Wideoszkolenie: Finansowanie OSP

Gminy a Ochotnicze Straże Pożarne po nowelizacji od 2022 roku. Jakie obowiązki ma gmina wobec OSP? Jakie są źródła finansowania działalności OSP? Jak powinny wyglądać nowe umowy? Ekwiwalent dla strażaków, dodatki do emerytury oraz współpraca na linii urząd gminy a OSP

od 439.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do wydziałów Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obywatelskich, Księgowości, Finansów i innych osób, które w zakresie zadań własnych zajmują się finansowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.

Uwaga, poznaj podział obowiązków dotyczących „zapewnienia gotowości do udziału w akcjach ratowniczych” pomiędzy OSP, PSP i samorząd!
Państwo już wiedzą, że 2022 rok przyniósł wiele nowości. Rada gminy ma obowiązek podjęcia nowej uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego. Ponadto wójt gminy musi zawrzeć umowy ze wszystkimi OSP z jej terenu dotyczące działań i obowiązków gminy wobec OSP. Dlatego wyjaśnimy Państwu, na czym dokładnie te zmiany polegają, aby po naszym szkoleniu nie trzeba było szukać już dodatkowej wiedzy.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Obowiązki ze strony samorządów gminnych, czyli jakie obowiązki spoczywają na gminie wobec OSP? Omówienie krok po kroku
 • Jak powinna wyglądać umowa, którą gmina powinna zawrzeć z OSP? Jak ją skonstruować?
 • Czy ekwiwalent jest obowiązkiem? Czy gmina będzie miała obowiązek wypłacania ekwiwalentu w 2022 roku?
 • Strażak ratownik
 • Co to znaczy, że gmina jest organizatorem szkolenia? Czy wystarczy np. tylko i wyłącznie zrobić zlecenie na dane szkolenie, wynająć salę i prowadzącego i czy to oznacza, że jesteśmy organizatorem?
 • Osoby niebiorące udziału w akcjach pożarniczych – czy im przysługuje dodatek do emerytury?
 • Co w sytuacji jeśli nasza PSP nie prowadzi tak długiej dokumentacji (25 lat służby), aby udowodnić, że ktoś co najmniej raz w roku uczestniczył w akcji? Co jeśli nie prowadzimy takiej ewidencji imiennej do tyłu aż 25 lat?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór umowy gminy z jednostką OSP
 • Wzór - Projekt planu wydatków budżetowych w dziale 75412 – Ochotnicze Straż Pożarne
 • Wzór - Umowa zlecenia z kierowcą konserwatorem OSP Planowanie jego pracy, rozliczenie rachunek. Wzory dokumentów
 • Wzór - Zasady prowadzenia gospodarki paliwowej . Normy zużycia paliw, wzory kart drogowych i ich rozliczenia.
 • Wzór - Uchwała Rady Gminy o wysokości ekwiwalentu dla strażaka OSP.
 • Wzór - Zasady wypłacania ekwiwalentu oraz druki wniosków o wypłatę ekwiwalentu. Sposoby jego weryfikacji, naliczania i wypłaty.
 • Wzór - Zlecenia na badania lekarskie strażaków OSP . Praktyczne wskazówki i sposoby kierowania strażaków na badania wykraczające udział w działaniach ratowniczych np. kierowców.
 • Wzór - Zasady weryfikacji i potwierdzania oświadczeń do wniosku o przyznane świadczenia ratowniczego. Praktyczne wskazówki i sposoby rozwiązywania problemów.

Szczegółowy program szkolenia:

Obowiązki gminy w zakresie finasowania Ochotniczych Straży Pożarnych:

Zagadnienia -Umowa gminy z jednostkami OSP w celu realizacji zadań z zakresu działań w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, obiekty tereny , pojazdy i sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej, środki łączności oraz obowiązku bezpłatnych badań lekarskich strażaków ratowników i kandydatów na ratowników OSP.

 • Zawieranie przez gminy umów z kierowcami-konserwatorami? Jak to wygląda?
 • Czy za każdym razem gmina musi podpisywać z OSP? (na wykonywanie zadań zleconych)
 • Jak ma wygląda umowa między gminą a OSP? Co ma zawierać i od kiedy należy je wprowadzić?
 • Czy jeśli nie zawarliśmy umowy od stycznia, to jakie będą konsekwencje w związku z tym?

Jaki jest zakres zmian w 2022? Pytania i dyskusja z udziałem słuchaczy.

Zagadnienia - przepisy ogólne (definicja jednostki OSP, strażaka OSP, strażaka ratownika OSP , kandydata na strażaka ratownika, określenie zakresu zadań OSP, tworzenie młodzieżowych i dziecięcych drużyn pożarniczych, określenie roli Komendanta powiatowego PSP, zawarcie umowy przez gminę z jednostkami OSP i określenie jej wspólnych regulacji i uzgodnień)

 • Wszystko o obronności?
 • Jakie obowiązki spoczywają na gminie wobec OSP?

Świadczenia na rzecz strażaków ratowników OSP :

 • Ile wynoszą dodatki (zł) dla osób, które przez 25 lat uczestniczyły w działaniach bojowych?
 • Komu należą się dodatki do emerytur, a komu nie?
 • Czy gmina powinna zajmować się i realizować dodatkiem do emerytury?
 • Jakie są zasady ich dokumentowania?
 • Osoby niebiorące udziału w akcjach pożarniczych – czy im przysługuje dodatek do emerytury?
 • Czy ma wystawiać je Państwowa Straż Pożarna?
 • Czy to PSP wydaje decyzję w sprawie dodatków?
 • Kto ma przekazywać wnioski do PSP, czy ma to zrobić wnioskujący strażak?
 • Co w sytuacji jeśli nasza PSP nie prowadzi tak długiej dokumentacji (25 lat służby), aby udowodnić, że ktoś co najmniej raz w roku uczestniczył w akcji? Co jeśli nie prowadzimy takiej ewidencji imiennej do tyłu aż 25 lat?
 • W jaki sposób gmina ma ustalić lata pracy? Czy mają być jacyś świadkowie do tego?
 • Jak wyliczać lata pracy strażaków, którzy czynnie biorą udział w różnego rodzaju akcjach?
 • Jakie załączniki są potrzebne?
 • Jakie są dodatkowe świadczenia dla strażaków ratowników OSP? Legitymacje, wyróżnienia, odznaczenia, skład zarządu z udziałem władz samorządowych

Finansowanie OSP

 • Wyżywienia dla OSP w trakcie akcji – na jakiej podstawie prawnej?
 • Czy gmina może przekazać sprzęt jednostce OSP przed podpisaniem z nią umowy?
 • Czy wyżywienia nie powinno zapewnić PSP w czasie działań ratowniczych?
 • Czy w przypadku długotrwałego działania trwającego ponad 2 dni, w którym uczestniczy bardzo dużo jednostek PSP i OSP możliwe jest sfinansowanie wyżywienia z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Czy w takim przypadku ekwiwalent można sfinansować z rezerwy?
 • Czyli przyczepkę, którą kupiła gmina i będąca w użytkowaniu OSP to można przekazać protokołem PT?
 • Czy można sfinansować nagrody w turnieju o wiedzy pożarniczej wraz z poczęstunkiem?
 • Czy dopuszczalny jest zakup wody do picia dla OSP podczas bardzo licznych pożarów w okresie wiosennym, ale nie koniecznie trwających powyżej 6h?
 • Czy można finansować inny sprzęt medyczny dla OSP?
 • Czy jest możliwość prawna dofinansowania dronów?
 • Czy gmina musi finansować wszystko, co OSP sobie zażyczy?
 • Czy OSP powinno zająć się zleceniem przeglądów i napraw, a potem przesłać tylko fakturę do gminy?
 • Jak wygląda finansowanie działalności OSP jako stowarzyszenia?
 • Co wchodzi w skład umundurowania – tylko mundury, czy też koszarowe ubrania?
 • Czy należy wykonywać coroczne przeglądy przepięciowe obuwia gumowego?
 • Jak rozliczać pracę sprzętu mechanicznego – np. piła do drewna?
 • Co pracownik musi brać pod uwagę, rozliczając karty pracy sprzętu? Jak wygląda to w innych urzędach?
 • Czy można zakupić używane wozy strażackie? Czy wozy muszą być atestowane?
 • Czy można sprowadzić samochód z zagranicy?
 • Czy gmina może współfinansować przekazanie samochodu dla OSP?
 • Czy przekazany samochód ma być zawarty w ewidencji gminny, czy straży pożarnej?
 • Skąd pozyskiwać środki zewnętrzne na kupno samochodu dla OSP?
 • Za co gmina powinna ponosić wydatki na rzecz OSP, a za co nie musi?
 • Jak i kiedy rozliczać wyjazdy strażaków? Jak wygląda w praktyce dofinansowanie w takim przypadku?
 • Jak zinterpretować pojęcie podstawowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy? Czy np. AODO w zwykłej OSP jest to podstawowy sprzęt?
 • Czy gmina musi płacić za szkolenia strażaków?
 • Czy za pierwsze podstawowe szkolenie gmina może nie ponosić kosztów?
 • Czy można ubezpieczyć strażnicę?

Zasady przygotowania strażaków ratowników OSP do udziału w działaniach ratowniczych

 • Co w sytuacji kiedy jednostka nie wyjeżdża do akcji - wówczas gmina musi zapłacić za badania?
 • Czy jeżeli gmina ma podpisaną umowę z przychodnią medycyny pracy na przeprowadzanie badań okresowych strażaków, czy strażak może wykonać badania indywidualnie w innej przychodni i przedstawić fakturę?
 • Czy strażak sam ma się ubezpieczyć, czy gmina też musi w tym uczestniczyć? Czy strażacy sami powinni zadbać o swoje ubezpieczenie?
 • Procedury i sposób postępowania w przypadku, gdy strażak ulegnie wypadkowi – jak wygląda cała procedura?
 • Jaką rolę pełni gmina, komendant w momencie, gdy strażak ulegnie wypadkowi?
 • Kto wypłaca odszkodowanie?
 • Czy gmina może zabezpieczyć się przed sytuacją, w której będzie musiała wypłacić odszkodowanie strażakowi?
 • W jaki sposób sprawdzić godz. i minuty udziału strażaka w akcji w celu naliczenia ekwiwalentu do wypłaty?
 • Do wyliczenia ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym bierzemy pod uwagę godzinę wyjazdu czy godzinę zadysponowania?
 • Ubezpieczenie podczas wyjazdów gospodarczych – jakie? Czy można dodatkowo ubezpieczyć strażaka?
 • Kiedy gmina musi wypłacić odszkodowanie dla strażaków?
 • Jakie ubezpieczenie dla strażaków – 24 godzinne, czy tylko na okres wyjazdów na akcję?
 • Wypadek w drodze do remizy, np. skręcona kostka – czy gmina musi wypłacić odszkodowanie?
 • Indywidualne pytania i problemy słuchaczy w ich praktycznym realizowaniu zadań gminy w utrzymaniu jednostek OSP?
Prowadzący

Mirosław Liśkiewicz - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej zatrudniony w UM Kluczbork.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 439.00
06 lipca 2022

Podobne szkolenia