Jesteśmy wiodącym organizatorem praktycznych szkoleń

dedykowanych przedstawicielom urzędów administracji publicznej oraz liderem w zakresie nowoczesnych form szkoleniowych dla sektora publicznego

Specjalizujemy się w szkoleniach dla

O nas

Rozwiązujemy Państwa problemy w oparciu o doświadczenie prowadzących i aktualne przepisy


Organizujemy praktyczne szkolenia, prowadzone tylko przez ekspertów-praktyków, którzy dzielą się swoim doświadczeniem z codziennej pracy, dają Państwu gotowe rozwiązania i pomocne wskazówki. Nasze szkolenia prowadzą urzędnicy samorządowi, przedstawiciele organów nadzorujących i dyrektorzy szkół. Właśnie dlatego doskonale znają dany problem i potrafią rozwiązać go, w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Dbamy, by nasze szkolenia były na najwyższym poziomie i maksymalnie pomocne. Każdą uwagę, komentarz, sugestię bierzemy pod uwagę, dzięki temu stale zmieniamy się i rozwijamy. Na naszych szkoleniach mogą Państwo zadawać pytania od pierwszych minut spotkania.

Dla tych, którzy chcą się rozwijaćWyznaczamy najwyższe standardy dostarczania kompleksowej, przydatnej wiedzy. Tworzymy szkolenia dla tych z Państwa, którzy szukają rozwiązań, dla tych, którzy idą do przodu, dla otwartych i zmieniających rzeczywistość, dla tych, którzy są pewni, że da się znaleźć rozwiązanie, że można. Dziękujemy, że wierzą Państwo w siłę wiedzy i doświadczenia. Do marca 2020 r. organizowaliśmy szkolenia w każdym mieście wojewódzkim, teraz jesteśmy z Państwem online – nowocześnie, profesjonalnie, bezpiecznie i bardzo wygodnie. Idziemy z duchem czasu, z rozwojem technologii. Dla Państwa chcemy być pomocni i innowacyjni.

Tworzymy wyjątkowe programy, praktyczne rozwiązania są dla Państwa najcenniejsze


Tworzymy wyjątkowe, unikalne programy szkoleń, w oparciu o tysiące rozmów z pracowniami urzędów miast i gmin, ośrodków pomocy społecznej, urzędów stanu cywilnego, urzędów pracy oraz dyrektorów szkół średnich i podstawowych. To Państwo mówią nam, o czym powinno być szkolenie, to Państwo zadają pytania, to Państwo sygnalizują, na jakie pytania szukają odpowiedzi. To Państwo podają nam przykłady z codziennej pracy, do których szukają rozwiązań. Zebrane pytania przekazujemy naszym prelegentom – doświadczonym urzędnikom i dyrektorom, którzy dzielą się rozwiązaniami, jakie zastosowali u siebie w pracy. Podajemy wytyczne, gotowe rozwiązania, wzory pism, do zastosowania od ręki, odpowiadamy na wszystkie niejasności, omawiamy aktualne problemy dostarczając przy tym kompleksową, przydatną wiedzę.

Nadchodzące wideoszkolenia

 • Uczestnicy na szkoleniu dowiedzą się jak przeprowadzić inwentaryzację w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych a prowadząca po kolei, szczegółowo odpowie na pytania zawarte w...

459.00

 • Podczas szkolenia prowadzący — praktyk dostarczy Państwu przydatnych wskazówek, w jaki sposób archiwizować dokumentację w przedszkolu i szkole. Każdy uczestnik otrzyma kompendium wiedzy na temat...

459.00

 • W wielu miejscowościach w Polsce nadal większość źródeł ciepła stanowią „kopciuchy”, czyli pozaklasowe piece węglowe, które dymią i powodują, że w chłodniejsze dni trudno jest...

459.00

 • Wielu Pracowników odpowiedzialnych za kadry w Urzędach Miast i Gmin zgłaszało nam, że potrzebują szkolenia z kadr, które poprowadzi praktyk. Podejmując współpracę z prowadzącymi bardzo...

459.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Praktyczne wideoszkolenie na temat hipoteki przymusowej wobec dłużnika gminnego. Pokażemy Państwu kiedy wpisać się na hipotekę dłużnika i w jaki sposób zabezpieczyć wierzytelności, w przypadku...

519.00

459.00

 • Na wideoszkoleniu omówimy codzienne kłopoty związane z dzikimi i bezdomnymi zwierzętami po wypadkach. Zapewnienie odpowiedniej opieki zwierzętom należy do jednych z najbardziej problematycznych zobowiązań każdej...

459.00

 • Podczas szkolenia nasz Ekspert nauczy Państwa praktyki zarządzania dokumentacją elektroniczną w urzędzie za pomocą e-PUAPu oraz systemu klasy EZD. Udział w szkoleniu dostarczy eksperckiej wiedzy...

459.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Warsztaty poprowadzi praktyk z urzędu miasta, osoba na co dzień zajmująca się gospodarką nieruchomościami. Na szkoleniu omówienie aktualnej podstawy prawnej na każdym etapie postępowania przy...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia prowadzący — praktyk dostarczy Państwu przydatnych wskazówek na temat realizacji zadań własnych gminy w zakresie finansowania oświetlenie dróg i ulic znajdujących się na...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówione zostaną obowiązki gmin i właścicieli nieruchomości związane z nieczystościami ciekłymi. Powiemy jak, krok po kroku, utworzyć ewidencję zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Celem szkolenia jest dokładne omówienie zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego oraz celów, na jakie sołectwa mogą przeznaczyć środki. Skupimy się również na tym, na czym polegają...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad,...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Zapraszamy na praktyczne warsztaty z precyzyjnymi odpowiedziami na zagadnienia dotyczące przebiegu kontroli RIO krok po kroku. Omówimy m.in. zakres kontroli, jakie dokumenty będą sprawdzane. Przedstawimy...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach, podczas których mogą Państwo zadawać pytania od pierwszych minut spotkania. Zajmiemy się sporządzaniem, uzupełnianiem i prostowaniem aktów zgonu. Podpowiemy...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • ​Od zamknięcia roku 2021 zależy otwarcie ksiąg na rok 2022. Sprawdź, jakie czynności należy wykonać do końca grudnia, a czego należy dopilnować w I kwartale...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • W trakcie warsztatów z możliwością zadawania pytań na czacie i wymiany doświadczeń od początku spotkania, omówimy m.in.: kiedy, w jakich sytuacjach przy sprzedaży nieruchomości gminnych...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Szczegółowo omówimy, krok po kroku, procedurę zabezpieczenia dziecka z rodziny. Podpowiemy, jaka jest procedura przekazania dziecka do placówki. Wskażemy, jak prawidłowo prowadzić dokumentację, jak napisać...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na wideoszkoleniu zostaną omówione wszystkie zagadnienia zawarte w programie. Kiedy obowiązuje ulga inwestycyjna? Kto jest odpowiedzialny za weryfikacje umów dzierżaw podpisywanych przez wójta? Prowadzący wyjaśni...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Wiele gmin/miast nie promuje się skutecznie w Internecie, przez co ludzie nie mają szansy dowiedzieć się, jak dużo robi gmina dla swoich mieszkańców. A gdyby...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas naszego wideoszkolenia dowiedzą się Państwo, jak korzystać z wzorów dokumentów, takich jak oferty, umowy oraz sprawozdania. Zdobędą Państwo wiedzę dotyczącą sporządzania programu oraz ogłaszania...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na wideoszkoleniu dowiedzą się Państwo jak wygląda procedura wydawania decyzji, jakie są podstawy prawne w decyzjach? Czy i kiedy można odstąpić od uzasadnienia? Omówione zostaną...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu opracowania oraz uwzględniania zasad tworzenia polityki rachunkowości dla ośrodków pomocy społecznej. Uporządkują Państwo i uzupełnią...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Wideoszkolenie PCC Poland jest kompendium wiedzy z zakresu SIO i subwencji. Skierowane jest do każdego z Państwa, kto ma jakiekolwiek pytania związane z tą tematyką...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • W trakcie spotkania omówione zostaną poszczególne etapy postępowań administracyjnych dotyczących nakazów usunięcia odpadów. Warsztaty podparte są aktualnym orzecznictwem sądowym oraz praktycznym doświadczeniem prowadzącego. Druga część...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Nasz prowadzący to Starszy Inspektor Wojewódzki w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu - Delegatura Kalisz, który omówi m.in. w jaki sposób meldować dzieci urodzone zagranicą?...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy zakres aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących wycinki drzew. Wskażemy jak powinna wyglądać procedura wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z nieruchomości o nieuregulowanym stanie...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na szkoleniu analiza problematycznych sytuacji spotykanych w gminach!

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Co powiedzą Państwo na szkolenie skierowane do zajmujących się ewidencją działalności gospodarczej i kontaktujących się z przedsiębiorcami? Co powiedzą Państwo na jedno szkolenie, które zastępuje...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Praktyczne warsztaty, które poprowadzi praktyk z UM Bochnia - bez czytania ustaw, same praktyczne przykłady z urzędu i wymiana doświadczeń Uwaga! Decydując się na udział...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia prowadzący praktyk odpowie na wszystkie pytania z programu. Prelegent podpowie, jakie możliwości działań ma jednostka samorządu terytorialnego w przypadku rodziców, którzy nie reagują...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Szkolenie poprowadzi ekonomista i praktyk z 20-letnim doświadczeniem w zakresie środków trwałych i rachunkowości budżetowej, Inspektor w Referacie Księgowości Budżetowej i Płac. Podczas szkolenia prelegent...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy jakie są zasady ustalenia opłaty dla rodzinnych ogrodów działkowych, domków letniskowych i nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych. Podpowiemy jak sprawdzić czy właściciel nieruchomości korzystający ze...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Kształtowanie polityki przestrzennej obciąża przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego, jak np. gminy i województwa oraz organy administracji rządowej. Podczas wideoszkolenia Prowadząca omówi zagadnienia z programu,...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia prowadzący — praktyk dostarczy Państwu przydatnych wskazówek, w jaki sposób prowadzić ewidencję gminnego zasobu nieruchomości. Podczas szkolenia otrzymają Państwo gotowy szablon do prowadzenia...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia wyjaśnimy, jakie są obowiązki i uprawnienia wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego. Prowadzący szczegółowo przedstawi instrukcje elektronicznego formularza tytułu wykonawczego oraz przedstawi wzór nowego...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas warsztatów omówimy, jak prawidłowo zarządzać PSZOK-iem oraz jakie działania wdrożyć, aby punkt funkcjonował zgodnie z rozporządzeniami. Jak przyjmować odpady oraz jak je utylizować. Przedstawimy...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia powiemy o problemach, z jakimi zmagają się urzędnicy zajmujący się rozliczaniem VAT w gminie, powiemy jak radzić sobie z tymi problemami. Omówimy aktualne...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
KFS
 • ​Państwo najlepiej wiedzą że co roku jest problem z interpretacją priorytetów i całym KFSem - wnioskami, rozliczeniami, kontrolą pracodawców i z NIK. Dlatego zapraszam do...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia zostanie omówione postępowanie podziałowe na wielu przykładach z urzędów, m.in.: wydzielanie dróg publicznych i wewnętrznych przy podziale nieruchomości, dostępność do drogi publicznej, jak...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia szczegółowo omówimy opłaty za godziny i wyżywienie: jak rozliczać opłaty z rodzicami, opiekunami oraz ośrodkami pomocy społecznej. Poruszymy również kwestie: jak prawidłowo powinna...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia szczegółowo omówimy kwestie związane z procedurami od przyjęcia wniosku po wydanie Karty Dużej Rodziny. Wszystko w odniesieniu do zmian związanych z nowelizacją ustawy....

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia powiemy o tym, jak przystąpić do realizacji programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, jak zatrudniać asystentów oraz jak prawidłowo przeprowadzić przetarg na usługi asystenckie....

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze "Niebieskie Karty" oraz komu i w jakim zakresie należy udostępniać informacje z jej dokumentacji. Omówimy jakie zastosowanie ma...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na warsztatach omówimy jak prawidłowo wypełnić roczne sprawozdanie z odbioru odpadów komunalnych za rok 2021? Jak weryfikować poprawność sprawozdań przekazywanych przez firmy odbierające odpady? Jak...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia zajmiemy się problematyką zawierania małżeństw przez cudzoziemców, wpisywaniem rozwodów zagranicznych do polskich aktów małżeństwa oraz procedurą zamiany imienia lub nazwiska w trybie postępowania...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia podpowiemy jakie przepisy stosować przy obliczaniu stypendium socjalnego, co wliczamy do dochodu, a co jest wydatkiem, kiedy należy wybrać uchylenie stypendium, a kiedy...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia wieloletni praktyk opowie o procesie porządkowania numeracji oraz prawidłowego nadawania nazw ulic. Odpowiemy na nurtujące pytania i sytuacje pracowników urzędów: Jak postępować w...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia zostaną omówione przepisy dotyczące licencjonowania produktów Microsoft, a także praktyczne rozwiązania z zakresu eksploatacji licencji na oprogramowanie – jak łączyć licencje, aby nie...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia pokażemy szereg rozwiązań do zastosowania podczas współpracy z osobami chorymi psychicznie i ich rodzinami. Na przykładach przedstawimy problematyczne kwestie dotyczące procedury przymusowego leczenia,...

429.00

379.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Wielu Pracowników odpowiedzialnych za płace w Urzędach Miast i Gmin zgłaszało nam, że potrzebują szkolenia z płac, które poprowadzi praktyk. Podejmując współpracę z prowadzącymi bardzo...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Nasza prowadząca to praktyk – osoba z wieloletnim doświadczeniem w gosp. nieruchomościami, świetnie znająca tematykę dzierżaw omówi przykłady z wielu urzędów, m.in.: jakie zasady określić...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy jak poprawnie przeprowadzić transkrypcje aktów zagranicznych. Poruszymy kwestię interpretacji orzeczeń dotyczących transkrypcji aktu małżeństwa jednej płci oraz transkrypcji aktu urodzenia dziecka narodzonego...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Wystarczy dostęp do urządzenia z Internetem, a my przekażemy Państwu niezbędną wiedzę do przygotowania się w tematyce kontroli zarządczej oraz statutu. Nasz Prelegent omówi składniki...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia opowiemy jak powinna wyglądać merytoryczna ocena operatu szacunkowego. Odpowiemy również na pytania, które nurtuje wielu urzędników - czy gminie opłaca się wprowadzenie opłaty...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na wideoszkoleniu powiemy jak skonstruować i wdrożyć uchwałę reklamową, oraz dlaczego warto ją wprowadzić? Oprócz korzyści wprowadzenia uchwały chcemy pokazać także wyzwania, z jakimi musi...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia będziemy rozmawiać o tym, jakie zmiany zaszły w procedurze przyłączenia do sieci wodno – kanalizacyjnej, w szczególności omówimy zmiany dotyczące wydawania warunków technicznych...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia szczegółowo omówimy zakres działania i kompetencje komisji ds. skarg, wniosków i petycji – zasady, jakimi powinna się kierować i kiedy przeprowadzać komisję. Wyjaśnimy...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Zapraszamy na praktyczne wideoszkolenie dla księgowych Ośrodków Pomocy Społecznej. Szczegółowo omówione zostaną sprawozdania budżetowe, sprawozdania z operacji finansowych, księgowanie faktur i świadczeń, odpłatności, księgowanie dochodów...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas spotkania nasz doświadczony prelegent powie jak napisać dobry program profilaktyczny dostosowany do każdej z grup docelowych. Nasze szkolenie pomoże również Państwu przygotować się do...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Powiemy m.in. o tym, jak zapewnić bezpieczeństwo na placu zabaw, w szczególności z zakresu wymagań dotyczących montażu, nadzoru i konserwacji urządzeń. Prowadzący opowie też o...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia powiemy o ostatnich zmianach w dodatku mieszkaniowym i energetycznym. Omówimy rodzaje tytułów prawnych, sposoby określania powierzchni użytkowej lokalu i podstawy do podwyższenia powierzchni...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Przygotowaliśmy szkolenie na temat wydawania decyzji o przyznaniu usług opiekuńczych, podczas którego podpowiemy jak zapewnić dostępność usług opiekuńczych dla dorosłych i dzieci, jaki jest ich...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na wideoszkoleniu zostaną omówione wszystkie zagadnienia zawarte w programie. Prowadząca opowie o nienależnie pobranych świadczeniach, w szczególności o funduszu alimentacyjnym. Dowiedzą się Państwo, jak powinna...

429.00

379.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Wideoszkolenie poprowadzi praktyk z UM Gdyni - otrzymają Państwo wiele przydatnych przykładów z życia, a także przykładowy program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na wideoszkoleniu zostaną omówione wszystkie zagadnienia zawarte w programie. Dowiedzą się Państwo, jak wygląda praktyczna, mobilna obsługa klienta. Poruszymy ważny temat korzystania ze sprzętu i...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy nowe kryterium dochodowe oraz zasadę „złotówka za złotówkę” przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Prześledzimy całą procedurę postępowania z dłużnikami...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
KFS
 • Solidna dawka wiedzy w świetle nowych priorytetów na rok 2022!

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia prowadzący — praktyk dostarczy Państwu przydatnych wskazówek, w jaki sposób archiwizować dokumentację planistyczną; budowlaną; osobową; księgową; zamówień publicznych; projektów unijnych; uchwały oraz projekty...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • ​WHO szacuje, że co roku blisko 7 milionów osób przedwcześnie umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza - w Europie około pół miliona rocznie! W środę -...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Powiemy m.in. o tym jakie są podstawy wypowiedzenia umowy najmów socjalnych i komunalnych; na co zwracać uwagę przy dochodach lokatorów i jak weryfikować ich dochody?...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Zapraszamy na praktyczne wideoszkolenie z możliwością zadawania pytań i wymiany własnych doświadczeń! Podczas wideoszkolenia, zostaną omówione wszystkie kwestie dotyczące zmian jakie zaszły po zmianie przepisów....

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Celem szkolenia jest profesjonalizacja realizowanych działań na zajmowanym stanowisku pracy. Dowiedzą się Państwo jak skutecznie stworzyć IPD i poznają Państwo metodologię jego tworzenia, również podczas...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia prowadzący praktyk odpowie na wszystkie pytania z programu. Podpowiemy, jakie są zasady przejęcie drogi wewnętrznej na rzecz gminy. Nasz ekspert szeroko omówi formy,...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia nasz Ekspert szeroko omówi problemy związane z procedurą przyznania dofinansowania. Dowiedzą się Państwo jak obliczyć okres kształcenia i należną kwotę dofinansowania (warto przygotować...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia prowadzący — praktyk dostarczy Państwu przydatnych wskazówek dot. zwalczania barszczu Sosnowskiego w gminie poprzez zapisy w prawie miejscowym, wybór najlepszych technik oraz metod...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia dowiedzą się Państwo, jak najlepiej przygotować się do kontroli RIO. Praktyk, który zajmuje się przeprowadzaniem takich kontroli, podpowie Państwu, co RIO sprawdza i...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na szkoleniu szczegółowo przedstawimy wszystkie kwestie związane z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi. Powiemy jak interpretować prawo do grobu, kto może być dysponentem i kto może decydować...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • W trakcie warsztatów z możliwością zadawania pytań i wymiany doświadczeń od początku spotkania, omówimy m.in. kiedy, w jakich sytuacjach przy sprzedaży nieruchomości gminnych naliczamy podatek...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Przygotowaliśmy wideoszkolenie na temat świadczeń rodzinnych, podczas którego opowiemy o zakresie zmian wprowadzonych w świadczeniach rodzinnych. Dokładnie omówimy świadczenia pielęgnacyjne dla opiekunów z uwzględnieniem kryterium...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Jeśli szukacie Państwo eksperckiej, praktycznej wiedzy i chcą Państwo zwiększyć swoje umiejętności to zapraszamy do wzięcia udziału w naszym wideoszkoleniu. Prowadząca w 4,5 godziny przedstawi...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych generuje w praktyce administracyjne określony katalog problemów – zapraszamy do wspólnego pochylenia się nad nimi w atmosferze sprzyjającej wymianie doświadczeń...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Jak uzyskać na rzecz gminy pieniądze ze służebności przesyłu? Jakie działania obecnie powinny podjąć gminy? Jak przerwać bieg zasiedzenia na działkach? Zaniechanie działań przez gminy...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Szkolenie poprowadzi ekonomista i praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie środków trwałych, kierownik referatu zajmującego się ewidencją mienia, księgowością wydatków majątkowych, środków trwałych w...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Omówimy rodzaje tytułów prawnych, sposoby określania powierzchni użytkowej lokalu i podstawy do podwyższenia powierzchni normatywnej. Podpowiemy, jakie przepisy stosować przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego, co wliczamy...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Pokażemy Państwu, jak sprawnie i bezbłędnie wyliczać dotacje dla poszczególnych placówek. Podpowiemy, jak naliczać dotacje dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz jak przeprowadzić aktualizacje. Zwrócimy również...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia przedstawimy przebieg postępowania taryfowego, z czego składa się wniosek taryfowy, jak zmienić zatwierdzone taryfy i co podlega ocenie Wód Polskich. Podpowiemy, na co...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
KFS
 • ​Państwo najlepiej wiedzą że co roku jest problem z interpretacją priorytetów i całym KFSem - wnioskami, rozliczeniami, kontrolą pracodawców i z NIK. Dlatego zapraszam do...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Zapraszamy na praktyczne wideoszkolenie z możliwością zadawania pytań i wymiany własnych doświadczeń od samego początku spotkania. Nasz prelegent jest jednym z dwudziestu trenerów ogólnopolskiego projektu...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas warsztatów PCC Poland omówimy, jak prawidłowo powinna wyglądać współpraca dyrektora szkoły z inspektorem RODO. Szczegółowo omówimy całą procedurę RODO w szkole: jak chronić hasła,...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy zakres aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących usuwania drzew. Podpowiemy jak poprawnie naliczać opłaty za ich usuwanie i jakie kary finansowe należy nałożyć w...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • W trakcie wideoszkolenia przeprowadzimy Państwa przez procedurę dowozu dziecka do szkoły. Pokażemy różne formy dowozu oraz zajmiemy się problemem rozliczenia przewoźników w czasach pandemii. Otrzymacie...

459.00

399.00

Opinie

"Rzetelnie przekazane informacje przez prowadzącego, zrozumiałe i szczegółowe, przyjemna atmosfera"

Rzetelnie przekazane informacje przez prowadzącego, zrozumiałe i szczegółowe, przyjemna atmosfera 2.7 Nowe Prawo Wodne (Trzcińska)

"Prowadzący w jasny i merytoryczny sposób przedstawił temat szkolenia"

Dobrze że możliwe było zadawanie pytań i prowadzenia dyskusji

Ciekawe szkolenie, dobrze prowadzone.