PCC Poland
2024-05-10
Darowizna wpłacona na konto osoby trzeciej, od której obdarowany kupuje mieszkanie nie powoduje, że zostanie on zwolniony z podatku od spadków i darowizn przewidzianego dla najbliższej rodziny. Dużym bonusem podatkowym jest nielimitowane zw...
PCC Poland
2024-05-10
Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o nieprzedłużaniu po dniu 31.03.2024 r. okresowego obniżenia stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze – tak czytamy na stronie oficjalnej Ministerstwa Finansów. Z ostatnim dniem marca stracą ważność...
PCC Poland
2024-05-10
25 marca 2024 r. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, co wiąże się z wprowadzeniem wielu zmian, które obejmują, m.in.1. nowe elementy tytułu wykonawczego;2. nowe reguły przedawnienia kosztów upomni...