Wideoszkolenie: Zapewnienie dostępności

Co powinna zawierać deklaracja dostępności? Jak powinno wyglądać poprawne miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami? W jaki sposób należy komunikować się z osobami ze szczególnymi potrzebami? W jakich miejscach można ubiegać się o dofinansowanie? Jak wygląda procedura uzyskania środków? Jak napisać instrukcję ewakuacji?

od 649.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do koordynatorów ds. dostępności w urzędach miast i gmin oraz starostw powiatowych zajmujących się m.in.: wsparciem osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do informacji o danym podmiocie i usługach jakie świadczy oraz zapewnieniem architektonicznego dostępu do jednostki.

W jaki sposób zapewnić alternatywny dostęp w trudnych przypadkach?
Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo jakie informacje należy zawrzeć w planie działania, jak powinna przebiegać skuteczna ewakuacja w sytuacjach krytycznych, a także jakie kroki należy podjąć, żeby rozwiązać problematyczne sytuacje związane z dostępnością wewnątrz budynku. Praktyk wyjaśni najistotniejsze kwestie związane dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami w jednostkach samorządu terytorialnego, na jakie aspekty należy zwracać uwagę tworząc rozwiązania przychylne dla osób niesłyszących jak i niedowidzących oraz w jaki sposób się z nimi komunikować. Dodatkowo, omówione zostaną możliwości pozyskiwania środków na tworzenie rozwiązań dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Zapewnienie dostępu alternatywnego - co w przypadku jak nie można zapewnić dostępu alternatywnego, a jest jeden budynek? Jakie kroki należy podjąć?
 • Jak powinna przebiegać ewakuacja w sytuacjach kryzysowych, np. podczas pożaru w budynkach zabytkowych, w których są wąskie korytarze?
 • Ile powinno być miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych? Jak to jest obliczane?
 • Jak napisać instrukcje ewakuacji? Odpowiednie instruowanie, wielkość znaków.
 • Czy każdą usługę świadczoną przez urząd należy tłumaczyć na język migowy? Co w sytuacji jak jest ich ponad 100?
 • Jak wygląda procedura rozpatrywania skarg z zapewniania dostępności?
 • Jakie są dobre praktyki w postępowaniu z osobą niepełnosprawną?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Jak zapewnić dostępność architektoniczną przy posiadaniu ograniczonego budżetu? Jak rozwiązać kwestię dostępności w budynkach powojennych?

 • Na jaki okres czasu należy stworzyć plan działania? Dlaczego?
 • Jak powinien wyglądać plan działania? Jakie elementy powinien zawierać? Co powinien pokazać?
 • Na co zwrócić uwagę przy dostępności architektonicznej? Jakie informacje przekazywać administratorom budynków? Czego wymagać od administratorów budynków?
 • Jak przekazywać informacje dla obsługi obiektów na temat dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami?
 • Czy warto współpracować z firmami doradczymi przy zamiarze zakupu sprzętu na zapewnienie dostępności?
 • Jak przygotować umowę na realizację przedsięwzięcia z wykonawcą?
  PRZYKŁAD: Budynek urzędu jest zabytkiem. Drzwi wejściowe są duże, dwuskrzydłowe i ciężkie - posiadają wysoki próg przy wejściu, osoba poruszająca się na wózku nie ma możliwości wjechać. Nie ma jak zapewnić alternatywnego dostępu np. z tyłu budynku, a ciężko jest się porozumieć z konserwatorem obiektu. Mimo powyższych nieudogodnień, urząd ma obowiązek zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami. Jak rozwiązać taką sytuację?
 • PRZYKŁAD: Korytarz oraz klatka schodowa uniemożliwiają zamontowanie windy w kilkupiętrowym budynku, obiekt nie jest dostosowany pod windę. Elewacja na zewnątrz również nie pozwala na instalację windy. Jak zapewnić dostępność do obiektu w takiej sytuacji?
 • W jaki sposób zapewnić alternatywny dostęp do budynku w trudnych przypadkach?
 • Zapewnienie dostępu alternatywnego - co w przypadku jak nie można zapewnić dostępu alternatywnego a jest jeden budynek? Jakie kroki należy podjąć?
 • Jak zapewnić dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, jeżeli usługi urzędu oraz przyjmowanie interesantów odbywa się w kilku budynkach?
 • Jak powinna przebiegać ewakuacja w sytuacjach kryzysowych, np. podczas pożaru w budynkach zabytkowych, w których są wąskie korytarze?
 • Jakich kolorów użyć wewnątrz budynku, aby ułatwić poruszanie się osobom niedowidzącym? Na jakiej wysokości mają być umieszczone tabliczki informacyjne?
 • Jaki powinien być odstęp między guzikami/przyciskami np. na windzie? Ile powinno być miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych? Jak to jest obliczane?
 • PRZYKŁAD: Pracownicy, którzy mają orzeczenie o niepełnosprawności przyjeżdżają do pracy samochodem i parkują na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Interesanci, którzy chcą załatwić sprawę w urzędzie stacjonarnie, przyjeżdżają i nie mają gdzie zaparkować, a najbliższe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych jest 1km dalej. Interesant składa skargę - jak rozwiązać taką sytuację? Jak to wyegzekwować?
 • Jak ma wyglądać miejsce parkowania dla niepełnosprawnych?
 • Jak ma wyglądać miejsce parkowania dla osób ze szczególnymi potrzebami?
 • Jak napisać instrukcje ewakuacji? Odpowiednie instruowanie, wielkość znaków.
 • Jak postępować z konserwatorem budynku, żeby uzyskać zgodę na dokonywanie zmian w budynku?

2. Jak skutecznie porozumiewać się z osobami ze szczególnymi potrzebami? Na co należy zwrócićuwagę przy komunikacji z taką osobą?

 • Na co należy zwracać uwagę, jeżeli chodzi o konkretną niepełnosprawność?
 • Jak stworzyć procedurę obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami?
 • W jaki sposób odnosić się do osoby niesłyszącej?
 • Jak odnosić się do osoby niedowidzącej?
 • Jak odnosić się do osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim?
 • Na co należy zwrócić uwagę, tworząc rozwiązania przychylne dla osób niesłyszących?
 • Na co należy zwrócić uwagę, tworząc rozwiązania przychylne dla osób słabowidzących?
 • W jaki sposób tworzyć treści dla osób z niepełnosprawnością intelektualną?
 • Tłumacz języka migowego w urzędzie - dlaczego obecność takiej osoby jest istotna?
 • Jakie jest alternatywa, jeżeli na miejscu w urzędzie nie można zapewnić osoby władającej językiem migowym?
 • Czy każdą usługę świadczoną przez urząd należy tłumaczyć na język migowy? Co w sytuacji jak jest ich ponad 100?
 • Gdzie powinny być zamieszczane informacje w języku Braille?
 • Jak wygląda procedura rozpatrywania skarg z zapewnienia dostępności?
 • W jaki sposób obsługiwać osoby ze szczególnymi potrzebami?
 • W jaki sposób rozmawiać z osobami niepełnosprawnymi?
 • Jakie są dobre praktyki w postępowaniu z osobą niepełnosprawną?
 • Jak opisywać elementy w systemach dźwiękowych?
 • Jakie istotne elementy powinna zawierać tabliczka informacyjna?
 • W jaki sposób uświadamiać osoby ze szczególnymi potrzebami o tym, że mają zapewnioną konkretną dostępność?
 • Jak wykorzystać pętle indukcyjne w obsłudze interesantów ze szczególnymi potrzebami?
 • W jaki sposób promować urząd wśród osób ze szczególnymi potrzebami, żeby przełamać ich bariery psychologiczne i zachęcić ich do korzystania z usług urzędu stacjonarnie?
 • PRZYKŁAD: Interesantem jest osoba bez ręki – Jak się zachować w takiej sytuacji? Jak się przywitać?

3. Jak sporządzać raporty i sprawozdania?

 • Jak często należy aktualizować deklarację dostępności? Co powinna zawierać?
 • Z jaką częstotliwością trzeba dokonywać przeglądu deklaracji dostępności?
 • Jak interpretować ustawy, żeby stworzyć dokument o standardach dostępności dla osób niepełnosprawnych?
 • Z jaką częstotliwością powinno się składać sprawozdanie o dostępności do GUS’u?
 • Dlaczego warto co jakiś czas przeprowadzać audyt zewnętrzny? Co wychodzi podczas takiego audytu?
 • W jaki sposób analizować czy plan działania idzie zgodnie z założeniami?
 • W jaki sposób przygotować się do raportu? Jakie dane należy posiadać? Czy trzeba wdrożyć jakieś procedury?
 • W jaki sposób zbierać zgłoszenia o zapewnienie dostępności?
 • W jaki sposób analizować czy zapewniono dostępność jeżeli nie ma wpływających wniosków o zapewnienie dostępności?
 • Problemem jest monitorowanie samej dostępności, w ustawie nie ma wprost napisanie w jaki sposób to zrobić - co rozumiemy pod hasłem “monitorowanie”?
 • Jakie zapisy powinny być umieszczone w umowie z oferentem po wygranym konkursie związane z realizacją zadań?
 • Gdzie się udać, żeby zasięgnąć informacji na temat audytu? Gdzie znaleźć sprawdzone i doświadczone osoby, które przeprowadzą dokładny audyt?

4. Obowiązek zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami a brak funduszu - jaksobie z tym poradzić? Gdzie sięgnąć po pomoc?

 • Jakie są możliwości dofinansowania?
 • W jaki sposób pozyskiwać środki na zapewnienie dostępności?
 • W jakich miejscach można ubiegać się o dofinansowanie? Czy są jakieś warunki, jakie należy spełnić? Jak wygląda taka procedura?
 • Z niektórych programów finansowania, samorząd nie może skorzystać ze względu na to, że jest to forma pożyczki, a urząd jest zadłużony - jak rozwiązać taką sytuację?
 • Czy samorząd może korzystać ze środków z BGK?
 • Jak pozyskiwać środki nie mając wkładu własnego?
 • Gdzie i jak szukać programów oferujących dotacje?
 • Jednostki samorządowe przeszły procedurę grantową - jak te pieniądze wpłynęły na poprawę dostępności w urzędach?
 • Dlaczego warto uświadamiać ludzi czym jest ustawa o zapewnieniu dostępności i jaki jest jej cel?
 • Kiedy dodawać klauzule dostępnościowe w Zamówieniach Publicznych? W jakich sytuacjach? Przy jakich zamówieniach?

Prowadzący

Mgr inż. Alicja Mieszuk - zawodowo zajmuje się obszarem związanym z zapewnianiem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w samorządzie gminnym. Jest członkiem wieloosobowego stanowiska ds. dostępności. Koordynuje zadania związane z zapewnianiem dostępności w trzech obszarach zarówno na poziomie urzędu jak i podległych jednostek organizacyjnych i gminnych spółek. Szkoli pracowników urzędu i koordynatorów z jednostek organizacyjnych i gminnych spółek m.in. z zakresu: ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przygotowania dostępnych cyfrowo dokumentów, obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Jest autorką wytycznych związanych z zapewnianiem dostępności w obszarze informacyjno-komunikacyjnym oraz współautorką zasad pisania pism (dostępność cyfrowa i język prosty). Przygotowuje, wdraża i koordynuje realizację planów dostępności. Jest członkiem Zespołu ds. Opiniowania Projektów. Zespół jest ciałem doradczym, powołanym w celu opiniowania i uzgadniania dokumentacji projektowej, zamierzeń inwestycyjnych, opracowań urbanistyczno-architektonicznych oraz planowanych remontów czy modernizacji.

Od 2022r. współpracuje przy pozyskiwaniu środków z funduszy PFRON na działania związane ze zwiększaniem dostępności oraz koordynuje realizację tych projektów(Dostępny samorząd, lata wdrażania 2022-2023, Dostępna przestrzeń publiczna, lata wdrażania 2023-2024, Ośrodek Wsparcia Dostępnej Architektury - 2022). Jest autorką wytycznych związanych z zapewnianiem dostępności w obszarze informacyjno-komunikacyjnym oraz współautorką zasad pisania pism (dostępność cyfrowa i język prosty). Przygotowuje, wdraża i koordynuje realizację planów dostępności. Jest członkiem Zespołu ds. Opiniowania Projektów. Zespół jest ciałem doradczym, powołanym w celu opiniowania i uzgadniania dokumentacji projektowej, zamierzeń inwestycyjnych, opracowań urbanistyczno-architektonicznych oraz planowanych remontów czy modernizacji. Od 2022r. współpracuje przy pozyskiwaniu środków z funduszy PFRON na działania związane ze zwiększaniem dostępności oraz koordynuje realizację tych projektów (Dostępny samorząd, lata wdrażania 2022-2023, Dostępna przestrzeń publiczna, lata wdrażania 2023-2024, Ośrodek Wsparcia Dostępnej Architektury - 2022).

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 649.00
11 października 2024

Podobne szkolenia