Jesteśmy wiodącym organizatorem praktycznych szkoleń

dedykowanych przedstawicielom urzędów administracji publicznej oraz liderem w zakresie nowoczesnych form szkoleniowych dla sektora publicznego

Specjalizujemy się w szkoleniach dla

Nadchodzące wideoszkolenia

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na warsztatach omawiamy najtrudniejsze przypadki w opłacie śmieciowej. Skupiamy się na kolejnej rewolucji śmieciowej, najbardziej aktualnych zmianach w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • W trakcie warsztatów z możliwością zadawania pytań i wymiany doświadczeń od początku spotkania, omówimy m.in. kiedy, w jakich sytuacjach przy sprzedaży nieruchomości gminnych naliczamy podatek...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Praktyczne warsztaty, które poprowadzi praktyk z UM Bochnia - bez czytania ustaw, same praktyczne przykłady z urzędu i wymiana doświadczeń

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • W trakcie warsztatów z możliwością zadawania pytań na czacie i wymiany doświadczeń od początku spotkania, omówimy m.in.: kiedy, w jakich sytuacjach przy sprzedaży nieruchomości gminnych...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Kary finansowe za brak kontroli przez gminę wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie między innymi przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, wyposażenia w zbiorniki bezodpływowe i...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Nasz prowadzący to Starszy Inspektor Wojewódzki w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu - Delegatura Kalisz, który omówi m.in. w jaki sposób meldować dzieci urodzone zagranicą?...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Nasza prowadząca to praktyk – osoba z wieloletnim doświadczeniem w gosp. nieruchomościami, świetnie znająca tematykę dzierżaw omówi przykłady z wielu urzędów, m.in.: jakie zasady określić...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Na szkoleniu analiza problematycznych sytuacji spotykanych w gminach!

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • W trakcie spotkania omówione zostaną poszczególne etapy postępowań administracyjnych dotyczących nakazów usunięcia odpadów. Warsztaty podparte są aktualnym orzecznictwem sądowym oraz praktycznym doświadczeniem prowadzącego. Druga część...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Uczestnicy otrzymają wiele wzorów pism: wniosków, decyzji, protokołów, umów, zawiadomień, uchwał oraz dokumenty w celu przeprowadzenia procedury nakazującej właścicielowi nieruchomości podłączenie do sieci kanalizacyjnej.

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas naszego wideoszkolenia szczegółowo omówimy kwestie związane z procedurą wydawania Karty Dużej Rodziny. Podpowiemy jakie dodatkowe dokumenty wymagamy od rodzin zastępczych, jakie są obecnie systemy...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Szczegółowo omówimy ważne kwestie w wydawaniu zezwoleń na alkohol - zmiany i postępowania. Skupimy się przede wszystkim na procedurze wydawania zezwoleń jednorazowych - jakie zezwolenia...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia szczegółowo omówimy zakres działania i kompetencje nowej komisji ds. skarg, wniosków i petycji – zasady, jakimi powinna się kierować i kiedy przeprowadzać komisję....

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Nasze szkolenie ma pomóc osobom, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo na placach zabaw. Przekażemy praktyczną wiedzę z zakresu wymagań, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń, w kontekście...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas naszego szkolenia dowiedzą się Państwo, jak korzystać z nowych wzorów dokumentów, takich jak oferty, umowy oraz sprawozdania, które weszły w życie od pierwszego marca...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia powiemy o najnowszych zmianach sposobu określania wysokości dodatku mieszkaniowego. Omówimy rodzaje tytułów prawnych, sposoby określania powierzchni użytkowej lokalu i podstawy do podwyższenia powierzchni...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia powiemy o najnowszych zmianach sposobu określania wysokości dodatku mieszkaniowego oraz dopłatach do dodatku mieszkaniowego do kwoty 1500 zł. Omówimy rodzaje tytułów prawnych, sposoby...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia podpowiemy jakie przepisy stosować przy obliczaniu stypendium socjalnego, co wliczamy do dochodu, a co jest wydatkiem, kiedy należy wybrać uchylenie stypendium, a kiedy...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy zakres wprowadzonych już zmian w wydawaniu decyzji środowiskowych. Wskażemy strony postępowania, sposób przekazywania decyzji środowiskowych do publicznej informacji oraz dokumentację niezbędną do...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia omówmy kwestie związane z zarządzaniem cmentarzem komunalnym, powiemy jak dokonać pochówku osoby zmarłej na koronawirusa. Powiemy jak interpretować prawo do grobu, kto może...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Zapraszamy na wideoszkolenie omawiające trudne przypadki transkrypcji aktów zagranicznych. Podpowiemy jak w obecnej sytuacji dokonać rejestracji zgonu, małżeństwa oraz rejestracji urodzenia dziecka. Przeanalizujemy konsekwencje wprowadzenia...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy zakres aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących wycinki drzew. Wskażemy jak powinna wyglądać procedura wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z nieruchomości o nieuregulowanym stanie...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas szkolenia omówimy zakres aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących wycinki drzew. Wskażemy jak powinna wyglądać procedura wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z nieruchomości o nieuregulowanym stanie...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Szczegółowo omówimy, krok po kroku, procedurę zabezpieczenia dziecka z rodziny. Podpowiemy jaka jest procedura przekazania dziecka do placówki. Wskażemy, jak prawidłowo prowadzić dokumentację, jak napisać...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas praktycznych warsztatów przedstawimy kwestie związane z wywozem odpadów zielonych po zmianach w ustawie z lipca 2019 roku, jak je wywozić, gdzie i co można...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Podczas wideoszkolenia omówimy wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej w obecnej sytuacji oraz...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Celem szkolenia jest dokładne omówienie zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego oraz celów, na jakie sołectwa mogą przeznaczyć środki. Skupimy się również na tym, na czym polegają...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Przygotowaliśmy wideoszkolenie na temat świadczeń rodzinnych, podczas którego opowiemy o zakresie zmian wprowadzonych tarczą antykryzysową z kwietnia 2020 roku, świadczeniach pielęgnacyjnych dla opiekunów z uwzględnieniem...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Przygotowaliśmy wideoszkolenie na temat świadczeń rodzinnych, podczas którego opowiemy o zakresie zmian wprowadzonych tarczą antykryzysową z kwietnia 2020 roku, świadczeniach pielęgnacyjnych dla opiekunów z uwzględnieniem...

519.00

359.00

Cena promocyjna
Czytaj więcej
 • Przygotowaliśmy praktyczne szkolenie na temat kierowania klienta OPSu do DPSu i odpłatności za pobyt w placówce. Szczegółowo omówimy kwestie dotyczące procedury przymusowego umieszczenia w ośrodku...

519.00

359.00

 • Warsztaty poprowadzi praktyk z urzędu miasta! Pozwoli to Państwu dowiedzieć się, jak realizować nowe zadania wynikające z ustawy. Powiemy o skutkach nowelizacji prawa wodnego, i...

359.00

 • W trakcie wideoszkolenia szczegółowo omówimy kwestie praktyczne oraz prawne, dotyczące windykacji. Nawiążemy do obecnie panującej sytuacji, przedstawimy rozwiązania związane z odłączaniem i przyłączaniem wody w...

359.00

 • Podczas szkolenia powiemy o tym, jak poruszać się w systemie BDO, jakie są jego wady i defekty oraz jak radzić sobie z błędami tego systemu....

359.00

 • Podczas szkolenia powiemy o problemach z jakimi zmagają się urzędnicy zajmujący się rozliczaniem VAT w gminie, powiemy jak radzić sobie z tymi problemami. Powiemy o...

359.00

 • Podczas warsztatów omówimy, jak prawidłowo zarządzać PSZOK-iem oraz jakie działania wdrożyć, aby punkt funkcjonował zgodnie z rozporządzeniami. Jak przyjmować odpady oraz jak je utylizować. Przedstawimy...

359.00

 • W trakcie spotkania omówione zostaną istotne problemy dotyczące strat w gospodarstwach rolnych, spowodowane przez grad, deszcz, przymrozki, powodzie, nawałnice, czy inne zjawiska pogodowe, które mogą...

359.00

 • Zapraszamy na praktyczne wideoszkolenie dla księgowych Ośrodków Pomocy Społecznej. Warsztaty poprowadzi Małgorzata Jaźwińska, która szczegółowo omówi sprawozdania budżetowe, sprawozdania z operacji finansowych, księgowanie faktur i...

359.00

 • Podczas szkolenia zostanie omówione postępowanie podziałowe na wielu przykładach z urzędów m.in.: Wydzielanie dróg publicznych i wewnętrznych przy podziale nieruchomości, dostępność do drogi publicznej, jak...

359.00

 • Podczas szkolenia omówimy nowe kryterium dochodowe, zasadę „złotówka za złotówkę” przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obowiązujące już zmiany w tarczy antykryzysowej....

359.00

 • Przygotowaliśmy szkolenie na temat wydawania decyzji o przyznaniu usług opiekuńczych, podczas którego podpowiemy jak zapewnić dostępność usług opiekuńczych dla dorosłych i dzieci, jaki jest ich...

359.00

PCC POLAND w liczbach:


Opinie

"Rzetelnie przekazane informacje przez prowadzącego, zrozumiałe i szczegółowe, przyjemna atmosfera"

Rzetelnie przekazane informacje przez prowadzącego, zrozumiałe i szczegółowe, przyjemna atmosfera

Dobrze że możliwe było zadawanie pytań i prowadzenia dyskusji

Ciekawe szkolenie, dobrze prowadzone.

"Prowadzący w jasny i merytoryczny sposób przedstawił temat szkolenia"