Wideoszkolenie: Rozliczenie VAT przez gminy i miasta

Jak rozliczać i korygować VAT od dotacji? Jak rozliczyć umowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności? Jak Polski Ład wpłynął na VAT? Jakie są zmiany w JPK-VAT? Jak ujmować w ewidencji faktury korygujące „in minus”, „in plus”? Faktura ustrukturyzowana dowolność czy obowiązek?

od 439.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do Wydziałów Finansowych, do osób zajmujących się rozliczaniem VAT w gminach
i miastach.

Powiemy jakie nowe obowiązki ma księgowy w związku z prowadzeniem Krajowego Systemu e-Faktur!
Państwo już wiedzą, że rok 2022 to czas zmian w m.in. możliwości utworzenia grupy VAT oraz zmian w fakturowaniu, dlatego wyjaśnimy Państwu, na czym dokładnie te zmiany będą polegać zwłaszcza, że Komisja Europejska zgodziła się na obowiązkową e-fakturę w Polsce. Dostarczymy Państwu dawkę informacji, aby po naszym szkoleniu nie trzeba było już szukać dodatkowej wiedzy. Program zawiera zbiór pytań, jakie zadali pracownicy urzędów miast i gmin z całej Polski, zajmujący się rozliczeniem VAT. Prelegent praktyk dzięki swojej imponującej rzetelności i wiedzy odpowie na wszystkie pytania

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy wprowadzenie faktury ustrukturyzowanej wymusi przebudowę bądź budowę od podstaw system informatyczno-księgowego?
 • Co zrobić z fakturami z tytułu czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego opłaconymi “z góry” za parę lat i jaką stawką to opodatkować?
 • Czy opodatkować dotacje, w jaki sposób to robić, które trzeba opodatkować a których nie ?
 • Jakie są korzyści ze stworzenia grup VAT?
 • Jakie zakupione przez gminę rzeczy/produkty można odliczyć?
 • Wyjaśnienie stanowiska i orzeczenia KIS-u oraz TSUE w zakresie podatku VAT!
 • Jak Polski Ład wpłynął na VAT?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • autorski skrypt
 • wzór czynnego żalu
 • wzór uzgodnienia w zakresie korekty podatku należnego "in minus"


Szczegółowy program szkolenia:

1. Od czego można odliczyć VAT w gminie? Jakie są zasady rozliczania VAT w gminie? Jak zaksięgować korektę roczną podatku VAT? Jak wprowadzić korektę roczną do JPK? Jak zrobić korektę VAT od środków trwałych? Jak wyliczyć proporcję VAT?

 • Zasady skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT?
 • Jakie zakupione przez gminę rzeczy można odliczyć? Przykłady
 • Czy tonery można odliczyć do każdej drukarki znajdującej się w urzędzie?
 • Czy odliczyć VAT od zakupów których dokonują pracownicy gospodarczy, którzy pracują dla gminy, np. rękawice, farby, sól żeby posypać schody?
 • Czy od zakupu oprogramowania oraz materiałów biurowych dla pracowników gminy można odliczyć VAT i w jakiej wysokości?
 • Jeśli sprzedaż drzewa jest na osoby prowadzące działalność to nie ma potrzeby kasy gdyż dotyczy to osób fizycznych?
 • Odnośnie sprzedaży drewna dla osób prywatnych, jeśli wpłaty dokonywane są przelewem a gmina wystawia faktury czy pomimo tego wchodzi obowiązek kasy fiskalnej?
 • Kasy fiskalne w gminach – w jakich przypadkach tworzy się obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej?
 • Co z kasą fiskalną w przypadku opłat za wodę? Faktury są wystawiane dla wszystkich, część mieszkańców wpłaca w kasie urzędu
 • Gmina, bardzo sporadycznie na swój koszt chowa zmarłych. Mamy zaświadczenia z MGOPS, że takich pochówków nie było w danym roku. Czy mogę odliczyć 100%?
 • Przykład: Jest komunikacja miejska, która jest darmowa. Czy od zakupu autobusu albo dzierżawy autobusu można odliczyć VAT?
 • Przykład: Gmina podpisała porozumienie z zarządem dróg na utrzymanie, sprzątanie drogi krajowej. Usługi w tym zakresie wykonuje spółka gminna, odliczamy to w 100% bo wychodzimy z założenia, że jest to poza zadaniami gminy i występuje działalność zarobkowa. Czy jest to prawidłowe?
 • Cmentarz świadczy m.in darmowe usługi, czy przysługuje prawo do odliczenia VAT np. z tytułu usługi sprzątania?
 • Przykład: gmina ma umowę użyczenia podpisaną z harcerstwem na bezpłatne udostępnienie pomieszczeń na zbiórki. Czy powinniśmy od tego użyczenia odprowadzić VAT? Jeśli tak to jak wprowadzić to do JPK?
 • Jeśli nie odliczyłam zakupów w ciągu trzech miesięcy to mogę cofnąć się poprzez korektę JPK. Przykład: mam faktury zakupowe ze stycznia i nie odliczyłam ich w ciągu trzech miesięcy to jeszcze mogę je odliczyć w drodze korekty?
 • Jeżeli stowarzyszenia wynajmują świetlice wiejskie i zostają zwolnione z opłaty to od tych zwolnień musimy odprowadzić VAT tytułem bezpłatnego użyczenia? Stowarzyszenia podpisują umowę najmu jednocześnie z prośba o zwolnienie z opłaty
 • Jak ustalić odpowiednie prewspółczynniki i wskaźniki?
 • Korekta roczna – jak przebrnąć przez to gładko i bezboleśnie?
 • Czy lata 2017,2018,2019,2020 liczy się do okresu 10 lat?
 • Przy korekcie wieloletniej do tej pory wprowadzałam tylko w części deklaracyjnej i US nie miał uwag, czy korekta powinna być wprowadzona do JPK zbiorczego. Jak to zrobić skoro gmina nie ma swojej ewidencji sprzedaży, zbiorczy JPK powstaje z JPK jednostek podległych?
 • Jak zrobić korektę środków trwałych?
 • Co jeśli odliczam od faktur środki trwałe, ale inwestycja jest w budowie, jak to później skorygować?
 • Co kryje się pod pojęciem prewspółczynnik metrażowy? Kiedy go używać?


2. Kiedy można odliczyć VAT od dotacji? Przykłady. Jak zaksięgować zwrot VAT z dotacji?

 • Czy dotacje rozliczyć w kwocie netto czy brutto?
 • Jaka jest podstawa prawna odliczania VAT od dotacji?
 • Czy dotacje trzeba ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej, kiedy rodzi się ten obowiązek?
 • Czy opodatkować dotacje, w jaki sposób to robić, które trzeba opodatkować a których nie ?
 • Czy z dotacji na odnawialne źródła energii (przeznaczone dla mieszkańców) można odliczyć VAT? Jaką stawką możemy rozliczać VAT?
 • Gmina prowadzi hotel na terenie stadionu od którego odlicza VAT gdyż jest to sprzedaż opodatkowana (wystawia paragony i faktury), w hotelu tym zakwaterowano uchodźców z Ukrainy, którzy mieszkają tam za darmo. Na ten cel gmina otrzymała dotacje z Urzędu Marszałkowskiego czy ta dotacja podlega pod VAT?
 • Czy przy próbie odliczenia VAT od dotacji wystarczą przepisy ogólne, czy jednak trzeba każdorazowo prosić o interpretację ogólną?
 • Umowa związana z dotacjami została zawarta w trakcie trwania jednych stawek, inwestycja się przeciąga między czasie zmieniają się stawki i teraz jak to rozliczyć, czy odprowadzać VAT i w jakiej stawce?
 • Przykład: gmina wybudowała ośrodek sportu i rekreacji, oddała w dzierżawę jednej z podległych jej jednostek, która nie jest vatowcem. Jak z takiej inwestycji odliczyć VAT? Czy z umowy dzierżawy z jednostką, która nie jest vatowcem można naliczać VAT?
 • Przykład: gmina chce założyć panele fotowoltaiczne na budynek oczyszczalni, jest dotacja dla gminy a nie de facto dla mieszkańców. Czy od tej dotacji można odliczyć VAT?
 • Przykład: dotacja została przyznana na remont miejsca, w którym jest działalność wolna od podatku i działalność opodatkowana VAT-em, jak rozliczyć taką dotacje?
 • Jak rozliczyć dotacje na usuwanie azbestu, na pokrycia dachowe, na usuwanie folii rolniczych, na remonty i budowę dróg, na usuwanie opakowań po nawozach i opakować typu Big Bag, na sieć wodno-kanalizacyjną, na mieszkania socjalne, na sterylizacje psów ?


3.Komisja Europejska zgodziła się na obowiązkową e-fakturę w Polsce! Faktura ustrukturyzowana – czym jest i czemu służy? Jakie obowiązki dojdą księgowym w związku z fakturą ustrukturyzowaną? Jakie zagrożenia i korzyści się z nią wiążą?

 • Co to jest faktura ustrukturyzowana?
 • Jak się przygotować do obligatoryjnego wprowadzenia faktur ustrukturyzowanych?
 • Czy wprowadzenie faktury ustrukturyzowanej wymusi przebudowę bądź budowę od podstaw system informatyczno-księgowego?
 • Czy data wystawienia faktury ustrukturyzowanej będzie taka sama jak data wprowadzenia do systemu?
 • Co zrobić jak zawiesi się system KSeF?
 • Czy do umów dzierżawy np. gruntu pod działalność gospodarcza musimy robić aneksy o przesyłanie faktur w formie ustrukturyzowanej?
 • Faktury za wodę dla mieszkańców również będą musiały być wysyłane do KSeF?
 • Jak przekazać fakturę ustrukturyzowaną do osoby która nie ma Internetu?
 • Czy będzie możliwość poprawek faktury i kto będzie widział te zmiany?
 • Jak będą wyglądać zwroty i potwierdzenia odbioru faktury ustrukturyzowanej?
 • Wpływ faktury ustrukturyzowanej na JPK_VAT
 • Jak wygląda obieg dokumentów?
 • Jak wystawić fakturę dla jednostek organizacyjnych gminy?


4. Czym jest grupa VAT? Kto może należeć do grupy VAT? Co wiąże się z przystąpieniem do grupy VAT?

 • Czym różni się centralizacja od grupy VAT?
 • Jakie są korzyści ze stworzenia grup VAT?
 • Jakie sytuacje problematyczne wynikają ze stworzenia grup VAT?


5. Czy użytkownie wieczyste podlega VAT? Jaką stawkę VAT ustalić dla poszczególnych przypadków przekształcenia użytkowania wieczystego?

 • Omówienie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-604/19 z oraz interpretacji ogólnej
  Nr PT1.8101.2.2021 Ministra Finansów 1 dot. opodatkowania opłaty z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
 • Jak rozliczać umowy użytkowania wieczystego zawarte przed 2004 rokiem, czy coś z nimi robić, jeśli tak to co konkretnie?
 • Opłaty wynikające z przekształcenia użytkowania wieczystego powinny być dokonywane do 30.03. każdego roku, czy faktury powinny być wystawiane w przypadku wpłaty, czy faktura powinna być wystawiona pomimo braku wpłaty?
 • Jak rozliczyć umowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego zawarte i trwające pomiędzy zmianami w wysokości stawki podatku z 22% na 23%?
 • Czy opłata przekształceniowa podlega opodatkowaniu VAT?
 • Co w sytuacji gdy wpłynęła opłata za przekształcenie w styczniu 2022 od osoby fizycznej, a nie została wystawiona faktura ?
 • Co w przypadku kiedy jest dużo nadpłat na koncie opłaty przekształceniowej, czy powinno się przeksięgować te nadpłaty na bieżące i na te nadpłaty wystawić faktury?
 • Użytkowanie wieczyste - czy trzeba rozliczać przez faktury czy innymi wewnętrznymi dokumentami, w tym czy jest potrzebna kasa fiskalna?
 • Kiedy wystawić fakturę za opłatę przekształceniową, czy ten obowiązek tworzy się w momencie wpłaty czy brane są pod uwagę inne czynniki?
 • Co zrobić z fakturą za użytkowanie wieczyste, wystawioną przed zmianą stawki VAT, która nie została opłacona
  a funkcjonuje już nowa stawka?
 • Co zrobić z fakturami z tytułu czynności przekształcenia użytkowania wieczystego opłaconymi “z góry” za parę lat
  i jaką stawką to opodatkować?


6. Jakie JPK_VAT w 2022? Jakie oznaczenia w nowym JPK_VAT? Co się zmieniło w kodach GTU? Jakie zmiany będą wprowadzone w SLIM VAT 3?

 • JPK_VAT – najnowsze zmiany w tym: o charakterze technicznym, nowe terminy zwrotu VAT tj. 15 i 40 dni, dodanie nowych oznaczeń!
 • Faktury wystawiane do paragonu, trzeba ujmować w JPK każdorazowo jako faktura do paragonu ?
 • Czy w 2022 roku należy składać czynny żal w przypadku korygowania JPK_VAT?
 • Co nowego w kodach GTU? Przykład: jest umowa dzierżawy działki. Za zgodą urzędu, najemca stawia tam reklamę.
  Czy trzeba to oznaczyć GTU 12?
 • Czy na złom stalowy można użyć kodu GTU 08?
 • Jeśli gmina sprzedała samochód to musi zaznaczać GTU-07?
 • Jeśli gmina sprzedała samochód, który służył do celów własnych, to trzeba zaznaczyć kod GTU-07?
 • Co obowiązkowo oznaczać kodami GTU?
 • Jakie zaszły zmiany w SLIM-VAT?
 • Jakie są zapowiadane zmiany w SLIM-VAT 3?


7. Działalność gospodarcza – co zrobić gdy w jednym miejscu spotka się działalność gospodarcza i pozostająca poza zakresem opodatkowania?

 • Jak zrozumieć podział działalności gospodarczej w samorządach terytorialnych?
 • Jak zastosować rozliczenie VAT w działalności gospodarczej?
 • Kasa fiskalna a obrót bezgotówkowy
 • Przykład: Gmina sprzedaje wodę, ale ta woda idzie też do szkoły, szkole nie można wystawić faktury, bo nie można opodatkować samych siebie. Przy tym tworzą się koszty, bo trzeba doprowadzić wodę do szkoły i tu np. będzie potrzebny prąd do pompy). Czy można naliczyć VAT? Jak podzielić te wszystkie koszty? Czy da się to jakoś rozgraniczyć? Czy od kosztów dostarczania wody do szkoły można odliczyć VAT? Czy analogicznie dotyczy to również kanalizacji? Czy dotyczy to również dokonywanych przez gminę zakupów?
 • Przykład: W budynku m.in gminy zużywa się prąd, wodę, ciepło, w tym samym budynku jest działalność zobowiązana VAT i również korzysta z prądu, wody i ciepła. Czy jest potrzeba rozgraniczania VAT? Jeśli tak, to jak rozliczyć VAT?


8. Rozliczanie VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Przykłady

 • Jakie są przesłanki klasyfikacji nieruchomości do zabudowanych i niezabudowanych?
 • Sprzedaż nieruchomości a stawka podatku VAT? Przykłady
 • W jakim terminie można odliczyć fakturę od daty wpływu do urzędu np. faktura wpłynęła w lutym to czy można ją rozliczyć najpóźniej w deklaracji za m-c maj?
 • Czy szkoły z racji tego ze nie podlegają podatkowaniu i nie maja żadnych obrotów muszą składać/generować plik xml zerowy do JPK?
 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży nieruchomości?
 • Jaką stawkę stosujemy przy sprzedaży nieruchomości? Przykłady
 • Jak zdefiniować teren zabudowany?
 • Jak refakturować media? Przykłady
 • Przykład: Mamy media i okres rozliczeniowy rozpoczął się przed zmianą stawki VAT i trwał aż do obowiązywania nowej stawki, przerzucamy stawkę VAT na najemcę i czy brana jest pod uwagę data faktury (bo wtedy się tworzy obowiązek podatkowy) czy jednak inny okres rozliczeniowy?
 • Czy można obniżyć VAT za media w lokalach wynajmowanych mieszkańcom przez gminę (gdzie gmina sama dostaje wciąż faktury ze stawką 23%)?
 • Podział działki a stawka podatku VAT przy sprzedaży?
 • Przykład: Jest działka, która jest podzielona, na jednej części jest budynek (opodatkowany stawką 23%), na drugiej części jest działka, która do tej pory była dzierżawiona jako działka rolna(od 2015 roku), stoi na niej słup energetyczny (słup zajmuje ok. 30% działki), który w świetle prawa budowlanego jest obiektem budowlanym. Jak to opodatkować? Czy słup energetyczny rzeczywiście traktować jak budynek?
 • Sprzedaż samochodu w gminie a stawka podatku VAT?
 • Czy sprzedaż drewna osobom fizycznym generuje obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej?
 • Czy można naliczyć VAT od udostępniania informacji publicznej bądź udostępnienia zdjęć?
 • Czy gmina od sprzedaży działek na mieszkania socjalne można odliczać VAT?
 • Przykład: Odliczyliśmy coś z projektu, projekt się zakończył, między czasie zmieniają się pre-współczynniki bądź wskaźniki. Jak zrobić z tego korekty?
 • Przykład: Jest czynsz w mieszkaniu wynajmowanym od gminy i najemca używał mediów, wystawiane są za to faktury. Okazuje się, że najemca zapłacił za dużo. Czy trzeba to refakturować? Czy tworzy się potrzeba korekty in minus? Jak to rozwiązać? Co zrobić jak w trakcie okresu rozliczeniowego zmieni się stawka?
 • Przykład: gmina występuje jako pośrednik w wynajmie mieszkania od TBS. TBS nakłada podatek VAT wysokości 23% na gminę. Czy gmina może nałożyć na najemcę również opłatę VAT? W jakiej wysokości gmina może nałożyć na najemcę podatek VAT?
 • Zasady ujmowania w ewidencji VAT faktur korygujących „in minus” i „in plus”
Prowadzący

Małgorzata Matusiak - wieloletni pracownik administracji samorządowej - przede wszystkim praktyk w prezentowanej dziedzinie. Na co dzień kieruje biurem zajmującym się problematyką podatku VAT w gminie, decydując o naliczeniu podatku należnego oraz prawie do odliczenia podatku naliczonego od zakupów bieżących i zakupów inwestycyjnych. Gmina, w której pracuje, zrealizowała prawo do odliczenia podatku VAT poprzez korekty deklaracji VAT i odliczenie podatku naliczonego, a słuszność tych decyzji potwierdziły liczne kontrole podatkowe. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobyła podczas długoletniej pracy w Urzędzie Skarbowym, prowadząc czynności sprawdzające, kontrole podatkowe, a także postępowania podatkowe z zakresu podatku VAT.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 439.00
05 lipca 2022

Podobne szkolenia