Wideoszkolenie: SIO i subwencja

System Informacji Oświatowej i subwencja oświatowa - kiedy należy kierować do szkoły potwierdzenie danych subwencyjnych w systemie? Jak zmieniły się wskaźniki przeliczeniowe wag subwencyjnych? Jak rozliczać poszczególne wagi subwencyjne? Jak weryfikować poprawność orzeczenia? Co zrobić, gdy istnieje podejrzenie, że dane zostały błędnie wprowadzone przez szkołę?

od 549.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników wydziałów oświaty w urzędach miast i gmin

Omówimy konsekwencje zmian dotyczących Systemu Informacji Oświatowej i nowe kody
Wideoszkolenie PCC Poland jest kompendium wiedzy z zakresu SIO i subwencji. Prowadzący - specjalista z zakresu Systemu Informacji Oświatowej i oświatowych systemów informatycznych w Urzędzie Miasta Lublin - podpowie, jak rozwiązać problemy powstałe podczas weryfikacji danych w SIO czy wyliczania subwencji. Wskaże również te obszary systemu, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas pracy z SIO. Wyjaśnimy, jak przygotować się do kontroli, jej procedurę oraz na co zwrócić szczególną uwagę, aby przejść kontrolę bez problemów.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Wagi subwencyjne - co się zmieniło? Jak zmieniły się wskaźniki przeliczeniowe niektórych wag?
 • Omówienie zakładek w SIO, które są potrzebne pracownikowi samorządowemu
 • Jak sobie radzić z brakiem możliwości podglądu danych wprowadzanych przez szkoły? Zwiększenie i zmniejszenie z liczby uczniów przeliczeniowych w zależności od typu szkoły
 • Jakie dokładnie zadania należą do urzędów? Dokładne omówienie i przedstawienie zakresu odpowiedzialności pracownika samorządowego podczas pracy z systemem SIO
 • Na co zwrócić szczególną uwagę, żeby przejść kontrolę bez problemów?
 • Wagi i ich związek z subwencją – wyjaśnienie, jakie orzeczenia są przypisane do danej wagi
 • Jak weryfikować poprawność orzeczenia?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

SIO:

 • Terminarz: kiedy i jakie czynności wykonać w której zakładce
 • Opis zadań pracownika samorządowego
 • Tabele do segregacji i porównania danych (np. liczba nauczycieli mianowanych, stażystów, na zwolnieniach)
 • Arkusz Excel do przeliczania wartości, które pojawiają się w SIO

Subwencja:

 • Arkusz Excel z przeliczeniem wartości, które są potrzebne do subwencji (dla orzeczeń, dla wynagrodzeń)
 • Gotowy skrypt z wytycznymi dla szkół – zebranie informacji, które dane są ważne i w jaki sposób je wprowadzać
 • Rozpiska wag z przyporządkowanymi im orzeczeniami

Szczegółowy program szkolenia:

1. Jak pracować z Systemem Informacji Oświatowej? Jakie dodatkowe informacje znajdują się w ustawie o SIO po nowelizacji?

SIO od strony technicznej

 • Omówienie strefy pracownika
 • Jak nadawać uprawnienia?
 • Gdzie można znaleźć raporty?
 • Omówienie zakładek ważnych dla pracownika samorządu
 • Jakie zakładki są szczególnie ważne podczas rozliczania subwencji?
 • Jak rozliczać poszczególne wagi subwencyjne?

Zadania pracowników jednostek samorządu i placówek związane z Systemem Informacji Oświatowej

 • Jakie dokładnie zadania należą do urzędów? Zakres odpowiedzialności samorządu
 • Jakie są zadania szkoły?
 • Objaśnienie terminarza zadań związanych z SIO
 • Jak usprawnić pracę w programie?

Problemy i błędy podczas weryfikacji danych wprowadzanych do SIO

 • Na co zwrócić szczególną uwagę podczas weryfikacji danych?
 • Jak weryfikować raporty?
 • Gdzie najłatwiej popełnić błędy podczas pracy z SIO?
 • Co zrobić z błędnie wprowadzonymi danymi?
 • Co zrobić, gdy istnieje podejrzenie, że dane zostały błędnie wprowadzone przez szkołę? Czy urzędnik ma obowiązek jechać do szkoły i osobiście sprawdzać dane? Czy wystarczy pismo wysłane ze szkoły, które potwierdza poprawność danych?
 • Jak wyczulić szkołę na błędy, które mogą popełnić?
 • Jak poprawić błędnie wprowadzone dane?
 • W jakiej formie mają być przekazywane informacje – procedura
 • Jak potwierdzać dane zawarte w systemie?
 • Na podstawie czego sprawdzać dokumenty z raportami?
 • Jak sprawdzać dane w momencie, gdy urzędy nie mają dostępu do systemu z perspektywy szkół, przez co muszą bazować tylko na raportach?
 • Jak sobie radzić z brakiem możliwości podglądu tego, co wprowadzają szkoły?
 • Jak poradzić sobie z brakami systemu – system uniemożliwia podgląd niektórych danych – czy można to obejść poza systemem?
 • Jak poradzić sobie z ciągłymi zmianami liczby dzieci w raportach? Jak to weryfikować? Jak poprawiać?
 • Jak analizować dokumenty przekazywane przez szkołę z uwzględnieniem raportów z systemu?
 • Jak "przeliczać" wykazane w SIO dzieci z niepełnosprawnościami?
 • Jak wprowadzać dzieci bez nr PESEL (obcokrajowców)?
 • Stypendia: jak wprowadzać i do kiedy?

Kontrola placówek oświaty pod kątem działań związanych z Systemem Informacji Oświatowej

 • Które informacje podlegają kontroli?
 • Jak może przebiegać taka kontrola?
 • Jakie są procedury kontrolne? Omówienie krok po kroku
 • Na co zwrócić szczególną uwagę w czasie kontroli?
 • Czy można zrobić kontrolę „zaocznie”? Jeżeli tak, to jak przebiega taka kontrola?
 • Jaką odpowiedzialność ponosi szkoła/placówka, jeżeli kontrola wykaże nieprawidłowości?

Omówienie przykładowych sytuacji problemowych:

 • Jak rozwiązać problem z weryfikacją wczesnego wspomagania rozwoju? Szkoła twierdzi, że wprowadziła takie dane w SIO, a nie ma tego w systemie, przez co zostaje obniżona subwencja. Jak można rozwiązać ten problem?
 • Problem ze stanem na dany dzień – nie można wrócić w systemie do konkretnego dnia (są raporty zbiorcze, ale chodzi o podgląd konkretnego dnia z przeszłości) – jak sobie z tym poradzić? Czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu?


2. SUBWENCJA – jak nie popełniać błędów?

Od czego zacząć wyliczanie subwencji?

 • Jak wyliczać subwencję – omówienie krok po kroku
 • Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia subwencji? Omówienie zasad ich tworzenia
 • Co bierzemy pod uwagę podczas wyliczania subwencji?
 • W jaki sposób zwiększyć środki przyznawane w ramach subwencji?

Dzieci z orzeczeniami w subwencji

 • Wagi a orzeczenia – wyjaśnienie, jakie orzeczenia są przypisane do danej wagi
 • Jak wprowadzać w subwencji dzieci z orzeczeniami?
 • Jak wyliczać subwencję przyznawaną na dziecko z orzeczeniem?
 • Jak wyliczyć subwencję dla dziecka, które ma więcej niż jedno orzeczenie?
 • Jak sprawdzać orzeczenia pod kątem terminów?
 • Jak wprowadzać terminy orzeczeń?
 • Jak weryfikować poprawność orzeczeń?
 • Jaki wpływ na subwencję ma instytucja wydająca orzeczenie?
 • Co należy naliczać przypadku dzieci z niepełnosprawnościami oraz 5-latkami – subwencję czy dotację? Czy można naliczać oba naraz? Gdzie kwalifikować te dzieci, do dotacji czy subwencji?
 • Weryfikacja danych – co zrobić, gdy okaże się, że dziecko jest nadal chore, ale orzeczenie się przeterminowało?

Jak poprawnie wprowadzić dane w subwencji?

 • Subwencja jest przyznawana na całą gminę czy na ucznia?
 • Jak odczytywać metryczki (praca na przykładowej metryczce)? Które dane są szczególnie ważne?
 • Co szczególnie uwzględnić w subwencji? Jak takie szczególne dane wprowadzić?
 • Jakie są konsekwencje wprowadzenia błędnych danych? Jak takie błędy mogą wpłynąć na wysokość subwencji?
 • Jak skorygować dane po zatwierdzeniu?
 • Sposoby na wyliczanie etatów pracowników (subwencyjnych i niesubwencyjnych)
 • Jak wyliczać wynagrodzenie, biorąc pod uwagę zwolnienia lekarskie i macierzyńskie pracowników?
 • Jak zastosować wzór na obliczanie etatu subwencyjnego nauczyciela?
 • Jak uniknąć błędów w rozpisywaniu subwencji w przypadku zmiany przepisów np. w grudniu – planowanie odbywa się na podstawie danych zebranych do 30.09
 • Jak pisać wnioski o fundusze z rezerwy?
 • Jak wyliczać wysokość możliwie przyznanych funduszy z rezerwy?
 • W jaki sposób pozyskiwać dokumenty – czy wystarczą tylko te, które są w urzędzie, czy trzeba jeździć i weryfikować dokumenty w szkołach?

Kontrola urzędów i placówek

 • Kto przeprowadza kontrole?
 • Przebieg kontroli - jak długo trwa, czy jest zapowiadana, czy odbywa się na miejscu?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę, żeby przejść kontrolę bez problemów?
 • Jeżeli są wykazane nieprawidłowości, to kto ponosi główną odpowiedzialność – urząd czy szkoła, która przekazała dane?
 • Jak kontrolować szkoły i czy w ogóle jest taka potrzeba?

Prowadzący

Bożena Barbara Jarmuł - pracownik samorządowy z zakresu Systemu Informacji Oświatowej i oświatowych systemów informatycznych w Urzędzie Miasta Lublin. Od 2006 roku zajmuje się weryfikacją danych w systemie informacji oświatowej szkół i placówek. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Lubelskiej

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
04 października 2024
od 549.00
15 listopada 2024
od 549.00
13 grudnia 2024

Podobne szkolenia