AK
2024-04-17
Rząd planuje zmiany dotyczące liczenia stażu pracy w Kodeksie pracy. Dokument jest w trakcie przygotowania przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, następnie trafi do zaopiniowania przez związki zawodowe, a później do publik...
AK
2024-04-11
Naczelna Rada Adwokacka chce wprowadzenia dodatkowych dni na opiekę przy większej liczbie dzieci w rodzinie, ponieważ jak twierdzą jej przedstawiciele – obowiązujące przepisy prowadzą do dyskryminacji rodzin wielodzietnych. „Jesteśmy w trak...
AK
2024-04-15
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje przyznać dodatkowych 10 dni płatnego urlopu wypoczynkowego po 25 latach pracy. Za każde przepracowane 5 lat przyznane zostaną 2 dni dodatkowego urlopu. Taki przywilej otrzymają os...
AK
2024-04-15
Nowy urlop dla rodziców wcześniaków ma być płatny w 100 %, udzielany na wniosek i wydłużany według specjalnego mechanizmu. W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się kolejne robocze spotkanie, w którym brał udział zespó...
AK
2024-03-14
Rozdział 3 od przepisu art. 31 do art. 37 Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych reguluje kary i okoliczności wpływające na wymiar kary oraz jej konsekwencje.Przyjrzyjmy się bliżej przepisowi art. 31 ww. us...