AK
2024-03-14
Ośrodek pomocy społecznej jako jednostka sektora finansów publicznych jest zobowiązana do składania regularnie sprawozdań ze swojej działalności, a w związku z tym pojawia się odpowiedzialność za ewentualne naruszenie dyscypliny finansów pu...