Jesteśmy wiodącym organizatorem praktycznych szkoleń

dedykowanych przedstawicielom urzędów administracji publicznej oraz liderem w zakresie nowoczesnych form szkoleniowych dla sektora publicznego

Specjalizujemy się w szkoleniach dla

O nas

Rozwiązujemy Państwa problemy w oparciu o doświadczenie prowadzących i aktualne przepisy


Organizujemy praktyczne szkolenia, prowadzone tylko przez ekspertów-praktyków, którzy dzielą się swoim doświadczeniem z codziennej pracy, dają Państwu gotowe rozwiązania i pomocne wskazówki. Nasze szkolenia prowadzą urzędnicy samorządowi, przedstawiciele organów nadzorujących i dyrektorzy szkół. Właśnie dlatego doskonale znają dany problem i potrafią rozwiązać go, w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Dbamy, by nasze szkolenia były na najwyższym poziomie i maksymalnie pomocne. Każdą uwagę, komentarz, sugestię bierzemy pod uwagę, dzięki temu stale zmieniamy się i rozwijamy. Na naszych szkoleniach mogą Państwo zadawać pytania od pierwszych minut spotkania.

Dla tych, którzy chcą się rozwijaćWyznaczamy najwyższe standardy dostarczania kompleksowej, przydatnej wiedzy. Tworzymy szkolenia dla tych z Państwa, którzy szukają rozwiązań, dla tych, którzy idą do przodu, dla otwartych i zmieniających rzeczywistość, dla tych, którzy są pewni, że da się znaleźć rozwiązanie, że można. Dziękujemy, że wierzą Państwo w siłę wiedzy i doświadczenia. Do marca 2020 r. organizowaliśmy szkolenia w każdym mieście wojewódzkim, teraz jesteśmy z Państwem online – nowocześnie, profesjonalnie, bezpiecznie i bardzo wygodnie. Idziemy z duchem czasu, z rozwojem technologii. Dla Państwa chcemy być pomocni i innowacyjni.

Tworzymy wyjątkowe programy, praktyczne rozwiązania są dla Państwa najcenniejsze


Tworzymy wyjątkowe, unikalne programy szkoleń, w oparciu o tysiące rozmów z pracowniami urzędów miast i gmin, ośrodków pomocy społecznej, urzędów stanu cywilnego, urzędów pracy oraz dyrektorów szkół średnich i podstawowych. To Państwo mówią nam, o czym powinno być szkolenie, to Państwo zadają pytania, to Państwo sygnalizują, na jakie pytania szukają odpowiedzi. To Państwo podają nam przykłady z codziennej pracy, do których szukają rozwiązań. Zebrane pytania przekazujemy naszym prelegentom – doświadczonym urzędnikom i dyrektorom, którzy dzielą się rozwiązaniami, jakie zastosowali u siebie w pracy. Podajemy wytyczne, gotowe rozwiązania, wzory pism, do zastosowania od ręki, odpowiadamy na wszystkie niejasności, omawiamy aktualne problemy dostarczając przy tym kompleksową, przydatną wiedzę.

Nadchodzące wideoszkolenia

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na wideoszkoleniu dowiedzą się Państwo jak wygląda procedura wydawania decyzji, jakie są podstawy prawne w decyzjach? Czy i kiedy można odstąpić od uzasadnienia? Omówione zostaną...

579.00

379.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • W trakcie warsztatów z możliwością zadawania pytań i wymiany doświadczeń od początku spotkania, omówimy m.in. kiedy, w jakich sytuacjach przy sprzedaży nieruchomości gminnych naliczamy podatek...

519.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia opowiemy jak powinna wyglądać merytoryczna ocena operatu szacunkowego. Odpowiemy również na pytania, które nurtuje wielu urzędników - czy gminie opłaca się wprowadzenie opłaty...

519.00

379.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Warsztaty poprowadzi praktyk z urzędu miasta, osoba na co dzień zajmująca się gospodarką nieruchomościami. Na szkoleniu omówienie aktualnej podstawy prawnej na każdym etapie postępowania przy...

519.00

379.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Praktyczne warsztaty, które poprowadzi praktyk z UM Bochnia - bez czytania ustaw, same praktyczne przykłady z urzędu i wymiana doświadczeń

519.00

379.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Nasz prowadzący to Starszy Inspektor Wojewódzki w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu - Delegatura Kalisz, który omówi m.in. w jaki sposób meldować dzieci urodzone zagranicą?...

519.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na wideoszkoleniu omówimy zagadnienia związane z zarządcą sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej, a także prawo dla przedsiębiorców, spadkobierców oraz jakie są obowiązki pracowników urzędów gmin/miast. Omówimy...

519.00

379.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • W trakcie spotkania omówione zostaną poszczególne etapy postępowań administracyjnych dotyczących nakazów usunięcia odpadów. Warsztaty podparte są aktualnym orzecznictwem sądowym oraz praktycznym doświadczeniem prowadzącego. Druga część...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia będziemy rozmawiać o tym, jak przygotować się do zmian w procedurze przyłączenia do sieci wodno – kanalizacyjnej, w szczególności omówimy zmiany dotyczące wydawania...

519.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Zapraszamy na wideoszkolenie, którego celem jest omówienie obowiązków spoczywających na gminie, związanych z prowadzeniem postępowania spadkowego. Podczas wideoszkolenia wyjaśnimy jakie są gminne obowiązki związane z...

519.00

379.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas naszego wideoszkolenia szczegółowo omówimy kwestie związane z procedurą wydawania Karty Dużej Rodziny. Podpowiemy jakie dodatkowe dokumenty wymagamy od rodzin zastępczych, jakie są obecnie systemy...

519.00

379.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia szczegółowo omówimy m.in. najnowsze zmiany wynikające z zapisów tarczy antykryzysowej 4.0 obowiązujące od 24 czerwca 2020 r. i wpływie Covid-19 na termin ważności...

519.00

379.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Praktyczne warsztaty na temat hipoteki przymusowej w postępowaniu wobec dłużnika. Pokażemy Państwu, jakie kolejno działania należy podjąć, aby ustanowić hipotekę przymusową. Odpowiemy na pytanie, które...

519.00

379.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia zostaną szczegółowo omówione wszystkie zagadnienia zawarte w poniższym programie. Dowiedzą się Państwo, jak wypracować dobrą, skuteczną współpracę z komornikiem sądowym; jaki jest zakres...

519.00

379.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia pokażemy szereg rozwiązań do zastosowania podczas współpracy z osobami chorymi psychicznie i ich rodzinami. Na przykładach przedstawimy problematyczne kwestie dotyczące procedury przymusowego leczenia,...

519.00

379.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia szczegółowo omówimy zakres działania i kompetencje komisji ds. skarg, wniosków i petycji – zasady jakimi powinna się kierować i kiedy przeprowadzać komisję. Wyjaśnimy...

519.00

379.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Powiemy min. o tym, jak zapewnić bezpieczeństwo na placu zabaw, w szczególności z zakresu wymagań dotyczących montażu, nadzoru i konserwacji urządzeń. Prowadzący opowie też o...

519.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas naszego wideoszkolenia dowiedzą się Państwo, jak korzystać z nowych wzorów dokumentów, takich jak oferty, umowy oraz sprawozdania, które weszły w życie od pierwszego marca...

519.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia powiemy o najnowszych zmianach sposobu określania wysokości dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu tzw. pakiet mieszkaniowy. Omówimy rodzaje tytułów prawnych, sposoby określania...

429.00

379.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia powiemy o najnowszych zmianach sposobu określania wysokości dodatku mieszkaniowego. Omówimy rodzaje tytułów prawnych, sposoby określania powierzchni użytkowej lokalu i podstawy do podwyższenia powierzchni...

519.00

379.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia podpowiemy jakie przepisy stosować przy obliczaniu stypendium socjalnego, co wliczamy do dochodu, a co jest wydatkiem, kiedy należy wybrać uchylenie stypendium, a kiedy...

519.00

379.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy zakres wprowadzonych już zmian w wydawaniu decyzji środowiskowych. Wskażemy strony postępowania, sposób przekazywania decyzji środowiskowych do publicznej informacji oraz dokumentację niezbędną do...

519.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na szkoleniu szczegółowo przedstawimy wszystkie kwestie związane z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi. Powiemy jak interpretować prawo do grobu, kto może być dysponentem i kto może decydować...

519.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy jak poprawnie przeprowadzić transkrypcje aktów zagranicznych, nietypowe sytuacje związane ze zmianą imienia lub nazwiska w trybie postępowania administracyjnego oraz archiwizację aktów zbiorczych....

519.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas warsztatów opowiemy m.in. o tym, jak reagować na zgłoszenia mieszkańców, dotyczące spalania niedozwolonych substancji; na jaką dowolność można pozwolić mieszkańcom przy wymianie pieców; zwrócimy...

519.00

379.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Powiemy m.in. o tym, jak reagować na zgłoszenia mieszkańców, dotyczące spalania niedozwolonych substancji oraz jakie działania powinna podjąć gmina aby poprawić stan środowiska. Omówimy zmiany,...

519.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy zakres aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących wycinki drzew. Wskażemy jak powinna wyglądać procedura wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z nieruchomości o nieuregulowanym stanie...

519.00

379.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Szczegółowo omówimy, krok po kroku, procedurę zabezpieczenia dziecka z rodziny. Podpowiemy jaka jest procedura przekazania dziecka do placówki. Wskażemy, jak prawidłowo prowadzić dokumentację, jak napisać...

519.00

379.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia podpowiemy jakie gatunki drzew i krzewów są najbardziej ekonomiczne oraz wytrzymałe na nieprzyjazne warunki pogodowe. Omówimy również kwestie związane z nowymi nasadzeniami, pielęgnacją...

519.00

379.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia omówimy wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i zespołu interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację...

519.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Powiemy m.in. o tym, co mieści się w zakresie utrzymywania i podnoszenia gotowości bojowej, sposobie obliczania ekwiwalentu za akcje i szkolenia, oraz jak powinna wyglądać...

519.00

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Przygotowaliśmy wideoszkolenie na temat świadczeń rodzinnych, podczas którego opowiemy o zakresie zmian wprowadzonych tarczą antykryzysową z kwietnia 2020 roku, świadczeniach pielęgnacyjnych dla opiekunów z uwzględnieniem...

519.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Przygotowaliśmy wideoszkolenie na temat świadczeń rodzinnych, podczas którego opowiemy o zakresie zmian wprowadzonych tarczą antykryzysową z kwietnia 2020 roku, świadczeniach pielęgnacyjnych dla opiekunów z uwzględnieniem...

519.00

379.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Przygotowaliśmy praktyczne szkolenie na temat kierowania klienta OPSu do DPSu i odpłatności za pobyt w placówce. Szczegółowo omówimy kwestie dotyczące procedury przymusowego umieszczenia w ośrodku...

519.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Warsztaty poprowadzi praktyk z urzędu miasta! Pozwoli to Państwu dowiedzieć się, jak realizować nowe zadania wynikające z ustawy. Powiemy o skutkach nowelizacji prawa wodnego, i...

429.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na warsztatach omówimy jak prawidłowo wypełnić roczne sprawozdanie z odbioru odpadów komunalnych za ROK 2019? Jak weryfikować poprawność sprawozdań przekazywanych przez firmy odbierające odpady? Jak...

429.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia szczegółowo omówimy kwestie praktyczne oraz prawne dotyczące windykacji. Opowiemy o tym, jak radzić sobie z dłużnikami, którzy nie chcą płacić za wodę lub...

429.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia powiemy o problemach z jakimi zmagają się urzędnicy zajmujący się rozliczaniem VAT w gminie, omówimy również kwestie jak radzić sobie z tymi problemami....

429.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Uwaga! Jest nowe Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Podczas warsztatów omówimy, jak prawidłowo zarządzać...

429.00

379.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia zostanie omówione postępowanie podziałowe na wielu przykładach z urzędów m.in.: Wydzielanie dróg publicznych i wewnętrznych przy podziale nieruchomości, dostępność do drogi publicznej, jak...

429.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy nowe kryterium dochodowe, zasadę „złotówka za złotówkę” przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obowiązujące już zmiany w tarczy antykryzysowej....

429.00

379.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Przygotowaliśmy szkolenie na temat wydawania decyzji o przyznaniu usług opiekuńczych, podczas którego podpowiemy jak zapewnić dostępność usług opiekuńczych dla dorosłych i dzieci, jaki jest ich...

429.00

379.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na wideoszkoleniu wyjaśnimy, jak skonstruować zapisy aby były niepodważalne przez wojewodę oraz przedstawimy cały proces powstawania uchwały krajobrazowej. Chcemy pokazać korzyści i zalety wprowadzenia uchwały...

429.00

379.00

 • Wideoszkolenie poprowadzi praktyk - inspektor, osoba na co dzień zajmująca się gospodarką nieruchomościami. Na wideoszkoleniu zostaną omówione aktualne podstawy prawne na każdym etapie postępowania przy...

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na wideoszkoleniu omówimy najtrudniejsze przypadki w opłacie śmieciowej. Skupiamy się na kolejnej rewolucji śmieciowej, najbardziej aktualnych zmianach w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w...

429.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia będziemy omawiać temat głównych założeń, korzyści i obowiązków wynikających z przyłączenia do PPK. Podpowiemy w jaki sposób dostosować dotychczasowy system płac do zmian...

429.00

379.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia omówimy istotne zmiany w przepisach dotyczących postępowania wierzycieli należności pieniężnych. Przeanalizujemy aktualny wzór tytułu wykonawczego, prawidłowe jego wypełnienie oraz najczęściej występujące błędy w...

429.00

399.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Zapraszamy Państwa do udziału w praktycznym wideoszkoleniu, podczas którego podpowiemy jak dobrze przygotować specyfikację zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów SIWZ. Dowiedzą się Państwo jak...

429.00

379.00

 • Zapraszamy Państwa do udziału w praktycznym wideoszkoleniu, podczas którego podpowiemy jak dobrze przygotować Ośrodek Pomocy Społecznej do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, a w szczególności jak...

429.00

 • Uczestnicy na szkoleniu dowiedzą się jak przeprowadzić inwentaryzację w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych a prowadząca po kolei, szczegółowo odpowie na pytania zawarte w...

429.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia szczegółowo omówimy poszczególne sprawozdania budżetowe, a przede wszystkim nową wersję sprawozdania Rb-NDS oraz zasady i terminy sporządzania zbiorczych sprawozdań do RIO. Powiemy o...

429.00

379.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia prowadząca przedstawi, jak przygotować Centrum Usług Wspólnych na wprowadzenie PPK, w szczególności na czym polega PPK, jakie są korzyści oraz obowiązki ze strony...

429.00

379.00

PCC POLAND w liczbach:


Opinie

Dobrze że możliwe było zadawanie pytań i prowadzenia dyskusji

Ciekawe szkolenie, dobrze prowadzone.

"Rzetelnie przekazane informacje przez prowadzącego, zrozumiałe i szczegółowe, przyjemna atmosfera"

Rzetelnie przekazane informacje przez prowadzącego, zrozumiałe i szczegółowe, przyjemna atmosfera2.7 Nowe Prawo Wodne (Trzcińska)

"Prowadzący w jasny i merytoryczny sposób przedstawił temat szkolenia"