Wideoszkolenie: Bezpieczne place zabaw

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jak zarządzać, kontrolować oraz utrzymywać place zabaw w gminie? Jak zapewnić maksymalne bezpieczeństwo oraz jak uchronić się od zarzutów dotyczących zaniedbań? Jakie są wymagania prawa budowlanego przy projektowaniu placów zabaw? Czy sposób oddzielenia siłowni i placu zabaw jest uregulowany konkretnymi wymogami?

od 599.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do właścicieli i zarządców placów zabaw oraz do osób, które odpowiadają za bezpieczeństwo i eksploatację urządzeń na placu zabaw.

Omówienie zmian zapowiedzianych od 1 sierpnia 2024 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Prelegent omówi zapowiedziane od 1 sierpnia 2024 r. zmiany przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które w kontekście placów zabaw dotyczyć będą w szczególności kwestii: kontroli pomontażowych, kontroli nawierzchni bezpiecznych, obowiązku ogrodzenia placu zabaw, powierzchni placów zabaw i podziału placu zabaw na część, nasłonecznienia placu zabaw oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem na placu zabaw. Ponadto prowadzący poruszy między innymi kwestie, jak zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo na placach zabaw. W szczególności z zakresu wymagań dotyczących montażu, nadzoru i konserwacji urządzeń. Opowie o siłowniach zewnętrznych, a także podpowie, jak przygotować urządzenia do sezonu oraz jakie działania można podjąć, aby mogły jak najdłużej służyć mieszkańcom. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie konsekwencje ponosi pracownik urzędu za zaniedbania/niespełnienie wymogów bezpieczeństwa w razie wypadku na placu zabaw? Odpowiedzialność karna
 • Co warto wiedzieć o nawierzchniach ścieżek sensorycznych? Które są warte polecenia, poza typowymi matami i materiałami sypkimi?
 • Jakie wymogi musi spełniać plac zabaw, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i chronić osoby zarządzające?
 • Czy na siłowniach zewnętrznych obowiązują te same normy dotyczące nawierzchni co na placach zabaw? Jakie atesty i jakie certyfikaty muszą posiadać te urządzenia?
 • Piaskownice - jakie wymogi musi spełniać piasek? Jak często wymieniać piasek w piaskownicy? Czy wymiana musi być co 3 miesiące, pomimo tego, że plac zabaw jest zamknięty? Czy piasek można dosypać do istniejącego, czy należy go wymienić?
 • Co powinien zawierać regulamin placu zabaw? Na jakie zapisy warto zwrócić szczególną uwagę?
 • Jak powinien przebiegać przegląd placu zabaw? Na co trzeba zwracać największą uwagę? Jakie dokumenty przekazywać osobom kontrolującym?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Formularz rejestracji wypadku
 • Protokół kontroli funkcjonalnej
 • Protokół kontroli regularnej
 • Protokół kontroli okresowej
 • Protokół przekazania terenu budowy

Szczegółowy program szkolenia:

1. Pytania uczestników, na które udzieliliśmy odpowiedzi podczas ostatniego szkolenia:

 • Jeżeli w roku 2024 przypada nam 5-letnia kontrola i kontrola roczna, to czy wykonujemy jedną, czy dwie kontrole?
 • Czy protokół z kontroli rocznej i pięcioletniej wpisujemy do książki budowlanej?
 • Czy skwer lub siłowania plenerowa powinny mieć założone książki budowlane?
 • Czy książki obiektu są obowiązkowe dla placów zabaw?
 • Czy książka obiektu budowlanego potrzebna jest też do street workout i skate parków?
 • W dwóch sołectwach są place zabaw, na których piasek jest na całej powierzchni placu zabaw. Czy jest obowiązek dosypywania piasku co roku? Jak często wymieniać piasek w piaskownicach?

2. Omówienie zmian przepisów, które w kontekście placów zabaw dotyczyć będą w szczególności kwestii:

 • kontroli pomontażowych,
 • kontroli nawierzchni bezpiecznych,
 • obowiązku ogrodzenia placów zabaw,
 • powierzchni placów zabaw i podziału placu zabaw na część,
 • nasłonecznienia placu zabaw,
 • systemu zarządzania bezpieczeństwem na placu zabaw

3. Jakie są wymogi bezpieczeństwa, które musi spełniaćplac zabaw? Jak zapewnić należyte bezpieczeństwo korzystającym z placu zabaw? Kto i jakie konsekwencje poniesie w razie wypadku?

 • Jak zapewnić należyte bezpieczeństwo na placu zabaw?
 • Jakie wymogi bezpieczeństwa według przepisów musi spełniać plac zabaw?
 • Jakie konsekwencje może ponieść gmina, jeśli nie zapewni codziennej dezynfekcji placu zabaw?
 • Czy zamieszczenie wytycznych przeciwepidemicznych na placu zabaw jest obligatoryjne?
 • Kto i jakie konsekwencje poniesie w razie wypadku na urządzeniu, które nie było kontrolowane?
 • Co w przypadku, gdy place nie są ubezpieczone?
 • Kto powinien posiadać polisę OC - właściciel placu zabaw czy zarządca ?
 • Jakie konsekwencje ponosi gmina w razie wypadku na placu zabaw?
 • Jak zabezpieczyć się przed konsekwencjami prawnymi w razie wypadku?
 • Za co pracownik ponosi konsekwencje i przed kim odpowiada?
 • Na kogo w razie wypadku spada odpowiedzialność, jeśli jest regulamin na placu zabaw? Jak się bronić przed zarzutami, że wypadek to wina gminy? Jakie są instrumenty obronne w takim wypadku?
 • Jeśli na urządzeniu jest ograniczenie wagowe, jak weryfikować osoby z niej korzystające?
 • Czy najlepiej wydać formularz osobie poszkodowanej, która zgłosi się bezpośrednio do administratora?
 • Czy taki formularz rejestracji wypadku można zamieścić na stronie gminy?
 • Czy ewentualne wypadki na siłowni zewnętrznej zgłaszać podobnie jak na placu zabaw?
 • Czy któraś z gmin ma monitorowane place zabaw?

4. Jak na podstawie art. 62 ustawy Prawo budowlane powinny wyglądać kontrole placów zabaw?

 • Jak powinien wyglądać przegląd placu zabaw? Na co trzeba zwracać największą uwagę? Jakie dokumenty przekazywać osobom kontrolującym?
 • Jak sprawdzać prawidłowe użytkowanie placu zabaw? Według jakich norm należy sprawdzać urządzenia?
 • Jak często powinno się przeprowadzać przeglądy?
 • Od kiedy mają obowiązywać elektroniczne książki obiektów budowlanych?
 • Czy prowadzenie książki placu zabaw jest obowiązkowe?
 • Jakie rozwiązanie w zakresie książki placu zabaw nakazuje przyjąć dobrą praktykę? Czy zgodnie z rozporządzeniem ministra, czy raczej wersji uproszczonej udostępnionej przez producenta?
 • Czy kontrola roczna wynika wprost z ustawy Prawo budowlane?
 • Czy w protokole z kontroli rocznej wystarczy, że kontrola jest przeprowadzona na podstawie Prawa budowlanego? Czy powinna być norma PN-EN 1176?
 • Czy kontrola roczna to tylko zalecenie?
 • Kiedy najlepiej wykonać przegląd roczny placu zabaw?
 • Czy w okresie zimowym wymagane są przeglądy zimowe?
 • Czy w okresie zimowym potrzebne są regularne kontrole?
 • Czy kontrolę regularną można zlecić wykonawcy utrzymującemu czystość i naprawy?
 • Czy kontrolę regularną może przeprowadzać wykonawca - zewnętrzna firma sprzątająca?
 • Czy firma, która wykonała plac zabaw, może narzucić swoje osoby do przeprowadzania serwisu/kontroli corocznej jeszcze na etapie zawierania umowy?
 • Co w przypadku placów zabaw na terenach wiejskich? Czy kontrole codzienne może wykonywać sołtys? Czy w takiej sytuacji zarządcą jest gmina czy sołtys?
 • Czy kontrola regularna musi być obowiązkowo raz w tygodniu? Czy może być raz na dwa tygodnie albo przy okazji odbioru odpadów z placu zabaw?
 • Czy kontrola funkcjonalna może być wykonywana raz na 3 miesiące?
 • Czy kontrola podstawowa wykonana przez osobę z uprawnieniami budowlanymi stanowi przedłużenie certyfikatu?
 • Jeżeli wykonujemy kontrolę okresową roczną, która w protokole zawiera informację o każdym urządzeniu z osobna wraz z dokumentacją zdjęciową i usterkami do zrobienia, to czy jest obowiązek zrobienia kontroli podstawowej?
 • Czy można przeprowadzić kontrolę na jednym dokumencie: plac zabaw i siłownia? Czy powinny być osobne kontrole?
 • Jakie doświadczenie i jakie wymogi musi spełniać osoba, która zajmuje się przeglądami urządzeń na placu zabaw?
 • Co robić, gdy urządzenie się zepsuje - czy trzeba zamknąć plac zabaw w trakcie naprawy czy wystarczy sama naprawa?
 • Co zrobić, jeśli plac zabaw został oddany do użytku niedawno 1-2 lata temu, a firma nie zawsze spieszy się z naprawami?
 • Gwarancja placów zabaw jest zazwyczaj określona na tyle, na ile przedstawia ją dana firma. Czy są inne przepisy to regulujące?
 • Jeśli firma daje gwarancję np. 5 lat na plac zabaw, to należy rozumieć, że wszystkie elementy zabawowe są objęte tym okresem gwarancyjnym?
 • Co należy sprawdzić, aby plac był bezpieczny?
 • Jak poprawnie sporządzić protokoły techniczne urządzeń?

5. Projektowanie placu zabaw - jak przygotować bezpieczny plac zabaw?

 • Jakie są wymagania prawa budowlanego przy projektowaniu placu zabaw?
 • Jaka powinna być szczegółowa dokumentacja przy placach zabaw?
 • Czy wodne place zabaw powinny powstawać tylko przy np. basenach, czy można tworzyć je także np. w centrum miasta?
 • Czy jest przepis określający, że plac zabaw musi być na każdym osiedlu, w każdym parku miejskim? Chodzi o nasycenie placami w poszczególnych dzielnicach miasta
 • Jak dobrze rozmieścić urządzenia na placu zabaw? Czy jest jakiś konkretny schemat?
 • Projekt strefy bezpieczeństwa - jaka powinna być odległość między urządzeniami? Jaka powinna być wysokość urządzeń? Jak dokładnie zaplanować strefę bezpieczeństwa?
 • Czy strefy bezpieczne nie mogą na siebie nachodzić?
 • Czy jest jakaś podstawa prawna, z której wynika, że strefy mogą na siebie nachodzić? Zleciliśmy kontrolę roczną firmie zewnętrznej, która w sprawozdaniu zarzuciła nam, że strefy nachodzą na siebie
 • Jak według normy PN-EN 1177 dobrać odpowiednie podłoże?
 • Jaka powierzchnia jest bezpieczna oprócz piasku? Jakie normy musi spełniać piasek?
 • Rodzaje nawierzchni bezpiecznych - które podłoże najlepiej zastosować na placu zabaw?
 • Czy nawierzchnia bezpieczna może być położona tylko w strefach bezpieczeństwa?
 • Czy wymieniając nawierzchnię ze sztucznej trawy na placu zabaw na nową musi ona posiadać certyfikaty, czy wystarczy trawa przeznaczona na zewnątrz, która nie stanowi podłoża pod urządzeniami?
 • Czy przy uszkodzeniu nawierzchni wylewanej można zdjąć tylko górną warstwę i dać nową czy należy wymienić ją w całości?
 • Co warto wiedzieć o nawierzchniach ścieżek sensorycznych? Które są warte warte polecenia, poza typowymi matami i materiałami sypkimi?
 • Czy ścieżki sensoryczne kwalifikują się place jako plac zabaw?
 • Czego dotyczy Norma PN-EN 1176?
 • Czy wymieniając uszkodzony element np. wspinaczkę linkową na zestaw zabawowy na nowe urządzenie, nadal będzie spełniało wymagania normy PN-EN 1176?
 • Czy w drewnianej zabawce typu ważka można wymienić główny element drewniany - belkę - nie stosując elementów od producenta? Czy bezpieczniej będzie usunąć całą zabawkę i kupić nową?
 • Czy do remontu placu zabaw konieczne jest stosowanie farb z atestem, przeznaczonych dla użytku przez dzieci? Czy nie ma takiej konieczności?
 • Na ile stosowanie norm jest wiążące dla urzędników?
 • Czy polska norma jest obligatoryjna czy stanowi tylko dobrą praktykę?
 • Czy polska norma ma również odniesienie w zakresie boisk sportowych i siłowni?
 • Jakie urządzenia można dopuścić do użytku? Jakie są najbardziej trwałe materiały? Jakie są koszty materiałów?
 • Jakie certyfikaty i atesty musi mieć urządzenie, aby je wystawić na plac? Jakie wymogi musi spełniać?
 • Jakie urządzenia są najbezpieczniejsze?
 • Co może, a co powinno znajdować się na placu zabaw?
 • Jakie normy musi spełnić gmina, aby wybudować plac zabaw? Jak sprawdzić czy projekt placu spełnia wymogi?
 • Omówienie certyfikatu TUV i certyfikatu B - jak się je stosuje?
 • Strefa upadku - HIC współczynnik upadku - jak interpretować? Jak dostosować nawierzchnię do współczynnika HIC?
 • Do jakiej wysokości amortyzuje upadek mata przerostowa?
 • Piaskownice - jakie wymogi musi spełniać piasek? Jak często wymieniać piasek w piaskownicy? Czy wymiana musi być co 3 miesiące, pomimo tego, że plac zabaw jest zamknięty? Czy piasek można dosypać do istniejącego, czy należy go wymienić?
 • Czy piasek w piaskownicy powinien być cyklicznie wymieniany, ale jako nawierzchnia na całym placu? Czy są jakieś wytyczne?
 • Jak postępujemy z wymianą piasku, który stanowi nawierzchnię bezpieczną?
 • W jaki sposób można zacieniać place zabaw np. piaskownice dla osób z nich korzystających i otoczenia?
 • Czy nawierzchnię z płyt gumowych można układać bezpośrednio na gruncie lub piasku?
 • Czy każdy plac zabaw musi być wyposażony w kosz na śmieci?
 • Jaka ma być odległość między placem zabaw od śmietnika lub drogi?
 • Jak często trzeba wymieniać urządzenia na placu zabaw?
 • Jak i czy w ogóle plac zabaw powinien być ogrodzony? Płotki myśliwskie - czy mogą być takie ogrodzenia?
 • Czy ogrodzenie placu zabaw, na którym jest piaskownica to wymóg konieczny?
 • Czy alejka jest odgrodzeniem?
 • Komu można udostępnić plac zabaw?
 • Jak wygląda procedura zgłaszania budowy placu zabaw do starostwa?
 • Jakie dokumenty trzeba przygotować do budowy placu zabaw?
 • Jaką dokumentację związaną z placami zabaw trzeba prowadzić? Jakie są niezbędne dokumenty?
 • Czy osoba, która ma zdemontować uszkodzony ślizg i zamontować nowy musi mieć uprawnienia budowlane? Czy musi mieć na to protokół?

6. Siłownie zewnętrzne - jak zarządzać takimi siłowniami? Jak utrzymać bezpieczeństwo na ich terenach?

 • Zalety i wady łączenia placu zabaw z siłownią - ujęcie praktyczne
 • Czy sposób oddzielenia siłowni i placu zabaw jest uregulowany konkretnymi wymogami? Czy przestrzeń musi być oddzielona za pomocą ogrodzeń?
 • Jeśli istnieje mini siłownia zewnętrzna przy placu zabaw, to też obejmują ją przepisy jak pełną siłownię zewnętrzną?
 • Jaka odległość musi być między placem zabaw a siłownią?
 • Czy na siłowniach zewnętrznych obowiązują te same normy dotyczące nawierzchni co na placach zabaw?
 • Czy strefy bezpieczeństwa siłowni mogą na siebie nachodzić?
 • Jakie wymogi bezpieczeństwa muszą spełniać siłownie napowietrzne?
 • Jakie atesty i jakie certyfikaty muszą posiadać te urządzenia?
 • Jakie podłoże pod siłownie napowietrzne?
 • Jakie urządzenia powinny znajdować się w siłowniach zewnętrznych?
 • Jak wygląda konserwacja takich siłowni?
 • Co ile powinny być przeglądy? Kto może zajmować się takimi przeglądami?
 • Czy do likwidacji placu zabaw, oprócz przeglądu rocznego, który nakazuje rozbiórkę, należałoby mieć jeszcze dodatkowo ekspertyzę?

7. Regulamin placu zabaw - jak napisać dobry regulamin?

 • Co powinien zawierać regulamin placu zabaw?
 • Czy treść regulaminu placu zabaw jest określony ustawowo?
 • Na jakie zapisy warto zwrócić szczególną uwagę?
 • Na co zwrócić uwagę przy pisaniu regulaminu? Jak regulować czystość? Czy na placu zabaw mogą być psy?
 • Co dokładnie obejmuje zakaz wprowadzania psów?
 • Czy wytyczne z sanepidu powinny być zawieszone na regulaminach?
 • Na terenie gminy zamiast słowa „regulamin” używamy „zasady korzystania z placu zabaw”. Czy takie rozwiązanie jest zgodne z normami?

Prowadzący

Dawid Chrzanowski-zatrudniony w Urzędzie Miasta Włocławek na stanowisku Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej. Od ponad 8 lat zajmuje się tematyką związaną m.in. z administrowaniem placami zabaw oraz innymi elementami małej architektury. Administrując kilkunastoma placami zabaw oraz siłowniami zewnętrznymi na terenie gminy miejskiej realizuje zadania związane m.in. z prowadzeniem dokumentacji obiektów, wykonywaniem kontroli, ubezpieczeniem, a także w zakresie przygotowania nowych inwestycji i modernizacji placów zabaw i siłowni zewnętrznych.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 599.00
06 sierpnia 2024
od 599.00
08 listopada 2024

Podobne szkolenia