Wideoszkolenie: Podatek od środków transportowych

Kto ma obowiązek zapłacić podatek – spółka leasingowa z zagranicznym kapitałem, syndyk, komornik. Jak ustalić właściwość miejscową organu? Wyliczanie DMC zespołu pojazdów. Jak weryfikować to czy pojazd jest specjalny? Moment opodatkowania środków transportowych w ciągu roku – Jak prawidłowo rozłożyć podatek na raty?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników urzędów miast i gmin, którzy zajmują się wymiarem podatku od środków transportowych

Ekspert powie, jak wyliczyć DMC zespołu pojazdów!
Podczas wideoszkolenia wieloletni praktyk opowie o wymiarze podatku w środkach transportowych. Odpowiemy na nurtujące pytania i sytuacje pracowników urzędów: Jak wyliczyć dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów? Ekspert na przykładach wytłumaczy skomplikowane zagadnienia, dzięki czemu żaden uczestnik nie pozostanie ze swoim problemem sam!

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Na kogo założyć kartoteki, jeżeli kartoteka jest inna niż na osobę fizyczną lub osobną prawną. Czy możliwe jest, że gmina zakłada kartoteki na spółki cywilne? Czy spółka cywilna może być płatnikiem?
 • Czy właściciel pojazdu, który nie korzysta z pojazdu jest zobowiązany do składania deklaracji?
 • Jak ustalać właściwość miejscową organu?
 • Jak wyliczyć dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdu?
 • Jak weryfikować to czy pojazd jest specjalny?
 • Czy można zwolnić z podatku pojazdy do nauki jazdy, które posiadają w dowodzie rejestracyjnym wpis „L”?
 • Jak przebiega kontrola RIO w wymiarze podatku od środków transportowych?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • decyzja określająca wysokość podatku od środków transportowych
 • wzór postanowienia o wszczęciu postępowania
 • wzór wezwania do złożenia deklaracji
 • wzór wezwania do złożenia wyjaśnień

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej w deklaracji powinien być wpisywany NIP czy PESEL?
 • Czy gmina powinna przekazać deklarację zgodnie z właściwością miejscową?
 • Jeśli podatnik wpisuje adres zamieszkania na terenie naszej gminy, a zmienił miejsce zamieszkania i twierdzi, że nie będzie przerejestrowywał pojazdów, to można przyjąć deklarację?
 • W jaki sposób sprawdzić adres zamieszkania danej osoby? Czy tylko na podstawie oświadczenia?
 • Co w sytuacji, gdy osoba fizyczna przesyła deklarację bez podanego adresu zamieszkania i pozostawia puste pole? Czy powołujemy kuratora dla osoby nieobecnej celem określenia wysokości zobowiązania podatkowego? Co z wystawieniem upomnień i tytułów wykonawczych?
 • Podatnik nie złożył w lutym deklaracji, a w marcu nabył kolejny pojazd i przyszedł złożyć deklarację. Czy musi wypełnić dwie deklaracje i na jednej zaznaczyć do 15.02 i uwzględnić auta, które posiadał w lutym, a na drugiej zaznaczyć powstanie obowiązku i wpisać jeden pojazd?
 • Czy podatnik może wszystkie pojazdy uwzględnić w jednej deklaracji?
 • Czy podatnik musi składać 2 deklaracje związane z powstaniem i wygaśnięciem obowiązku podatkowego, jeżeli podatnik nabywa nowe pojazdy i sprzedaje je w ciągu roku?
 • Czy dane z Centralnego Ośrodka Informatyki pokrywają się z danymi z CEPIK? Czy istnieje w COI baza zaświadczeń o demontażu pojazdów?
 • Podatnik zmienił w 2022 roku miejsce zamieszkania i nie złożył DT1. Nie płacił podatku za pojazd w latach 2019-2021. Która gmina prowadzi teraz podstępowanie? Ta, w której obecnie podatnik zamieszkuje, czy ta, w której żył podatnik w latach 2019-2021?
 • Co z podatnikiem, który składa oświadczenie, że mieszka w innej gminie, a wiemy, że tak nie jest? Czy oświadczenie wystawczy?
 • Czy należy powołać świadków w miejscu fałszywego zamieszkania?
 • Pojazd został nabyty w grudniu 2022. Z jakimi datami płatności deklaracja powinna zostać złożona na rok 2023?
 • Co w sytuacji, gdy podatnik sprzedał pojazd za granicę, złożył deklarację, zmniejszył podatek, załączył fakturę sprzedaży, a nie wyrejestrował pojazdu?
 • Jeśli pojazd został nabyty w marcu, to termin płatności I raty będzie 14 kwietnia, czy 15 kwietnia?
 • Czy zasadne jest umorzenie postępowania z uwagi na bezprzedmiotowość w sytuacji, gdy z urzędu wszczęto postępowanie w sprawie określenia zobowiązania, a podatnik złożył deklarację?
 • Czy korekta DT1 jest dokumentem w sprawie zmiany decyzji określającej?
 • Mieliśmy postępowanie podatkowe określające wysokość podatku i podatnik w ciągu roku zbył pojazdy. Nie reagował na wezwania do złożenia deklaracji w związku z wygaśnięciem. Czy musimy zrobić postępowanie zmniejszające wysokość zobowiązania?
 • Czy po wydanej decyzji określającej na dany rok podatkowy można przyjąć deklarację na powstanie obowiązku podatkowego na środek, który nie był ujęty w decyzji?
 • Czy w przypadku opodatkowania samochodu ciężarowego możemy wpisywać tylko DMC, czy obowiązkowo musimy wpisywać DMC zespołu pojazdów?
 • Czy wyliczając DMC zespołu pojazdów można określić na podstawie podobnych pojazdów z systemu? Czy trzeba sporządzić do tego jakąś notatkę służbową? Na jakim dokumencie określić DMC zespołu?
 • Przyczepy do celów rolniczych zwolnione z podatku. Czy podatnik, który dzierżawi od gminy 1 ha gruntów składa oświadczenia, że naczepy, które posiada użytkuje w celach rolniczych i są zwolnione z podatku od środków transportu? Czy oświadczenie wystarczy?
 • Właściciel naczepy składa oświadczenie, że naczepa jest wykorzystywana przez jego ojca do celów rolniczych. Podatnikiem podatku rolnego jest ojciec. Czy w takim przypadku ojciec zwolniony jest z podatku?
 • Skąd organ ma pozyskiwać informacje na temat nowych przyczep rolniczych?
 • Czy musimy wymagać dowodu rejestracyjnego w przypadku przyczepy rolniczej?
 • Czy samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji powinien być obciążony podatkiem, czy z niego zwolniony?
 • Podatnik miał czasowe wycofanie pojazdu do 31.08.2022. Dostaliśmy informację z Wydziału Komunikacji o przedłużenie tego wycofania o rok. Czy podatnik musi znowu złożyć deklaracje na wygaśnięcie obowiązku? Czy powinien nam przedstawić decyzję o wycofaniu?
 • Podatnik od 1994 roku był, tzw. "słupem" w posiadaniu samochodu ciężarowego. Zmarł w grudniu 2021 roku. Spadkobiercy sami uregulowali wszystkie zaległości po zmarłym. Wystosowali pismo do burmistrza, aby nie obciążać ich podatkiem od środków transportowych, ponieważ pojazdu fizycznie nie ma. Nie posiadają żadnych dokumentów, dzięki którym mogliby wyrejestrować pojazd, nie posiadają pojazdu. Co zrobić w takim przypadku?
 • Podatnik sprzedał pojazd i wypełnił deklarację na wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Wypełniając załącznik w poz. 21 wpisujemy wysokość podatku należnego za dany okres a w poz. 22 wpisujemy kwotę podatku zapłaconego to znaczy kwotę podatku za cały rok, która była wpisana w deklaracji składanej w lutym? Czy kwota podatku, która była faktycznie zapłacona za I ratę?
 • Czy w decyzji określającej każdemu spadkobiercy należy wpisać kwotę do wysokości jej udziału czy pełną kwotę podatku?
 • Dostaliśmy informacje z wydziału komunikacji o sprzedaży ciągnika siodłowego. Podatnik nigdy nie złożył deklaracji o nabyciu pojazdu, nie dostaliśmy też informacji z wydziału o nabyciu. Dowiedzieliśmy się, że nabycie było w 2018 r. Czy poprawne będzie teraz wezwanie podatnika do złożenia deklaracji za te wszystkie lata? Wezwanie jedno czy osobne na każdy rok? Czy w przypadku, gdy nie złoży deklaracji to robimy postępowanie osobno na każdy rok?

1. Podmioty a obowiązek podatkowy – kto ma obowiązek zapłacić podatek?

 • Na kogo założyć kartoteki, jeżeli kartoteka jest inna niż na osobę fizyczną lub osobną prawną. Czy możliwe jest, że gmina zakłada kartoteki na spółki cywilne? Czy spółka cywilna może być płatnikiem?
 • [PRZYKŁAD] Jest jednoosobowa działalność gospodarcza, czyli jest złożona deklaracja na osobę fizyczną. Czy jest możliwość przeniesienia odpowiedzialności na współmałżonka przy braku rozdzielności majątkowej?
 • Czy można przyjąć deklarację osoby, która jest z innej gminny?
 • Czy należy sprawdzać adres zamieszkania osoby, która składa deklarację?
 • Czy wymagać faktury zakupu/umowy zakupu auta w momencie naliczania podatku? Czy taki dowód zakupu potwierdza powstanie obowiązku podatkowego?
 • [PRZYKŁAD] Jeżeli spółka “znika”, a zostały na niej środki transportowe w gminie, to co należy zrobić w takiej sytuacji? Na kogo przechodzi obowiązek podatkowy?
 • [PRZYKŁAD] Samochód został sprzedany do innej gminy, nie został on przerejestrowany. Gmina nie miała informacji, ze samochód jest sprzedany. Czy w takiej sytuacji powinna naliczyć podatek w miesiącach, kiedy podatnik nie miał już samochodu?
 • [PRZYKŁAD] Pani X złożyła deklarację, natomiast nie przerejestrowała samochodu. Samochód był zarejestrowany na firmę, w której Pani X była prezesem. Na kogo naliczyć podatek?
 • [PRZYKŁAD] Firma została sprzedana, natomiast w umowie nabycia firmy nie było samochodu, który ciągle był zarejestrowany na firmę, która była sprzedana. Co robić w takiej sytuacji?
 • Czy w przypadku zakupu nowego pojazdu trzeba złożyć nową deklarację? Jakie są przyczyn składania deklaracji?
 • Czy jeżeli przedsiębiorca sprzedaje pojazd, to musi wypełnić deklarację od nowa? Czy można to zrobić korektą deklaracji?
 • Jeżeli osoba złożyła deklarację w lutym, a w marcu dokupuje nowe auta, to musi złożyć nową deklarację?
 • Jak wygląda postępowanie w przypadku kiedy podatnik sprzedał auto/ kupił auto/ zakończył działalność?
 • Co w przypadku kiedy samochód został skradziony? Czy wówczas naliczanie podatku wstrzymuje się?
 • Czy właściciel pojazdu, który nie korzysta z pojazdu jest zobowiązany do składania deklaracji?
 • Czy syndyk lub komornik sądowy są podatnikiem podatku od środków transportowych?
 • Czy spółka leasingowa z zagranicznym kapitałem nieposiadająca siedziby w Polsce, która jest właścicielem środków transportowych zarejestrowanych w Polsce jest podatnikiem podatku od środków transportowych?


2. Współwłasność środka transportowego

 • Na kim spoczywa obowiązek podatkowy w przypadku, kiedy występuje współwłasność środka transportowego?
 • Kto ma płacić podatek w przypadku współwłasności? Co jeśli jedna ze stron nie płaci?
 • Kto ma składać deklarację w przypadku współwłasności banku i osoby fizycznej? Na której ze stron spoczywa odpowiedzialność opłacenia podatku?
 • Czy jeżeli osoba fizyczna zapłaci swoją część podatku to bank powinien zapłacić drugą część?


3. Właściwość miejscowa organów - unikanie odpowiedzialność przez podatników

 • Podatnik melduje się czasowo w innej gminie. Czy wtedy może składać deklarację w innej gminie?
 • Na jakiej podstawie można przenieść miejsce składania deklaracji podatku od środków transportowych?
 • Jak ustalać właściwość miejscową organu?
 • [PRZYKŁAD] Inne gminy mają niższe stawki podatku od środków transportowych. Podatnicy z gminy XXX odprowadzają podatek w innych gminach. Jak egzekwować od mieszkańców, aby płacili podatki w gminie, w której mieszkają?
 • Czy podatnicy powinni płacić podatek w gminie, gdzie jest siedziba firmy? Czy w miejscu zamieszkania?
 • Gdzie powinny płacić podatek spółki wielozakładowe?
 • Gdzie należy składać deklarację, jeżeli współwłaściciele pojazdów mieszkają w różnych gminach?


4. Moment powstania obowiązku podatkowego

 • [PRZYKŁAD] Podatnik na deklaracji wpisuje inną datę niż ta, która przychodzi na dokumentach ze starostwa z wydziału komunikacji. Od kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
 • Od kiedy naliczać podatek od środków transportowych? Czy od momentu zakupu pojazdu? Czy od momentu zarejestrowania go?

Moment opodatkowania środków transportowych w ciągu roku

 • Czy rozbijanie płatności na raty jest ustawowo określone?
 • Jak prawidłowo rozłożyć podatek na raty? Czy podzielić go na dwie raty? Czy proporcjonalnie do miesięcy?
 • Czy podatek może być opłacony w jednej racie?
 • Co w przypadku kiedy ktoś zakupi pojazd w lipcu? Jak wtedy rozłożyć raty podatku?
 • Moment opodatkowania środków transportowych w ciągu roku. Czy rozbijać na raty na każdy miesiące? Do jakich rat przypisywać np. jeżeli w sierpniu jest złożona deklaracja? Kiedy następuje opłata podatku?
 • [PRZYKŁAD] Deklaracja jest składana w maju a pojazd kupiony w lutym. Czy należy pobierać odsetki za miesiące, kiedy podatnik nie złożył deklaracji? W jakiej wysokości pobierać odsetki? Na jaki dzień rejestrować takiego podatnika w systemie?


5. Przedmiot podlegające opodatkowaniu i zwolnione z niego

 • Wyliczenie dopuszczalnej masy całkowitej
 • Jak wyliczyć dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdu?
 • Jak wyliczyć dopuszczalną masę całkowitą samochodu ciężarowego?
 • Jak wyliczyć dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdu:
  • z naczepą?
  • z przyczepą?
  • z ciągnikiem?
  • z ciągnikiem balastowym?
 • Czy przy wyliczaniu dmc należy liczyć wyższą ładowność pojazdu?
 • Od czego uzależniona jest dmc?
 • Czy w dowodach rejestracyjnych jest informacja o dmc?
 • Czy pracownik urzędu ma obowiązek określać dmc pojazdu?

Samochody sprowadzane z zagranicy a podatek od środków transportowych

 • Od jakiego momentu obowiązuje podatek od samochodów sprowadzanych z zagranicy?
 • Jak opodatkować pojazdy kupiony za granicą?
 • Czy stawki podatku powinny być inne dla samochodów sprowadzanych z zagranicy?

Przedmioty zwolnione z podatku od środków transportowych

 • Zwolnienie z podatku - w jakich sytuacjach i kogo można zwolnić z obowiązku podatkowego?
 • Czy wymagać zaświadczenia o tym, że ktoś jest rolnikiem, żeby zwolnic tę osobę z obowiązku podatkowego?
 • Czy można zwolnić z podatku pojazdy do nauki jazdy, które posiadają w dowodzie rejestracyjnym wpis „L”?
 • Czy samochody ciężarowe wykorzystywane do działalności rolniczej mogą być zwolnione z podatku?

Pojazdy specjalne

 • Jakie to są pojazdy specjalne?
 • Czy pojazdy specjalne są zwolnione z podatku?
 • Na jakich zasadach zwalnia się z podatku pojazdy specjalne?
 • Jak weryfikować to czy pojazd jest specjalny?
 • Czy dowód rejestracyjny będzie wystarczającym dokumentem do określenia tego, czy pojazd jest specjalny?
 • Czy można wymagać decyzji od starostwa o tym, że pojazd jest specjalny?
 • Czy podatnicy, którzy mają ciężarówki mogą je przekształcić na pojazdy specjalne? Ciężarówka jest wykorzystywana jako pojazd rolniczy.
 • Czy przyczepy do celów rolniczych są zwolnione z podatku? Na jakich zasadach można zwolnic przyczepę do celów rolniczych z opodatkowania?

6. Czasowe wycofanie z ruchu i przywrócenie

 • Co to jest czasowe wycofanie z ruchu i przywrócenie?
 • Jak przebiega postępowania w przypadku czasowego wycofania z ruchu i przywrócenia?
 • Czy na wycofanie czasowe podatnik powinien złożyć deklarację?
 • Czasowe wycofanie z ruchu i przywrócenie. [PRZYKŁAD] Jeżeli dowód rejestracyjny nie został zabrany, to czy podatnik ma obowiązek w takiej sytuacji zapłacić podatek od środków transportowych?


7. Śmierć podatnika a podatek od środków transportowych

 • Odpowiedzialność osób trzecich. [PRZYKŁAD] Co należy zrobić, jeżeli podatnik zmarł a zaległości w podatku zostały?
 • [PRZYKŁAD] Podatnik zmarł i był tzw. “słupem” w posiadaniu środków transportowych. Od 10 lat nie żyje, a nadal jest właścicielem. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak wygasić obowiązek w związku ze śmiercią podatnika i przenieść obowiązek na inną osobę
 • Czy od spadkobierców można ściągać zaległości w momencie kiedy osoba, która zmarła była w spółce cywilnej? Czy można przenieść zaległości na spadkobierców?
 • Jak naliczać odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych spadkodawcy ?
 • [PRZYKŁAD] Śmierć podatnika, nie ma spadkobierców - jak wygląda postępowanie w przypadku śmierci podatnika, który nie ma spadkobierców?
 • Co w przypadku kiedy spadkobiercy zrzekają się spadku po podatniku, który go nie płacił?


8. Kontrola w podatku od środków transportowych

 • Jak przebiega kontrola RIO w wymiarze podatku od środków transportowych?
 • Na co RIO zwraca uwagę podczas kontroli?
 • Jak kontrole z RIO patrzą na to, że w deklaracjach nie wypełnia się wszystkich kolumn (np. o zanieczyszczeniu itp.)?

Prowadzący

Adam Szurogajło– inspektor w Oddziale Dochodów Podatkowych Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Łodzi, z UM w Łodzi jest związany od 2013 r., natomiast od 2015 r. roku zajmuje się wymiarem podatku od środków transportowych. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji na kierunku administracja.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
10 lipca 2023
od 499.00
04 września 2023
od 499.00
08 grudnia 2023

Podobne szkolenia