Wideoszkolenie: Walka ze smogiem

Jakie nowe obowiązki spoczywają na gminach w zakresie dbałości o czyste powietrze? Jakie działania powinna podjąć gmina, aby poprawić stan środowiska i podnieść jakość życia mieszkańcom?


Szkolenie skierowane do urzędów miast i gmin, którym zależy na poprawie jakości powietrza w swoim regionie. Zapraszamy zarówno gminy, które wprowadziły już u siebie różne programy ekologiczne, jak i te, które dopiero szukają rozwiązań w tym zakresie

Polska jest w czołówce krajów z najgorszą jakością powietrza w Europie!!

Podczas warsztatów opowiemy m.in. o tym, jak reagować na zgłoszenia mieszkańców, dotyczące spalania niedozwolonych substancji; na jaką dowolność można pozwolić mieszkańcom przy wymianie pieców; zwrócimy uwagę na problemy dotyczące wypełniania sprawozdań do urzędów marszałkowskich oraz na to, jakie kary czekają na gminy, które nie realizują programów walki ze smogiem

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Wybór pieca - czy mieszkańcy mogą wybierać sobie piece? Jakie wymogi musi spełniać? Jakie certyfikaty, gabaryty musi posiadać? Jakie są zalecane paliwa?
 • PRZYKŁAD: mieszkaniec dzwoni, że jego sąsiad pali w piecu jakimiś niedozwolonymi środkami; gmina jedzie z policją na kontrolę, a ta osoba mówi, że pali węglem, ale słabszej jakości – co robić? Czy karać takiego mieszkańca mandatem?
 • Sprawozdania do urzędu marszałkowskiego – co robić, jeśli gmina nie jest w stanie zebrać niektórych danych, a urząd marszałkowski mówi, że musi sobie z tym jakoś poradzić? Jak i skąd pozyskiwać informacje na temat tego, ile pieców zostało wymienionych w gminie? Jakie najważniejsze dane muszą zostać zawarte w sprawozdaniu?
 • Jak przeprowadzać kontrole w gminie, gdy nie ma straży gminnej? Jakie wymogi musi spełniać osoba, która zajmie się kontrolą?
 • Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska – PRZYKŁAD: lokalna piekarnia posiadająca piec, musi stosować odpowiednie paliwa; działania te nie wymagają żadnych zezwoleń, ale mieszkańcy skarżą się, że jest dziwny dym i zapach – co urzędnik może sprawdzić w trakcie kontroli? Jak wygląda postępowanie administracyjne w takim wypadku? Czy po sygnale od mieszkańców gmina musi kierować skargi do inspekcji, czy sama może to skontrolować?
 • Czy można łączyć różne dostępne programy ze sobą? Czy są jakieś wykluczenia?
 • Co można zrobić, gdy mieszkaniec anonimowo zgłasza, że sąsiad (nie podaje jego danych) spala śmieci?


Szczegółowy program szkolenia:

1)Jak skutecznie kontrolować oraz reagować w przypadku zgłoszeń mieszkańców?


 • Sprawozdania do urzędu marszałkowskiego z realizacji Programów ochrony powietrza – co robić, jeśli gmina nie jest w stanie zebrać niektórych danych, a urząd marszałkowski mówi, że musi sobie z tym jakoś poradzić? Jak i skąd pozyskiwać informacje na temat tego, ile pieców zostało wymienionych w gminie? Jakie najważniejsze dane muszą zostać zawarte w sprawozdaniu?
 • Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska – PRZYKŁAD: lokalna piekarnia posiadająca piec, musi stosować odpowiednie paliwa; działania te nie wymagają żadnych zezwoleń, ale mieszkańcy skarżą się, że jest dziwny dym i zapach – co urzędnik może sprawdzić w trakcie kontroli? Jak wygląda postępowanie administracyjne w takim wypadku? Czy po sygnale od mieszkańców gmina musi kierować skargi do inspekcji, czy sama może to skontrolować?
 • Co można zrobić, gdy mieszkaniec anonimowo zgłasza, że sąsiad (nie podaje jego danych) spala śmieci?
 • Co robić w sytuacji, gdy gmina wie, że mieszkaniec pali niewłaściwymi środkami, zostaje zapowiedziana kontrola, ale mieszkaniec zdążył wszystko sprzątnąć i kontrola nic nie wykazała? Jak sobie poradzić w takiej sytuacji? Jak udowodnić, że mieszkaniec pali niedozwolonymi substancjami?
 • PRZYKŁAD: mieszkaniec dzwoni, że jego sąsiad pali w piecu jakimiś niedozwolonymi środkami; gmina jedzie z policją na kontrolę, a ta osoba mówi, że pali węglem, ale słabszej jakości – co robić? Czy karać takiego mieszkańca mandatem?
 • Jakie dokumenty należy sporządzać po rutynowych kontrolach kotłów?
 • Co może zrobić gmina, gdy mieszkaniec zawiadamia, że zakład X spala śmieci?
 • Czy mieszkaniec może na podwórku palić ognisko? Jeżeli tak, to czym powinien palić?
 • Jak przeprowadzać kontrole w gminie, gdy nie ma straży gminnej? Jakie wymogi musi spełniać osoba, która zajmie się kontrolą?
 • Jakie są rekomendowane rodzaje paliw? Czym mieszkańcy mogą palić w piecach?
 • Jak wygląda kontrola pod kątem uchwały antysmogowej?
 • Jak dokonać pomiaru wilgotności drewna?
 • Jak określać ziarnistość węgla? Co na ten temat mówi uchwała antysmogowa?
 • Gdzie zgłaszać, że ktoś sprzedaje złe paliwo? Jakie certyfikaty musi mieć paliwo?
 • Jakie konsekwencje może ponieść mieszkaniec za palenie w piecu niedozwolonymi środkami?
 • Jakie konsekwencje może ponieść mieszkaniec palący śmieci? Jak gmina może ukarać takiego mieszkańca?
 • Jak wszczynać postępowanie w stosunku do osób, które palą śmieci?
 • Kiedy urzędnik może wejść na posesję mieszkańca? Czy musi być w asyście policjanta? Jak wygląda procedura kontrolna?
 • Czy można przeprowadzić kontrolę bez zapowiedzi?
 • Jakie obowiązki urzędnika wynikają z uchwały antysmogowej?
 • Skąd brać pieniądze na analizę próbek w laboratorium?
 • Jak obciążyć mieszkańca opłatą za badanie składu popiołu?
 • Jak reagować na zgłoszenia mieszkańców? Co może urzędnik, a czego nie?
 • Jak powinny wyglądać kontrole przed i po zamontowaniu nowego pieca? Jak pisać raporty z kontroli? Co muszą zawierać? Czego nie można pominąć? Na co zwracać największą uwagę?


2) Czyste Powietrze – najważniejsze informacje dla urzędników


 • Jak powinien wyglądać poprawnie złożony wniosek mieszkańca? Czy muszą być załączone jakieś załączniki? Jeżeli tak, to jakie? Jakie są najważniejsze elementy? Jakie założenia musi spełnić wnioskodawca?
 • Jak tworzyć wewnętrzny regulamin wymiany pieców? Co powinien zawierać?
 • Czy można łączyć różne dostępne programy ze sobą? Czy są jakieś wykluczenia?
 • Wybór pieca - czy mieszkańcy mogą wybierać sobie piece? Jakie wymogi musi spełniać? Jakie certyfikaty, gabaryty musi posiadać?
 • Jakie są normy emisyjne 5 generacji?
 • Jak liczyć ulgę termomodernizacyjną?
 • Gdzie znajdują się punkty newralgiczne w utracie ciepła? Jak je minimalizować?
 • Jak zachęcić mniej zamożnych mieszkańców do wymiany pieców oraz innych programów?
 • Co musi zawierać wzór umowy przy wymianie pieców?
 • Jakich dokumentów wymaga Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska?
 • PONE (Program Ograniczenia Niskiej Emisji) – czy jest obligatoryjny?
 • Jak wygląda badanie dochodów mieszkańca? Jak dokładnie je wyliczyć?
 • Jak wspomóc mało zamożnych mieszkańców?


3) Jak zachęcić mieszkańców do udziałów w dostępnych programach? Jak podnieść ich świadomość? Jak skutecznie realizować Program Ochrony Powietrza?


 • Jakie kary czekają na gminy, które nie wprowadzają programów ekologicznych na swoich terenach?
 • Jak będą wyglądały zapowiadane kontrole zarządów gmin na terenach gmin? Co będzie kontrolowane?
 • Poziomy alarmowe – kiedy się pojawiają?
 • Co gmina może zrobić przy słabych przepisach i małym budżecie?
 • Do czego według przepisów, gmina jest zobligowana?
 • Jak skutecznie informować mieszkańców o dostępnych możliwościach?
 • Jaką gmina pełni rolę w walce ze smogiem?
 • Gdzie gmina może szukać wsparcia oraz pieniędzy na programy?
 • Jakie są obowiązki mieszkańca w zabudowie jednorodzinnej oraz wielorodzinnej?
 • Jak powinna wyglądać inwentaryzacja pieców i kotłów? Jak ją dobrze przeprowadzić?
 • Jak zachęcić mieszkańców do korzystania z wybranych programów?
 • Jak radzić sobie z opornymi mieszkańcami?
 • Jak najlepiej reklamować dostępne programy? Jakie akcje promocyjne można prowadzić?
 • Jak edukować i zachęcać ludzi starszych, niezamożnych, którzy ogrzewają się piecami kaflowymi (które spełniają również inne funkcje) aby zmieni formę ogrzewania na ekologiczną?


Prowadzący

Anita Marcinkiewicz – wieloletni pracownik Urzędu Miasta Bydgoszczy, Wydziału Zintegrowanego Rozwoju, pracujący na stanowisku odpowiedzialnym za ochronę powietrza, w tym: wydający pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, przygotowujący sprawozdania do Marszałka z realizacji Programów ochrony powietrza, rozpatrujący interwencje na zanieczyszczenia powietrza, zaangażowany w opiniowanie uchwały antysmogowej dla województwa kujawsko – pomorskiego

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia