Wideoszkolenie: Podatek od środków transportowych

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jak wyliczyć DMC zespołu pojazdów? Zwolnienie z podatku - jakie pojazdy można uznać za specjalne i jak je weryfikować? Postępowanie w przypadku zaległości - śmierć podatnika i odpowiedzialność osób trzecich. Jak ustalać właściwość miejscową organu - spółki wielozakładowe i osoby fizyczne


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników urzędów miast i gmin, którzy zajmują się wymiarem podatku od środków transportowych

Praktyk powie, jak wyliczyć dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów!
Jeżeli chcesz dowiedzieć się co zrobić gdy spółka będąca właścicielem pojazdów “znika”, a w gminie nadal zarejestrowane są na nią środki transportowe, na kogo przechodzi obowiązek podatkowy? Bądź też masz wątpliwości jak postąpić w sytuacji gdy osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą złożyła deklarację - czy można obciążyć podatkiem współmałżonka przy braku rozdzielności majątkowej? Skorzystaj ze wsparcia wieloletniego eksperta, który udzieli szczegółowych odpowiedzi na zawarte w programie pytania a także pomoże rozwiązać Państwu własne trudności.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Opodatkowanie środków transportowych w ciągu roku. Czy rozbijać na raty podatek na każdy miesiąc? Jak ustalić raty podatku, jeżeli deklaracja została złożona w sierpniu? Kiedy należy zapłacić podatek?
 • Jak przebiega postępowanie w przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu i jego przywrócenie?
 • Na kogo założyć kartoteki, jeżeli podmiotem nie jest osoba fizyczna lub osobna prawna? Czy możliwe jest, że gmina zakłada kartoteki na spółki cywilne? Czy spółka cywilna może być płatnikiem?
 • Zwolnienie z podatku - w jakich sytuacjach i kogo można zwolnić z obowiązku podatkowego?
 • Czy można obciążyć podatkiem współmałżonka osoby fizycznej, prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która złożyła deklarację, w przypadku braku rozdzielności majątkowej?
 • Czy właściciel pojazdu, który nie korzysta z pojazdu jest zobowiązany do składania deklaracji?
 • Odpowiedzialność osób trzecich. Co należy zrobić, jeżeli spółka została zlikwidowana, a zaległości w podatku zostały?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wezwanie do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych
 • Wezwanie do złożenia korekty i wyjaśnień (powstanie/wygaśnięcie obowiązku podatkowego)
 • Wezwanie do skorygowania błędnej deklaracji (błędy, oczywiste omyłki, braki, uzupełnienie, okazanie dokumentów)
 • Postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego w podatku od środków transportowych
 • Decyzja określająca wysokość podatku od środków transportowych
 • Deklaracja DT-1
 • Załącznik deklaracji DT-1A
 • Wyjaśnienie MF z 2002 r.dot. DMC pojazdu - Ustalanie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu (DMC) na potrzeby podatku od środków transportowych

Szczegółowy program szkolenia:

1. Podmioty a obowiązek podatkowy – kto ma obowiązek zapłacić podatek?

 • Kto jest podatnikiem w podatku od środków transportowych?
 • Spółka cywilna a obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych
 • Czy spółka cywilna może być płatnikiem podatku? Na kogo założyć kartę kontową w przypadku spółki cywilnej?
 • Moment powstania obowiązku podatkowego
 • Czasowa rejestracja pojazdu
 • Obowiązek złożenia deklaracji
 • Składanie deklaracji tradycyjnie czy elektronicznie
 • Od kiedy naliczać podatek od środków transportowych? Od momentu zakupu pojazdu czy od momentu zarejestrowania go?
 • PRZYKŁAD: podatnik na deklaracji wpisuje inną datę niż ta, która przychodzi na dokumentach ze starostwa z wydziału komunikacji. Od kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
 • PRZYKŁAD: osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą złożyła deklarację. Czy można obciążyć podatkiem współmałżonka przy braku rozdzielności majątkowej?
 • Czy można przyjąć deklarację osoby, która jest zameldowana w innej gminny?
 • Czy należy sprawdzać adres zamieszkania osoby, która składa deklarację?
 • Czy wymagać faktury zakupu/umowy zakupu auta w momencie naliczania podatku? Czy taki dowód zakupu potwierdza powstanie obowiązku podatkowego?
 • Kiedy wygasa obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych?
 • PRZYKŁAD: spółka będąca właścicielem pojazdów “znika”, a w gminie nadal zarejestrowane są na nią środki transportowe, co należy zrobić w takiej sytuacji? Na kogo przechodzi obowiązek podatkowy?
 • PRZYKŁAD: samochód został sprzedany do innej gminy ale nie został przerejestrowany. Gmina, w której pojazd był opodatkowany, nie miała informacji o sprzedaży. Czy w takiej sytuacji powinna naliczyć podatek w miesiącach, kiedy podatnik nie miał już samochodu?
 • PRZYKŁAD: pani X złożyła deklarację na samochód zarejestrowany na firmę, w której była prezesem natomiast nie przerejestrowała samochodu. Na kogo naliczyć podatek?
 • PRZYKŁAD: firma została sprzedana, natomiast w umowie nabycia firmy nie było samochodu, który ciągle był zarejestrowany na firmę, która została sprzedana. Co robić w takiej sytuacji?
 • Czy w przypadku zakupu nowego pojazdu trzeba złożyć nową deklarację? Jakie są przyczyny składania deklaracji?
 • Czy organ podatkowy może zrobić korektę deklaracji z urzędu?
 • Czy jeżeli przedsiębiorca sprzedaje pojazd, to musi wypełnić deklarację od nowa? Czy wystarczy złożyć korektę deklaracji?
 • Jeżeli osoba złożyła deklarację w lutym, a w marcu dokupuje nowe auta to musi złożyć nową deklarację?
 • Jak wygląda postępowanie w przypadku kiedy podatnik sprzedał auto/ kupił auto/ zakończył działalność?
 • Co w przypadku kiedy samochód został skradziony? Czy wówczas naliczanie podatku wstrzymuje się?
 • Czy właściciel pojazdu, który nie korzysta z pojazdu jest zobowiązany do składania deklaracji?
 • Czy syndyk lub komornik sądowy są podatnikiem podatku od środków transportowych?

2. Współwłasność środka transportowego

 • Na kim spoczywa obowiązek podatkowy w przypadku, kiedy występuje współwłasność środka transportowego?
 • Kto ma płacić podatek w przypadku współwłasności? Co jeśli jedna ze stron nie płaci?
 • Kto ma składać deklarację w przypadku współwłasności banku i osoby fizycznej? Na której ze stron spoczywa odpowiedzialność opłacenia podatku?
 • Czy jeżeli osoba fizyczna zapłaci swoją część podatku to bank powinien zapłacić drugą część?

3. Przedmiot podlegający opodatkowaniu

 • Jakie pojazdy podlegają opodatkowaniu?
 • Wyliczenie dopuszczalnej masy całkowitej. Od czego uzależniona jest dmc?
 • Jak wyliczyć dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów?
 • Jak wyliczyć dopuszczalną masę całkowitą samochodu ciężarowego?
 • Czy przy wyliczaniu dmc należy liczyć wyższą ładowność pojazdu?
 • Czy w dowodach rejestracyjnych jest informacja o dmc?
 • Czy pracownik urzędu ma obowiązek określać dmc pojazdu?
 • Co w przypadku, gdy nie ma wszystkich istotnych parametrów technicznych pojazdu umożliwiających naliczenie podatku?
 • Jak opodatkować pojazdy kupione za granicą?
 • Od jakiego momentu obowiązuje podatek od samochodów sprowadzanych z zagranicy?
 • Czy stawki podatku powinny być inne dla samochodów sprowadzanych z zagranicy?

4. Właściwość miejscowa organów podatkowych a zmiana zamieszkania.

 • Jak ustalać właściwość miejscową organu?
 • Podatnik melduje się czasowo w innej gminie. Czy wtedy może składać deklarację w innej gminie?
 • Na jakiej podstawie można zmienić miejsce składania deklaracji podatku od środków transportowych?
 • PRZYKŁAD: inne gminy mają niższe stawki podatku od środków transportowych. Podatnicy z gminy XX odprowadzają podatek w innych gminach. Jak egzekwować od mieszkańców, aby płacili podatki w gminie, w której mieszkają?
 • Czy podatnicy powinni płacić podatek w gminie, gdzie jest siedziba firmy? Czy w miejscu zamieszkania?
 • Gdzie powinny płacić podatek spółki wielozakładowe?
 • Gdzie należy składać deklarację, jeżeli współwłaściciele pojazdów mieszkają w różnych gminach?
 • Jak opodatkować pojazdy będące w leasingu?

5. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu i jego przywrócenie

 • Co to jest czasowe wycofanie z ruchu i przywrócenie pojazdu do ruchu?
 • Jak przebiega postępowanie w przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu i jego przywrócenie?
 • Czy na wycofanie czasowe podatnik powinien złożyć deklarację?
 • PRZYKŁAD: jeżeli dowód rejestracyjny nie został zabrany z depozytu, to czy podatnik ma obowiązek w takiej sytuacji zapłacić podatek od środków transportowych?
 • PRZYKŁAD: pojazd został czasowo wycofany z ruchu na okres od 15 stycznia do 15 września 2022 roku. Z jaką datą pojazd zostaje przywrócony do ruchu, za jaki okres należny jest podatek?
 • PRZYKŁAD: pojazd został wycofany z ruchu od maja 2021 roku do maja 2022 roku. Następnie przedłużono czasowe wycofanie do maja 2023 roku. Czy podatnik jest zobowiązany złożyć deklarację za rok 2022?

6. Opodatkowanie środków transportowych w ciągu roku

 • Jak prawidłowo wypełnić deklaracje
 • Czy dzielenie płatności na raty jest ustawowo określone?
 • Jak prawidłowo rozłożyć podatek na raty? Czy podzielić go na dwie raty czy proporcjonalnie do miesięcy?
 • Jak rozłożyć raty podatku kiedy ktoś zakupi pojazd w czerwcu?
 • Jak ustalić raty podatku jeżeli deklaracja została złożona w sierpniu, kiedy należy zapłacić podatek?
 • Czy podatek może być opłacony w jednej racie?
 • Opodatkowanie środków transportowych nabytych w ciągu roku. Czy można dzielić na raty podatek na każdy miesiąc?
 • PRZYKŁAD: deklaracja jest składana w maju a pojazd kupiony w lutym. Czy należy pobierać odsetki za miesiące, kiedy podatnik nie złożył deklaracji? W jakiej wysokości pobierać odsetki? Na jaki dzień rejestrować takiego podatnika w systemie?

7. Zwolnienia z podatku od środków transportowych

 • W jakich sytuacjach i kogo można zwolnić z podatku?
 • Pojazdy specjalne
 • Jakie pojazdy można uznać za pojazdy specjalne?
 • Na jakich zasadach zwalnia się z podatku pojazdy specjalne?
 • Jak weryfikować to, że pojazd jest pojazdem specjalnym?
 • Czy można wymagać decyzji od starostwa na potwierdzenie, że pojazd jest specjalny?
 • Czy podatnicy, którzy mają samochody ciężarowe mogą zmienić ich klasyfikacje na pojazdy specjalne? Samochód ciężarowy jest wykorzystywany jako pojazd rolniczy.
 • Pojazdy używane do celów specjalnych
 • Środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne
 • Pojazdy zabytkowe
 • Czy przyczepy wykorzystywane do celów rolniczych są zwolnione z podatku? Na jakich zasadach można zwolnić z opodatkowania przyczepę wykorzystywaną do celów rolniczych?
 • Czy wymagać zaświadczenia o tym, że ktoś jest rolnikiem, żeby zwolnić tę osobę z obowiązku podatkowego?
 • Jak zakwalifikować naczepę do cumowania łodzi? Czy pobierać podatek od takiej naczepy?
 • Czy można zwolnić z podatku pojazdy do nauki jazdy, które posiadają w dowodzie rejestracyjnym wpis „L”?

8. Zaległości i zwroty w podatku od środków transportowych

 • Jak powinno wyglądać postępowanie w przypadku zaległości w płaceniu podatku?
 • Czy osoba, która zalega z płaceniem podatku może wystąpić o przedawnienie?
 • Czy urząd może stwierdzić przedawnienie? Czy w takiej sytuacji należy liczyć 5 lat od naliczenia zaległości przez urząd, czy 5 lat od powstania w zaległości?
 • Odpowiedzialność osób trzecich. PRZYKŁAD: co należy zrobić, jeżeli spółka została zlikwidowana, a zaległości w podatku zostały?
 • Jak wygląda postępowanie windykacyjne w przypadku nieopłacenia podatku?
 • Czy ściąganie zaległości należy do zadań urzędu gminy, czy urzędu skarbowego?
 • Jak zrobić zastaw na samochód w przypadku zaległości? Od jakiej kwoty można robić zastaw? Gdzie uzyskać informację odnośnie zastawianego samochodu?
 • PRZYKŁAD: podatnik zmarł, a był tzw. “słupem” w posiadaniu środków transportowych. Od 10 lat nie żyje, ale nadal figuruje jako właściciel. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak wygasić obowiązek w związku ze śmiercią podatnika i przenieść obowiązek na inną osobę?
 • Czy od spadkobierców można ściągać zaległości w sytuacji kiedy osoba, która zmarła prowadziła działalność w spółce cywilnej? Czy można przenieść zaległości na spadkobierców?
 • PRZYKŁAD: podatnik zmarł, nie ma spadkobierców - jak wygląda postępowanie zmierzające do wyegzekwowania zaległości zmarłego podatnika, który nie ma spadkobierców?
 • Co w przypadku kiedy spadkobiercy zrzekają się spadku po podatniku, który nie płacił podatku?
 • Nadpłaty i zwroty podatku

9. Prowadzenie postępowań podatkowych

 • Kiedy należy wszcząć postępowanie podatkowe?
 • Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego
 • Jaka jest dalsza procedura, gdy po wydaniu decyzji podatnik zgłosił sprzedaż pojazdu już na początku roku?
 • Sprzedaż pojazdu po wydaniu decyzji określającej zobowiązanie podatkowe
 • Umorzenie postępowania podatkowego

10. Kontrola w podatku od środków transportowych

 • Co najczęściej kontroluje RIO i na co zwraca uwagę podczas kontroli?
 • Jak kontrole z RIO patrzą na to, że w deklaracjach nie wypełnia się wszystkich kolumn (np. o zanieczyszczeniu itp.)?

Prowadzący

Helena Nowak - Kierownik Referatu ds. wymiaru podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej i skarbowej w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa. Wieloletni praktyk w zakresie realizacji zadań związanych z podatkami i opłatami lokalnymi w tym z podatkiem od środków transportowych. W ramach obowiązków służbowych sprawuje między innymi nadzór nad system opodatkowania środków transportowych w Gminie Kraków. Przeprowadza oraz nadzoruje liczne postępowania administracyjne wynikające z realizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie na Wydziale Zarządzania ze specjalizacją w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia