Wideoszkolenie: SIO i subwencja

System Informacji Oświatowej i subwencja oświatowa – jakie są zadania i kompetencje pracowników jednostki samorządu terytorialnego związane z Systemem Informacji Oświatowej? Objaśnienie terminarza zadań związanych z SIO. Jak poprawnie wprowadzić dane w subwencji? Jak wyliczać subwencję przyznawaną na dziecko z orzeczeniem? Co zrobić, gdy dziecko ma więcej niż jedno orzeczenie? Jak przygotować się do kontroli?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników wydziałów oświaty w urzędach miast i gmin

Sprawdź, czy wszystkie informacje potrzebne do wyliczenia subwencji są poprawne!
Wideoszkolenie PCC Poland jest kompendium wiedzy z zakresu SIO i subwencji. Skierowane jest do każdego z Państwa, kto ma jakiekolwiek pytania związane z tą tematyką lub chce usystematyzować swoją wiedzę. Prelegent podpowie, jak rozwiązać problemy powstałe podczas weryfikacji danych w SIO czy wyliczania subwencji. Wskaże również te obszary systemu, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas pracy z SIO. Omówimy także, jak przygotować się do kontroli, jej procedurę oraz na co zwrócić szczególną uwagę, aby przejść kontrolę bez problemów.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Informacja o zajęciach wspomagających uczniów
 • Omówienie zakładek w SIO, które są potrzebne pracownikowi samorządowemu
 • Jak sobie radzić z brakiem możliwości podglądu danych wprowadzanych przez szkoły?
 • Jakie dokładnie zadania należą do urzędów? Dokładne omówienie i przedstawienie zakresu odpowiedzialności pracownika samorządowego podczas pracy z systemem SIO?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę, żeby przejść kontrolę bez problemów?
 • Wagi i ich związek z subwencją – wyjaśnienie, jakie orzeczenia są przypisane do danej wagi
 • Jak weryfikować poprawność orzeczenia?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

SIO:

 • Terminarz: kiedy i jakie czynności wykonać w której zakładce
 • Opis zadań pracownika samorządowego
 • Tabele do segregacji i porównania danych (np. ilość nauczycieli mianowanych, stażystów, na zwolnieniach…)
 • Arkusz Excel do przeliczania wartości, które pojawiają się w SIO

Subwencja:

 • Arkusz Excel z przeliczeniem wartości, które są potrzebne do subwencji (dla orzeczeń, dla wynagrodzeń)
 • Gotowy skrypt z wytycznymi dla szkół – zebranie informacji, które dane są ważne i w jaki sposób je wprowadzać
 • Rozpiska wag z przyporządkowanymi im orzeczeniami

Szczegółowy program szkolenia:

1. Jak pracować z Systemem Informacji Oświatowej?

SIO od strony technicznej

 • Omówienie strefy logowania
 • Jak nadawać uprawnienia?
 • Gdzie można znaleźć raporty?
 • Omówienie zakładek ważnych dla pracownika samorządu
 • Jakie zakładki są szczególnie ważne podczas rozliczania subwencji?
 • Jak rozliczać poszczególne wagi subwencyjne?

Zadania wydziałów oświaty związane z Systemem Informacji Oświatowej

 • Jakie dokładnie zadania należą do urzędów? Dokładne omówienie i przedstawienie zakresu odpowiedzialności urzędnika
 • Jakie są zadania szkoły?
 • Objaśnienie terminarza zadań związanych z SIO
 • Jak usprawnić pracę w programie?

Problemy i błędy podczas weryfikacji danych wprowadzanych do SIO

 • Na co zwrócić szczególną uwagę podczas weryfikacji danych?
 • Jak weryfikować raporty?
 • Gdzie najłatwiej popełnić błędy podczas pracy z SIO?
 • Co zrobić z błędnie wprowadzonymi danymi?
 • Co zrobić, gdy istnieje podejrzenie, że dane zostały błędnie wprowadzone przez szkołę? Czy urzędnik ma obowiązek jechać do szkoły i osobiście sprawdzać dane? Czy wystarczy pismo wysłane ze szkoły, które potwierdza poprawność danych ?
 • Jak wyczulić szkołę na błędy, które mogą popełnić?
 • Jak poprawić błędnie wprowadzone dane?
 • W jakiej formie mają być przekazywane informacje – procedura.
 • Jak potwierdzać dane zawarte w systemie?
 • Na podstawie czego sprawdzać dokumenty z raportami?
 • Jak sprawdzać dane w momencie, gdy urzędy nie mają dostępu do systemu z perspektywy szkół, przez co muszą bazować tylko na raportach?
 • Jak sobie radzić z brakiem możliwości podglądu tego, co wprowadzają szkoły?
 • Jak poradzić sobie z brakami systemu – system uniemożliwia podgląd niektórych danych – czy można to obejść poza systemem?
 • Jak poradzić sobie z ciągłymi zmianami liczby dzieci w raportach? Jak to weryfikować? Jak poprawiać?
 • Jak analizować dokumenty przekazywane przez szkołę z uwzględnieniem raportów z systemu?
 • Jak rozliczać w SIO dzieci z niepełnosprawnościami?
 • Jak wprowadzać dzieci bez nr PESEL (obcokrajowców)?
 • Stypendia: jak wprowadzać i do kiedy?

Kontrola placówek oświaty pod kątem działań związanych z Systemem Informacji Oświatowej

 • Które informacje podlegają kontroli?
 • Jak ma przebiegać taka kontrola?
 • Jakie są procedury kontrolne (wyjaśnienie krok po kroku)?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę w czasie kontroli?
 • Czy można zrobić kontrolę „zaocznie”? Jeżeli tak, to jak miałaby taka kontrola przebiegać?
 • Jak pociągać do odpowiedzialności szkołę, jeżeli kontrola wykaże nieprawidłowości?

Omówienie przykładowych sytuacji problemowych:

 • Jak rozwiązać problem z weryfikacją wczesnego wspomagania rozwoju? Szkoła twierdzi, że wprowadziła takie dane w SIO, a nie ma tego w systemie, przez co zostaje obniżona subwencja. Jak można rozwiązać ten problem?
 • Problem ze stanem na dany dzień – nie można wrócić w systemie do konkretnego dnia (są raporty zbiorcze, ale chodzi o podgląd konkretnego dnia z przeszłości) – jak sobie z tym poradzić? Czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu?


2. SUBWENCJA – jak nie popełniać błędów?

Od czego zacząć wyliczanie subwencji?

 • Jak wyliczać subwencję – omówienie krok po kroku.
 • Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia subwencji? Omówienie zasad ich tworzenia.
 • Jakie rzeczy brać pod uwagę podczas wyliczania subwencji?
 • W jaki sposób zwiększyć środki przyznawane w ramach subwencji?

Dzieci z orzeczeniami w subwencji

 • Wagi a orzeczenia – wyjaśnienie, jakie orzeczenia są przypisane do danej wagi.
 • Jak wprowadzać w subwencji dzieci z orzeczeniami?
 • Jak wyliczać subwencję przyznawaną na dziecko z orzeczeniem?
 • Jak wyliczyć subwencję dla dziecka, które ma więcej niż jedno orzeczenie?
 • Jak sprawdzać orzeczenia pod kątem terminów?
 • Jak wprowadzać terminy orzeczeń?
 • Jak weryfikować poprawność orzeczeń?
 • Jaki wpływ na subwencję ma instytucja wydająca orzeczenie?
 • W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami oraz 5-latkami co należy naliczać – subwencję czy dotację? Czy można naliczać oba naraz? Gdzie kwalifikować te dzieci (do dotacji czy subwencji)?
 • Weryfikacja danych – co zrobić, gdy okaże się, że dziecko jest nadal chore, ale orzeczenie się przeterminowało?

Jak poprawnie wprowadzić dane w subwencji?

 • Subwencja jest przyznawana na całą gminę czy na ucznia?
 • Jak odczytywać metryczki (praca na przykładowej metryczce)? Które dane są szczególnie ważne?
 • Co szczególnie uwzględnić w subwencji? Jak takie szczególne dane wprowadzić?
 • Jakie są konsekwencje wprowadzenia błędnych danych? Jak takie błędy mogą wpłynąć na wysokość subwencji?
 • Jak skorygować dane po zatwierdzeniu?
 • Sposoby na wyliczanie etatów pracowników (subwencyjnych i niesubwencyjnych)
 • Jak wyliczać wynagrodzenie, biorąc pod uwagę zwolnienia lekarskie i macierzyńskie pracowników?
 • Jak zastosować wzór na obliczanie etatu subwencyjnego nauczyciela?
 • Jak uniknąć błędów w rozpisywaniu subwencji w przypadku zmiany przepisów np. w grudniu – planowanie odbywa się na podstawie danych zebranych do 30.09
 • Jak pisać wnioski o fundusze z rezerwy?
 • Jak wyliczać wysokość możliwie przyznanych funduszy z rezerwy?
 • W jaki sposób pozyskiwać dokumenty – czy wystarczą tylko te, które są w urzędzie, czy trzeba jeździć i weryfikować dokumenty w szkołach?

Kontrola urzędów – czy strach ma wielkie oczy?

 • Kto przeprowadza kontrole?
 • Przebieg kontroli (np. ile trwa? Czy jest zapowiedziana? Czy jest na miejscu?)
 • Na co zwrócić szczególną uwagę, żeby przejść kontrolę bez problemów?
 • Jeżeli są wykazane nieprawidłowości, to kto ponosi główną odpowiedzialność – urząd czy szkoła, która przekazała dane?
 • Jak kontrolować szkoły i czy w ogóle jest taka potrzeba?

Prowadzący

Bożena Barbara Jarmuł- pracownik samorządowy, specjalista z zakresu systemu informacji oświatowej i oświatowych systemów informatycznych w Urzędzie Miasta Lublin. Od 2006 roku zajmuje się weryfikacją danych w systemie informacji oświatowej szkół i placówek. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Lubelskiej

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
16 grudnia 2022

Podobne szkolenia