AK
2024-04-24
Strona samorządowa oczekuje pilnej interwencji legislacyjnej w zakresie uregulowań prawnych dotyczących procesu zatwierdzania taryf za wodę i ścieki. Poddawane są wątpliwości obowiązujące uregulowania dotyczące zatwierdzania taryf oraz spos...
AK
2024-04-23
Darowizna wpłacona na konto osoby trzeciej, od której obdarowany kupuje mieszkanie nie powoduje, że zostanie on zwolniony z podatku od spadków i darowizn przewidzianego dla najbliższej rodziny. Dużym bonusem podatkowym jest nielimitowane zw...
AK
2024-04-18
Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało o projekcie nowelizacji Ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Zmiany mają być znaczące, a limit finansowania z budżetu zostanie zwiększony w tym roku o 500 mln zł. Projekt usta...
AK
2024-04-17
Rząd planuje zmiany dotyczące liczenia stażu pracy w Kodeksie pracy. Dokument jest w trakcie przygotowania przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, następnie trafi do zaopiniowania przez związki zawodowe, a później do publik...
AK
2024-04-15
Nie REIT-y, ale S.I.N.N., czyli spółki inwestujące w najem nieruchomości. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprezentowało w wąskim gronie wstępne założenia do ustawy o polskich REIT-ach. 3 kwietnia Jacek Tomczak – sekretarz stanu i wicem...
AK
2024-04-15
W Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczalni w Krakowie rozpoczęło działalność Centrum Recyklingu Tworzyw Sztucznych, które umożliwi przetworzenie aż 20 tys. ton foliowych worków rocznie! Centrum Recyklingu Tworzyw Sztucznych stanowi pierwszy...
AK
2024-04-15
1 kwietnia weszły zmiany w Prawie budowlanym. Nowelizacja dotyczy usytuowania budynków i warunków technicznych, które powinny spełniać, a także zmiany związane z ze szczegółowym zakresem i formą projektu budowlanego. CO NOWEGO OD KWIETNIA 2...
AK
2024-04-11
Naczelna Rada Adwokacka chce wprowadzenia dodatkowych dni na opiekę przy większej liczbie dzieci w rodzinie, ponieważ jak twierdzą jej przedstawiciele – obowiązujące przepisy prowadzą do dyskryminacji rodzin wielodzietnych. „Jesteśmy w trak...
AK
2024-04-15
Urzędnicy sprawdzają ogrody działkowe a na ich terenie znajdują liczne abisynki, czyli ręczne ujęcia wody. W świetle obowiązujących regulacji prawnych są nielegalne, a za ich użytkowanie grożą kary finansowe, ponieważ zgodnie z Ustawą Praw...
AK
2024-04-15
Rada Dialogu Społecznego szykuje projekt zmian w zamówieniach publicznych, w tym, m.in. korektę zasad waloryzacji wynagrodzeń wykonawców. Rada opracowuje projekt nowelizacji Ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z wnioskiem Federacji Pr...
AK
2024-04-15
Naczelna Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę organów ochrony środowiska pod kątem wykonywania zadań wobec spalarni odpadów, a jej wyniki pokazały, że organy nie wywiązały się w należyty sposób z części zadań związanych z wydawaniem zezwol...
AK
2024-04-15
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje przyznać dodatkowych 10 dni płatnego urlopu wypoczynkowego po 25 latach pracy. Za każde przepracowane 5 lat przyznane zostaną 2 dni dodatkowego urlopu. Taki przywilej otrzymają os...
AK
2024-04-15
Projekt nowelizacji ustawy upraszającej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. W uzasadnieniu wskazano, że projekt ten stanowi krok do realizacji zapowiedzi polskiego rządu dot. konieczności przeprowadzenia deregulacji...
AK
2024-04-05
Były właściciel nieruchomości może żądać od nowego właściciela wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, którą nabył w drodze zasiedzenie, ale jeszcze zanim upłynął termin zasiedzenia.Za zasiedzenie nieruchomości trzeba zapł...
AK
2024-04-05
W bezzałogowych lotach statków powietrznych zostanie zniesiony podział na loty o charakterze sportowym, rekreacyjnych oraz innym – docelowo zostaną one zmienione na loty otwarte, szczególne i certyfikowane – tak wynika z opublikowanego prze...
AK
2024-04-15
Nowy urlop dla rodziców wcześniaków ma być płatny w 100 %, udzielany na wniosek i wydłużany według specjalnego mechanizmu. W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się kolejne robocze spotkanie, w którym brał udział zespó...
AK
2024-04-03
Trwają prace nad zmianą zasad wynagradzania sędziów, którzy pełnią funkcje rzeczników dyscyplinarnych. Zaproponowane zmiany mają służyć dostosowaniu wysokości dodatków do rzeczywistego obciążenia zadaniami związanymi z pełnieniem funkcji rz...
AK
2024-04-15
Większe rygory dla testamentów ustnych, z drugiej stronu pomysł ostatniej woli w formie nagrania – to plany Ministerstwa SprawiedliwościPropozycje zmian, które zostały opracowane przez resort sprawiedliwości trafiły do wykazu prac legisla...
PCC Poland
2024-03-25
CRO (Centralny Rejestr Operatorów ) został zaktualizowany 20 marca 2024 r. zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu PE i Rady nr 2024/573 dot. fluorowanych gazów cieplarnianych. WPROWADZONE ZMIANY 1. W formularzach dot. zakładania Kart...
AK
2024-04-15
Wiele osób nie zgłasza kradzieży tożsamości, kradzieży danych, bo nie wierzy w skuteczność działania organów ścigania. Ich szybka reakcja jest kluczem do sukcesu. Policja oszacowała ilość cyberataków w roku 2023, co daje łączną ilość oko...