Wideoszkolenie: Kontrola z RIO - odpady komunalne

Jak przygotować się do kontroli RIO w opłacie śmieciowej? Od deklaracji po windykację. Opłata za gospodarowanie odpadami od A do Z wg Regionalnej Izby Obrachunkowej

od 409.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się opłatą śmieciową, gospodarką odpadami.


Szkolenie poprowadzi pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej
Zapraszamy na praktyczne warsztaty z precyzyjnymi odpowiedziami na zagadnienia dotyczące przebiegu kontroli RIO krok po kroku. Omówimy m.in. zakres kontroli, jakie dokumenty będą sprawdzane. Przedstawimy prawidłowe prowadzenie dokumentacji, egzekucję opłaty śmieciowej, korekty deklaracji, naliczanie opłat. Gwarancja odpowiedzi na konkretne problemy.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Co dokładnie będzie kontrolowane w księgowości, jakie dokumenty?
 • Jak wygląda kontrolowanie przez RIO poprawności złożonych deklaracji i zgromadzonej dokumentacji?
 • Czy RIO kontroluje ściągalność tytułów wykonawczych?
 • W jaki sposób RIO kontroluje terminowość wpłat oraz wystawiania upomnień?
 • Kontrola umów zawieranych z przedsiębiorstwami odbierającymi odpady
 • Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji zerowej w przypadku zgonu osoby mieszkającej samotnie?
 • Jak należy prowadzić księgowanie wpłat i nadpłat, jak dokumentować dowody wpłat?

Szczegółowy program szkolenia:

DOKUMENTY W KSIĘGOWOŚCI KONTROLOWANE PRZEZ RIO, ŚCIĄGANIE TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH, EGZEKUCJA OPŁATY

 • Co dokładnie będzie kontrolowane w księgowości, jakie dokumenty?
 • Jak wygląda kontrolowanie przez RIO poprawności złożonych deklaracji i zgromadzonej dokumentacji?
 • Czy RIO kontroluje ściągalność tytułów wykonawczych?
 • W jaki sposób RIO kontroluje terminowość wpłat?
 • W jaki sposób RIO kontroluje terminowość wystawiania upomnień?
 • Gdy podatnik oświadczy w deklaracji, że odpady będzie zbierał w sposób nieselektywny, to na podstawie tej deklaracji należy zrobić wymiar (przypis), czy przeprowadzić postępowanie?
 • Jak skutecznie prowadzić egzekucję opłaty śmieciowej: wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych, współpraca z Urzędem Skarbowym?
 • Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji zerowej w przypadku zgonu osoby mieszkającej samotnie?
 • Jak należy prowadzić księgowanie wpłat i nadpłat, jak dokumentować dowody wpłat?
 • Księgowanie wpłat - co zawrzeć w rozliczeniach kwartalnych, a co w rocznych?
 • Jak powinna być prowadzona ewidencja upomnień, czy należy prowadzić listę dłużników?
 • W jaki sposób przekazać egzekucję opłaty śmieciowej do urzędu skarbowego, wymagana dokumentacja.
 • W jakich przypadkach stwierdza się nadpłaty przy korektach i zmianach w deklaracjach?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy należności za odpady opłaca inna osoba niż zobowiązana do tego w deklaracji – w jakich przypadkach można zaksięgować taką wpłatę, jak uniknąć problemów przy kontroli?
 • Co w przypadku zmiany właściciela, który jest wpisany w deklaracji - czy należy złożyć deklarację zerową i nową deklarację z nowym właścicielem, czy wystarczy dokonać zmiany w deklaracji?
 • Co zrobić w przypadku zgonu - czy opłatę przestać naliczać w miesiącu, w którym nastąpił zgon, czy dopiero od początku kolejnego miesiąca?
 • Co zrobić z powstałym zobowiązaniem w przypadku zgonu i wprowadzenia zmiany w deklaracji dopiero po kilku miesiącach, czy można je umorzyć?
 • Co robić z osobami bezrobotnymi, które nie opłacają odbioru odpadów, bo nie mają dochodów, ale nie zgłaszają się do urzędów, żeby wykazać odpowiednie dokumenty o braku dochodów?
 • Co robić w przypadku, gdy ktoś wyjedzie zagranicę i nie złoży deklaracji - czy naliczać opłaty mimo braku odpadów, czy można zawiesić konto?
 • Jak poprawnie naliczać opłaty w przypadku ogrodów działkowych?
 • Jak poprawnie naliczać opłaty w przypadku nieruchomości letniskowych?
 • W jakich przypadkach możliwe jest rozłożenie opłaty śmieciowej na raty?
 • W jakich przypadkach możliwe jest umorzenie powstałego zobowiązania za opłaty śmieciowe?

JAK PRZEPROWADZANA JEST KONTROLA Z RIO?

 • Jak przebiega kontrola z RIO dot. gospodarki odpadami komunalnymi? Omówienie kontroli krok po kroku.
 • W jaki sposób RIO kontroluje podejmowane uchwały?
 • Jakie zastrzeżenia co do podejmowanych uchwał przedstawiło RIO w skontrolowanych już gminach?
 • Czy RIO sprawdza prowadzenie przez gminę kontroli nieruchomości nieobjętych systemem (nieruchomości niezamieszkałe), czy należy prowadzić wykaz takich nieruchomości?
 • W jaki sposób RIO sprawdza dokumentację osób zameldowanych?
 • Jakie są konsekwencje dla gminy wykazania nieprawidłowości i zastrzeżeń w raporcie pokontrolnym przez RIO?
 • Jakie są wymogi ustawowe odnośnie przeprowadzania kontroli w urzędach przez RIO?
 • W przypadku przeprowadzenia w urzędzie ogólnej kontroli (gospodarka odpadami skontrolowana tylko pobieżnie), kiedy urząd może spodziewać się kolejnej kontroli dot. odpadów?
 • Jakie decyzje administracyjne należy wydać odnośnie przymuszenia do złożenia deklaracji osoby, która pomimo wezwania do złożenia deklaracji nie zrobiła tego?
 • Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji w przypadku nieruchomości, która ma kilku właścicieli?
 • W przypadku, gdy jest więcej niż 1 właściciel danej nieruchomości, a tylko jeden z nich składa deklarację – jak powinna wyglądać dokumentacja potwierdzająca, że pozostali właściciele nieruchomości nie muszą składać już deklaracji?
 • Jak traktować domek letniskowy - w sytuacji, gdy osoba mieszka przez pół roku w jednym domu, a przez pół w drugim, to czy któryś z nich można traktować jako domek letniskowy?
 • Jak powinna wyglądać dokumentacja w przypadku nieruchomości niezamieszkałych - czy wystarczy samo oświadczenie, że taka nieruchomość jest niezamieszkała, czy potrzebne są jakieś dodatkowe dokumenty?
 • Czy przy zmianie liczby mieszkańców w deklaracji niezbędne są dodatkowe wyjaśnienia?
 • W jaki sposób powinna być prowadzona dokumentacja, wzory dokumentów?
 • Jak poprawnie określić tytuł posiadania własności w deklaracjach (rodzaje własności i użytkowania)?
 • Czy oświadczenie sołtysa o liczbie mieszkańców wsi można traktować jako dokument przy sprawdzaniu poprawności składanych deklaracji?

Prowadzący

Paweł Kucofan - pracownik RIO w Białymstoku (od początku istnienia Izb, tj. od 1993 roku), prawnik, aktualnie na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej. Znajomość realiów prawnych, organizacyjnych i wykonawczych z zakresu gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, a szczególnie dochodów, w tym podatkowych, kontroli wewnętrznej i audytu, rachunkowości, środków trwałych, itd. W ramach obowiązków służbowych nadzorujący kontrole gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w tym także dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Duże doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń (doświadczenie trenerskie od 1996 roku).

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 409.00
04 lipca 2022
od 409.00
01 września 2022
od 409.00
03 listopada 2022

Podobne szkolenia