PCC Poland
2024-07-17
Od lipca zmieni się wysokość minimalnego wynagrodzenia, a co za tym idzie – zmieni się także kwota wolna od potrąceń. Jednak alimenty będą potrącane na starych zasadach.Potrącenia i egzekucja dokonywana z wynagrodzenia są ściśle związane...
PCC Poland
2024-05-10
Naczelny Sąd Administracyjny nie wyrabia się z rozpatrywaniem skarg kasacyjnych, których liczba ciągle rośnie. Statystyki pokazują, że średni czas oczekiwania na rozpoznanie skargi wynosi 16 miesięcy, a w wielu przypadkach czas ten wzras...
brak
2024-05-10
Trwają prace nad zmianą zasad wynagradzania sędziów, którzy pełnią funkcje rzeczników dyscyplinarnych. Zaproponowane zmiany mają służyć dostosowaniu wysokości dodatków do rzeczywistego obciążenia zadaniami związanymi z pełnieniem funkcji rz...
PCC Poland
2024-05-10
W marcu 2024 r. wejdzie w życie kolejna część nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.), którą dokonano Ustawą z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, Usta...
PCC Poland
2024-05-10
W marcu 2024 r. wejdzie w życie kolejna część nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.), którą dokonano Ustawą z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, Usta...