Wideoszkolenie: Bezpieczne place zabaw

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jak zarządzać, kontrolować oraz utrzymywać place zabaw w gminie? Jak zapewnić maksymalne bezpieczeństwo oraz jak uchronić się od zarzutów dotyczących zaniedbań? Jakie są wymagania prawa budowlanego przy projektowaniu placów zabaw?

od 409.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland jest skierowane do właścicieli i zarządców placów zabaw, oraz do osób, które odpowiadają za bezpieczeństwo i eksploatację urządzeń na placu zabaw

Praktyk z UM Włocławek odpowie na Państwa wszystkie pytania!
Powiemy m.in. o tym, jak zapewnić bezpieczeństwo na placu zabaw, w szczególności z zakresu wymagań dotyczących montażu, nadzoru i konserwacji urządzeń. Prowadzący opowie też o siłowniach zewnętrznych. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie konsekwencje ponosi pracownik urzędu za zaniedbania / niespełnienie wymogów bezpieczeństwa w razie wypadku na placu zabaw? Odpowiedzialność karna
 • Co warto wiedzieć o nawierzchniach ścieżek sensorycznych? Które są warte polecenia, poza typowymi matami i materiałami sypkimi?
 • Jakie wymogi musi spełniać plac zabaw, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i chronić osoby zarządzające?
 • Czy na siłowniach zewnętrznych obowiązują te same normy dotyczące nawierzchni co na placach zabaw? Jakie atesty i jakie certyfikaty muszą posiadać te urządzenia?
 • Piaskownice – jakie wymogi musi spełniać piasek? Jak często wymieniać piasek w piaskownicy? Czy wymiana musi być co 3 miesiące, pomimo tego, że plac zabaw jest zamknięty? Czy piasek można dosypać do istniejącego, czy należy go wymienić?
 • Co powinien zawierać regulamin placu zabaw? Na jakie zapisy warto zwrócić szczególną uwagę?
 • Jak powinien wyglądać przegląd placu zabaw? Na co trzeba zwracać największą uwagę? Jakie dokumenty przekazywać osobom kontrolującym?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Formularz rejestracji wypadku
 • Protokół kontroli funkcjonalnej
 • Protokół kontroli regularnej
 • Protokół kontroli okresowej
 • Protokół przekazania terenu budowy

Szczegółowy program szkolenia:

W trakcie szkolenia zostaną udzielone odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (w poszczególnych blokach tematycznych):

 • Czy każdy plac zabaw musi być wyposażony w kosz na śmieci?
 • Czy przy uszkodzeniu nawierzchni wylewanej można zdjąć tylko górną warstwę i dać nową czy należy wymienić ją w całości?
 • Gwarancja placów zabaw jest określona na tyle ile podaje dana firma, czy są inne przepisy też to regulujące?
 • Jeśli firma daje gwarancje np. 5 lat na plac zabaw to należy rozumieć, że wszystkie elementy zabawowe są objęte tym okresem gwarancyjnym?
 • Co zrobić jeśli plac zabaw został oddany do użytku nie dawno 1-2 lata, a firma czasami nie spieszy się z naprawami?
 • Czy firma, która wykonała plac zabaw, może narzucić swoje osoby do przeprowadzania serwisu/kontroli corocznej jeszcze na etapie zawierania umowy?
 • W jaki sposób można zacieniać place zabaw np. piaskownice dla osób dla osób z nich korzystających i otoczenia?
 • Czy ścieżki sensoryczne kwalifikują się place jako plac zabaw?
 • Czy wodne place zabaw powinny powstawać tylko przy np. basenach, czy można także np. w centrum miasta?
 • Czy jest przepis określający, że plac zabaw musi być na każdym osiedlu, w każdym parku miejskim. Chodzi o nasycenie placami w poszczególnych dzielnicach miasta?
 • Jeśli istniej mini siłownia zewnętrzna przy placu zabaw, to tez obejmują ją przepisy jak pełną siłownię zewnętrzną?
 • Czy ewentualne wypadki na siłowni zewnętrznej zgłaszać podobnie jak na placu zabaw?
 • Jeśli na urządzeniu jest ograniczenie wagowe? Jak weryfikować osoby z niej korzystające?


Jakie są wymogi bezpieczeństwa, które plac zabaw musi spełniać? Jak zapewnić należyte bezpieczeństwo korzystającym z placu zabaw? Kto i jakie konsekwencje poniesie w razie wypadku?

 • Jak zapewnić należyte bezpieczeństwo na placu zabaw?
 • Jakie wymogi bezpieczeństwa według przepisów musi spełniać plac zabaw?
 • Wytyczne epidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw podczas stanu zagrożenia epidemicznego
 • Jakie konsekwencje może ponieść Gmina, jeśli nie zapewni codziennej dezynfekcji placu zabaw?
 • Czy zamieszczenie wytycznych przeciwepidemicznych na placu zabaw jest obligatoryjne?
 • Kto i jakie konsekwencje poniesie w razie wypadku na urządzeniu, które nie było kontrolowane?
 • Co w przypadku gdy place nie są ubezpieczone?
 • Kto powinien posiadać polisę OC właściciel placów zabaw czy zarządca ?
 • Jakie konsekwencje ponosi gmina w razie wypadku na placu zabaw?
 • Jak zabezpieczyć się przed konsekwencjami prawnymi w razie wypadku?
 • Za co pracownik ponosi konsekwencje i przed kim odpowiada?
 • Na kogo w razie wypadku spada odpowiedzialność, jeśli jest regulamin na placu zabaw? Jak się bronić przed zarzutami, że wypadek to wina gminy? Jakie są instrumenty obronne w takim wypadku?
 • Najlepiej w takim razie wydać taki formularz osobie poszkodowanej, która zgłosi się bezpośrednio do administratora?
 • Czy taki formularz rejestracji wypadku można zamieścić na stronie gminy?


Jak na podstawie art. 62 Ustawy Prawo budowlane powinny wyglądać kontrole placów zabaw?

 • Jak powinien wyglądać przegląd placu zabaw? Na co trzeba zwracać największą uwagę? Jakie dokumenty przekazywać osobom kontrolującym?
 • Jak sprawdzać prawidłowe użytkowanie placu zabaw? Według jakich norm należy sprawdzać urządzenia?
 • Jak często powinno się przeprowadzać przeglądy?
 • Czy prowadzenie książki placu zabaw jest obowiązkowe?
 • Kiedy najlepiej wykonać przegląd roczny placu zabaw?
 • Jakie doświadczenie i jakie wymogi musi spełniać osoba, która zajmuje się przeglądami urządzeń na placu zabaw?
 • Co robić, gdy urządzenie się zepsuje – czy trzeba zamknąć plac zabaw w trakcie naprawy czy wystarczy sama naprawa?
 • Co należy sprawdzić, aby plac był bezpieczny?
 • Jak poprawnie sporządzić protokoły techniczne urządzeń?


Projektowanie placu zabaw – jak przygotować bezpieczny plac zabaw?

 • Jakie są wymagania prawa budowlanego przy projektowaniu placu zabaw?
 • Jaka powinna być szczegółowa dokumentacja przy placach zabaw?
 • Jak dobrze rozmieścić urządzenia na placu zabaw? Czy jest jakiś konkretny schemat?
 • Projekt strefy bezpieczeństwa – jaka powinna być odległość między urządzeniami? Jaka powinna być wysokość urządzeń? Jak dokładnie zaplanować strefę bezpieczeństwa?
 • Czy strefy bezpieczne nie mogą na siebie nachodzić?
 • Jak według normy PN-EN 1177 dobrać odpowiednie podłoże?
 • Jaka powierzchnia jest bezpieczna oprócz piasku? Jakie normy musi spełniać piasek?
 • Rodzaje nawierzchni bezpiecznych – które podłoże najlepiej zastosować na placu zabaw?
 • Czy wymieniając nawierzchnię ze sztucznej trawy na placu zabaw na nową musi ona posiadać certyfikaty czy wystarczy trawa przeznaczona na zewnątrz? Nie stanowi ona podłoża pod urządzeniami?
 • Co warto wiedzieć o nawierzchniach ścieżek sensorycznych? Które są warte warte polecenia, poza typowymi matami i materiałami sypkimi?
 • Czego dotyczy Norma PN-EN 1176?
 • Czy wymieniając uszkodzony element np. wspinaczkę linkową na zestaw zabawowy na nowe urządzenie nadal, będzie spełniało wymagania normy PN-EN 1176?
 • Na ile stosowanie norm jest wiążące dla urzędników?
 • Jakie urządzenia można dopuścić do użytku? Jakie są najbardziej trwałe materiały? Jakie są koszty materiałów?
 • Jakie certyfikaty i atesty musi mieć urządzenie, aby je wystawić na plac? Jakie wymogi musi spełniać?
 • Jakie urządzenia są najbezpieczniejsze?
 • Co może, a co powinno znajdować się na placu zabaw?
 • Jakie normy musi spełnić gmina, aby wybudować plac zabaw? Jak sprawdzić, czy projekt placu spełnia wymogi?
 • Omówienie certyfikatu TUV i certyfikatu B – jak się je stosuje?
 • Strefa upadku – HIC współczynnik upadku – jak interpretować? Jak dostosować nawierzchnię do współczynnika HIC?
 • Piaskownice – jakie wymogi musi spełniać piasek? Jak często wymieniać piasek w piaskownicy? Czy wymiana musi być co 3 miesiące, pomimo tego, że plac zabaw jest zamknięty? Czy piasek można dosypać do istniejącego, czy należy go wymienić?
 • Czy piasek w piaskownicy powinien być cyklicznie wymieniany, ale jako nawierzchnia na całym placu? Czy są jakieś wytyczne?
 • Czy nawierzchnię z płyt gumowych można układać bezpośrednio na gruncie lub piasku?
 • Jaka ma być odległość między placem zabaw od śmietnika lub drogi?
 • Jak często trzeba wymieniać urządzenia na placu zabaw?
 • Jak i czy w ogóle plac zabaw powinien być ogrodzony? Płotki myśliwskie – czy mogą być takie ogrodzenia?
 • Czy alejka jest odgrodzeniem?
 • Komu można udostępnić plac zabaw?
 • Jak wygląda procedura zgłaszania budowy placu zabaw do starostwa?
 • Jakie dokumenty trzeba przygotować do budowy placu zabaw?
 • Jaką dokumentację związaną z placami zabaw trzeba prowadzić? Jakie są niezbędne dokumenty?
 • Czy osoba, która ma zdemontować uszkodzony ślizg i zamontować nowy musi mieć uprawnienia budowlane? Czy musi mieć na to protokół?


Siłownie zewnętrzne – jak zarządzać takimi siłowniami? Jak utrzymać bezpieczeństwo na ich terenach?

 • Zalety i wady łączenia placu zabaw z siłownią – ujęcie praktyczne?
 • Jaka odległość musi być między placem zabaw a siłownią?
 • Czy na siłowniach zewnętrznych obowiązują te same normy dotyczące nawierzchni co na placach zabaw?
 • Czy strefy bezpieczeństwa siłowni mogą na siebie nachodzić?
 • Jakie wymogi bezpieczeństwa muszą spełniać siłownie napowietrzne?
 • Jakie atesty i jakie certyfikaty muszą posiadać te urządzenia?
 • Jakie podłoże pod siłownie napowietrzne?
 • Jakie urządzenia powinny się znajdować?
 • Jak wygląda konserwacja takich siłowni?
 • Co ile powinny być przeglądy? Kto może zajmować się takimi przeglądami?
 • Do likwidacji placu zabaw, oprócz przeglądu rocznego, który nakazuje rozbiórkę, należałoby mieć jeszcze dodatkowo ekspertyzę?


Regulamin placu zabaw – jak napisać dobry regulamin?

 • Co powinien zawierać regulamin placu zabaw?
 • Na jakie zapisy warto zwrócić szczególną uwagę?
 • Na co zwrócić uwagę przy pisaniu regulaminu? Jak regulować czystość? Czy na placu zabaw mogą być psy?

Prowadzący

Dawid Chrzanowski– zatrudniony w Urzędzie Miasta Włocławek na stanowisku Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej. Od ponad 5 lat zajmuje się tematyką związaną m.in. z administrowaniem placami zabaw oraz innymi elementami małej architektury. Administrując kilkunastoma placami zabaw oraz siłowniami zewnętrznymi na terenie gminy miejskiej realizuje zadania związane m.in. z prowadzeniem dokumentacji obiektów, wykonywaniem kontroli, ubezpieczeniem, a także w zakresie przygotowania nowych inwestycji i modernizacji placów zabaw i siłowni zewnętrznych.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 409.00
22 listopada 2022

Podobne szkolenia