Jesteśmy wiodącym organizatorem praktycznych szkoleń

dedykowanych przedstawicielom urzędów administracji publicznej oraz liderem w zakresie nowoczesnych form szkoleniowych dla sektora publicznego

Specjalizujemy się w szkoleniach dla

O nas

Rozwiązujemy Państwa problemy w oparciu o doświadczenie prowadzących i aktualne przepisy


Organizujemy praktyczne szkolenia, prowadzone tylko przez ekspertów-praktyków, którzy dzielą się swoim doświadczeniem z codziennej pracy, dają Państwu gotowe rozwiązania i pomocne wskazówki. Nasze szkolenia prowadzą urzędnicy samorządowi, przedstawiciele organów nadzorujących i dyrektorzy szkół. Właśnie dlatego doskonale znają dany problem i potrafią rozwiązać go, w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Dbamy, by nasze szkolenia były na najwyższym poziomie i maksymalnie pomocne. Każdą uwagę, komentarz, sugestię bierzemy pod uwagę, dzięki temu stale zmieniamy się i rozwijamy. Na naszych szkoleniach mogą Państwo zadawać pytania od pierwszych minut spotkania.

Dla tych, którzy chcą się rozwijaćWyznaczamy najwyższe standardy dostarczania kompleksowej, przydatnej wiedzy. Tworzymy szkolenia dla tych z Państwa, którzy szukają rozwiązań, dla tych, którzy idą do przodu, dla otwartych i zmieniających rzeczywistość, dla tych, którzy są pewni, że da się znaleźć rozwiązanie, że można. Dziękujemy, że wierzą Państwo w siłę wiedzy i doświadczenia. Do marca 2020 r. organizowaliśmy szkolenia w każdym mieście wojewódzkim, teraz jesteśmy z Państwem online – nowocześnie, profesjonalnie, bezpiecznie i bardzo wygodnie. Idziemy z duchem czasu, z rozwojem technologii. Dla Państwa chcemy być pomocni i innowacyjni.

Tworzymy wyjątkowe programy, praktyczne rozwiązania są dla Państwa najcenniejsze


Tworzymy wyjątkowe, unikalne programy szkoleń, w oparciu o tysiące rozmów z pracowniami urzędów miast i gmin, ośrodków pomocy społecznej, urzędów stanu cywilnego, urzędów pracy oraz dyrektorów szkół średnich i podstawowych. To Państwo mówią nam, o czym powinno być szkolenie, to Państwo zadają pytania, to Państwo sygnalizują, na jakie pytania szukają odpowiedzi. To Państwo podają nam przykłady z codziennej pracy, do których szukają rozwiązań. Zebrane pytania przekazujemy naszym prelegentom – doświadczonym urzędnikom i dyrektorom, którzy dzielą się rozwiązaniami, jakie zastosowali u siebie w pracy. Podajemy wytyczne, gotowe rozwiązania, wzory pism, do zastosowania od ręki, odpowiadamy na wszystkie niejasności, omawiamy aktualne problemy dostarczając przy tym kompleksową, przydatną wiedzę.

Nadchodzące wideoszkolenia

 • Wszyscy boją się Nowego Ładu. Od 1 stycznia 2022 roku wejdą w życie nowe zasady, które chcemy szczegółowo omówić i sprawić, by prowadzenie księgowości w...

459.00

 • Solidna dawka wiedzy w świetle nowych priorytetów na rok 2022!

459.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • W trakcie spotkania omówione zostaną poszczególne etapy postępowań administracyjnych dotyczących nakazów usunięcia odpadów. Warsztaty podparte są aktualnym orzecznictwem sądowym oraz praktycznym doświadczeniem prowadzącego. Druga część...

519.00

459.00

 • Zapraszamy na wideoszkolenie skierowane do wszystkich osób zajmujących się tarczą antykryzysową w Powiatowych Urzędach Pracy. Zdarza się, że niektórzy prelegenci konkurencyjnych szkoleń specjalnie dają możliwość...

459.00

 • Uczestnicy na szkoleniu dowiedzą się jak przeprowadzić inwentaryzację w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych a prowadząca po kolei, szczegółowo odpowie na pytania zawarte w...

459.00

 • Podczas szkolenia prowadzący — praktyk dostarczy Państwu przydatnych wskazówek, w jaki sposób archiwizować dokumentację planistyczną; budowlaną; osobową; księgową; zamówień publicznych; projektów unijnych; uchwały oraz projekty...

459.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Celem szkolenia jest dokładne omówienie zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego oraz celów, na jakie sołectwa mogą przeznaczyć środki. Skupimy się również na tym, na czym polegają...

519.00

459.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • ​WHO szacuje, że co roku blisko 7 milionów osób przedwcześnie umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza - w Europie około pół miliona rocznie! W środę -...

519.00

459.00

 • Powiemy m.in. o tym jakie są podstawy wypowiedzenia umowy najmów socjalnych i komunalnych; na co zwracać uwagę przy dochodach lokatorów i jak weryfikować ich dochody?...

459.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Celem szkolenia jest profesjonalizacja realizowanych działań na zajmowanym stanowisku pracy. Dowiedzą się Państwo jak skutecznie stworzyć IPD i poznają Państwo metodologię jego tworzenia, również podczas...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na warsztatach omówimy jak prawidłowo wypełnić roczne sprawozdanie z odbioru odpadów komunalnych za rok 2021? Jak weryfikować poprawność sprawozdań przekazywanych przez firmy odbierające odpady? Jak...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Zapraszamy na praktyczne wideoszkolenie z możliwością zadawania pytań i wymiany własnych doświadczeń! Podczas wideoszkolenia, zostaną omówione wszystkie kwestie dotyczące zmian jakie zaszły po zmianie przepisów....

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia nasz Ekspert szeroko omówi problemy związane z procedurą przyznania dofinansowania. Dowiedzą się Państwo jak obliczyć okres kształcenia i należną kwotę dofinansowania (warto przygotować...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia prowadzący praktyk odpowie na wszystkie pytania z programu. Podpowiemy, jakie są zasady przejęcie drogi wewnętrznej na rzecz gminy. Nasz ekspert szeroko omówi formy,...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • ​Od zamknięcia roku 2021 zależy otwarcie ksiąg na rok 2022. Sprawdź, jakie czynności należy wykonać do końca grudnia, a czego należy dopilnować w I kwartale...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia zostaną omówione poszczególne rodzaje zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Nasz doświadczony prowadzący wyjaśni wpływ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia prowadzący — praktyk dostarczy Państwu przydatnych wskazówek dot. zwalczania barszczu Sosnowskiego w gminie poprzez zapisy w prawie miejscowym, wybór najlepszych technik oraz metod...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia wyjaśnimy, jakie są obowiązki i uprawnienia wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego. Prowadzący szczegółowo przedstawi instrukcje elektronicznego formularza tytułu wykonawczego oraz przedstawi wzór nowego...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia dowiedzą się Państwo, jak najlepiej przygotować się do kontroli RIO. Praktyk, który zajmuje się przeprowadzaniem takich kontroli, podpowie Państwu, co RIO sprawdza i...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia zostanie omówione postępowanie podziałowe na wielu przykładach z urzędów, m.in.: wydzielanie dróg publicznych i wewnętrznych przy podziale nieruchomości, dostępność do drogi publicznej, jak...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na szkoleniu szczegółowo przedstawimy wszystkie kwestie związane z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi. Powiemy jak interpretować prawo do grobu, kto może być dysponentem i kto może decydować...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia omówimy istotne zmiany w przepisach dotyczących postępowania wierzycieli należności pieniężnych. Przeanalizujemy aktualny wzór tytułu wykonawczego, prawidłowe jego wypełnienie oraz najczęściej występujące błędy w...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Warsztaty poprowadzi praktyk z urzędu miasta, osoba na co dzień zajmująca się gospodarką nieruchomościami. Na szkoleniu omówienie aktualnej podstawy prawnej na każdym etapie postępowania przy...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia prowadząca wyjaśni, jak przeprowadzić postępowanie w przypadku zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływającego na grunty sąsiednie. Zostaną omówione m.in.: kwestie ustalenia stron,...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Zapraszamy Państwa na wideoszkolenie, z którego korzysta coraz więcej osób zajmujących się wspólnotami mieszkaniowymi. Dzięki niemu nie mają w tym temacie problemów. Mogą Państwo do...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia podpowiemy jakie przepisy stosować przy obliczaniu stypendium socjalnego, co wliczamy do dochodu, a co jest wydatkiem, kiedy należy wybrać uchylenie stypendium, a kiedy...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia nasz Ekspert nauczy Państwa praktyki zarządzania dokumentacją elektroniczną w urzędzie za pomocą e-PUAPu oraz systemu klasy EZD. Udział w szkoleniu dostarczy eksperckiej wiedzy...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Kształtowanie polityki przestrzennej obciąża przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego, jak np. gminy i województwa oraz organy administracji rządowej. Podczas wideoszkolenia Prowadząca omówi zagadnienia z programu,...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • W trakcie warsztatów z możliwością zadawania pytań i wymiany doświadczeń od początku spotkania, omówimy m.in. kiedy, w jakich sytuacjach przy sprzedaży nieruchomości gminnych naliczamy podatek...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia prowadzący — praktyk dostarczy Państwu przydatnych wskazówek na temat realizacji zadań własnych gminy w zakresie finansowania oświetlenie dróg i ulic znajdujących się na...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach, podczas których mogą Państwo zadawać pytania od pierwszych minut spotkania. Zajmiemy się sporządzaniem, uzupełnianiem i prostowaniem aktów zgonu. Podpowiemy...

459.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Przygotowaliśmy wideoszkolenie na temat świadczeń rodzinnych, podczas którego opowiemy o zakresie zmian wprowadzonych w świadczeniach rodzinnych. Dokładnie omówimy świadczenia pielęgnacyjne dla opiekunów z uwzględnieniem kryterium...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Jeśli szukacie Państwo eksperckiej, praktycznej wiedzy i chcą Państwo zwiększyć swoje umiejętności to zapraszamy do wzięcia udziału w naszym wideoszkoleniu. Prowadząca w 4,5 godziny przedstawi...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówione zostaną obowiązki gmin i właścicieli nieruchomości związane z nieczystościami ciekłymi. Powiemy jak, krok po kroku, utworzyć ewidencję zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Praktyczne warsztaty, które poprowadzi praktyk z UM Bochnia - bez czytania ustaw, same praktyczne przykłady z urzędu i wymiana doświadczeń Uwaga! Decydując się na udział...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Wideoszkolenie poprowadzi praktyk, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w jednym z największych miast wojewódzkich w Polsce. Tematem spotkania będzie procedura powoływania i...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Jak uzyskać na rzecz gminy pieniądze ze służebności przesyłu? Jakie działania obecnie powinny podjąć gminy? Jak przerwać bieg zasiedzenia na działkach? Zaniechanie działań przez gminy...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Szkolenie poprowadzi ekonomista i praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie środków trwałych, kierownik referatu zajmującego się ewidencją mienia, księgowością wydatków majątkowych, środków trwałych w...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych generuje w praktyce administracyjne określony katalog problemów – zapraszamy do wspólnego pochylenia się nad nimi w atmosferze sprzyjającej wymianie doświadczeń...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Praktyczne wideoszkolenie na temat hipoteki przymusowej wobec dłużnika gminnego. Pokażemy Państwu kiedy wpisać się na hipotekę dłużnika i w jaki sposób zabezpieczyć wierzytelności, w przypadku...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Szczegółowo omówimy, krok po kroku, procedurę zabezpieczenia dziecka z rodziny. Podpowiemy, jaka jest procedura przekazania dziecka do placówki. Wskażemy, jak prawidłowo prowadzić dokumentację, jak napisać...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia prowadzący — praktyk dostarczy Państwu przydatnych wskazówek, w jaki sposób archiwizować dokumentację w przedszkolu i szkole. Każdy uczestnik otrzyma kompendium wiedzy na temat...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Omówimy rodzaje tytułów prawnych, sposoby określania powierzchni użytkowej lokalu i podstawy do podwyższenia powierzchni normatywnej. Podpowiemy, jakie przepisy stosować przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego, co wliczamy...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Zdarza się, że niektórzy prelegenci konkurencyjnych szkoleń specjalnie dają możliwość zadawania pytań dopiero na końcu spotkania, ponieważ boją się omawiania trudnych spraw. Wtedy często odpowiadają...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Zapraszamy na praktyczne warsztaty z precyzyjnymi odpowiedziami na zagadnienia dotyczące przebiegu kontroli RIO krok po kroku. Omówimy m.in. zakres kontroli, jakie dokumenty będą sprawdzane. Przedstawimy...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Wiele gmin/miast nie promuje się skutecznie w Internecie, przez co ludzie nie mają szansy dowiedzieć się, jak dużo robi gmina dla swoich mieszkańców. A gdyby...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Pokażemy Państwu, jak sprawnie i bezbłędnie wyliczać dotacje dla poszczególnych placówek. Podpowiemy, jak naliczać dotacje dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz jak przeprowadzić aktualizacje. Zwrócimy również...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Nowy Polski Ład – jak wyliczyć wynagrodzenie dla pracowników po zmianach omówi nasz Praktyk podczas praktycznego widoeszkolenia. Od 2022 roku nastąpi niemała rewolucja podatkowa. Nowy...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia szczegółowo omówimy kwestie praktyczne oraz prawne dotyczące windykacji. Opowiemy o tym, jak radzić sobie z dłużnikami, którzy nie chcą płacić za wodę lub...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na wideoszkoleniu omówimy codzienne kłopoty związane z dzikimi i bezdomnymi zwierzętami po wypadkach. Zapewnienie odpowiedniej opieki zwierzętom należy do jednych z najbardziej problematycznych zobowiązań każdej...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na wideoszkoleniu zostaną omówione wszystkie zagadnienia zawarte w programie. Kiedy obowiązuje ulga inwestycyjna? Kto jest odpowiedzialny za weryfikacje umów dzierżaw podpisywanych przez wójta? Prowadzący wyjaśni...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia wieloletni praktyk opowie o procesie porządkowania numeracji oraz prawidłowego nadawania nazw ulic. Odpowiemy na nurtujące pytania i sytuacje pracowników urzędów: Jak postępować w...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Zapraszamy na szkolenie, w świetle zmian w ustawie o cudzoziemcach! Pytania z Państwa urzędu i innych znajdziecie poniżej, w programie szkolenia.

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Mamy dla Państwa kompendium wiedzy z zakresu zasiłków ZUS w wynagrodzeniu nauczyciela. Nasza Ekspertka podpowie, jak szybko i sprawnie obliczyć kwotę zasiłku chorobowego, jak poradzić...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Wszyscy boją się Nowego Ładu. Od 1 stycznia 2022 roku wejdą w życie nowe zasady, które chcemy szczegółowo omówić i sprawić, by prowadzenie księgowości w...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia szczegółowo omówimy kwestie związane z procedurami od przyjęcia wniosku po wydanie Karty Dużej Rodziny. Wszystko w odniesieniu do zmian związanych z nowelizacją ustawy....

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia prowadzący praktyk odpowie na wszystkie pytania z programu. Prelegent podpowie, jakie możliwości działań ma jednostka samorządu terytorialnego w przypadku rodziców, którzy nie reagują...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia zostanie omówione postępowanie podziałowe na wielu przykładach z urzędów m.in.: wydzielanie dróg publicznych i wewnętrznych przy podziale nieruchomości, dostępność do drogi publicznej, jak...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia przedstawimy przebieg postępowania taryfowego, z czego składa się wniosek taryfowy, jak zmienić zatwierdzone taryfy i co podlega ocenie Wód Polskich. Podpowiemy, na co...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy jakie są zasady ustalenia opłaty dla rodzinnych ogrodów działkowych, domków letniskowych i nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych. Podpowiemy jak sprawdzić czy właściciel nieruchomości korzystający ze...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • ​Państwo najlepiej wiedzą że co roku jest problem z interpretacją priorytetów i całym KFSem - wnioskami, rozliczeniami, kontrolą pracodawców i z NIK. Dlatego zapraszam do...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Nasz prowadzący to Starszy Inspektor Wojewódzki w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu - Delegatura Kalisz, który omówi m.in. w jaki sposób meldować dzieci urodzone zagranicą?...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Wideoszkolenie PCC Poland jest kompendium wiedzy z zakresu SIO i subwencji. Skierowane jest do każdego z Państwa, kto ma jakiekolwiek pytania związane z tą tematyką...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Szkolenie uwzględnia najnowszą, bo podpisaną 3 kwietnia bieżącego roku zmianę w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a określającą m.in. zasady dostępu do dokumentacji wytworzonej...

519.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Państwo już wiedzą, że styczeń 2022 to miesiąc zmian w ustawie o Ochotniczych Strażach Pożarnych, dlatego wyjaśnimy Państwu, na czym dokładnie te zmiany będą polegać,...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia szczegółowo omówimy opłaty za godziny i wyżywienie: jak rozliczać opłaty z rodzicami, opiekunami oraz ośrodkami pomocy społecznej. Poruszymy również kwestie: jak prawidłowo powinna...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Wideoszkolenie PCC Poland dzięki swojej kompleksowej tematyce umożliwi Państwu uzyskanie i utrwalenie praktycznej wiedzy dotyczącej wydawania i dostosowania licencji oraz pobierania opłat z tego tytułu....

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • W ramach naszego wideoszkolenia poznają Państwo zasady przeprowadzania postępowania spadkowego zarówno w przypadku obowiązków, które spoczywają na Państwa barkach, jak i otwarcia i nabycia spadku....

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Nasza prowadząca to praktyk – osoba z wieloletnim doświadczeniem w gosp. nieruchomościami, świetnie znająca tematykę dzierżaw omówi przykłady z wielu urzędów, m.in.: jakie zasady określić...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na wideoszkoleniu zostaną omówione wszystkie zagadnienia zawarte w programie. Prowadząca opowie o nienależnie pobranych świadczeniach, w szczególności o funduszu alimentacyjnym. Dowiedzą się Państwo, jak powinna...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Prowadząca szczegółowo opowie o odpowiedzialności kierownika CUW i dyrekcji, polityki rachunkowości, kontroli dowodów księgowych. Powiemy także o tworzeniu nowych miejsc pracy, zawieraniu umów z pracownikami...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Przygotowaliśmy szkolenie na temat wydawania decyzji o przyznaniu usług opiekuńczych, podczas którego podpowiemy jak zapewnić dostępność usług opiekuńczych dla dorosłych i dzieci, jaki jest ich...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia prowadzący — praktyk dostarczy Państwu wiedzy na temat prawidłowego prowadzenia ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie w urzędzie miasta i gminy. Prowadzący wyjaśni, jak...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia szczegółowo omówimy zakres działania i kompetencje komisji ds. skarg, wniosków i petycji – zasady, jakimi powinna się kierować i kiedy przeprowadzać komisję. Wyjaśnimy...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia powiemy o problemach, z jakimi zmagają się urzędnicy zajmujący się rozliczaniem VAT w gminie, powiemy jak radzić sobie z tymi problemami. Omówimy aktualne...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Zapraszamy na praktyczne wideoszkolenie dla księgowych Ośrodków Pomocy Społecznej. Szczegółowo omówione zostaną sprawozdania budżetowe, sprawozdania z operacji finansowych, księgowanie faktur i świadczeń, odpłatności, księgowanie dochodów...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia nasz Ekspert szeroko omówi wytyczne związane z kontrolą firm odbierających odpady komunalne. Dowiedzą się Państwo na jakie rzeczy zwrócić szczególną uwagę podczas przeprowadzania...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia podpowiemy jakie zabiegi pielęgnacyjne można zastosować by zapewnić optymalne warunki do wzrostu i rozwoju zieleni miejskiej. Wskażemy gatunki drzew i krzewów, które są...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Szkolenie poprowadzi ekonomista i praktyk z 20-letnim doświadczeniem w zakresie środków trwałych i rachunkowości budżetowej, Inspektor w Referacie Księgowości Budżetowej i Płac. Podczas szkolenia prelegent...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia dowiedzą się Państwo, czy urząd może wystawić zaświadczenie o pracy w rolnictwie oraz czy wnioskujący może przynieść własne dokumenty potwierdzające pracę na gospodarstwie...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas naszego wideoszkolenia dowiedzą się Państwo, jak korzystać z wzorów dokumentów, takich jak oferty, umowy oraz sprawozdania. Zdobędą Państwo wiedzę dotyczącą sporządzania programu oraz ogłaszania...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Powiemy m.in. o tym, jak zapewnić bezpieczeństwo na placu zabaw, w szczególności z zakresu wymagań dotyczących montażu, nadzoru i konserwacji urządzeń. Prowadzący opowie też o...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy jak poprawnie przeprowadzić transkrypcje aktów zagranicznych. Poruszymy kwestię interpretacji orzeczeń dotyczących transkrypcji aktu małżeństwa jednej płci oraz transkrypcji aktu urodzenia dziecka narodzonego...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Zapraszamy na praktyczne wideoszkolenie z możliwością zadawania pytań i wymiany własnych doświadczeń od samego początku spotkania. Nasz prelegent jest jednym z dwudziestu trenerów ogólnopolskiego projektu...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu opracowania oraz uwzględniania zasad tworzenia polityki rachunkowości dla ośrodków pomocy społecznej. Uporządkują Państwo i uzupełnią...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Zapraszamy Państwa do udziału w praktycznym wideoszkoleniu, podczas którego podpowiemy, w jaki sposób przygotować się do zlecenia odbioru odpadów. Wskażemy różnice w zamówieniu odbioru z...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Wystarczy dostęp do urządzenia z Internetem, a my przekażemy Państwu niezbędną wiedzę do przygotowania się w tematyce kontroli zarządczej oraz statutu. Nasz Prelegent omówi składniki...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia opowiemy jak powinna wyglądać merytoryczna ocena operatu szacunkowego. Odpowiemy również na pytania, które nurtuje wielu urzędników - czy gminie opłaca się wprowadzenie opłaty...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na wideoszkoleniu zostaną omówione wszystkie zagadnienia zawarte w programie. Dowiedzą się Państwo, jak wygląda praktyczna, mobilna obsługa klienta. Poruszymy ważny temat korzystania ze sprzętu i...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • W wielu miejscowościach w Polsce nadal większość źródeł ciepła stanowią „kopciuchy”, czyli pozaklasowe piece węglowe, które dymią i powodują, że w chłodniejsze dni trudno jest...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • W trakcie warsztatów z możliwością zadawania pytań na czacie i wymiany doświadczeń od początku spotkania, omówimy m.in.: kiedy, w jakich sytuacjach przy sprzedaży nieruchomości gminnych...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas warsztatów PCC Poland omówimy, jak prawidłowo powinna wyglądać współpraca dyrektora szkoły z inspektorem RODO. Szczegółowo omówimy całą procedurę RODO w szkole: jak chronić hasła,...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Wszyscy boją się Nowego Ładu. Od 1 stycznia 2022 roku wejdą w życie nowe zasady, które chcemy szczegółowo omówić i sprawić, by prowadzenie księgowości w...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas spotkania nasz doświadczony prelegent powie, jak napisać dobry program profilaktyczny dostosowany do każdej z grup docelowych według nowych zasad. Nasze szkolenie pomoże również Państwu...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy procedurę wydawania decyzji środowiskowej, krok po kroku. Wskażemy strony postępowania, sposób przekazywania decyzji środowiskowych do publicznej informacji, obowiązku udostępnienia treści decyzji środowiskowej...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia będziemy rozmawiać o tym, jakie zmiany zaszły w procedurze przyłączenia do sieci wodno – kanalizacyjnej, w szczególności omówimy zmiany dotyczące wydawania warunków technicznych...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Wideoszkolenie poprowadzi praktyk - inspektor, osoba na co dzień zajmująca się gospodarką nieruchomościami. Na wideoszkoleniu zostaną omówione aktualne podstawy prawne na każdym etapie postępowania przy...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Wielu Pracowników odpowiedzialnych za kadry w Urzędach Miast i Gmin zgłaszało nam, że potrzebują szkolenia z kadr, które poprowadzi praktyk. Podejmując współpracę z prowadzącymi bardzo...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Zapraszamy na praktyczce warsztaty, podczas których prowadząca omówi trudne przypadki występujące podczas codziennych obowiązków w ośrodkach pomocy społecznej.

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia zajmiemy się problematyką zawierania małżeństw przez cudzoziemców, wpisywaniem rozwodów zagranicznych do polskich aktów małżeństwa oraz procedurą zamiany imienia lub nazwiska w trybie postępowania...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia pokażemy szereg rozwiązań do zastosowania podczas współpracy z osobami chorymi psychicznie i ich rodzinami. Na przykładach przedstawimy problematyczne kwestie dotyczące procedury przymusowego leczenia,...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy zakres aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących usuwania drzew. Podpowiemy jak poprawnie naliczać opłaty za ich usuwanie i jakie kary finansowe należy nałożyć w...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia prowadzący — praktyk dostarczy Państwu przydatnych wskazówek, w jaki sposób prowadzić ewidencję gminnego zasobu nieruchomości. Podczas szkolenia otrzymają Państwo gotowy szablon do prowadzenia...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia powiemy o ostatnich zmianach w dodatku mieszkaniowym i energetycznym. Omówimy rodzaje tytułów prawnych, sposoby określania powierzchni użytkowej lokalu i podstawy do podwyższenia powierzchni...

519.00

459.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy nowe kryterium dochodowe oraz zasadę „złotówka za złotówkę” przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Prześledzimy całą procedurę postępowania z dłużnikami...

459.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • W trakcie wideoszkolenia przeprowadzimy Państwa przez procedurę dowozu dziecka do szkoły. Pokażemy różne formy dowozu oraz zajmiemy się problemem rozliczenia przewoźników w czasach pandemii. Otrzymacie...

459.00

399.00

Opinie

"Prowadzący w jasny i merytoryczny sposób przedstawił temat szkolenia"

Dobrze że możliwe było zadawanie pytań i prowadzenia dyskusji

Ciekawe szkolenie, dobrze prowadzone.

"Rzetelnie przekazane informacje przez prowadzącego, zrozumiałe i szczegółowe, przyjemna atmosfera"

Rzetelnie przekazane informacje przez prowadzącego, zrozumiałe i szczegółowe, przyjemna atmosfera2.7 Nowe Prawo Wodne (Trzcińska)