Wideoszkolenie: Podatek od środków transportowych

Kto ma obowiązek zapłacić podatek – spółka leasingowa z zagranicznym kapitałem, syndyk, komornik. Jak ustalić właściwość miejscową organu? Wyliczanie DMC zespołu pojazdów. Jak weryfikować to czy pojazd jest specjalny? Moment opodatkowania środków transportowych w ciągu roku – Jak prawidłowo rozłożyć podatek na raty?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników urzędów miast i gmin, którzy zajmują się wymiarem podatku od środków transportowych

Ekspert powie, jak wyliczyć DMC zespołu pojazdów!
Podczas wideoszkolenia wieloletni praktyk opowie o wymiarze podatku w środkach transportowych. Odpowiemy na nurtujące pytania i sytuacje pracowników urzędów: Jak wyliczyć dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów? Ekspert na przykładach wytłumaczy skomplikowane zagadnienia, dzięki czemu żaden uczestnik nie pozostanie ze swoim problemem sam!

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Na kogo założyć kartoteki, jeżeli kartoteka jest inna niż na osobę fizyczną lub osobną prawną. Czy możliwe jest, że gmina zakłada kartoteki na spółki cywilne? Czy spółka cywilna może być płatnikiem?
 • Czy właściciel pojazdu, który nie korzysta z pojazdu jest zobowiązany do składania deklaracji?
 • Jak ustalać właściwość miejscową organu?
 • Jak wyliczyć dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdu?
 • Jak weryfikować to czy pojazd jest specjalny?
 • Czy można zwolnić z podatku pojazdy do nauki jazdy, które posiadają w dowodzie rejestracyjnym wpis „L”?
 • Jak przebiega kontrola RIO w wymiarze podatku od środków transportowych?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • decyzja określająca wysokość podatku od środków transportowych
 • wzór postanowienia o wszczęciu postępowania
 • wzór wezwania do złożenia deklaracji
 • wzór wezwania do złożenia wyjaśnień

Szczegółowy program szkolenia:

1. Podmioty a obowiązek podatkowy – kto ma obowiązek zapłacić podatek?

 • Na kogo założyć kartoteki, jeżeli kartoteka jest inna niż na osobę fizyczną lub osobną prawną. Czy możliwe jest, że gmina zakłada kartoteki na spółki cywilne? Czy spółka cywilna może być płatnikiem?
 • [PRZYKŁAD] Jest jednoosobowa działalność gospodarcza, czyli jest złożona deklaracja na osobę fizyczną. Czy jest możliwość przeniesienia odpowiedzialności na współmałżonka przy braku rozdzielności majątkowej?
 • Czy można przyjąć deklarację osoby, która jest z innej gminny?
 • Czy należy sprawdzać adres zamieszkania osoby, która składa deklarację?
 • Czy wymagać faktury zakupu/umowy zakupu auta w momencie naliczania podatku? Czy taki dowód zakupu potwierdza powstanie obowiązku podatkowego?
 • [PRZYKŁAD] Jeżeli spółka “znika”, a zostały na niej środki transportowe w gminie, to co należy zrobić w takiej sytuacji? Na kogo przechodzi obowiązek podatkowy?
 • [PRZYKŁAD] Samochód został sprzedany do innej gminy, nie został on przerejestrowany. Gmina nie miała informacji, ze samochód jest sprzedany. Czy w takiej sytuacji powinna naliczyć podatek w miesiącach, kiedy podatnik nie miał już samochodu?
 • [PRZYKŁAD] Pani X złożyła deklarację, natomiast nie przerejestrowała samochodu. Samochód był zarejestrowany na firmę, w której Pani X była prezesem. Na kogo naliczyć podatek?
 • [PRZYKŁAD] Firma została sprzedana, natomiast w umowie nabycia firmy nie było samochodu, który ciągle był zarejestrowany na firmę, która była sprzedana. Co robić w takiej sytuacji?
 • Czy w przypadku zakupu nowego pojazdu trzeba złożyć nową deklarację? Jakie są przyczyn składania deklaracji?
 • Czy jeżeli przedsiębiorca sprzedaje pojazd, to musi wypełnić deklarację od nowa? Czy można to zrobić korektą deklaracji?
 • Jeżeli osoba złożyła deklarację w lutym, a w marcu dokupuje nowe auta, to musi złożyć nową deklarację?
 • Jak wygląda postępowanie w przypadku kiedy podatnik sprzedał auto/ kupił auto/ zakończył działalność?
 • Co w przypadku kiedy samochód został skradziony? Czy wówczas naliczanie podatku wstrzymuje się?
 • Czy właściciel pojazdu, który nie korzysta z pojazdu jest zobowiązany do składania deklaracji?
 • Czy syndyk lub komornik sądowy są podatnikiem podatku od środków transportowych?
 • Czy spółka leasingowa z zagranicznym kapitałem nieposiadająca siedziby w Polsce, która jest właścicielem środków transportowych zarejestrowanych w Polsce jest podatnikiem podatku od środków transportowych?


2. Współwłasność środka transportowego

 • Na kim spoczywa obowiązek podatkowy w przypadku, kiedy występuje współwłasność środka transportowego?
 • Kto ma płacić podatek w przypadku współwłasności? Co jeśli jedna ze stron nie płaci?
 • Kto ma składać deklarację w przypadku współwłasności banku i osoby fizycznej? Na której ze stron spoczywa odpowiedzialność opłacenia podatku?
 • Czy jeżeli osoba fizyczna zapłaci swoją część podatku to bank powinien zapłacić drugą część?


3. Właściwość miejscowa organów - unikanie odpowiedzialność przez podatników

 • Podatnik melduje się czasowo w innej gminie. Czy wtedy może składać deklarację w innej gminie?
 • Na jakiej podstawie można przenieść miejsce składania deklaracji podatku od środków transportowych?
 • Jak ustalać właściwość miejscową organu?
 • [PRZYKŁAD] Inne gminy mają niższe stawki podatku od środków transportowych. Podatnicy z gminy XXX odprowadzają podatek w innych gminach. Jak egzekwować od mieszkańców, aby płacili podatki w gminie, w której mieszkają?
 • Czy podatnicy powinni płacić podatek w gminie, gdzie jest siedziba firmy? Czy w miejscu zamieszkania?
 • Gdzie powinny płacić podatek spółki wielozakładowe?
 • Gdzie należy składać deklarację, jeżeli współwłaściciele pojazdów mieszkają w różnych gminach?


4. Moment powstania obowiązku podatkowego

 • [PRZYKŁAD] Podatnik na deklaracji wpisuje inną datę niż ta, która przychodzi na dokumentach ze starostwa z wydziału komunikacji. Od kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
 • Od kiedy naliczać podatek od środków transportowych? Czy od momentu zakupu pojazdu? Czy od momentu zarejestrowania go?

Moment opodatkowania środków transportowych w ciągu roku

 • Czy rozbijanie płatności na raty jest ustawowo określone?
 • Jak prawidłowo rozłożyć podatek na raty? Czy podzielić go na dwie raty? Czy proporcjonalnie do miesięcy?
 • Czy podatek może być opłacony w jednej racie?
 • Co w przypadku kiedy ktoś zakupi pojazd w lipcu? Jak wtedy rozłożyć raty podatku?
 • Moment opodatkowania środków transportowych w ciągu roku. Czy rozbijać na raty na każdy miesiące? Do jakich rat przypisywać np. jeżeli w sierpniu jest złożona deklaracja? Kiedy następuje opłata podatku?
 • [PRZYKŁAD] Deklaracja jest składana w maju a pojazd kupiony w lutym. Czy należy pobierać odsetki za miesiące, kiedy podatnik nie złożył deklaracji? W jakiej wysokości pobierać odsetki? Na jaki dzień rejestrować takiego podatnika w systemie?


5. Przedmiot podlegające opodatkowaniu i zwolnione z niego

 • Wyliczenie dopuszczalnej masy całkowitej
 • Jak wyliczyć dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdu?
 • Jak wyliczyć dopuszczalną masę całkowitą samochodu ciężarowego?
 • Jak wyliczyć dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdu:
  • z naczepą?
  • z przyczepą?
  • z ciągnikiem?
  • z ciągnikiem balastowym?
 • Czy przy wyliczaniu dmc należy liczyć wyższą ładowność pojazdu?
 • Od czego uzależniona jest dmc?
 • Czy w dowodach rejestracyjnych jest informacja o dmc?
 • Czy pracownik urzędu ma obowiązek określać dmc pojazdu?

Samochody sprowadzane z zagranicy a podatek od środków transportowych

 • Od jakiego momentu obowiązuje podatek od samochodów sprowadzanych z zagranicy?
 • Jak opodatkować pojazdy kupiony za granicą?
 • Czy stawki podatku powinny być inne dla samochodów sprowadzanych z zagranicy?

Przedmioty zwolnione z podatku od środków transportowych

 • Zwolnienie z podatku - w jakich sytuacjach i kogo można zwolnić z obowiązku podatkowego?
 • Czy wymagać zaświadczenia o tym, że ktoś jest rolnikiem, żeby zwolnic tę osobę z obowiązku podatkowego?
 • Czy można zwolnić z podatku pojazdy do nauki jazdy, które posiadają w dowodzie rejestracyjnym wpis „L”?
 • Czy samochody ciężarowe wykorzystywane do działalności rolniczej mogą być zwolnione z podatku?

Pojazdy specjalne

 • Jakie to są pojazdy specjalne?
 • Czy pojazdy specjalne są zwolnione z podatku?
 • Na jakich zasadach zwalnia się z podatku pojazdy specjalne?
 • Jak weryfikować to czy pojazd jest specjalny?
 • Czy dowód rejestracyjny będzie wystarczającym dokumentem do określenia tego, czy pojazd jest specjalny?
 • Czy można wymagać decyzji od starostwa o tym, że pojazd jest specjalny?
 • Czy podatnicy, którzy mają ciężarówki mogą je przekształcić na pojazdy specjalne? Ciężarówka jest wykorzystywana jako pojazd rolniczy.
 • Czy przyczepy do celów rolniczych są zwolnione z podatku? Na jakich zasadach można zwolnic przyczepę do celów rolniczych z opodatkowania?

6. Czasowe wycofanie z ruchu i przywrócenie

 • Co to jest czasowe wycofanie z ruchu i przywrócenie?
 • Jak przebiega postępowania w przypadku czasowego wycofania z ruchu i przywrócenia?
 • Czy na wycofanie czasowe podatnik powinien złożyć deklarację?
 • Czasowe wycofanie z ruchu i przywrócenie. [PRZYKŁAD] Jeżeli dowód rejestracyjny nie został zabrany, to czy podatnik ma obowiązek w takiej sytuacji zapłacić podatek od środków transportowych?


7. Śmierć podatnika a podatek od środków transportowych

 • Odpowiedzialność osób trzecich. [PRZYKŁAD] Co należy zrobić, jeżeli podatnik zmarł a zaległości w podatku zostały?
 • [PRZYKŁAD] Podatnik zmarł i był tzw. “słupem” w posiadaniu środków transportowych. Od 10 lat nie żyje, a nadal jest właścicielem. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak wygasić obowiązek w związku ze śmiercią podatnika i przenieść obowiązek na inną osobę
 • Czy od spadkobierców można ściągać zaległości w momencie kiedy osoba, która zmarła była w spółce cywilnej? Czy można przenieść zaległości na spadkobierców?
 • Jak naliczać odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych spadkodawcy ?
 • [PRZYKŁAD] Śmierć podatnika, nie ma spadkobierców - jak wygląda postępowanie w przypadku śmierci podatnika, który nie ma spadkobierców?
 • Co w przypadku kiedy spadkobiercy zrzekają się spadku po podatniku, który go nie płacił?


8. Kontrola w podatku od środków transportowych

 • Jak przebiega kontrola RIO w wymiarze podatku od środków transportowych?
 • Na co RIO zwraca uwagę podczas kontroli?
 • Jak kontrole z RIO patrzą na to, że w deklaracjach nie wypełnia się wszystkich kolumn (np. o zanieczyszczeniu itp.)?

Prowadzący

Adam Szurogajło– inspektor w Oddziale Dochodów Podatkowych Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Łodzi, z UM w Łodzi jest związany od 2013 r., natomiast od 2015 r. roku zajmuje się wymiarem podatku od środków transportowych. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji na kierunku administracja.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia