Zdjęcie Kontrola firmy odbierającej odpady komunalne
PCC Poland
2019-11-06
Dziedziczenie ustawowe gminy zostało wprowadzone do kodeksu cywilnego ustawą z dnia 14 lutego 2003 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 roku Nr 49, poz. 408), obowiązującą od dnia25 września...