Blog

Marek Ciołkowski
2020-07-24
Selektywna zbiórka odpadów powinna się opłacać a tak nie jest. Często stawka za przyjęcie odpadów zmieszanych jest mniejsza od stawki dla popiołów. Popiół ze strumienia odpadów komunalnych ma kod ex 20 01 99, a pod takim kodem nie można go...
Marek Ciołkowski
2020-07-24
Lodówka lub zamrażarka ze strumienia odpadów komunalnych o ile zawiera freony powinna mieć kod 20 01 23*.
Marek Ciołkowski
2020-07-24
Od 01.01.2020 r. kraty przekazania odpadu (KPO) nie mogą być zbiorcze za cały miesiąc tylko na każdy transport osobno.
Marek Ciołkowski
2020-07-24
Przez stronę jap-bdo.mos.gov.pl, Panel: „dostęp dla jednostek administracji publicznej oraz służb kontrolnych”, „uzyskaj dostęp”.
Marek Ciołkowski
2020-07-27
W danej chwili nic się nie zmieniło, zgodnie z art. 9na.1. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ucpg) gmina jest wyłączona ze sporządzania sprawozdania rocznego.