Wideoszkolenie: SIO i subwencja

System Informacji Oświatowej i subwencja oświatowa – jakie są zadania i kompetencje pracowników wydziałów oświaty związane z Systemem Informacji Oświatowej? Objaśnienie terminarza zadań związanych z SIO. Jak poprawnie wprowadzić dane w subwencji? Jak wyliczać subwencję przyznawaną na dziecko z orzeczeniem? Co zrobić, gdy dziecko ma więcej niż jedno orzeczenie? Jak przygotować się do kontroli?

od 379.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników wydziałów oświaty w urzędach miast i gmin

Jak obliczać wartość subwencyjną orzeczeń?
Wideoszkolenie PCC Poland jest kompendium wiedzy z zakresu SIO i subwencji. Skierowane jest do każdego z Państwa, kto ma jakiekolwiek pytania związane z tą tematyką lub chce usystematyzować swoją wiedzę. Prelegent podpowie, jak rozwiązać problemy powstałe podczas weryfikacji danych w SIO czy wyliczania subwencji. Wskaże również te obszary systemu, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas pracy z SIO. Omówimy także, jak przygotować się do kontroli, jej procedurę oraz na co zwrócić szczególną uwagę, aby przejść kontrolę bez problemów.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

• Jak usprawnić pracę w Systemie Informacji Oświatowej?

• Omówienie zakładek w SIO, które są potrzebne pracownikowi samorządowemu.

• Jak sobie radzić z brakiem możliwości podglądu danych wprowadzanych przez szkoły?

• Jakie dokładnie zadania należą do urzędów? Dokładne omówienie i przedstawienie zakresu odpowiedzialności pracownika samorządowego podczas pracy z systemem SIO.

• Na co zwrócić szczególną uwagę, żeby przejść kontrolę bez problemów?

• Wagi i ich związek z subwencją – wyjaśnienie, jakie orzeczenia są przypisane do danej wagi.

• Jak weryfikować poprawność orzeczenia?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

SIO:

• Terminarz: kiedy i jakie czynności wykonać w której zakładce

• Opis zadań pracownika samorządowego

• Tabele do segregacji i porównania danych (np. ilość nauczycieli mianowanych, stażystów, na zwolnieniach…)

• Arkusz Excel do przeliczania wartości, które pojawiają się w SIO

Subwencja:

• Arkusz Excel z przeliczeniem wartości, które są potrzebne do subwencji (dla orzeczeń, dla wynagrodzeń)

• Gotowy skrypt z wytycznymi dla szkół – zebranie informacji, które dane są ważne i w jaki sposób je wprowadzać

• Rozpiska wag z przyporządkowanymi im orzeczeniami

Szczegółowy program szkolenia:

1. Jak pracować z Systemem Informacji Oświatowej?

SIO od strony technicznej

• Omówienie strefy logowania.

• Jak nadawać uprawnienia?

• Gdzie można znaleźć raporty?

• Omówienie zakładek ważnych dla pracownika samorządu.

• Jakie zakładki są szczególnie ważne podczas rozliczania subwencji?

• Jak rozliczać poszczególne wagi subwencyjne?

Zadania wydziałów oświaty związane z Systemem Informacji Oświatowej

• Jakie dokładnie zadania należą do urzędów? Dokładne omówienie i przedstawienie zakresu odpowiedzialności urzędnika.

• Jakie są zadania szkoły?

• Objaśnienie terminarza zadań związanych z SIO.

• Jak usprawnić pracę w programie?

Problemy i błędy podczas weryfikacji danych wprowadzanych do SIO

• Na co zwrócić szczególną uwagę podczas weryfikacji danych?

• Jak weryfikować raporty (np. te przygotowane na dzień 30.09)?

• Gdzie najłatwiej popełnić błędy podczas pracy z SIO?

• Co zrobić z błędnie wprowadzonymi danymi?

• Co zrobić, gdy istnieje podejrzenie, że dane zostały błędnie wprowadzone przez szkołę? Czy urzędnik ma obowiązek jechać do szkoły i osobiście sprawdzać dane? Czy wystarczy pismo wysłane ze szkoły, które potwierdza poprawność danych ?

• Jak wyczulić szkołę na błędy, które mogą popełnić?

• Jak poprawić błędnie wprowadzone dane?

• W jakiej formie mają być przekazywane informacje – procedura.

• Jak potwierdzać dane zawarte w systemie?

• Na podstawie czego sprawdzać dokumenty z raportami?

• Jak sprawdzać dane w momencie, gdy urzędy nie mają dostępu do systemu z perspektywy szkół, przez co muszą bazować tylko na raportach?

• Jak sobie radzić z brakiem możliwości podglądu tego, co wprowadzają szkoły?

• Jak poradzić sobie z brakami systemu – system uniemożliwia podgląd niektórych danych – czy można to obejść poza systemem?

• Jak poradzić sobie z ciągłymi zmianami liczby dzieci w raportach? Jak to weryfikować? Jak poprawiać?

• Jak analizować dokumenty przekazywane przez szkołę z uwzględnieniem raportów z systemu?

• Jak rozliczać w SIO dzieci z niepełnosprawnościami?

• Jak wprowadzać dzieci bez PESEL (obcokrajowców)?

• Stypendia: jak wprowadzać i do kiedy?

Kontrola placówek oświaty pod kątem działań związanych z Systemem Informacji Oświatowej

• Które informacje podlegają kontroli?

• Jak ma przebiegać taka kontrola?

• Jakie są procedury kontrolne (wyjaśnienie krok po kroku)?

• Jak ma przebiegać kontrola w dobie pandemii?

• Na co zwrócić szczególną uwagę w czasie kontroli?

• Czy można zrobić kontrolę „zaocznie”? Jeżeli tak, to jak miałaby taka kontrola przebiegać?

• Jak pociągać do odpowiedzialności szkołę, jeżeli kontrola wykaże nieprawidłowości?

Omówienie przykładowych sytuacji problemowych:

• Jak rozwiązać problem z weryfikacją wczesnego wspomagania rozwoju? Szkoła twierdzi, że wprowadziła takie dane w SIO, a nie ma tego w systemie, przez co zostaje obniżona subwencja. Jak można rozwiązać ten problem?

• Problem ze stanem na dany dzień – nie można wrócić w systemie do konkretnego dnia (są raporty zbiorcze, ale chodzi o podgląd konkretnego dnia z przeszłości) – jak sobie z tym poradzić? Czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu?


2. SUBWENCJA – jak nie popełniać błędów?

Od czego zacząć wyliczanie subwencji?

• Jak wyliczać subwencję – omówienie krok po kroku.

• Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia subwencji? Omówienie zasad ich tworzenia.

• Jakie rzeczy brać pod uwagę podczas wyliczania subwencji?

• W jaki sposób zwiększyć środki przyznawane w ramach subwencji?

Dzieci z orzeczeniami w subwencji

• Wagi a orzeczenia – wyjaśnienie, jakie orzeczenia są przypisane do danej wagi.

• Jak wprowadzać w subwencji dzieci z orzeczeniami?

• Jak wyliczać subwencję przyznawaną na dziecko z orzeczeniem?

• Jak wyliczyć subwencję dla dziecka, które ma więcej niż jedno orzeczenie?

• Jak sprawdzać orzeczenia pod kątem terminów?

• Jak wprowadzać terminy orzeczeń?

• Jak weryfikować poprawność orzeczeń?

• Jaki wpływ na subwencję ma instytucja wydająca orzeczenie?

• W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami oraz 5-latkami co należy naliczać – subwencję czy dotację? Czy można naliczać oba naraz? Gdzie kwalifikować te dzieci (do dotacji czy subwencji)?

• Weryfikacja danych – co zrobić, gdy okaże się, że dziecko jest nadal chore, ale orzeczenie się przeterminowało?

Jak poprawnie wprowadzić dane w subwencji?

• Subwencja jest przyznawana na całą gminę czy na ucznia?

• Jak odczytywać metryczki (praca na przykładowej metryczce)? Które dane są szczególnie ważne?

• Co szczególnie uwzględnić w subwencji? Jak takie szczególne dane wprowadzić?

• Jakie są konsekwencje wprowadzenia błędnych danych? Jak takie błędy mogą wpłyną na wysokość subwencji?

• Jak skorygować dane po zatwierdzeniu ?

• Sposoby na wyliczanie etatów pracowników (subwencyjnych i niesubwencyjnych).

• Jak wyliczać wynagrodzenie, biorąc pod uwagę zwolnienia lekarskie i macierzyńskie pracowników?

• Jak zastosować wzór na obliczanie etatu subwencyjnego nauczyciela?

• Jak uniknąć błędów w rozpisywaniu subwencji w przypadku zmiany przepisów np. w grudniu – planowanie odbywa się na podstawie danych zebranych do 30.09.

• Jak pisać wnioski o fundusze z rezerwy?

• Jak wyliczać wysokość możliwie przyznanych funduszy z rezerwy?

• W jaki sposób pozyskiwać dokumenty – czy wystarczą tylko te, które są w urzędzie, czy trzeba jeździć i weryfikować dokumenty w szkołach?

Kontrola urzędów – czy strach ma wielkie oczy?

• Kto przeprowadza kontrole?

• Przebieg kontroli (np. ile trwa? Czy jest zapowiedziana? Czy jest na miejscu?)

• Na co zwrócić szczególną uwagę, żeby przejść kontrolę bez problemów?

• Jeżeli są wykazane nieprawidłowości, to kto ponosi główną odpowiedzialność – urząd czy szkoła, która przekazała dane?

• Jak kontrolować szkoły i czy w ogóle jest taka potrzeba?

Prowadzący

Bożena Barbara Jarmuł - pracownik samorządowy, specjalista z zakresu systemu informacji oświatowej i oświatowych systemów informatycznych w Urzędzie Miasta Lublin. Od 2006 roku zajmuje się weryfikacją danych w systemie informacji oświatowej szkół i placówek. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Lubelskiej.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
24 sierpnia 2021
od 379.00
20 września 2021
od 379.00
08 października 2021
od 379.00
17 grudnia 2021

Podobne szkolenia