Blog

​Naczelna Rada Adwokacka chce wprowadzenia dodatkowych dni na opiekę na dziećmi w rodzinach wielodzietnych

PCC Poland
2024-05-10

Naczelna Rada Adwokacka chce wprowadzenia dodatkowych dni na opiekę przy większej liczbie dzieci w rodzinie, ponieważ jak twierdzą jej przedstawiciele – obowiązujące przepisy prowadzą do dyskryminacji rodzin wielodzietnych.

„Jesteśmy w trakcie prac legislacyjnych związanych z tym obszarem” - mówi Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak


Naczelna Rada Adwokacka skierowała wniosek do Rzecznika Praw Dziecka o przygotowanie inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany przepisu art. 188 Kodeksu pracy.


Art. 188.

§ 1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 2. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, o którym mowa w § 1, decyduje pracownik w pierwszym wniosku składanym w postaci papierowej lub elektronicznej o udzielenie takiego zwolnienia w danym roku kalendarzowym.

§ 3. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w § 1, udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

§ 4. Przepisy § 1 i 3 w zakresie zwolnienia od pracy udzielanego w wymiarze godzinowym stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.


NRA w swoich uzasadnieniach twierdzi, że w innych przepisach zawartych w Kodeksie pracy dot. urlopów związanych z rodzicielstwem, np. urlop macierzyński, wymiar tego urlopu rośnie z każdym kolejnym dzieckiem aż do piątego. Natomiast inaczej jest w przypadku dni wolnych na opiekę nad dzieckiem – niezależnie od liczby dzieci – przysługują dwa dni w roku. Jeżeli rodzice mają więcej niż dwoje dzieci, to nie mogą oni przeznaczyć nawet jednego dnia na opiekę nad każdym dzieckiem.


Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej podkreśla: "Sam tego doświadczyłem, bo mam trójkę dzieci i wiem, na czym polega ten problem. Dochodzi do dyskryminacji dzieci z rodzin wielodzietnych. Patrzymy na to pod kątem praw dziecka. Stąd zdecydowaliśmy się zgłosić sprawę do Rzecznik Praw Dziecka, aby zaproponowała rozwiązanie legislacyjne w celu zmiany tego przepisu”


Autorzy wniosku twierdzą, iż stanowi to przejaw dyskryminacji. Stanowi to także naruszenie przepisu art. 32 ustawy zasadniczej.


Art. 32. Konstytucji RP

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.


NRA zaproponowała dwa dni opieki lub co najmniej jeden na każde dziecko.

"Nasza propozycja nie zrujnuje budżetu ani firm, ani przedsiębiorstw państwowych, ani administracji publicznej. A pokaże, że dla państwa każde dziecko się liczy"

– podkreśla Bartosz Grohman, że byłby to element polityki prorodzinnej.


"Jako Rzeczniczka Praw Dziecka współpracuję z Naczelną Radą Adwokacką w zakresie nowelizacji art. 188 Kodeksu pracy. Jesteśmy w trakcie prac legislacyjnych związanych z tym obszarem. Poddaję w wątpliwość obecne regulacje prawne, w których prawo do zwolnienia z art. 188 par. 1 Kodeksu pracy przypisane jest do rodzica, a nie do dziecka" – mówi Monika Horna-Cieślak, Rzecznik Praw Dziecka.


źródło: businessinsider.com.pl, sip.lex.pl