Wideoszkolenie: Podatek VAT dla placówek oświaty

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Co wynika z projektu ustawy, która ma wprowadzić obowiązkowy Krajowy System e-faktur (KSeF) od 1 lipca 2024r.? Jakie zmiany zostały wprowadzone od 1 września 2023r. odnośnie do zmian dotyczących wystawiania faktur zaliczkowych i korygujących? Jaka stawka VAT za jakie usługi? Jak poprawnie wyliczyć współczynnik VAT-u? Jak prowadzić ewidencję VAT-u? Jak należy sporządzić deklarację VAT-u? Jak dokonać korekty faktury elektronicznej?

od 649.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla pracowników centrum usług wspólnych, pracowników oświatowych na stanowisku głównego księgowego, urzędów miast i gmin zajmujących się sprawami oświaty.

Jak prawidłowo określić stawki podatku VAT?
Biorąc udział w szkoleniu, uzyskają Państwo gotowe rozwiązania w określaniu stawki VAT-u, dowiedzą się Państwo jakie zasady towarzyszą przy wyliczaniu współczynnika VAT-u oraz otrzymają Państwo odpowiedź na pytanie jakie są aktualne oprocentowania VAT-u. Nasz ekspert wskaże jak przeprowadzić korektę faktury elektronicznej oraz powie jakie konsekwencje wynikają z projektu ustawy, który ma wprowadzić obowiązkowy Krajowy System e-Faktur. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • W jakich przypadkach stawki podatku VAT są wyższe, a w jakich niższe?
 • Jak prawidłowo wyliczyć współczynnik VATu?
 • Jak prowadzić ewidencję VAT?
 • Jak sporządzić deklaracje podatku VAT?
 • Jak odliczyć podatek VAT od remontów placówek oświaty i kosztów z nim związanych?
 • Jakie konsekwencje niesie ze sobą ustawa odnośnie do faktur elektronicznych, która ma wejść w życie 1 września 2023r.?
 • Jak prawidłowo wykonać korektę faktury elektronicznej?

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Jeżeli opłaty za legitymacje, świadectwa i duplikaty dokumentów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, to czy wykazujemy je w JPK jako „zwolnione” lub „nie podlega”?
 • Jakie są różnice pomiędzy wynajmem a udostępnieniem w odniesieniu do wynajmu pomieszczeń szkolnych?
 • Czy kolonie organizowane przez CUW, który nie jest jednostką objętą ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a nie szkołę, podlegają podatkowi VAT?
 • Jeżeli wynajem w szkole był do września 2023r., to czy od 2024r. mamy naliczać współczynnik?
 • CUW obsługuje 5 szkół podstawowych. Faktury za wynajem sal w szkołach wystawia CUW. Wskaźnik VAT na szkołach wynosi 0, natomiast wskaźniki wyliczone dla CUW wynoszą 2% i 97%. Czy w takim przypadku można odliczyć podatek VAT od FV zakupowej, która otrzymała szkoła z zastosowaniem proporcji CUW? CUW nie prowadzi działalności gospodarczej, wystawia tylko FV w imieniu szkół.
 • Czy są jakieś kary za niedokonanie korekt?
 • Zastosowaliśmy błędną stawkę VAT na fakturze za media (woda i ścieki) 23% VAT w listopadzie 2023r. Wystawiliśmy korektę w styczniu 2024r. Którą deklarację powinniśmy skorygować - styczniową czy listopadową?


1. Stawki VAT - jaką stawkę naliczać? Jakie usługi nie podlegają pod podatek VAT?

 • Co podlega, a co nie podlega pod VAT? W jakich sytuacjach placówka oświaty jest zobligowana do naliczania VAT-u?
 • Jakie są aktualne oprocentowania VAT-u?
 • Jaka stawka VAT za jakie usługi?
 • Jak wykonać refakturowanie mediów w odniesieniu do VAT-u? Jak prawidłowo określić stawki?
 • Kiedy należy stosować stawkę 0%?
 • Jakie warunki należy spełnić, aby zastosować stawkę 0% przy zakupie sprzętu elektronicznego?
 • Jak naliczać VAT z wydatków na rzecz dzieci z Ukrainy? Jaką stawkę procentową należy zastosować?
 • Czy wynajem sal i pomieszczeń należących do oświaty i należy opodatkować VAT-em?
 • Jak naliczać VAT w przypadku wynajmu obiektów sportowych? Kiedy stawki podatku są wyższe, a kiedy niższe?
 • Jak rozliczać usługę oraz VAT za wynajem i udostępniania pomieszczeń szkolnych, hal sportowych oraz sal gimnastycznych?
 • Jakie usługi są zwolnione z VAT-u?
 • Czy szkoła jest zwolniona z podatku VAT, gdy wykupuje szkolenie dla pracowników?
 • Jak interpretować naliczanie VAT-u w placówkach oświatowych w przypadku wyżywienia na stołówkach szkolnych?


2. Podatek naliczony - jak należy obliczać współczynnik podatku VAT? Jak stosować prewspółczynnik oraz współczynnik?

 • Jak odliczyć podatek VAT od remontów i kosztów z nim związanych?
 • Jak odliczać VAT, gdy placówce oświaty należy się zwrot za zużycie gazu, prądu?
 • Jak poprawnie wyliczyć współczynnik VAT-u?
 • Jak wykonać korektę podatku VAT naliczonego? Jak zmienić proporcje i prewspółczynnik?


3. Ewidencja VAT, deklaracja - Jak sporządzać rejestr zakupów? Jak prawidłowo wykonać deklaracje VAT?

 • Jak prowadzić ewidencję VAT?
 • Co musi zawierać ewidencja VAT-u?
 • Jak wprowadzać zakupy do rejestru VAT?
 • Jak sporządzić deklarację VAT-u?


4. Faktury elektroniczne- od czego zacząć? Jak prowadzić? Jak zarchiwizować?

 • Jakie konsekwencje wynikają z projektu ustawy, który ma wprowadzić obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) od 1 lipca 2024?
 • Jakie zmiany zostały wprowadzone od 1 września 2023 odnośnie do zmian dotyczących wystawiania faktur zaliczkowych i korygujących?
 • Jakie są zasady fakturowania elektronicznego?
 • Od czego należy zacząć przy wprowadzaniu faktur elektronicznych?
 • Jakie wymagania należy spełnić, aby prawidłowo wystawiać faktury elektroniczne? O czym należy pamiętać?
 • Jakie są najczęstsze błędy przy wprowadzaniu faktury elektronicznych?
 • Jak dokonać korekty faktury elektronicznej?
 • Jak archiwizować elektroniczne faktury?
 • Czy prowadzenie faktur elektronicznych jest obowiązkowe?
 • Jakie są zasady wystawiania faktur elektronicznych, faktur korygujących, not korygujących i duplikatów faktur?

Prowadzący

Agnieszka Bąk - Kierownik Referatu Centralnych Rozliczeń Podatku VAT w Urzędzie Miasta Krakowa. Od 2019 r. pracuje w Urzędzie Miasta Krakowa w Biurze ds. Podatku VAT, gdzie zajmuje się obsługą prawną w zakresie tego podatku. Jest magistrem prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie. Przez wiele lat pracowała w administracji skarbowej, w tym w Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie, gdzie zajmowała się podatkiem od towarów i usług. Jest również autorką publikacji z zakresu tego podatku.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 649.00
08 marca 2024
od 649.00
26 kwietnia 2024
od 649.00
03 lipca 2024
od 649.00
10 września 2024
od 649.00
28 października 2024

Podobne szkolenia