Blog

Zdjęcie Kontrola firmy odbierającej odpady komunalne
Adam Muller
2020-07-21
Gmina (a w zasadzie jej organ wykonawczy) może dokonać podziału z urzędu w dwóch przypadkach, jeżeli jest właścicielem nieruchomości, albo jeśli ma to nastąpić na realizację celu publicznego. Przykłady celów publicznych wskazano w art. 6...
Zdjęcie Kontrola firmy odbierającej odpady komunalne
Adam Muller
2020-07-21
Jeśli droga zaliczona do kategorii dróg gminnych przed 1999 r., a uchwała o tym zaliczeniu znalazła się w odpowiednim wykazie wojewody z tego roku, to nadal obowiązuje niezależnie od podmiotu, któremu przysługuje własność nieruchomości,. Re...
Zdjęcie Kontrola firmy odbierającej odpady komunalne
Adam Muller
2020-07-21
Niestety żaden przepis wprost nie wskazuje tego, że obciążenia wygasają, stąd najprawdopodobniej taka hipoteka pozostanie w KW. Niemniej istnieje koncepcja, która zakłada, że przy każdym trybie wywłaszczenia (a to jest forma wywłaszczen...
Zdjęcie Kontrola firmy odbierającej odpady komunalne
PCC Poland
2019-11-06
Dziedziczenie ustawowe gminy zostało wprowadzone do kodeksu cywilnego ustawą z dnia 14 lutego 2003 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 roku Nr 49, poz. 408), obowiązującą od dnia25 września...
Zdjęcie Kontrola firmy odbierającej odpady komunalne
PCC Poland
2019-11-06
Sytuacja prawna gminy i Skarbu Państwa jako spadkobierców ustawowych jest ukształtowana w sposób szczególny. Po pierwsze, nie mogą oni, jako spadkobiercy ustawowi w ostatniej kolejności, spadku odrzucić (art. 1023 par. 1 k. c.). Po drugi...