AK
2024-04-15
Nie REIT-y, ale S.I.N.N., czyli spółki inwestujące w najem nieruchomości. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprezentowało w wąskim gronie wstępne założenia do ustawy o polskich REIT-ach. 3 kwietnia Jacek Tomczak – sekretarz stanu i wicem...
AK
2024-04-15
1 kwietnia weszły zmiany w Prawie budowlanym. Nowelizacja dotyczy usytuowania budynków i warunków technicznych, które powinny spełniać, a także zmiany związane z ze szczegółowym zakresem i formą projektu budowlanego. CO NOWEGO OD KWIETNIA 2...
AK
2024-04-05
Były właściciel nieruchomości może żądać od nowego właściciela wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, którą nabył w drodze zasiedzenie, ale jeszcze zanim upłynął termin zasiedzenia.Za zasiedzenie nieruchomości trzeba zapł...
AK
2024-04-05
W bezzałogowych lotach statków powietrznych zostanie zniesiony podział na loty o charakterze sportowym, rekreacyjnych oraz innym – docelowo zostaną one zmienione na loty otwarte, szczególne i certyfikowane – tak wynika z opublikowanego prze...
AK
2024-04-15
Większe rygory dla testamentów ustnych, z drugiej stronu pomysł ostatniej woli w formie nagrania – to plany Ministerstwa SprawiedliwościPropozycje zmian, które zostały opracowane przez resort sprawiedliwości trafiły do wykazu prac legisla...
AK
2024-03-13
DZIEDZICZENIE USTAWOWE PRZEZ GMINĘ OSTATNIEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA ZMARŁEGO Dziedziczenie to przejście na skutek śmieci ze spadkodawcy na spadkobierców majątku zmarłego, momentem dziedziczenia jest chwila śmierci spadkodawcy. Spadek stan...