AK
2024-04-15
W Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczalni w Krakowie rozpoczęło działalność Centrum Recyklingu Tworzyw Sztucznych, które umożliwi przetworzenie aż 20 tys. ton foliowych worków rocznie! Centrum Recyklingu Tworzyw Sztucznych stanowi pierwszy...
AK
2024-04-15
Naczelna Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę organów ochrony środowiska pod kątem wykonywania zadań wobec spalarni odpadów, a jej wyniki pokazały, że organy nie wywiązały się w należyty sposób z części zadań związanych z wydawaniem zezwol...
PCC Poland
2024-03-25
CRO (Centralny Rejestr Operatorów ) został zaktualizowany 20 marca 2024 r. zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu PE i Rady nr 2024/573 dot. fluorowanych gazów cieplarnianych. WPROWADZONE ZMIANY 1. W formularzach dot. zakładania Kart...
PCC Poland
2024-03-21
Podczas konferencji prasowej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu 31 stycznia 2024 r. minister klimatu i środowiska zapowiedziała, że powstanie specjalny zespół w Ministerstwie wraz z innymi zespołami lokalnymi, których zadaniem...
AK
2024-03-18
Wiceminister klimatu i środowiska podczas konferencji prasowej, pt. „System kaucyjny – postulowane zmiany” potwierdziła, że system ten ma być przyjazny, zarówno dla konsumentów, jak i środowiska, ale musi być również bezpieczny.ZAPOWIEDZIAN...
AK
2024-03-18
7 marca 2024 r. Prezes Urzędu Regulacja Energetyki udzielił pierwszej koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii! Koncesję na wytwarzanie energii otrzymała instalacja „Gaj Oławski 5 AHE”...
AK
2024-03-14
14 lutego 2024 r. komisja Envi – europarlamentarna komisja ds. środowiska przyjęła propozycje, które dotyczą nowego projekty dyrektywy odpadowej. Jednymi z głównych jej założeń są wyższe cele redukcyjne dla odpadów żywnościowych i krótszy...