Jesteśmy wiodącym organizatorem praktycznych szkoleń

dedykowanych przedstawicielom urzędów administracji publicznej oraz liderem w zakresie nowoczesnych form szkoleniowych dla sektora publicznego

Specjalizujemy się w szkoleniach dla

O nas

Rozwiązujemy Państwa problemy w oparciu o doświadczenie prowadzących i aktualne przepisy


Organizujemy praktyczne szkolenia, prowadzone tylko przez ekspertów-praktyków, którzy dzielą się swoim doświadczeniem z codziennej pracy, dają Państwu gotowe rozwiązania i pomocne wskazówki. Nasze szkolenia prowadzą urzędnicy samorządowi, przedstawiciele organów nadzorujących i dyrektorzy szkół. Właśnie dlatego doskonale znają dany problem i potrafią rozwiązać go, w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Dbamy, by nasze szkolenia były na najwyższym poziomie i maksymalnie pomocne. Każdą uwagę, komentarz, sugestię bierzemy pod uwagę, dzięki temu stale zmieniamy się i rozwijamy. Na naszych szkoleniach mogą Państwo zadawać pytania od pierwszych minut spotkania.

Dla tych, którzy chcą się rozwijaćWyznaczamy najwyższe standardy dostarczania kompleksowej, przydatnej wiedzy. Tworzymy szkolenia dla tych z Państwa, którzy szukają rozwiązań, dla tych, którzy idą do przodu, dla otwartych i zmieniających rzeczywistość, dla tych, którzy są pewni, że da się znaleźć rozwiązanie, że można. Dziękujemy, że wierzą Państwo w siłę wiedzy i doświadczenia. Do marca 2020 r. organizowaliśmy szkolenia w każdym mieście wojewódzkim, teraz jesteśmy z Państwem online – nowocześnie, profesjonalnie, bezpiecznie i bardzo wygodnie. Idziemy z duchem czasu, z rozwojem technologii. Dla Państwa chcemy być pomocni i innowacyjni.

Tworzymy wyjątkowe programy, praktyczne rozwiązania są dla Państwa najcenniejsze


Tworzymy wyjątkowe, unikalne programy szkoleń, w oparciu o tysiące rozmów z pracowniami urzędów miast i gmin, ośrodków pomocy społecznej, urzędów stanu cywilnego, urzędów pracy oraz dyrektorów szkół średnich i podstawowych. To Państwo mówią nam, o czym powinno być szkolenie, to Państwo zadają pytania, to Państwo sygnalizują, na jakie pytania szukają odpowiedzi. To Państwo podają nam przykłady z codziennej pracy, do których szukają rozwiązań. Zebrane pytania przekazujemy naszym prelegentom – doświadczonym urzędnikom i dyrektorom, którzy dzielą się rozwiązaniami, jakie zastosowali u siebie w pracy. Podajemy wytyczne, gotowe rozwiązania, wzory pism, do zastosowania od ręki, odpowiadamy na wszystkie niejasności, omawiamy aktualne problemy dostarczając przy tym kompleksową, przydatną wiedzę.

Nadchodzące wideoszkolenia

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na warsztatach omawiamy najtrudniejsze przypadki w opłacie śmieciowej. Skupiamy się na kolejnej rewolucji śmieciowej, najbardziej aktualnych zmianach w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • W trakcie warsztatów z możliwością zadawania pytań i wymiany doświadczeń od początku spotkania, omówimy m.in. kiedy, w jakich sytuacjach przy sprzedaży nieruchomości gminnych naliczamy podatek...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Praktyczne warsztaty, które poprowadzi praktyk z UM Bochnia - bez czytania ustaw, same praktyczne przykłady z urzędu i wymiana doświadczeń

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • W trakcie warsztatów z możliwością zadawania pytań na czacie i wymiany doświadczeń od początku spotkania, omówimy m.in.: kiedy, w jakich sytuacjach przy sprzedaży nieruchomości gminnych...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Kary finansowe za brak kontroli przez gminę wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie między innymi przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, wyposażenia w zbiorniki bezodpływowe i...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Nasz prowadzący to Starszy Inspektor Wojewódzki w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu - Delegatura Kalisz, który omówi m.in. w jaki sposób meldować dzieci urodzone zagranicą?...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Nasza prowadząca to praktyk – osoba z wieloletnim doświadczeniem w gosp. nieruchomościami, świetnie znająca tematykę dzierżaw omówi przykłady z wielu urzędów, m.in.: jakie zasady określić...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na szkoleniu analiza problematycznych sytuacji spotykanych w gminach!

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • W trakcie spotkania omówione zostaną poszczególne etapy postępowań administracyjnych dotyczących nakazów usunięcia odpadów. Warsztaty podparte są aktualnym orzecznictwem sądowym oraz praktycznym doświadczeniem prowadzącego. Druga część...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Uczestnicy otrzymają wiele wzorów pism: wniosków, decyzji, protokołów, umów, zawiadomień, uchwał oraz dokumenty w celu przeprowadzenia procedury nakazującej właścicielowi nieruchomości podłączenie do sieci kanalizacyjnej.

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Zapraszamy na wideoszkolenie, którego celem jest omówienie najważniejszych zagadnień pojawiających się w trakcie postępowania spadkowego. Podpowiemy również, jak przygotować się do wzmożonych kontroli

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Wideoszkolenie poprowadzi praktyk z UM Gdyni - otrzymają Państwo wiele przydatnych przykładów z życia, a także przykładowy program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas naszego wideoszkolenia szczegółowo omówimy kwestie związane z procedurą wydawania Karty Dużej Rodziny. Podpowiemy jakie dodatkowe dokumenty wymagamy od rodzin zastępczych, jakie są obecnie systemy...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia szczegółowo omówimy m.in. najnowsze zmiany wynikające z zapisów tarczy antykryzysowej 4.0 obowiązujące od 24 czerwca 2020 r. i wpływie Covid-19 na termin ważności...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia szczegółowo omówimy zakres działania i kompetencje nowej komisji ds. skarg, wniosków i petycji – zasady, jakimi powinna się kierować i kiedy przeprowadzać komisję....

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Nasze szkolenie ma pomóc osobom, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo na placach zabaw. Przekażemy praktyczną wiedzę z zakresu wymagań, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń, w kontekście...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas naszego szkolenia dowiedzą się Państwo, jak korzystać z nowych wzorów dokumentów, takich jak oferty, umowy oraz sprawozdania, które weszły w życie od pierwszego marca...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia powiemy o najnowszych zmianach sposobu określania wysokości dodatku mieszkaniowego oraz dopłatach do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Omówimy rodzaje tytułów prawnych, sposoby określania...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy zakres wprowadzonych już zmian w wydawaniu decyzji środowiskowych. Wskażemy strony postępowania, sposób przekazywania decyzji środowiskowych do publicznej informacji oraz dokumentację niezbędną do...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy zakres aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących wycinki drzew. Wskażemy jak powinna wyglądać procedura wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z nieruchomości o nieuregulowanym stanie...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia omówimy wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i zespołu interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Celem szkolenia jest dokładne omówienie zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego oraz celów, na jakie sołectwa mogą przeznaczyć środki. Skupimy się również na tym, na czym polegają...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Powiemy m.in. o tym, co mieści się w zakresie utrzymywania i podnoszenia gotowości bojowej, sposobie obliczania ekwiwalentu za akcje i szkolenia, oraz jak powinna wyglądać...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Przygotowaliśmy wideoszkolenie na temat świadczeń rodzinnych, podczas którego opowiemy o zakresie zmian wprowadzonych tarczą antykryzysową z kwietnia 2020 roku, świadczeniach pielęgnacyjnych dla opiekunów z uwzględnieniem...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Przygotowaliśmy wideoszkolenie na temat świadczeń rodzinnych, podczas którego opowiemy o zakresie zmian wprowadzonych tarczą antykryzysową z kwietnia 2020 roku, świadczeniach pielęgnacyjnych dla opiekunów z uwzględnieniem...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Przygotowaliśmy praktyczne szkolenie na temat kierowania klienta OPSu do DPSu i odpłatności za pobyt w placówce. Szczegółowo omówimy kwestie dotyczące procedury przymusowego umieszczenia w ośrodku...

519.00

359.00

 • Warsztaty poprowadzi praktyk z urzędu miasta! Pozwoli to Państwu dowiedzieć się, jak realizować nowe zadania wynikające z ustawy. Powiemy o skutkach nowelizacji prawa wodnego, i...

359.00

 • Na warsztatach omówimy jak prawidłowo wypełnić roczne sprawozdanie z odbioru odpadów komunalnych za ROK 2019? Jak weryfikować poprawność sprawozdań przekazywanych przez firmy odbierające odpady? Jak...

359.00

 • Podczas szkolenia szczegółowo omówimy kwestie praktyczne oraz prawne dotyczące windykacji. Opowiemy o tym, jak radzić sobie z dłużnikami, którzy nie chcą płacić za wodę lub...

359.00

 • Celem wideoszkolenia jest przekazanie ważnych wskazówek, które pomogą Państwu w przeprowadzeniu inwentaryzacji w urzędzie. Prowadząca omówi m.in.: metody, terminy oraz częstotliwość inwentaryzacji. Podpowiemy również, jak...

359.00

 • Podczas szkolenia powiemy o tym, jak poruszać się w systemie BDO, jakie są jego wady i defekty oraz jak radzić sobie z błędami tego systemu....

359.00

 • Podczas warsztatów omówimy, jak prawidłowo zarządzać PSZOK-iem oraz jakie działania wdrożyć, aby punkt funkcjonował zgodnie z rozporządzeniami. Jak przyjmować odpady oraz jak je utylizować. Przedstawimy...

359.00

 • W trakcie spotkania omówione zostaną istotne problemy dotyczące strat w gospodarstwach rolnych, spowodowane przez grad, deszcz, przymrozki, powodzie, nawałnice, czy inne zjawiska pogodowe, które mogą...

359.00

 • Zapraszamy na praktyczne wideoszkolenie dla księgowych Ośrodków Pomocy Społecznej. Warsztaty poprowadzi Małgorzata Jaźwińska, która szczegółowo omówi sprawozdania budżetowe, sprawozdania z operacji finansowych, księgowanie faktur i...

359.00

 • Podczas szkolenia zostanie omówione postępowanie podziałowe na wielu przykładach z urzędów m.in.: Wydzielanie dróg publicznych i wewnętrznych przy podziale nieruchomości, dostępność do drogi publicznej, jak...

359.00

 • Podczas szkolenia omówimy nowe kryterium dochodowe, zasadę „złotówka za złotówkę” przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obowiązujące już zmiany w tarczy antykryzysowej....

359.00

 • Przygotowaliśmy szkolenie na temat wydawania decyzji o przyznaniu usług opiekuńczych, podczas którego podpowiemy jak zapewnić dostępność usług opiekuńczych dla dorosłych i dzieci, jaki jest ich...

359.00

 • Podczas szkolenia szczegółowo omówmy kwestie dotyczące przygotowania sprawozdania z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2019/2020. Podamy ciekawe propozycje praktycznych rozwiązań – prowadzący - autorka pakietów...

359.00

 • Nowy rok szkolny i kolejne wyzwanie przed dyrektorami! Spieszymy z pomocą i serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w praktycznym wideoszkoleniu, podczas którego odpowiemy na pytania...

359.00

 • Na wideoszkoleniu przedstawimy przykładowy wzór uchwały oraz wyjaśnimy, jak ją skonstruować. Chcemy pokazać korzyści i zalety wprowadzenia uchwały a także wyzwania z jakimi musi zmierzyć...

359.00

PCC POLAND w liczbach:


Opinie

Dobrze że możliwe było zadawanie pytań i prowadzenia dyskusji

Ciekawe szkolenie, dobrze prowadzone.

"Prowadzący w jasny i merytoryczny sposób przedstawił temat szkolenia"

"Rzetelnie przekazane informacje przez prowadzącego, zrozumiałe i szczegółowe, przyjemna atmosfera"

Rzetelnie przekazane informacje przez prowadzącego, zrozumiałe i szczegółowe, przyjemna atmosfera2.7 Nowe Prawo Wodne (Trzcińska)