Wideoszkolenie: Bezpieczne place zabaw

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jak zarządzać, kontrolować oraz utrzymywać place zabaw w gminie? Jak zapewnić maksymalne bezpieczeństwo oraz jak uchronić się od zarzutów dotyczących zaniedbań? Jakie są wymagania prawa budowlanego przy projektowaniu placów zabaw?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do właścicieli i zarządców placów zabaw oraz do osób, które odpowiadają za bezpieczeństwo i eksploatację urządzeń na placu zabaw

Praktyk z UM Włocławek odpowie na wszystkie Państwa pytania!
Powiemy m.in. o tym, jak zapewnić bezpieczeństwo na placu zabaw, w szczególności z zakresu wymagań dotyczących montażu, nadzoru i konserwacji urządzeń. Prowadzący opowie też o siłowniach zewnętrznych. A ponadto podpowiemy jak przygotować urządzenia do sezonu zimowego oraz jakie działania można podjąć aby mogły jak najdłużej służyć mieszkańcom. Poruszymy również kwestię kontroli oraz otrzymacie Państwo również gotowe protokoły dotyczące różnych rodzajów tej procedury Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie konsekwencje ponosi pracownik urzędu za zaniedbania/niespełnienie wymogów bezpieczeństwa w razie wypadku na placu zabaw? Odpowiedzialność karna
 • Co warto wiedzieć o nawierzchniach ścieżek sensorycznych? Które są warte polecenia, poza typowymi matami i materiałami sypkimi?
 • Jakie wymogi musi spełniać plac zabaw, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i chronić osoby zarządzające?
 • Czy na siłowniach zewnętrznych obowiązują te same normy dotyczące nawierzchni co na placach zabaw? Jakie atesty i jakie certyfikaty muszą posiadać te urządzenia?
 • Piaskownice - jakie wymogi musi spełniać piasek? Jak często wymieniać piasek w piaskownicy? Czy wymiana musi być co 3 miesiące, pomimo tego, że plac zabaw jest zamknięty? Czy piasek można dosypać do istniejącego, czy należy go wymienić?
 • Co powinien zawierać regulamin placu zabaw? Na jakie zapisy warto zwrócić szczególną uwagę?
 • Jak powinien przebiegać przegląd placu zabaw? Na co trzeba zwracać największą uwagę? Jakie dokumenty przekazywać osobom kontrolującym?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Formularz rejestracji wypadku
 • Protokół kontroli funkcjonalnej
 • Protokół kontroli regularnej
 • Protokół kontroli okresowej
 • Protokół przekazania terenu budowy

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatnich edycji szkolenia:

 • Czy polska norma jest obligatoryjna czy stanowi tylko dobrą praktykę?
 • Czy polska norma ma również odniesienie w zakresie boisk sportowych i siłowni?
 • Czy kontrola roczna wynika wprost z ustawy Prawo budowlane?
 • Czy sposób oddzielenia siłowni i placu zabaw jest uregulowany konkretnymi wymogami? Czy przestrzeń musi być oddzielona za pomocą ogrodzeń?
 • Jakie rozwiązanie w zakresie książki placu zabaw nakazuje przyjąć dobrą praktykę? Czy zgodnie z rozporządzeniem ministra, czy raczej wersji uproszczonej udostępnionej przez producenta?
 • Czy któraś z gmin ma monitorowane place zabaw?
 • Co w przypadku placów zabaw na terenach wiejskich? Czy kontrole codzienne może wykonywać sołtys? Czy w takiej sytuacji zarządcą jest gmina czy sołtys?
 • Od kiedy mają obowiązywać elektroniczne książki obiektów budowlanych?
 • Czy treść regulaminu placu zabaw jest określony ustawowo?
 • Czy nawierzchnia bezpieczna może być położona tylko w strefach bezpieczeństwa?
 • Do jakiej wysokości amortyzuje upadek mata przerostowa?
 • Czy jest jakaś podstawa prawna, z której wynika, że strefy mogą na siebie nachodzić? Zleciliśmy kontrolę roczną firmie zewnętrznej, która w sprawozdaniu zarzuciła nam, że strefy nachodzą na siebie
 • Na terenie gminy zamiast słowa „regulamin” używamy „zasady korzystania z placu zabaw”. Czy takie rozwiązanie jest zgodne z normami?
 • Czy do remontu placu zabaw konieczne jest stosowanie farb z atestem, przeznaczonych dla użytku przez dzieci? Czy nie ma takiej konieczności?
 • Czy wytyczne z sanepidu powinny być zawieszone na regulaminach?
 • Czy kontrolę regularną może przeprowadzać wykonawca - zewnętrzna firma sprzątająca?
 • Czy w protokole z kontroli rocznej wystarczy, że kontrola jest przeprowadzona na podstawie Prawa budowlanego? Czy powinna być norma PN-En1176?
 • Czy w roku, w którym przeprowadzona jest 5-letnia kontrola można pominąć kontrolę roczną? Czy muszą być dwa osobne protokoły?
 • Czy w okresie zimowym potrzebne są regularne kontrole?
 • Czy kontrolę regularną można zlecić wykonawcy utrzymującemu czystość i naprawy?
 • Czy kontrola regularna musi być obowiązkowo raz w tygodniu? Czy może być raz na dwa tygodnie albo przy okazji odbioru odpadów z placu zabaw?
 • Czy kontrola funkcjonalna może być wykonywana raz na 3 miesiące?
 • Czy kontrola podstawowa wykonana przez osobę z uprawnieniami budowlanymi stanowi przedłużenie certyfikatu?
 • Czy kontrola roczna to tylko zalecenie?
 • Jak postępujemy z wymianą piasku, który stanowi nawierzchnię bezpieczną?
 • Czy można przeprowadzić kontrolę na jednym dokumencie: plac zabaw i siłownia? Czy powinny być osobne kontrole?
 • Co dokładnie obejmuje zakaz wprowadzania psów?
 • Czy w drewnianej zabawce typu ważka można wymienić główny element drewniany - belkę - nie stosując elementów od producenta? Czy bezpieczniej będzie usunąć całą zabawkę i kupić nową?
 • Czy w okresie zimowym wymagane są przeglądy zimowe?
 • Czy każdy plac zabaw musi być wyposażony w kosz na śmieci?
 • Czy przy uszkodzeniu nawierzchni wylewanej można zdjąć tylko górną warstwę i dać nową czy należy wymienić ją w całości?
 • Gwarancja placów zabaw jest zazwyczaj określona na tyle, na ile przedstawia ją dana firma. Czy są inne przepisy to regulujące?
 • Jeśli firma daje gwarancję np. 5 lat na plac zabaw, to należy rozumieć, że wszystkie elementy zabawowe są objęte tym okresem gwarancyjnym?
 • Co zrobić, jeśli plac zabaw został oddany do użytku niedawno 1-2 lata temu, a firma nie zawsze spieszy się z naprawami?
 • Czy firma, która wykonała plac zabaw, może narzucić swoje osoby do przeprowadzania serwisu/kontroli corocznej jeszcze na etapie zawierania umowy?
 • W jaki sposób można zacieniać place zabaw np. piaskownice dla osób z nich korzystających i otoczenia?
 • Czy ścieżki sensoryczne kwalifikują się place jako plac zabaw?
 • Czy wodne place zabaw powinny powstawać tylko przy np. basenach, czy można tworzyć je także np. w centrum miasta?
 • Czy jest przepis określający, że plac zabaw musi być na każdym osiedlu, w każdym parku miejskim? Chodzi o nasycenie placami w poszczególnych dzielnicach miasta
 • Jeśli istniej mini siłownia zewnętrzna przy placu zabaw, to też obejmują ją przepisy jak pełną siłownię zewnętrzną?
 • Czy ewentualne wypadki na siłowni zewnętrznej zgłaszać podobnie jak na placu zabaw?
 • Jeśli na urządzeniu jest ograniczenie wagowe, jak weryfikować osoby z niej korzystające?


Jakie są wymogi bezpieczeństwa, które musi spełniaćplac zabaw? Jak zapewnić należyte bezpieczeństwo korzystającym z placu zabaw? Kto i jakie konsekwencje poniesie w razie wypadku?

 • Jak zapewnić należyte bezpieczeństwo na placu zabaw?
 • Jakie wymogi bezpieczeństwa według przepisów musi spełniać plac zabaw?
 • Wytyczne epidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw podczas stanu zagrożenia epidemicznego
 • Jakie konsekwencje może ponieść gmina, jeśli nie zapewni codziennej dezynfekcji placu zabaw?
 • Czy zamieszczenie wytycznych przeciwepidemicznych na placu zabaw jest obligatoryjne?
 • Kto i jakie konsekwencje poniesie w razie wypadku na urządzeniu, które nie było kontrolowane?
 • Co w przypadku, gdy place nie są ubezpieczone?
 • Kto powinien posiadać polisę OC - właściciel placu zabaw czy zarządca ?
 • Jakie konsekwencje ponosi gmina w razie wypadku na placu zabaw?
 • Jak zabezpieczyć się przed konsekwencjami prawnymi w razie wypadku?
 • Za co pracownik ponosi konsekwencje i przed kim odpowiada?
 • Na kogo w razie wypadku spada odpowiedzialność, jeśli jest regulamin na placu zabaw? Jak się bronić przed zarzutami, że wypadek to wina gminy? Jakie są instrumenty obronne w takim wypadku?
 • Czy najlepiej wydaći formularz osobie poszkodowanej, która zgłosi się bezpośrednio do administratora?
 • Czy taki formularz rejestracji wypadku można zamieścić na stronie gminy?


Jak na podstawie art. 62 ustawy Prawo budowlane powinny wyglądać kontrole placów zabaw?

 • Jak powinien wyglądać przegląd placu zabaw? Na co trzeba zwracać największą uwagę? Jakie dokumenty przekazywać osobom kontrolującym?
 • Jak sprawdzać prawidłowe użytkowanie placu zabaw? Według jakich norm należy sprawdzać urządzenia?
 • Jak często powinno się przeprowadzać przeglądy?
 • Czy prowadzenie książki placu zabaw jest obowiązkowe?
 • Kiedy najlepiej wykonać przegląd roczny placu zabaw?
 • Jakie doświadczenie i jakie wymogi musi spełniać osoba, która zajmuje się przeglądami urządzeń na placu zabaw?
 • Co robić, gdy urządzenie się zepsuje - czy trzeba zamknąć plac zabaw w trakcie naprawy czy wystarczy sama naprawa?
 • Co należy sprawdzić, aby plac był bezpieczny?
 • Jak poprawnie sporządzić protokoły techniczne urządzeń?


Projektowanie placu zabaw - jak przygotować bezpieczny plac zabaw?

 • Jakie są wymagania prawa budowlanego przy projektowaniu placu zabaw?
 • Jaka powinna być szczegółowa dokumentacja przy placach zabaw?
 • Jak dobrze rozmieścić urządzenia na placu zabaw? Czy jest jakiś konkretny schemat?
 • Projekt strefy bezpieczeństwa - jaka powinna być odległość między urządzeniami? Jaka powinna być wysokość urządzeń? Jak dokładnie zaplanować strefę bezpieczeństwa?
 • Czy strefy bezpieczne nie mogą na siebie nachodzić?
 • Jak według normy PN-EN 1177 dobrać odpowiednie podłoże?
 • Jaka powierzchnia jest bezpieczna oprócz piasku? Jakie normy musi spełniać piasek?
 • Rodzaje nawierzchni bezpiecznych - które podłoże najlepiej zastosować na placu zabaw?
 • Czy wymieniając nawierzchnię ze sztucznej trawy na placu zabaw na nową musi ona posiadać certyfikaty, czy wystarczy trawa przeznaczona na zewnątrz, która nie stanowi podłoża pod urządzeniami?
 • Co warto wiedzieć o nawierzchniach ścieżek sensorycznych? Które są warte warte polecenia, poza typowymi matami i materiałami sypkimi?
 • Czego dotyczy Norma PN-EN 1176?
 • Czy wymieniając uszkodzony element np. wspinaczkę linkową na zestaw zabawowy na nowe urządzenie, nadal będzie spełniało wymagania normy PN-EN 1176?
 • Na ile stosowanie norm jest wiążące dla urzędników?
 • Jakie urządzenia można dopuścić do użytku? Jakie są najbardziej trwałe materiały? Jakie są koszty materiałów?
 • Jakie certyfikaty i atesty musi mieć urządzenie, aby je wystawić na plac? Jakie wymogi musi spełniać?
 • Jakie urządzenia są najbezpieczniejsze?
 • Co może, a co powinno znajdować się na placu zabaw?
 • Jakie normy musi spełnić gmina, aby wybudować plac zabaw? Jak sprawdzić czy projekt placu spełnia wymogi?
 • Omówienie certyfikatu TUV i certyfikatu B - jak się je stosuje?
 • Strefa upadku - HIC współczynnik upadku - jak interpretować? Jak dostosować nawierzchnię do współczynnika HIC?
 • Piaskownice - jakie wymogi musi spełniać piasek? Jak często wymieniać piasek w piaskownicy? Czy wymiana musi być co 3 miesiące, pomimo tego, że plac zabaw jest zamknięty? Czy piasek można dosypać do istniejącego, czy należy go wymienić?
 • Czy piasek w piaskownicy powinien być cyklicznie wymieniany, ale jako nawierzchnia na całym placu? Czy są jakieś wytyczne?
 • Czy nawierzchnię z płyt gumowych można układać bezpośrednio na gruncie lub piasku?
 • Jaka ma być odległość między placem zabaw od śmietnika lub drogi?
 • Jak często trzeba wymieniać urządzenia na placu zabaw?
 • Jak i czy w ogóle plac zabaw powinien być ogrodzony? Płotki myśliwskie - czy mogą być takie ogrodzenia?
 • Czy alejka jest odgrodzeniem?
 • Komu można udostępnić plac zabaw?
 • Jak wygląda procedura zgłaszania budowy placu zabaw do starostwa?
 • Jakie dokumenty trzeba przygotować do budowy placu zabaw?
 • Jaką dokumentację związaną z placami zabaw trzeba prowadzić? Jakie są niezbędne dokumenty?
 • Czy osoba, która ma zdemontować uszkodzony ślizg i zamontować nowy musi mieć uprawnienia budowlane? Czy musi mieć na to protokół?


Siłownie zewnętrzne - jak zarządzać takimi siłowniami? Jak utrzymać bezpieczeństwo na ich terenach?

 • Zalety i wady łączenia placu zabaw z siłownią - ujęcie praktyczne
 • Jaka odległość musi być między placem zabaw a siłownią?
 • Czy na siłowniach zewnętrznych obowiązują te same normy dotyczące nawierzchni co na placach zabaw?
 • Czy strefy bezpieczeństwa siłowni mogą na siebie nachodzić?
 • Jakie wymogi bezpieczeństwa muszą spełniać siłownie napowietrzne?
 • Jakie atesty i jakie certyfikaty muszą posiadać te urządzenia?
 • Jakie podłoże pod siłownie napowietrzne?
 • Jakie urządzenia powinny znajdować się w siłowniach zewnętrznych?
 • Jak wygląda konserwacja takich siłowni?
 • Co ile powinny być przeglądy? Kto może zajmować się takimi przeglądami?
 • Czy do likwidacji placu zabaw, oprócz przeglądu rocznego, który nakazuje rozbiórkę, należałoby mieć jeszcze dodatkowo ekspertyzę?


Regulamin placu zabaw - jak napisać dobry regulamin?

 • Co powinien zawierać regulamin placu zabaw?
 • Na jakie zapisy warto zwrócić szczególną uwagę?
 • Na co zwrócić uwagę przy pisaniu regulaminu? Jak regulować czystość? Czy na placu zabaw mogą być psy?

Prowadzący

Dawid Chrzanowski-zatrudniony w Urzędzie Miasta Włocławek na stanowisku Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej. Od ponad 8 lat zajmuje się tematyką związaną m.in. z administrowaniem placami zabaw oraz innymi elementami małej architektury. Administrując kilkunastoma placami zabaw oraz siłowniami zewnętrznymi na terenie gminy miejskiej realizuje zadania związane m.in. z prowadzeniem dokumentacji obiektów, wykonywaniem kontroli, ubezpieczeniem, a także w zakresie przygotowania nowych inwestycji i modernizacji placów zabaw i siłowni zewnętrznych.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
05 lipca 2023
od 499.00
06 września 2023
od 499.00
07 listopada 2023

Podobne szkolenia