcję aktu małżeństwa należy załączyć numery polskich aktów urodzenia małżonków z Systemu Rejestrów Państwowych ŹRÓDŁO lub ich odpisy?
         • Jak dokonać transkrypcji/odtwarzania aktu małżeństwa z kraju, gdzie system rejestracyjny jest całkiem różny od polskiego i nie ma rejestracji w USC? Czy akt małżeństwa jest ważny w Polsce?
         • W przypadku Szwecji kompetencje polskiego USC wykonuje Urząd Skarbowy. Czym różnią się takie dokumenty, co zawierają i jaką mają formę?
         • Dokument z Wysp Zielonego Przylądka - u kobiety jest wpisane imię i nazwisko ale to nie jest nazwisko tylko nazwisko rodowe - czy możemy sprostować na podstawie zbiorówki?
         • Czy jest prawdą, że na podstawie wniosku można zostawić miejsce zdarzenia w oryginalnej wersji, pomijając Komisję Standaryzacji, np. London?
         • Czy można zwrócić odpis aktu białoruskiego i wyroku rozwodowego, który został złożony do zawarcia małżeństwa? Jeśli nie możemy - to odmawiamy wydania decyzją czy postanowieniem?
         • Arabski akt urodzenia wielokrotnie tłumaczony. Co zrobić w przypadku dostarczenia aktu wielokrotnie tłumaczonego – z angielskiego na polski, pomimo że językiem urzędowym w państwie, z którego pochodzi małżonek, jest arabski?
         • Czy wystarczy jedynie oświadczenie wnioskującego o dokładnym miejscu urodzenia, czy powinno być to zaświadczenie wydane przez urząd, jeśli w akcie urodzenia jest podane jedynie państwo urodzenia? Np. w USA podaje się miejsce urodzenia - Stany Zjednoczone
         • Czy w aktach małżeństwa powinna być jedynie naniesiona wzmianka o rozwodzie z urzędu? Czy w pierwszej kolejności to sąd w Polsce powinien wydać decyzję o rozwodzie?
         • Czy rozwód wydany przez organ na Ukrainie uznajemy jako wzmiankę, czy jako transkrypcję?
         • Kiedy wystarczy wzmianka, a kiedy adnotacja?
         • Stosowanie pisowni przy transkrypcji imion i nazwisk. Jak robić to w przypadku nazwisk polskich, a jak w przypadku zagranicznych?
         • Jak radzić sobie z transliteracją ukraińskich aktów?
         • Jak będzie wyglądać transkrypcja aktu urodzenia, jeśli dane w brytyjskim akcie urodzenia dziecka zostały zapisane bez polskich znaków diakrytycznych?
         • Jak wyglądał sposób wydawania wyroków sądów zagranicznych przed UE i po UE?
         • Szczegółowe omówienie procedury umiejscowienia i odtwarzania zagranicznych aktów stanu cywilnego oraz rejestracji zdarzeń zagranicznych
         • Czy transkrypcję aktu urodzenia można sprostować na podstawie aktu małżeństwa i oświadczeń rodziców?
         • Czy w adnotacji przy transkrypcji wpisuje się, jaki urząd stanu cywilnego wydał taki akt?
         • Czy przy transkrypcji można dostosować pisownię do pisowni polskiej?
         • Jeżeli w transkrybowanym akcie nie ma informacji o noszonych nazwiskach, to jakim nazwiskiem powinna podpisać się kobieta pod składanym oświadczeniem, tym, które figuruje w rejestrze PESEL, czy nazwiskiem zgodnym z oświadczeniem o noszonym nazwisku?
         • Czy jeżeli w transkrybowanym akcie nie ma danych ojca, to należy wpisać dane kryjące z adnotacją?
         • Jeżeli transkrypcja jest wiernym przeniesieniem treści aktu zagranicznego, to czyje nazwisko wpisujemy, jeżeli jest inne w akcie zagranicznym niż nazwisko męża matki?
         • Transkrypcja amerykańskiego aktu urodzenia dziecka urodzonego w 1993 r.; obydwoje rodzice są Polakami. Jak należy dostosować pisownię? Czy konieczne jest potwierdzenie obywatelstwa? Czy w transkrybowanym akcie jest obowiązek wpisywania obywatelstwa?
         • Jeśli jest wpisana dzielnica Nowego Jorku, Manhattan, jako miejsce zdarzenia, to co dokładnie należy wpisać Nowy Jork czy Manhattan?
         • Dziecko urodzone w Wielkiej Brytanii, a klientka poinformowała o rozwodzie w roku 2017; nie ma tej informacji w systemie; dziecko z 2021, nie nosiła też innego nazwiska czyli muszą być wpisane dane kryjące?
         • Transkrypcja aktu urodzenia dziecka i aktu małżeństwa rodziców. Dziecko urodziło się przed zawarciem małżeństwa przez rodziców. Czy transkrybowany akt urodzenia dziecka należy uzupełnić na podstawie transkrybowanego aktu małżeństwa rodziców, czy aktu urodzenia rodziców? Czy w takim przypadku akt urodzenia dziecka, niezawierający nazwiska noszonego matki, będzie uzupełniony o jej nazwisko rodowe?
         • Jakie jest postępowanie w przypadku adnotacji tłumacza o tłumaczeniu z dokumentu bez wskazania, że jest to tłumaczenie z oryginału?
         • Czy wydając odpis zupełny, należy wydać jeden akt z uzupełnieniem czy w pierwszej kolejności bez uzupełnienia, a następnie z uzupełnieniem?
         • Czy do uzupełnienia aktu urodzenia Ukraińca można wykorzystać akty urodzenia jego rodziców stwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza?
         • Dostosowanie pisowni umieszczamy w adnotacjach czy we wzmiankach dodatkowych?
         • W jaki sposób zapisywać nazwiska rodziców w transkrybowanym akcie urodzenia z Ukrainy, w przypadku gdy nazwisko osoby w karcie urodzenia i paszportem ma inny zapis niż nazwiska rodziców?
         • Czy w sytuacji, w której rodzice dziecka nie są małżeństwem i mama dziecka składa wniosek o transkrypcję, to najpierw zawiadamiamy ojca dziecka o zamiarze transkrypcji i potem dokonujemy transkrypcji czy dokonujemy transkrypcji i dopiero zawiadamiamy ojca?
         • Co w przypadku, gdy Ambasada przesłała wniosek o transkrypcję aktu urodzenia dziecka podpisany tylko przez matkę dziecka?
         • Czy po transkrypcji aktu i jego uzupełnieniu można wydać jeden odpis zupełny aktu z adnotacją o dokonaniu wpłaty za transkrypcję i za uzupełnienie?
         • Czy wszystkie akty transkrybowane muszą być uzupełnione?
         • Jakie dokumenty są wymagane transkrypcji aktu urodzenia dziecka adoptowanego w Wielkiej Brytanii?
         • Transkrypcja aktu urodzenia za pośrednictwem Ambasady RP w Londynie. Czy miejscem urodzenia dziecka będzie Londyn, czy dzielnica Londynu – Ealing? Skoro to dziecko nie ma wcześniejszych aktów, to czy podczas transkrypcji aktu urodzenia dziecka można dokonać dostosowania pisowni jego nazwiska?
         • Jaka jest procedura, jeżeli małżonkowie złożyli oświadczenia o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa, a nie złożyli oświadczenia o nazwisku dzieci?
         • Czy dokonując transkrypcji aktu urodzenia bez danych ojca, wpisujemy dane przesłaniające (wprost do aktu czy wzmianką)?
         • Kiedy postępowanie kończy się decyzją, a kiedy postanowieniem? Które czynności noszą kategorie czynności materialno-technicznych? Co powinniśmy zrobić i w którym momencie? Czy wzywać do usunięcia braków, czy nie? Czy umarzać postępowanie jeśli braki nie zostaną uzupełnione?
         • Transkrypcje z krajów Trzeciego Świata - nietypowe przypadki
         • Transkrypcja aktu urodzenia dziecka martwo urodzonego
         • Najnowsze orzeczenia sądów

         2. Wzory dokumentów ukraińskich przedkładanych w USC, treść tych dokumentów i pisownia danych w nich zawartych. Dane miejsca urodzenia i zawarcia małżeństwa w ukraińskich aktach stanu cywilnego. Procedury rejestracji ukraińskich aktów stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego. Tłumaczenie dokumentów ukraińskich i przepisy dotyczące udziału tłumacza w czynnościach z zakresu sprawa urzędu stanu cywilnego.Zgłaszanie bieżących zdarzeń z zakresy stanu cywilnego przez obywateli ukraińskich

         • Jeśli obywatel Ukrainy nie ma dokumentów, to czy będzie możliwe odtworzenie dokumentów?
         • Czy pojawiły się jakieś zmiany w programie ŹRÓDŁO?
         • Czy stosowanie obecnych przepisów jest poprawne?
         • Jakie zmiany wprowadziła specustawa?
         • Czy jest wymagane tłumaczenie przysięgłe dokumentów?
         • Czy oświadczenia składane przez obywateli Ukrainy muszą być wypełniane po polsku?
         • Czy jest wymagany dokument o rozwodzie bądź dokument o byciu niezamężnym?
         • Czy przy oświadczeniach obywatele Ukrainy w razie nieścisłości będą pociągani do odpowiedzialności zgodnie z prawem polskim czy ukraińskim?
         • Czy zmienią się przepisy odnośnie zawierania małżeństw?
         • Czy potrzebny będzie na stałe tłumacz przysięgły?
         • Czy przy transkrypcjach będzie możliwość zwolnienia obywateli Ukrainy z opłat?
         • Jak wypełnić dokumenty, kiedy kobieta deklaruje, że jest zamężna, ale nie ma dokumentów potwierdzających tego stanu ?
         • Czy jest można uznać wyrok z urzędu z Ukrainy?
         • Jakie orzeczenia będzie można uznać z Ukrainy?
         • Jak wygląda uznanie ojcostwa?
         • Czy będzie skrócona/uproszczona procedura transkrypcji?
         • Jakie dokumenty będą wymagane do transkrypcji?
         • Kto musi złożyć wniosek o transkrypcję?
         • Jakie dokumenty będą wymagane od obywateli Ukrainy w przypadku sporządzania aktu zgonu?
         • Jaka wygląda procedura pochówku obywateli Ukrainy?
         • Czy trzeba sprawdzać prawdziwość informacji zawartych w dokumentach, które poświadczone są przez ukraińskie urzędy?
         • Jak wygląda procedura rejestracji zdarzeń? Na jakiej podstawie rejestrować zdarzenia?
         • Jak zarejestrować zdarzenie gdy obywatel Ukrainy nie będzie miał dokumentów?
         • Czy wnioski o transkrypcje będą musiały być składane w języku polskim?
         • PRZYKŁAD: jest para obcokrajowców, którzy chcą się pobrać w Polsce, w jakim języku trzeba złożyć wniosek do sądu o zgodę?
         • Jakie są potrzebne dokumenty do przedłożenia urzędom aby obcokrajowcy pobrali się w Polsce?
         • Jak rozszyfrować dokumenty obywateli Ukrainy?
         • Jak odczytać miejsce urodzenia bądź zamieszkania obywatela Ukrainy z dokumentów, gdy najczęściej podany jest obwód a nie dokładny adres?
         • Gdzie i jak szukać informacji o rozszyfrowaniu dokumentów?
         • Jak sprawdzać prawidłowość dokumentów?
         • Co zrobić gdy obywatel Ukrainy nie ma zaświadczenia o stanie cywilnym?
         • Jak zapisać w ŹRÓDLE dane dziecka, skoro inne dane są w dokumentach rodziców a inne w dokumentach dziecka?
         • Jak wypełnić nową zakładkę przeznaczoną na rejestrację obywateli Ukrainy w ŹRÓDLE?
         • Przykład: Nasz OPS żąda od matek dzieci z Ukrainy przedłożenia polskich aktów z informacją o danych kryjących ojca, aby otrzymały świadczenia dla matek samotnie wychowujących dzieci. Te Panie przyszły do naszego USC i przyniosły AU dzieci w którym są wpisane dane ojców jednak nie ma informacji, że są to dane kryjące (Panie tylko mówią, że imiona są zmyślone). Jedna z Pań miała zaświadczenie z Ukrainy, że tam pobierała świadczenia dla matek samotnie wychowujących dzieci a druga z Pań miała wyciąg z państwowego rejestru aktów stanu cywilnego o urodzeniu z zaznaczeniem informacji o ojcu zgodnie z częścią pierwszą art. 135 Kodeksu Rodzinnego Ukrainy. Jak poradzić sobie z taką sytuacją?

         3. Jakie dane powinny znaleźć się w pełnomocnictwie?

         • Czy na pełnomocnictwie powinien być tylko podpis osoby upoważniającej?
         • Jakie dokumenty powinien złożyć pełnomocnik reprezentujący klienta? Jakich dokumentów wymagać?
         • Czy rodzice dziecka mogą dać pełnomocnictwo dziadkom do dokonania transkrypcji?
         • Czy pełnomocnik może wnioskować o uzupełnienie aktu urodzenia o dane rodziców?
         • W jakich przypadkach wymagać poświadczenia o posiadanym obywatelstwie polskim? Czy od każdej osoby, czy tylko w szczególnych przypadkach?
         • Czy USC w Polsce przesyłają odpisy po dokonanej transkrypcji na adresy za granicą, czy trzeba wyznaczyć pełnomocnika do doręczeń w Polsce?
         • Czy pełnomocnik musi mieć pełnomocnictwo do odbioru aktu stanu cywilnego?
         • Czy rodzice mogą udzielić pełnomocnictwa do dokonania transkrypcji np. swoim rodzicom, którzy mieszkają w Polsce?

         4. Czy możliwa jest transkrypcja aktu małżeństwa jednej płci?

         • Jak wygląda przeniesienie zagranicznych orzeczeń w sytuacji, kiedy partnerzy są jednopłciowi? W której rubryce wpisać kobietę, a w której mężczyznę jeśli jest dwóch mężczyzn? Jakie jest orzecznictwo dotyczące takich przypadków?
         • Dokonanie transkrypcji aktu małżeństwa tej samej płci w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konstytucji RP
         • Jakie jest orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie odmowy transkrypcji aktu małżeństwa jednej płci?
         • Na jakich przepisach oprzeć swoją decyzję odmowną dokonania transkrypcji aktu małżeństwa jednej płci?
         • Jak dokonać transkrypcji aktu urodzenia dziecka, które ma dwóch ojców? Gdzie dokładnie zapisać tę informację? Jak prawidłowo wypełnić formularz aktu urodzenia, gdzie figurują rubryki „ojciec” i ” matka”?
         • Czy odmowa transkrypcji aktu urodzenia dziecka z powodu jednopłciowości rodziców jest złamaniem jego praw? Czy taka transkrypcja jest sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP?
         • Czy odmowa transkrypcji oznacza niewydanie polskiego dowodu tożsamości i numeru PESEL?
         • Czy dziecku pary jednopłciowej można nadać PESEL i zrobić dowód osobisty na podstawie zagranicznego aktu urodzenia? Co z imieniem ojca w takim dowodzie?

         5. Wpływ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/1191 na swobodę przepływu obywateli

         • Szczegółowe omówienie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady Unii Europejskiej 2016/11/91 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli
         • Czego dotyczy rozporządzenie? O czym mówi?
         • Na czym polegają podstawowe cele rozporządzenia?
         • Co w przypadku, gdy obywatel złoży wniosek do urzędu i chce otrzymać zaświadczenie w języku obcym?
         • Jak powinien wyglądać wniosek? Kto może złożyć wniosek?
         • Co konkretnie określa rozporządzenie w sprawie przepływu obywateli i jaki ma ono wpływ na pracę kierownika USC? Jakie są obowiązki kierownika USC?
         • Jakie nowe dokumenty pojawiły się w związku z wejściem w życie rozporządzenia?
         • Czy odpis musi być wydany także w dwóch różnych językach?
         • Jaki wpływ ma RODO na stosowanie rozporządzenia?
         • W jakich przypadkach rozporządzenie znosi obowiązek tłumaczeń dokumentów urzędowych?
         • Jakie dokumenty zostały wyłączone z rozporządzenia?
         • Czy sam fakt dołączenia formularza jest jednoznaczny ze zwolnieniem z obowiązku tłumaczenia?
         • Jakie są lub mogą być konsekwencje swobodnego przepływu obywateli?
         • Wzory nowych formularzy standardowych o przemieszczaniu się obywatel

         6. Procedura wydawania wielojęzycznych formularzy standardowych

         • Co w praktyce oznacza wprowadzenie wielojęzycznych formularzy standardowych UE?
         • Kto i gdzie może uzyskać formularz?
         • Jakie dokumenty standardowe UE może wydawać kierownik USC? Gdzie kierownik USC może znaleźć te formularze?
         • Jakich aktów stanu cywilnego dotyczą formularze wielojęzykowe?
         • Jak należy rozumieć termin „formularz standardowy” i w ilu językach będzie on wydawany?
         • Jeżeli wielojęzyczny akt stanu cywilnego wydany np. w Holandii nie zawiera tłumaczenia na język polski czy należy żądać do niego tłumaczenia?
         • Czy dokument wielojęzyczny potwierdzający stan cywilny z apostille z Norwegii jest właściwym dokumentem przedłożonym do wpisania do polskich ksiąg?
         • W jaki sposób formularze wielojęzyczne umożliwiają dostęp do wymiaru sprawiedliwości na terenie UE?

         7. Czy system Informacji o Rynku Wewnętrznym (IMI) całkowicie znosi obowiązek legalizacji i apostille?

         • Jak można sprawdzić, czy dany akt stanu cywilnego jest oryginalny?
         • Kiedy żądamy apostille, a kiedy legalizacji? Czy zawsze wymaga się albo apostille lub legalizacji czy też można przyjąć do transkrypcji akt zagraniczny bez apostillle/legalizacji?
         • Jak sprawdzić czy zagraniczny akt jest oryginalny nie mając wiedzy na temat tego jak wygląda?
         • Czy jeżeli ktoś dostarczy akt z USA bez apostille, to może je uzyskać np. w ambasadzie?
         • Czy w sytuacji wyjścia Wielkiej Brytanii, po tym jak wyszła z Unii, też żądać apostille?
         • Czy zawsze do każdego aktu stanu cywilnego przedstawianego do transkrypcji trzeba apostille lub legalizację?
         • Jak szukać nazw miejscowości w zeszytach KSNG i którą wpisywać do aktu stanu cywilnego?
         • Czy można przyjąć akt do transkrypcji bez apostille czy legalizacji, czy wymagamy apostille lub legalizacji w zależności od tego czy dane państwo należy do konwencji?
         • Co w przypadku aktu terenu UE jeśli nie jest wielojęzyczny? Czy wtedy żądać apostille?
         • Jak rozpoznać, że dokument, który przedstawia klient, jest autentyczny?
         • Legalizacja dokumentów – omówienie i przykłady. W jakich sytuacjach żądać potwierdzenia autentyczności?
         • Które dokumenty, wydawane do ślubu za granicą, może uznać kierownik USC w Polsce, a które musi uznać sąd?
         • W których państwach dokumenty nie są wydawane przez USC? Omówienie dokumentów wydawanych w Wielkiej Brytanii lub Szkocji
         • Jak postępować z dokumentami bez pieczęci i podpisów?
         • Osoby z krajów wschodnich mają inaczej wpisane imiona i nazwiska w paszportach, a inaczej w dokumentach urzędowych. Które dane są właściwe dla USC? Co zrobić w sytuacji, kiedy tłumacz przysięgły przetłumaczył imię i nazwisko inaczej, niż jest w karcie pobytu lub innym dokumencie?
         • Jak uzyskać legalizację polskich dokumentów urzędowych w celu posługiwania się nimi za granicą, jeżeli mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które nie są stroną konwencji haskiej?
         • Które dokumenty poddaje się legalizacji, a które apostille?
         • Procedura uzyskania pieczęci na polskich dokumentach urzędowych w celu posługiwania się nimi w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych
         • Czy dokument poświadczony apostille może być przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom innego państwa z pominięciem dodatkowych legalizacji?
         • Podrabianie aktów stanu cywilnego - apostille w krajach wysokiego ryzyka
         • Który organ jest odpowiedzialny za potwierdzenie legalności aktów USC w Polsce?
         • Jaką metodą weryfikacji autentyczności dokumentów został zastąpiony wymóg żądania apostylli i legalizacji dokumentów pochodzących z państw członkowskich?
         • Jakie czynności może podjąć pracownik USC za pomocą systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym IMI?
         • Jaki jest cel wprowadzenia europejskiego portalu E-SPRAWIEDLIWOŚĆ?
         • Jak rozwiązać problem jednoczesnej obsługi ŹRÓDŁA i portalu E-SPRAWIEDLIWOŚĆ?
         • Który organ centralny został wyznaczony do udzielania informacji w sytuacji, jeśli za pomocą systemu IMI nie będzie możliwa weryfikacja autentyczności dokumentów?
         • Na czym dokładnie polega korzystanie z systemu IMI? Z jakimi problemami przy obsłudze tego systemu może spotkać się kierownik USC?
         • Jakie zastosowanie w Polsce mają wydruki elektroniczne wydawane w Belgii posiadające kod QR, na podstawie którego można zweryfikować dokument? Z czego wynikają problemy w Polsce, aby zweryfikować potrzebny dokument?
         • Czy w Polsce istnieje Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych USC?
         • Czy możliwa jest wymiana informacji z urzędami i instytucjami innych państw za pomocą standardowego zapytania w przypadku dalszych wątpliwości dotyczących wiarygodności podpisy lub pieczęci dokumentu?

         8. Jak zorganizować pracę urzędu, w dobie Internetu?

         • Czy jest możliwość uzyskania odpisu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu drogą elektroniczną?
         • Czy jest możliwość i na podstawie jakich przepisów przesyłanie informacji o zgonie drogą elektroniczną ze szpitala do USC, aby móc zarejestrować akt zgonu?
         • Jak szybko i bezpiecznie przekazać informację o zgonie lub urodzeniu?
         • Czy można odpis urodzenia, można wysłać rodzicom drogą pocztową? W jaki sposób dokonać opłaty skarbowej?
         • Jakie obowiązki kierownika USC może przejąć wójt, burmistrz lub prezydent?
         • Czy kierownik USC może samodzielnie wydać zarządzenie o karcie zgonów?
         • Czy można zgłosić urodzenie dziecka przez stronę internetową w sytuacji kryzysowej?
         • Omówienie problemów związanych z wydawaniem dokumentów w formie elektronicznej w nawiązaniu do ustawy o podpisie elektronicznym

         Prowadzący

         Magdalena Kędziera – wieloletni praktyk, doświadczony szkoleniowiec, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Sieradzu; w latach 2010 - 2014 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Błaszkach; w latach 1998-1999 starszy inspektor w Urzędzie Wojewódzkim w Sieradzu, w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców; w latach 1999 - 2010 starszy inspektor wŁódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców; obowiązki: sprawowanie nadzoru nad jednostkami samorządowymi w zakresie rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencja ludności i dowodów osobistych, wydawanie decyzji administracyjnych II instancji w przedmiotowym zakresie

         Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

         Terminy szkoleń


         od 499.00
         16 marca 2023
         od 499.00
         17 maja 2023
         od 499.00
         27 czerwca 2023
         od 499.00
         05 września 2023
         od 499.00
         10 listopada 2023

         Podobne szkolenia