Wideoszkolenie: Walka ze smogiem

Walka ze smogiem o czyste powietrze - jakie działania powinna podjąć gmina aby poprawić stan środowiska i podnieść jakość życia mieszkańców? Jak skutecznie realizować Program Ochrony Powietrza oraz jakie konsekwencje może ponieść gmina za brak realizacji POP? Badanie i wyliczanie dochodów mieszkańców oraz kontrole WIOŚ

od 379.00 zł

Szkolenie skierowane do pracowników urzędów miast i gmin, którym zależy na poprawie jakości powietrza w swoim regionie. Zapraszamy zarówno gminy, które wprowadziły już u siebie różne programy ekologiczne, jak i te, które dopiero szukają rozwiązań w tym zakresie

Polska jest w czołówce krajów z najgorszą jakością powietrza w Europie!!
​WHO szacuje, że co roku blisko 7 milionów osób przedwcześnie umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza - w Europie około pół miliona rocznie! W środę - 22 września 2021 po raz pierwszy od 2005 roku WHO zaostrzyła rekomendacje dot. jakości powietrza. Dwie z kilku rekomendacji: - średnie roczne dopuszczalne stężenie dwutlenku azotu: 10 uq/m3 (było 40 uq/m3), oraz PM2,5: 5 uq/m3 (było 10uqm3) Rekomendacja wskazuje, do jakich stężeń powinny dążyć Państwa, by uratować wiele żyć. Obniżenie wartości do zaproponowanych może zmniejszyć liczbę przedwczesnych zgonów, aż o 80%. Polskę od rekomendowanych stężeń dzieli bardzo wiele.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie kary czekają na gminy, które nie wprowadzają programów ekologicznych na swoich terenach?
 • Jak przeprowadzać kontrole w gminie, gdy nie ma straży gminnej? Jakie wymogi musi spełniać osoba, która zajmie się kontrolą?
 • Gdzie gmina może szukać wsparcia oraz pieniędzy na programy?
 • Co robić w sytuacji, gdy gmina wie, że mieszkaniec pali niewłaściwymi środkami, zostaje zapowiedziana kontrola, ale mieszkaniec zdążył wszystko sprzątnąć i kontrola nic nie wykazała? Jak sobie poradzić w takiej sytuacji? Jak udowodnić, że mieszkaniec pali niedozwolonymi substancjami?
 • Jak edukować i zachęcać ludzi starszych, niezamożnych, którzy ogrzewają się piecami kaflowymi (które spełniają również inne funkcje), aby zmieni formę ogrzewania na ekologiczną?
 • Jak wygląda badanie dochodów mieszkańca? Jak dokładnie je wyliczyć?
 • Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska – PRZYKŁAD: lokalna piekarnia posiadająca piec, musi stosować odpowiednie paliwa; działania te nie wymagają żadnych zezwoleń, ale mieszkańcy skarżą się, że jest dziwny dym i zapach – co urzędnik może sprawdzić w trakcie kontroli? Jak wygląda postępowanie administracyjne w takim wypadku? Czy po sygnale od mieszkańców gmina musi kierować skargi do inspekcji, czy sama może to skontrolować?

Szczegółowy program szkolenia:

Walka ze smogiem – zdrowie, środowisko, finanse

 • Jak powinien wyglądać poprawnie złożony wniosek mieszkańca? Czy muszą być załączone jakieś załączniki? Jeżeli tak, to jakie? Jakie są najważniejsze elementy? Jakie założenia musi spełnić wnioskodawca?
 • Na jakiej podstawie przyznawane są pieniądze z programu?
 • Wyjaśnienie kwestii kwalifikowania się budynku do dofinansowania - dofinansowania są różne w zależności od tego, w którym roku powstał Przykład: inaczej traktowane są budynki z 2012 roku, inaczej z 2018 roku a inaczej te najnowsze…
 • Jak tworzyć wewnętrzny regulamin wymiany pieców? Co powinien zawierać?
 • Czy można łączyć różne dostępne programy ze sobą? Czy są jakieś wykluczenia?
 • Wybór pieca - czy mieszkańcy mogą wybierać sobie piece? Jakie wymogi musi spełniać? Jakie certyfikaty, gabaryty musi posiadać?
 • Co w momencie gdy ma się już jakieś ogrzewanie ekologiczne a chce się zrobić termomodernizację budynku?
 • Jakie są normy emisyjne 5 generacji?
 • Jak wygląda procedura wymiany kotłów? Jakie wnioski gmina powinna odrzucić?
 • Jakie dokumenty są potrzebne przy wymianie pieców?
 • Jak wygląda postępowanie przy dotacjach o piece? Z czym gminy mają największe problemy?
 • Jak liczyć ulgę termomodernizacyjną?
 • Gdzie znajdują się punkty newralgiczne w utracie ciepła? Jak je minimalizować?
 • Jak zachęcić mniej zamożnych mieszkańców do wymiany pieców oraz innych programów?
 • Jakie warunki musi spełniać mieszkaniec, aby otrzymać dofinansowanie na termomodernizacje? Jakie dokumenty musi złożyć?
 • Co musi zawierać wzór umowy przy wymianie pieców?
 • Jakich dokumentów wymaga Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska?
 • PONE (Program Ograniczenia Niskiej Emisji) – czy jest obligatoryjny?
 • Jak wygląda badanie dochodów mieszkańca? Jak dokładnie je wyliczyć?
 • Jak wspomóc mało zamożnych mieszkańców?

Jak skutecznie kontrolować oraz reagować w przypadku zgłoszeń mieszkańców?

 • Sprawozdania do urzędu marszałkowskiego – co robić, jeśli gmina nie jest w stanie zebrać niektórych danych, a urząd marszałkowski mówi, że musi sobie z tym jakoś poradzić? Jak i skąd pozyskiwać informacje na temat tego, ile pieców zostało wymienionych w gminie? Jakie najważniejsze dane muszą zostać zawarte w sprawozdaniu?
 • Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska – PRZYKŁAD: lokalna piekarnia posiadająca piec, musi stosować odpowiednie paliwa; działania te nie wymagają żadnych zezwoleń, ale mieszkańcy skarżą się, że jest dziwny dym i zapach – co urzędnik może sprawdzić w trakcie kontroli? Jak wygląda postępowanie administracyjne w takim wypadku? Czy po sygnale od mieszkańców gmina musi kierować skargi do inspekcji, czy sama może to skontrolować?
 • Co można zrobić, gdy mieszkaniec anonimowo zgłasza, że sąsiad (nie podaje jego danych) spala śmieci?
 • Co robić w sytuacji, gdy gmina wie, że mieszkaniec pali niewłaściwymi środkami, zostaje zapowiedziana kontrola, ale mieszkaniec zdążył wszystko sprzątnąć i kontrola nic nie wykazała? Jak sobie poradzić w takiej sytuacji? Jak udowodnić, że mieszkaniec pali niedozwolonymi substancjami?
 • Jak ustalać wysokość kar dla mieszkańców za nieprzestrzeganie przepisów? PRZYKŁAD: mieszkaniec dzwoni, że jego sąsiad pali w piecu jakimiś niedozwolonymi środkami; gmina jedzie z policją na kontrolę, a ta osoba mówi, że pali węglem, ale słabszej jakości – co robić? Czy karać takiego mieszkańca mandatem?
 • Jakie dokumenty należy sporządzać po rutynowych kontrolach kotłów?
 • Jak postępować, gdy mieszkaniec zgłasza, że sąsiad X pali śmieci?
 • Co może zrobić gmina, gdy mieszkaniec zawiadamia, że zakład X spala śmieci?
 • Czy mieszkaniec może na podwórku palić ognisko? Jeżeli tak, to czym powinien palić?
 • Jak przeprowadzać kontrole w gminie, gdy nie ma straży gminnej? Jakie wymogi musi spełniać osoba, która zajmie się kontrolą?
 • Gmina nie ma szans ani fizycznej możliwości skontrolowania wszystkich pieców po wymianie – co zrobić w takiej sytuacji? Jak sobie radzić z tym problemem?
 • Jakie są rekomendowane rodzaje paliw? Czym mieszkańcy mogą palić w piecach?
 • Jak wygląda kontrola pod kątem uchwały antysmogowej?
 • Jak dokonać pomiaru wilgotności drewna?
 • Jak określać ziarnistość węgla? Co na ten temat mówi uchwała antysmogowa? Rozbieżności między uchwałami antysmogowymi a ustawą o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
 • Gdzie zgłaszać, że ktoś sprzedaje złe paliwo? Jakie certyfikaty musi mieć paliwo?
 • Co powinno znaleźć się w pokontrolnym piśmie urzędniczym, jeżeli stwierdzone zostaną nieprawidłowości?
 • Jakie konsekwencje może ponieść mieszkaniec za palenie w piecu niedozwolonymi środkami?
 • Jakie konsekwencje może ponieść mieszkaniec palący śmieci? Jak gmina może ukarać takiego mieszkańca?
 • Jak wszczynać postępowanie w stosunku do osób, które palą śmieci?
 • Na jakiej podstawie prawnej urzędnik może wejść na posesję i dokonać kontroli?
 • Kiedy urzędnik może wejść na posesję mieszkańca? Czy musi być w asyście policjanta? Jak wygląda procedura kontrolna?
 • Czy można przeprowadzić kontrolę bez zapowiedzi?
 • Jakie obowiązki urzędnika wynikają z uchwały antysmogowej?
 • Skąd brać pieniądze na analizę próbek w laboratorium?
 • Jak obciążyć mieszkańca opłatą za badanie składu popiołu?
 • Jak reagować na zgłoszenia mieszkańców? Co może urzędnik, a czego nie?
 • Jak powinny wyglądać kontrole przed i po zamontowaniu nowego pieca? Jak pisać raporty z kontroli? Co muszą zawierać? Czego nie można pominąć? Na co zwracać największą uwagę?
 • Jak często powinny być przeprowadzane kontrole kotłów i spalanego w nich paliwa? Czy są z góry ustalone zasady?

Jak zachęcić mieszkańców do udziałów w dostępnych programach? Jak podnieść ich świadomość? Jak skutecznie realizować Program Ochrony Powietrza?

 • Co robić, gdy był już ustalony regulamin, ale Polska Izba Ekologii miała uwagi, że brakowało zagadnień związanych z ustawą antysmogową? Czy regulamin zawsze musi mieć zagadnienia z ustawy antysmogowej?
 • Jakie kary czekają na gminy, które nie wprowadzają programów ekologicznych na swoich terenach?
 • Jak będą wyglądały zapowiadane kontrole zarządów gmin na terenach gmin? Co będzie kontrolowane?
 • Poziomy alarmowe – kiedy się pojawiają?
 • Co gmina może zrobić przy słabych przepisach i małym budżecie?
 • Jakie przepisy obligują do czynności?
 • Do czego według przepisów, gmina jest zobligowana?
 • Jak skutecznie informować mieszkańców o dostępnych możliwościach?

Jaką rolę pełni gmina w walce ze smogiem?

 • Jakie gmina ma obowiązek opracować zasady?
 • Gdzie gmina może szukać wsparcia oraz pieniędzy na programy?
 • Jak wyliczać opłaty za korzystanie ze środowiska?
 • Jakie są obowiązki mieszkańca w zabudowie jednorodzinnej oraz wielorodzinnej?
 • Jak powinna wyglądać inwentaryzacja pieców i kotłów? Jak ją dobrze przeprowadzić?
 • Jak zachęcić mieszkańców do korzystania z wybranych programów?
 • Jak radzić sobie z opornymi mieszkańcami?
 • Jak najlepiej reklamować dostępne programy? Jakie akcje promocyjne można prowadzić?
 • Jak edukować i zachęcać ludzi starszych, niezamożnych, którzy ogrzewają się piecami kaflowymi (które spełniają również inne funkcje), aby zmieni formę ogrzewania na ekologiczną?


Prowadzący

Wieloletni pracownik Urzędu Miasta Bydgoszczy, Wydziału Zintegrowanego Rozwoju, pracujący na stanowisku odpowiedzialnym za ochronę powietrza, w tym: wydający pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, przygotowujący sprawozdania do Marszałka z realizacji Programów ochrony powietrza, rozpatrujący interwencje na zanieczyszczenia powietrza, zaangażowany w opiniowanie uchwały antysmogowej dla województwa kujawsko – pomorskiego

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
21 grudnia 2021
od 379.00
25 stycznia 2022

Podobne szkolenia