Wideoszkolenie: Płace w urzędach miast i gmin

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Naliczanie wynagrodzeń w urzędach miast i gmin po zmianach przepisów. Jak obliczać kwotę wolną od podatku i zasiłki w przypadku różnych rodzajów umów? W jakich przypadkach można zastosować zwolnienie z Funduszu Pracy? Czy inkasentów należy zgłaszać do ZUS i naliczać im składkę zdrowotną?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do Wydziału Kadr i Płac, w szczególności do osób zajmujących się płacami.

Powiemy też o zmianie rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych, która weszła w życie 1 lipca!
Prowadzenie listy płac oraz wyliczanie wynagrodzeń wymaga dużej wiedzy, oraz uważności w śledzeniu zmian w przepisach. Na pracownikach wydziału płac spoczywa duża odpowiedzialność. W tracie szkolenia prowadzący wyjaśni, w jaki sposób prawidłowo wyliczać wynagrodzenia w przypadku różnych części etatów, a także, w jaki sposób należy wyliczać wynagrodzenia w przypadku chorobowego lub różnych rodzai ulepów. Wszystko, aby ułatwić Państwu pracę i rozwiać wszelkie wątpliwości. W trakcie warsztatów nasz prelegent - praktyk - posiadający wieloletnie doświadczenie, opowie o aktualnym stanie prawnym oraz omówi nietypowe przypadki, które mogą pojawić się w codziennej pracy. Podczas szkolenia jest możliwość zadawania pytań już od pierwszych minut spotkania!

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Rozszerzony katalog zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Jak wygląda oskładkowanie umowy zlecenie osoby, która jest rolnikiem?
 • Czy w przypadku umów zlecenia, finansowanych ze środków unijnych, w ramach realizacji projektu, nadal konieczna jest umowa z gminą, w imieniu i na rzecz której działa urząd z NIP-em urzędu?
 • ZFŚS - zwrot za obóz dziecka, bądź zieloną szkołę. Czy potrącamy zajęcie komornicze?
 • Problematyczne składniki wynagrodzenia w podstawie zasiłku chorobowego i „trzynastki”
 • Osoba, która ma u nas umowę zlecenie, jest zatrudniona na umowę o prace na pełen etat; co najmniej minimalne, ale przebywała na urlopie bezpłatnym. Jak wówczas wygląda oskładkowanie umowy zlecenie w tym okresie? Nawet kilka dni bezpłatnego, pomimo że osiągnie minimalne?
 • Konsekwencje zmian w Kodeksie pracy - uprawnienia rodzicielskie w kontekście wynagrodzeń i zasiłków związanych z macierzyństwem

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7
 • Rekompensata za godziny nadliczbowe i za pracę w dni wolne od pracy pracowników samorządowych oraz umieszczanie w umowach o pracę pracowników niepełnoetatowych limitu godzin, powyżej którego przysługuje dodatek za godziny nadliczbowe - Pismo wydane przez: Główny Inspektorat Pracy
 • Regulamin wynagradzania pracowników - przykład
 • Zaświadczenie płatnika składek
 • Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy
 • Sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów
 • Zastępcza asygnata zasiłkowa

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na jakie udzieliliśmy odpowiedzi podczas ostatniego szkolenia:

 • Gmina otrzymuje od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacje, które wprowadza do budżetu gminy jako dotacje celowe. Powyższe dotacje są wypłacane mieszkańcom gminy jako dotacje celowe w ramach różnych programów, np. na usuwanie wyrobów z azbestu. Czy osobom, które otrzymują te dotacje należy wystawić PIT-11?
 • Ile lat przechowujemy deklaracje ZUS i rozliczenia wydruki RCA oraz zgłoszenia do ubezpieczeń i wyrejestrowania z ubezpieczeń?
 • Ile lat przechowywać wnioski z ZFŚS?
 • Czy zaplanowany fundusz nagród powinien być aktualizowany w trakcie roku przy zmianie wynagrodzeń?
 • Czy osoba zatrudniona na 1/2 etanu powinna mieścić się widełkach ustalonych w regulaminie wynagradzania w 1/2 części?
 • Jak należy traktować dodatek specjalny wypłacany co miesiąc w równej wysokości? Jako składnik miesięczny, czy jako składnik za okres dłuższy niż miesiąc?
 • Czy jednorazową nagrodę wliczamy do podstawy zasiłku?
 • Czy nagroda, od której nie były odliczone zwolnienia lekarskie, jest brana do podstawy zasiłku?
 • Czy pracodawca może w regulaminie wpisywać składniki, jakie wliczają się do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby? Czy są składniki regulowane innymi przepisami, które nie wchodzą do podstawy chorobowego?
 • Czy dodatek specjalny za śluby powinien wchodzić do podstawy zwolnienia lekarskiego?
 • Umowa zlecenia i KRUS. Czy powinna być odprowadzona pełna składka?
 • Umowa zlecenia z emerytem, który ulega wypadkowi przy pracy, nie była potrącona składka chorobowa. Czy w takiej sytuacji zwolnienie będzie wypłacane z ubezpieczenia wypadkowego u pracodawcy?
 • Czy do podstawy zwolnienia chorobowego bierzemy dodatki specjalne wypłacane ze środków zewnętrznych i 13-stki?
 • Czy zawsze musi być ewidencja godzinowa w umowach zlecenia?
 • Jeśli wypłata wynagrodzenia z umowy zlecenia występuje na podstawie listy plac, to czy potrzebny jest również rachunek?
 • Jeżeli osoba była na urlopie macierzyńskim, wróciła na kilka miesięcy, a następnie poszła na urlop wychowawczy, to czy 36 miesięcy liczymy łącznie?
 • Czy RPA musimy składać co miesiąc, czy tylko tam, gdzie była płacona 13-stka?
 • Jeśli ktoś donosi dokumenty uprawniające do wyższego stażowego, to czy też powinno być RPA?
 • Czy z diety lub prowizji sołtysa potrącamy w całości niealimentacyjne zajęcie komornika?
 • Jak kwalifikować potrącenia na kasę zapomogowo pożyczkową?
 • Co w sytuacji, gdy znajdziemy błąd z winy pracodawcy, poprawimy i wypłacimy następną nagrodę jubileuszową, ale wcześniej niż 5 lat? Co ze składkami?
 • Czy okres pracy w gospodarstwie rolnym u rodziców bez przejęcia gospodarstwa rolnego nie powinien być uznany?
 • Czy pracownikowi, który już nie jest zatrudniony, a był i przynosi dokumenty mające wpływ na jego dodatek stażowy wypłacany w okresie zatrudnienia?
 • Jaki jest termin na wypłatę nagrody jubileuszowej?
 • Czy dodatek specjalny, który nie jest pomniejszany za czas choroby również nie pomniejszamy do 13-stki?
 • Czy do podstawy wynagrodzenia chorobowego uzupełniamy 13-stkę z miesięcy, kiedy osoba przebywała na macierzyńskim lub rodzicielskim?
 • Jeżeli pracownik zachoruje w grudniu, a zwolnienie rozliczamy w styczniu, to czy 13-stkę musimy pomniejszyć o zwolnienie grudniowe, czy wypłacamy bez pomniejszenia o to zwolnienie?
 • Z jaką datą zarejestrować pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego?
 • Czy na komisje architektoniczne mamy zawierane umowy zlecenia?
 • Jeżeli ktoś pracuje 9 miesięcy, to czy 13-stkę bierzemy w 1/9 czy 1/12 do podstawy?
 • Czy nagroda, która nie ma wpływu na zwolnienia lekarskie powinna być wzięta do podstawy wynagrodzenia chorobowego?
 • Czy dodatek specjalny powinien wejść do podstawy wyliczenia godzin nadliczbowych?
 • Czy wynagrodzenie za nadgodziny wypacane co miesiąc wliczamy do podstawy chorobowego?
 • Czy można wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy w okresie oczekiwania na decyzję z ZUS o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę?
 • Czy używamy wskaźnika ekwiwalentu za rok, za który wyliczamy ekwiwalent czy z roku, w którym wypłacamy?
 • Czy pracownik powinien zostać skierowany przez zakład pracy na badania medycyny pracy pomimo niezakończonego leczenia i wystawionego przez lekarza orzecznika ZUS zaświadczenia, ze pracownik jest niezdolny do pracy do 31.12.2024 r.?
 • Pracownik przebywa na długotrwałym zwolnieniu. W lutym nastąpiła nadpłata wynagrodzenia (zwolnienie lekarskie po wypłacie wynagrodzenia - 2 dni). Nie zrobiono korekty w następnym miesiącu. W chwili obecnej stara się o świadczenie rehabilitacyjne. Jak potrącić mu te dwa dni?
 • Czy wniosek o odszkodowanie do ZUS po wypadku w pracy wysyłamy my, czy pracownik?

1. Wynagrodzenia i listy płac – składniki, naliczanie, prowadzenie

 • Jakie zmiany zaszły w przepisach dotyczących płac? Podatki, zasiłki, składka zdrowotna
 • Jak zastosować w praktyce przepisy dotyczące płac?
 • Prowadzenie płac - wyjaśnienie krok po kroku zasad prowadzenia płac: schemat postępowania, praktyczne wskazówki
 • Wyjaśnienie zasad prawidłowego naliczania płac krok po kroku
 • Jakie są zasady ustalania wysokości wynagrodzenia oraz jego wypłaty? Przykłady
 • Omówienie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych - różne przykłady zapisów, które w istotny sposób wpływają na sposób liczenia składników wynagrodzenia
 • W jaki sposób dokonywać przeliczania etatu? Skutki płacowe
 • Którym składkom podlega pracownik?
 • Składki na fundusz emerytur pomostowych – komu się należy i gdzie szukać interpretacji i wskazówek?
 • Jak naliczyć składki ZUS w przypadku umowy zlecenia?
 • Jak rozwiązać problem z zatrudnianiem pracownika po pracach z UP – czy dokonywać naliczania funduszu pracy?
 • Jak powinno się rozliczać podatek w przypadku osoby do 26 roku życia ze względu na różne formy umów?
 • Jak prawidłowo i bezpiecznie dokonać potrącenia z wynagrodzenia?
 • Jakie kwoty wynagrodzenia są dopuszczalne i wolne od potrąceń? Zastosowanie w różnych przypadkach
 • Przy zajęciu komorniczym pracownik jest zatrudniony na umowę zlecenie - jest to jedyne źródło utrzymania i umowa jest powtarzająca; czy powinny być zachowane koszty pracownicze od potrącenia, czy pracodawca może nie potrącić, czy musi być zgoda od komornika na zachowanie wolnej kwoty?

Odpowiedzi na pytania dot. wynagrodzeń:

 • Czy w regulaminie wynagradzania można zrobić zapis, że dodatek unijny nie wchodzi do podstawy nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej ze względu na zewnętrzne finansowanie?
 • Czy w regulaminach można zrobić zapis o premiach?
 • Czy dodatki do wynagrodzeń z kategorii „inne”, np. za projekty, należy dopisać w regulaminie?
 • Czy zapisem w regulaminie można wprowadzić, że dodatek stażowy należy się również za okres macierzyńskiego i wtedy nie jest wliczany do podstawy?
 • Czy powinna zostać wpisana kwota do wypłaty nagrody jubileuszowej? Czy musimy tylko poinformować, że komuś nagroda się należy?
 • Nagroda jubileuszowa wypłacona w lipcu, w sierpniu podwyżka wynagrodzeń z wyrównaniem od lipca. Czy należy naliczyć wyrównanie jubileuszówki?
 • Wypłata nagrody jubileuszowej wypada w piątek. Jak rozumieć niezwłoczną wypłatę? Piątek czy kolejny dzień roboczy?
 • Jeżeli w piśmie jest określone nie za miesiąc styczeń tylko np. od 01.01 do 31.01 to jest to dodatek za dany okres?
 • Czy dodatek specjalny przyznany 2 razy, np. w marcu, w lipcu, wyliczyć na tę samą czynność?
 • Czy dodatek specjalny w styczniu, na akcyzę w lutym, na wybory, wliczyć do 13?
 • Co, jeśli dodatek specjalny wypłacamy przez okres co najmniej dwóch miesięcy, ale w każdym miesiącu za inne czynności?
 • Dodatek specjalny za akcyzę jest wypłacany dwa razy w roku. Czy jest on periodyczny?
 • Czy można przyznać nagrodę, jeśli jest zapis w zakresie czynności o obsłudze akcyzy?
 • Czy „szczególne osiągnięcia” muszą być sprecyzowane?
 • Czy na „akcyzę” należy robić zlecenie czy dodatek lub jako nagroda? Jak jest prawidłowo?
 • Jeśli przy akcyzie jest zapis, że przyznaje się jednorazowy dodatek specjalny, to czy jest to przesłanką, aby nie naliczać do 13-stki?
 • Czy nagroda wypłacona przez 5 miesięcy za te same czynności nie wchodzi do podstawy 13-stki?
 • W jaki sposób obniżyć opiekę na dziecko z przepisu art. 188 k. p. przy ustalaniu podstawy 13-tki? Czy dzielimy wynagrodzenie na liczbę dni pracujących czy kalendarzowych z danego miesiąca?
 • Jak wyliczyć 13-stkę pracownikowi, który chorował kilka miesięcy w roku, za który jest 13-stka?
 • Czy dodatki za udział w projekcie wchodzą do podstawy „13”?
 • Czy można od razu wypłacić 13 po zmarłym pracowniku?
 • Czy do 13. nominalnej, będącej podstawą do wynagrodzenia chorobowego, należy wliczać godziny nadliczbowe?
 • Czy wypłata dodatku specjalnego z dotacji za zadania militarne i zarzadzanie kryzysowe należy uwzględniać do „13” i chorobowego?
 • Czy wypłacenie trzynastki w ostatni dzień zatrudnienia jest niezgodne z prawem?
 • Czy pracownikowi na umowie prac interwencyjnych przysługuje „13”?
 • Jak rozliczamy dzień wolny za oddanie krwi?
 • Czy do podstawy „13” wliczamy dodatek z projektu i dodatek za akcyzę?
 • Czy jeśli dodatek z projektu był pomniejszany za czas choroby, to do podstawy trzynastki przyjmujemy go w całości, tak jak w podstawie do chorobowego?
 • Czy dodatek specjalny za pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy przyznany od 15.03.2022 do 31.05.2022 powinniśmy wliczyć do podstawy?
 • Czy nadgodziny wchodzą w podstawę „13” nominalnej?
 • Czy ryczałt samochodowy wchodzi do podstawy „13’?
 • Jeśli dodatek specjalny był pomniejszony za czas choroby, to do podstawy trzynastki też przyjmujemy kwotę pomniejszoną, czy dopełniamy ją do całości dodatku?
 • Jeżeli pracownik zatrudniony był przez cały rok, a chorował ponad połowę roku, to nie otrzyma trzynastki?
 • Czy do podstawy należy wliczać dodatek specjalny wypłacony jednorazowo za zwiększony zakres obowiązków przez 3 miesiące (przejęcie obowiązków nieobecnego pracownika)?
 • Czy stażowy za czas choroby wliczamy do podstawy 13-tki?
 • Czy jeśli osoba zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony, pracowała tylko 3 miesiące, a resztę chorowała, czy liczyć trzynastkę proporcjonalnie?
 • Czy do 13 wliczamy jednorazowe nagrody uznaniowe oraz nagrody, które pracownik otrzymał 2 razy w roku oraz dodatki specjalne wypłacane przez 4 miesiące?
 • Jak uwzględnić dodatek stażowy za czas nieobecności usprawiedliwionej, przy wyliczeniu „13”?
 • Czy osobie wyznaczonej przez premiera do pełnienia funkcji wójta do końca bieżącego miesiąca będzie przysługiwała 13-stka?
 • Czy można potracić z wynagrodzenia na rzecz pracodawcy bez ograniczenia minimalnego za jego zgodą?
 • Pracownik ma zajęcie komornicze alimentacyjne. W jednym miesiącu będzie wypłata „13” i wynagrodzenia. Czy należy liczyć osobno potrącenie od „13” i osobno od wynagrodzenia?
 • Jest komornik - inny niż alimenty, dobrowolne ubezpieczenie grupowe. Do minimalnego liczymy zajęcie, a czy grupowe możemy potrącić poniżej minimalnego?
 • Czy jeśli jest PKZP, grupówka, poniżej minimalnego, to możemy potrącić?
 • ZFŚS - zwrot za obóz dziecka, bądź zieloną szkołę. Czy potrącamy zajęcie komornicze?
 • Czy od inkasa robimy potrącenia komornicze?
 • Czy można zrobić potrącenia komornicze z diety sołtysa za sesje?
 • PRZYKŁAD: umowa urząd 7/8, GOK 1/8, biblioteka 1/16. Czy wszystkie zakończone okresy zatrudnienia, na które są świadectwa pracy, można wliczyć do wszystkich instytucji? A te, które były przed 01.04.2012 wliczyć wszędzie? Czy takiemu pracownikowi, zatrudnionemu w kilku jednostkach na cząstki etatu, naliczamy dodatek stażowy w pełniej wysokości, np. 20%, w każdej z tych jednostek?
 • Jak postępujemy z radnym, sołtysem, otrzymujących wynagrodzenie z tytułu pełnienia czynności społecznych i obywatelskich?
 • Czy na czas urlopu bezpłatnego obniża się dodatek funkcyjny?
 • Problematyka wynagrodzeń członków Komisji Alkoholowej
 • Czy dodatek za sprzątanie wlicza się do minimalnego wynagrodzenia zasadniczego?
 • Czy udział w Gminnej Komisji Urbanistycznej należy traktować jak działalność wykonywaną osobiście?
 • Co, jeżeli członkiem takiej komisji jest osoba z zewnątrz, tzn. niezatrudniona w urzędzie?
 • Czy liczenie 3 lata wstecz dodatku stażowego odbywa się na wniosek pracownika czy z urzędu?

Odpowiedzi na pytania dot. podatku dochodowego od osób fizycznych:

 • Rozliczanie inkasentów osób fizycznych w zakresie podatku. Czasami są to małe kwoty, np. 50 zł. Czy należy stosować koszty 20%?
 • Czy nowy PIT 2 powinniśmy wziąć od pracownicy, która przechodzi z innego urzędu do naszego?
 • Nie wyłapano zmiany wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku na 0,6 %. Korygować czy wprowadzić zmianę od kwietnia?
 • Czy zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego też podlega zwolnieniu?
 • Czy w PIT-11 przychód emeryta pracującego i pobierającego emeryturę faktycznie winien się znaleźć w poz. 43?
 • Czy zasiłek chorobowy i zasiłek opiekuńczy w przypadku osób do 26 r.ż. jest opodatkowany?
 • Czy wszystkim pracownikom dajemy do wypełnienia nowy PIT-2?
 • W której rubryce PIT-11 należy wpisać dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacane po ustaniu zatrudnienia osoby, która przeszła na emeryturę?
 • Czy osoba otrzymującą przychody z tytułu komisji alkoholowej lub inkaso może od stycznia 2023 złożyć PIT-2 z kwotą zmniejszającą podatek?
 • Czy opodatkowujemy bony z ZFSS?
 • W którym miejscu w PIT-37 powinien znajdować się podatek członka komisji?
 • Czy liczymy koszty przy komisji alkoholowej i przy prowizji 20%?
 • Czy podatek zryczałtowany z umowy zlecenia z własnym pracownikiem przekazujemy do US? Czy wystawiamy inny PIT?
 • Czy inkasentowi wystawiam PIT-R?
 • Pracownik osiągnął wiek emerytalny i korzysta z ulgi dla seniorów. W dniu rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę nie otrzymał odprawy emerytalnej z powodu braku decyzji z ZUS o przyznaniu/wypłacie emerytury. Odprawę otrzymał po 20 dniach od rozwiązania umowy. Czy w takim przypadku może jeszcze skorzystać z ulgi dla seniorów? Czy powinien mieć już naliczony podatek?
 • Co w przypadku, gdy jest umowa na 5 miesięcy po 150 zł miesięcznie to jaki podatek?
 • Czy pracownik nabywający prawo do przejścia na emeryturę, który dalej pracuje, musi złożyć oświadczenie o zwolnienie go z podatku, czy pracodawca sam musi pilnować daty urodzenia i robić to z automatu?
 • Pracownik korzysta z ulgi dla seniora, w lipcu odchodzi na emeryturę. Czy w przypadku wypłacenia jubileuszu i odprawy kwoty będą bez podatku, jeśli zmieszczą się w kwocie 85 tys. zł.? Jeśli pracownik w lipcu będzie już emerytem, to czy w późniejszym rozliczeniu będzie musiał oddać podatek?
 • Ulgi dla seniora - Kto może skorzystać? Jak je zastosować podczas wyliczania wynagrodzenia?
 • Ulgi dla młodych - Komu przysługują? Jak je uwzględnić podczas wyliczeń?
 • Umowa zlecenia – 30 tysięcy bez podatku; jak traktować zleceniobiorców, jeśli składają wniosek, aby nie liczyć im podatku?
 • Jak poprawnie przeliczać podatek przy drugim progu podatkowym, jeśli w jednym miesiącu jest 12 a w drugim 32%?
 • Zwolnienie podatkowe z zasiłków macierzyńskich
 • Umowa zlecenie zawarta na 5 miesięcy, kwota w umowie to 150 zł, czy pobieramy zaliczkę czy podatek zryczałtowany?
 • Czy osobie, która osiągnęła wiek emerytalny, ale nie posiada decyzji o przyznaniu emerytury, należy potrącić z wynagrodzenia zaliczkę na PIT?


2.Dodatki do wynagrodzenia a składki – wyliczanie i odprowadzanie

 • Jakie składki względem pracownika są obowiązkowe?
 • Dodatek stażowy - omówienie okresów zaliczanych do pracowniczego stażu pracy
 • Jeżeli pracownik przyniesie po czasie dokumenty, to czy może starać się o dodatek stażowy 3 lata wstecz w przypadku, gdy po 3 latach upływają przywileje? Jakie są możliwości rozwiązania takiej sytuacji?
 • Jak poprawnie wyliczyć dodatek stażowy (tzw. wysługę lat) w przypadku pracy w gospodarstwie rolnym od 16. roku życia
 • Dodatek funkcyjny
 • Dodatek specjalny
 • Nagrody jubileuszowe
 • Omówienie pierwszej nagrody za 20 lat pracy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • Dochód z działalności osobistej a składki i podatek (np. udział w komisjach, członkostwo w gminnym biurze spisowym)
 • W jaki sposób prawidłowo wyliczać i wypłacać inkaso dla sołtysów?
 • Prowizja za inkaso dla sołtysów – czy może być też umowa zlecenia dla sołtysów?

Odpowiedzi na pytania dot. dodatków i składek:

 • Została zawarta umowa o pracę pełny etat z urzędem gminy, a umowa zlecenie z gminą. Co ze składkami z umowy zlecenia?
 • Jak wygląda oskładkowanie umowy zlecenie osoby, która jest rolnikiem?
 • Osoba, która ma u nas umowę zlecenie, jest zatrudniona na umowę o pracę na pełen etat; co najmniej minimalne, ale przebywała na urlopie bezpłatnym. Jak wówczas wygląda oskładkowanie umowy zlecenie w tym okresie? Nawet kilka dni bezpłatnego, pomimo że osiągnie minimalne?
 • Czy do ustalenia czy dana umowa zlecenie podlega oskładkowaniu w przypadku kiedy zleceniobiorca ma kilka zawartych umów zleceń liczy się moment zawarcia umowy czy termin zapłaty?
 • Umowa-zlecenie: podczas kontroli okazuje się, że na podstawie oświadczenia złożonego przez zleceniobiorcę źle były liczone składki (w trakcie trwania umowy zmieniła się sytuacja ubezpieczeniowa). Jak zapobiec takim sytuacjom?
 • Czy opłacamy składki w przypadku, gdy z własnym pracownikiem jest zawarta umowa zlecenie na kwotę 150 zł?
 • Jeśli pracownik z robót publicznych zakończył pracę 19 stycznia i znowu ma być zatrudniony od 1 marca, to czy powinien ponownie przynieść zaświadczenie, żeby mu nie liczyć FP?
 • Pracownik wraca z urlopu macierzyńskiego, jest zwolniony z FP. U danego pracodawcy pracuje jeszcze 3 miesiące a następnie zmienia miejsce pracy. Czy nowy pracodawca tez nie nalicza FP?
 • Czy osobie z przeniesienia po urlopie rodzicielskim nie naliczam FP?
 • Czy w przypadku osób zatrudnionych, np. 3/4 etatu, wynagrodzenie mniej niż minimalne, jesteśmy zwolnieni z FP? Czy najbezpieczniej byłoby uzyskać od pracownika oświadczenie, że nie osiąga przychodów z innego źródła?
 • Jaki dokument jest potrzebny, aby udowodnić 30 dni ewidencji?
 • Zatrudnianie pracownika na roboty publiczne. Pracownik polecony z urzędu pracy, jednak 50 lat osiągnie dopiero za dwa miesiące od podjęcia pracy. Czy w takim przypadku można go zwolnić ze składki na Fundusz Pracy? Od kiedy można zastosować zwolnienie z FP?
 • Osoba zatrudniona na umowę o pracę – pełen etat oraz umowę zlecenie – czy od obydwu należy płacić FP?
 • Osoba odbyła staż z urzędu pracy w urzędzie gminy i po stażu została zatrudniona na 6 miesięcy w urzędzie. Czy takiej osobie należy liczyć Funduszu Pracy?
 • Czy w przypadku osób z urzędu pracy potrzebne jest zaświadczenie o pozostawaniu 30 dni przed zatrudnieniem w ewidencji bezrobotnych, aby nie płacić FP?
 • Co w sytuacji, gdy z przewodniczącym mamy zawartą umowę zlecenia na pełnienie dyżurów i z tego tytułu wypłacamy mu wynagrodzenie, a dodatkowo ma wynagrodzenie za pracę w komisji? Czy do 6000 tys. zł liczymy wynagrodzenie z umowy zlecenia?
 • Jeśli będziemy wypłacać w lutym wynagrodzenie inkasentom za inkaso podatku za styczeń i wynagrodzenie będzie wynosić 10 000 zł, to oskładkujemy tyko 4000,00?
 • Czy zgłaszamy inkaso sołtysów do składki zdrowotnej powyżej 6000?
 • Czy należy sumować inkaso za podatki i za "śmieci"?
 • Czy dieta sołtysa jest łączona z inkasem do limitu?
 • Czy od inkasa należy pobrać składkę zdrowotną?
 • Czy od przychodu radnego naliczamy składkę zdrowotną?
 • Co z sołtysami, którzy są inkasentami podatków? Czy sołtysi powinni być zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego, pomimo że nie są oni powołani lecz wyznaczeni do poboru podatków?
 • Jak rozliczamy kierowcę samochodu asenizacyjnego? Trzeba uwzględnić FEP, pan jest emerytem straży pożarnej, pracuje na umowę o pracę w innym zakładzie pracy, u nas osiąga minimalne zlecenie; ZUS interesuje faktyczna podstawa z miesiąca


3. Zasiłki i emerytura: wymiary, obliczanie, zasiłki a wynagrodzenie chorobowe

 • Ustalanie prawa do zasiłku – okresy wyczekiwania,
 • Zasady ustalania podstawy wynagrodzenia chorobowego/zasiłków
 • Zasady ustalania podstawy wynagrodzenia chorobowego/zasiłków – składniki wynagrodzenia (dodatki, nagrody, trzynastka),
 • Jak wyliczać wynagrodzenia chorobowe – zasiłek od podstaw?
 • Jak wyliczać wynagrodzenia chorobowe – zasiłek w przypadku nowych pracowników?
 • Zasiłek a wynagrodzenie chorobowe,
 • Wysokość zasiłków
 • Kiedy zasiłek nie jest wypłacany, a kiedy proporcjonalnie pomniejszany?
 • Co brać pod uwagę przy wyliczaniu podstawy zasiłku chorobowego w przypadku np. umowy zlecenia?
 • Jaka dokumentacja jest wymagana w związku z wypłatą zasiłku chorobowego i macierzyńskiego?
 • Kiedy dokonywać korekty zasiłków, jeśli zwolnienie lekarskie zostało wystawione pod koniec miesiąca?
 • Czy korekty zasiłku dokonuje się po wyliczeniu wynagrodzenia, czy dopiero w następnym miesiącu?
 • Jakie formalności musi spełnić pracodawca oraz pracownik względem przejścia na emeryturę?
 • Jakie obowiązki trzeba spełnić w związku z przejściem na emeryturę?

Odpowiedzi na pytania dot. zasiłków:

 • Czy nagrody samorządowca i na koniec roku wchodzą do podstawy?
 • Pracownica wróciła z urlopu wychowawczego bezpłatnego. Czy do podstawy chorobowego, który nie ma dnia przerwy bierzemy jeden miesiąc z angażu, jeżeli pracownica przebywa na L4 w związku z ciążą?
 • Jaka podstawa chorobowego w przypadku pracownicy, która przerwała urlop wychowawczy i poszła na zwolnienie lekarskie z powodu ciąży?
 • Umowa zlecenia od 01.01.2022-30.12.2022 i od 01.01.2023 z opłaconą składką chorobową. Zwolnienie lekarskie 06.02.2023 - jakie wynagrodzenie przyjąć do podstawy zasiłku ZUS? Tylko styczeń 2023 czy średnia z 12 miesięcy? Czy przerwa w zatrudnieniu 31.12.2022 (sobota) - przerywa okres trwania składki na ubezpieczenie chorobowe? Czy sobota jest dniem ustawowo wolnym od pracy?
 • Ile możemy potrącić z zasiłku na rzecz pracodawcy?
 • Pracownik był zatrudniony jako pomoc administracyjny przez 10 miesięcy z premią. Po konkursie zostaje zatrudniony bez przerwy w zatrudnieniu jako podinspektor, już bez premii. Jak obliczyć podstawę zasiłku?
 • Zwolnienie lekarskie od 3 do 31 października, tj. 29 dni; 1 i 2 to sobota i niedziela. Jak obliczyć wypłatę macierzyńskiego?
 • W październiku pracownik poszedł na zwolnienie lekarskie - od 3.10 do 31.10, 29 dni. 1.10 i 2.10 wypada w sobotę i niedzielę, które są dla nas dniami wolnymi od pracy. Jak mamy zapłacić za ten miesiąc?
 • Czy na wniosek można potrącać z macierzyńskiego potrącenia dobrowolne?
 • Czy w podstawie do chorobowego uwzględniamy nagrodę uznaniową?
 • Czy wynagrodzenie za nadgodziny wchodzi w podstawę?
 • Czy do podstawy chorobowego wliczamy nagrody z projektu?
 • Czy urlop rehabilitacyjny liczymy do podstawy?
 • Czy do podstawy zasiłku macierzyńskiego wliczamy dodatek funkcyjny tak samo, jak stażowy?
 • Czy przy zasiłku macierzyńskim dodatek stażowy powinien być płacony obok czy wliczony do podstawy macierzyńskiego?
 • Co w sytuacji, gdy był podział etatu z 1 na 3/4 i 1/4? Czy należy liczyć to jako nowy stosunek pracy? Jak w takiej sytuacji liczyć podstawę?
 • Czy dodatek funkcyjny też wliczamy do podstawy macierzyńskiego?
 • Czy premię uznaniową należy wliczyć do podstawy?
 • Co w sytuacji, gdy w regulaminie jest konkretny zapis, że nagród nie wliczamy do podstawy? Czy należy zmienić ten zapis?
 • Czy dodatek akcyzowy wypłacony 2 razy w roku stanowi podstawę chorobowego?
 • Czy podczas urlopu rehabilitacyjnego dodatek stażowy powinien być wliczony do podstawy?
 • Zajęcie przez komornika wynagrodzenia za pracę. Czy komornik ma prawo zająć to wynagrodzenie, jeśli ktoś jest na zasiłku chorobowym?
 • Nagroda z tytułu dużego zaangażowania pracowników w pracę – czy taką nagrodę należy wliczyć do podstawy zasiłku? Czy można ją pomniejszyć za czas choroby?
 • Wypadek w drodze do pracy; zasiłek 100 %. Czy wystarczy protokół i uznanie przez pracodawcę, czy wypadek w drodze do pracy musi też zaakceptować ZUS?
 • Problematyka stażowego na macierzyńskim, jak zmienia się podstawa, jeśli zaczynając macierzyński nie było prawa do stażowego, a w trakcie trwania macierzyńskiego jest już nabyte prawo do stażowego. Czy wtedy zmienia się podstawę?
 • Czy dodatek specjalny unijny wlicza się do podstawy zasiłku chorobowego lub dodatkowego wynagrodzenia rocznego?
 • Nagrody uznaniowe są przyznawane raz lub dwa razy w roku, w różnych kwotach dla różnych pracowników, przy ustalaniu nagród brane są pod uwagę nieobecności związane z chorobą, jednak nagrody nie są obniżane proporcjonalne tylko kwoty są przyznawane wg "uznania", czy takie nagrody należy uwzględniać w podstawie chorobowego? (w regulaminie nie ma zapisu na ten temat)?
 • Czy jeśli chorobowe się kończy, a zaczyna macierzyński, to podstawę przeliczamy jeszcze raz dodając dodatek stażowy?
 • Czy dodatek specjalny-akcyzowy przyjmujemy do podstawy zasiłku?
 • Co z dodatkiem stażowym przy świadczeniu rehabilitacyjnym?
 • Czy zmiana wymiaru etatu w trakcie zatrudnienia wpływa na podstawę zasiłku chorobowego?


4. ZUS - zaświadczenia, sprawozdania, formularze oraz kontrole dot. płac:

 • Zaświadczenie ZUS Z-3 - w trakcie zatrudnienia i po zakończonym stosunku pracy
 • Sprawozdania GUS dot. płac: Z-03 i Z-06 – omówienie – jak się przygotować?
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7
 • Jak wykonywać korekty za kilka lat wstecz?
 • Kontrola PIP, ZUS i RIO – jak przygotować się do przeprowadzenia kontroli?


5. Odpowiedzi na pozostałe pytania:

 • Czy odprowadzamy podatek, składki społeczne i składkę zdrowotną od odszkodowania z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu? Ugoda sądowa dla byłego pracownika, który odszedł na emeryturę, rozwiązanie umowy było na zasadzie porozumienia stron
 • Czy na ZZA/ZUA jesteśmy zobowiązani wypełnić nazwisko rodowe?
 • Czy na udział w komisjach urbanistycznych muszą być zawierane umowy zlecenia?
 • Jeśli mamy radnego, który jednocześnie jest sołtysem, to czy można wypłacić 2 diety z tytułu wykonywanych funkcji?
 • Kontrola ZUS wskazuje, że błędne jest zgłaszanie zleceniobiorców na NIP urzędu. W protokole kontroli jest zapis, że zleceniobiorcy z urzędu i jednostek podległych gminy powinni być zgłoszeni na NIP gminy. Czy powinniśmy tak robić, jeżeli do tej pory każda jednostka zgłaszała na swój NIP zleceniobiorców?
 • Czy urząd gminy może podpisywać umowy zlecenia?
 • Na liście podstawowej było wypłacane wyrównanie do 3 lat wstecz pracownikowi, jednak nie było nic zaznaczone w RPA. Czy musimy zrobić korektę i wskazać ten okres?
 • Co w przypadku, gdy sołtysi działają na podstawie umowy zlecenia?
 • Czy nadal konieczne jest wystawienie druku erp-7 za dany rok dla zatrudnianego emeryta, w celu przeliczenia jego podstawy wymiaru emerytury?
 • Jeżeli pracownik z końcem roku przeszedł na emeryturę i został zatrudniony z początkiem roku, to czy też składamy informację o przychodach do ZUS do końca lutego?
 • Co w przypadku, gdy zleceniobiorca nie ma prawa do zasiłku? Czy może w tym czasie pracować?
 • Co w przypadku, kiedy zleceniobiorca nie poinformował nas o przejściu na emeryturę i przez 9 miesięcy był rozliczany tylko na składce zdrowotnej?
 • Z jakim kodem ZUS powinien być zgłoszony członek komisji?
 • Czy w przypadku umów zlecenia, finansowanych ze środków unijnych, w ramach realizacji projektu, nadal konieczna jest umowa z gminą, w imieniu i na rzecz której działa urząd z NIP-em urzędu?
 • Czy jest ustawowy termin na złożenie formularza ZUS RUD?
 • Czy trzeba prowadzić ewidencję przepracowanych godzin, czy wystarczy, że na rachunku będzie wpisana liczba przepracowanych godzin (umowy-zlecenia)?
 • Czy dokumenty z pracy za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez przysięgłego?
 • Czy jeżeli osoba była na stażu z PUP kilka lat temu, może domagać się przeliczenia stażu do dodatku stażowego?

Prowadzący

Damian Posiłek - Inspektor ds. płac, kadr i BHP w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie. Od 2004 r. zajmuje się płacami w urzędzie w zakresie naliczania wynagrodzeń wraz z pochodnymi ZUS i US, początkowo również wynagrodzeniami oświaty; prowadzi wszelką ewidencję dot. płac oraz rozliczenia z PFRON. Od 2009 r. prowadzi sprawy kadrowe począwszy od nawiązania stosunku pracy (w tym opiekun służby przygotowawczej) poprzez pełną dokumentację kadrową w trakcie trwania zatrudnienia, jak również dokumenty związane z rozwiązaniem stosunku pracy. Przygotowuje również umowy cywilno-prawne oraz prowadzi wymagane przepisami prawa ewidencje. Pełni obowiązki służby BHP w Urzędzie.

W 2006 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie zarządzania w instytucjach samorządowych. W 2008 r. ukończył również studia w zakresie inżynierii komunikacji interpersonalnej i public relations na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. W 2010 r. podjął studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. Zatrudnienie w JST oraz funkcjonowanie w obszarze finansów publicznych przyczyniły się do podjęcia studiów podyplomowych z zakresu finansów i rachunkowości budżetowej, które ukończył w 2013 r. na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
08 listopada 2023

Podobne szkolenia