AK
2024-04-03
Trwają prace nad zmianą zasad wynagradzania sędziów, którzy pełnią funkcje rzeczników dyscyplinarnych. Zaproponowane zmiany mają służyć dostosowaniu wysokości dodatków do rzeczywistego obciążenia zadaniami związanymi z pełnieniem funkcji rz...
AK
2024-03-13
W marcu 2024 r. wejdzie w życie kolejna część nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.), którą dokonano Ustawą z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, Usta...
AK
2024-03-13
W marcu 2024 r. wejdzie w życie kolejna część nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.), którą dokonano Ustawą z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, Usta...