Wideoszkolenie: Podatek VAT dla placówek oświaty

Co wynika z projektu ustawy, która ma wprowadzić obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) od 1 lipca 2024? Jakie zmiany zostały wprowadzone od 1 września 2023 r. odnośnie do zmian dotyczących wystawiania faktur zaliczkowych i korygujących?Jaka stawka VAT za jakie usługi? Jak poprawnie wyliczyć współczynnik VAT-u? Jak prowadzić ewidencję VAT-u? Jak należy sporządzić deklarację VAT-u? Jak dokonać korekty faktury elektronicznej?

od 529.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla pracowników centrum usług wspólnych, pracowników oświatowych na stanowisku głównego księgowego, urzędów miast i gmin zajmujących się sprawami oświaty.

Jak prawidłowo określić stawki podatku VAT?
Biorąc udział w szkoleniu uzyskają Państwo gotowe rozwiązania w określaniu stawki VAT-u, dowiedzą się Państwo jakie zasady towarzyszą przy wyliczaniu współczynnika VAT-u oraz otrzymają Państwo odpowiedź na pytanie jakie są aktualne oprocentowania VAT-u. Nasz ekspert wskaże jak przeprowadzić korektę faktury elektronicznej oraz powie jakie konsekwencje wynikają z projektu ustawy, który ma wprowadzić obowiązkowy Krajowy System e-Faktur. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • W jakich przypadkach stawki podatku VAT są wyższe, a w jakich niższe?
 • Jak prawidłowo wyliczyć współczynnik VATu?
 • Jak prowadzić ewidencję VAT?
 • Jak sporządzić deklaracje podatku VAT?
 • Jak odliczyć podatek VAT od remontów placówek oświaty i kosztów z nim związanych?
 • Jakie konsekwencje niesie ze sobą ustawa odnośnie do faktur elektronicznych, która ma wejść w życie 1 września 2023 r.?
 • Jak prawidłowo wykonać korektę faktury elektronicznej?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Stawki VAT - jaką stawkę naliczać? Jakie usługi nie podlegają pod podatek VAT?

 • Co podlega a co nie podlega pod VAT? W jakich sytuacjach placówka oświaty jest zobligowana do naliczania VAT-u?
 • Jakie są aktualne oprocentowania VAT-u?
 • Jaka stawka VAT za jakie usługi?
 • Jak wykonać refakturowanie mediów w odniesieniu do VAT-u? Jak prawidłowo określić stawki?
 • Kiedy należy stosować stawkę 0%?
 • Jakie warunki należy spełnić, aby zastosować stawkę 0% przy zakupie sprzętu elektronicznego?
 • Jak naliczać VAT z wydatków na rzecz dzieci z Ukrainy? Jaką stawkę procentową należy zastosować?
 • Czy wynajem sal i pomieszczeń należących do oświaty i należy opodatkować VAT-em?
 • Jak naliczać VAT w przypadku wynajmu obiektów sportowych? Kiedy stawki podatku są wyższe, a kiedy niższe?
 • Jak rozliczać usługę oraz VAT za wynajem i udostępniania pomieszczeń szkolnych, hal sportowych oraz sal gimnastycznych?
 • Jakie usługi są zwolnione z VAT-u?
 • Czy szkoła jest zwolniona z podatku VAT, gdy wykupuje szkolenie dla pracowników?
 • Jak interpretować naliczanie VAT-u w placówkach oświatowych w przypadku wyżywienia na stołówkach szkolnych?

2. Podatek naliczony - jak należy obliczać współczynnik podatku VAT? Jak stosować prewspółczynnik oraz współczynnik?

 • Jak odliczyć podatek VAT od remontów i kosztów z nim związanych?
 • Jak odliczać VAT, gdy placówce oświaty należy się zwrot za zużycie gazu, prądu?
 • Jak poprawnie wyliczyć współczynnik VAT-u?
 • Jak wykonać korektę podatku VAT naliczonego? Jak zmienić proporcje i prewspółczynnik?

3. Ewidencja VAT, deklaracja - Jak sporządzać rejestr zakupów? Jak prawidłowo wykonać deklaracje VAT?

 • Jak prowadzić ewidencję VAT?
 • Co musi zawierać ewidencja VAT-u?
 • Jak wprowadzać zakupy do rejestru VAT?
 • Jak sporządzić deklarację VAT-u?

4. Faktury elektroniczne- od czego zacząć? Jak prowadzić? Jak zarchiwizować?

 • Jakie konsekwencje wynikają z projektu ustawy, który ma wprowadzić obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) od 1 lipca 2024?
 • Jakie zmiany zostały wprowadzone od 1 września 2023 odnośnie do zmian dotyczących wystawiania faktur zaliczkowych i korygujących?
 • Jakie są zasady fakturowania elektronicznego?
 • Od czego należy zacząć przy wprowadzaniu faktur elektronicznych?
 • Jakie wymagania należy spełnić, aby prawidłowo wystawiać faktury elektroniczne? O czym należy pamiętać?
 • Jakie są najczęstsze błędy przy wprowadzaniu faktury elektronicznych?
 • Jak dokonać korekty faktury elektronicznej?
 • Jak archiwizować elektroniczne faktury?
 • Czy prowadzenie faktur elektronicznych jest obowiązkowe?
 • Jakie są zasady wystawiania faktur elektronicznych, faktur korygujących, not korygujących i duplikatów faktur?

Prowadzący

Agnieszka Bąk - Kierownik Referatu Centralnych Rozliczeń Podatku VAT w Urzędzie Miasta Krakowa. Od 2019 r. pracuje w Urzędzie Miasta Krakowa w Biurze ds. Podatku VAT, gdzie zajmuje się obsługą prawną w zakresie tego podatku. Jest magistrem prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie. Przez wiele lat pracowała w administracji skarbowej, w tym w Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie, gdzie zajmowała się podatkiem od towarów i usług. Jest również autorką publikacji z zakresu tego podatku.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 529.00
20 października 2023

Podobne szkolenia