Wideoszkolenie: Podatek od środków transportowych

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Kto płaci podatek – spółka leasingowa z zagranicznym kapitałem, syndyk a może komornik? Czy w decyzji określającej, każdemu spadkobiercy należy wpisać kwotę do wysokości jej udziału czy pełną kwotę podatku? Jak weryfikować to czy pojazd jest specjalny? Czy samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji powinien być obciążony podatkiem, czy z niego zwolniony? Moment opodatkowania środków transportowych w ciągu roku - czy rozbijać na raty na każdy miesiące?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników urzędów miast i gmin, którzy zajmują się wymiarem podatku od środków transportowych

Ekspert powie, jak wyliczyć DMC zespołu pojazdów!
Wideoszkolenie poprowadzi dla Państwa wieloletni praktyk, pracownik w Oddziale Dochodów Podatkowych Wydziału Finansowego UM Łódź. Od 2015r. zajmuje się natomiast wymiarem podatku od środków transportowych. Doświadczenie naszego prelegenta pozwoli zatem zdobyć Państwu szczegółową wiedzę w tym obszarze, tym samym uzyskają Państwo wiedzę czy jest możliwość przeniesienia odpowiedzialności na współmałżonka przy braku rozdzielności majątkowej w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej? Co zrobić jeżeli spółka “znika”, a zostały na niej środki transportowe w gminie? Na kogo przechodzi obowiązek podatkowy? Podczas spotkania prelegent wskaże czy spółka leasingowa z zagranicznym kapitałem nieposiadająca siedziby w Polsce, która jest właścicielem środków transportowych zarejestrowanych w Polsce jest podatnikiem podatku od środków transportowych? Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Na kogo założyć kartoteki, jeżeli kartoteka jest inna niż na osobę fizyczną lub osobną prawną. Czy możliwe jest, że gmina zakłada kartoteki na spółki cywilne? Czy spółka cywilna może być płatnikiem?
 • Czy właściciel pojazdu, który nie korzysta z pojazdu jest zobowiązany do składania deklaracji?
 • Jak ustalać właściwość miejscową organu?Czy zasadne jest umorzenie postępowania z uwagi na bezprzedmiotowość w sytuacji, gdy z urzędu wszczęto postępowanie w sprawie określenia zobowiązania, a podatnik złożył deklarację?
 • Jak wyliczyć dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdu?Czy podatnik musi składać 2 deklaracje związane z powstaniem i wygaśnięciem obowiązku podatkowego, jeżeli podatnik nabywa nowe pojazdy i sprzedaje je w ciągu roku?
 • Jak weryfikować to czy pojazd jest specjalny?
 • Czy można zwolnić z podatku pojazdy do nauki jazdy, które posiadają w dowodzie rejestracyjnym wpis „L”?
 • Jak przebiega kontrola RIO w wymiarze podatku od środków transportowych?Jeśli podatnik wpisuje adres zamieszkania na terenie naszej gminy, a zmienił miejsce zamieszkania i twierdzi, że nie będzie przerejestrowywał pojazdów, to można przyjąć deklarację?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Decyzja określająca wysokość podatku od środków transportowych
 • Wzór postanowienia o wszczęciu postępowania
 • Wzór wezwania do złożenia deklaracji
 • Wzór wezwania do złożenia wyjaśnień

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Jak policzyć raty podatku i jaki termin płatności, w przypadku gdy podatnik z deklaracją roczną przychodzi w lipcu i pojazdy miał od stycznia do czerwca 2023 r.? Czy liczymy podatek za 6 miesięcy i z jakimi datami raty płatności?
 • Jaka jest kwota I raty po powstaniu obowiązku w trakcie roku, np. w maju?
 • Podatnik nie złożył deklaracji a wiadomo, że zmienił adres w innej gminie. Pojazd nadal widnieje w naszej ewidencji, wiec nie zgłosił go w obecnie zamieszkiwanej gminie. Jak przestać go opodatkowywać i jak powiadomić prawidło gminę o takiej osobie?
 • Aktem notarialnym dokonano nieodpłatnego podziału majątku wspólnego i zniesienia współwłasności, w którym to po zmarłym ojcu oraz mężu w skład majątku wchodzą samochody ciężarowe. Czy na podstawie tego aktu przeszły na żonę zmarłego?
 • Jeżeli jest kilku współwłaścicieli pojazdu, którzy otrzymali go w drodze spadkobrania, to czy stosujemy wezwania do wszystkich współwłaścicieli czy wystarczy tylko do jednego?
 • Co w przypadku, gdy spadkobiercą jest żona i małoletni syn?
 • Co w sytuacji, gdy pojazd skradziono i nie można go czasowo wyrejestrować z ruchu?
 • Gdzie można znaleźć datę stałej rejestracji? Czy zawsze jest to jeden miesiąc po czasowym zarejestrowaniu?
 • Co jest ważniejsze – data zakupu pojazdu czy data wydania stałego dowodu rejestracyjnego?
 • Jeżeli osoba kupiła samochód za granicą i podała datę rejestracji w deklaracji, to czy musimy sprawdzić czy podana data to data czasowa czy data stałej rejestracji?
 • Co z podatnikami, którzy sprowadzają samochody ciężarowe z zagranicy tylko w celach handlowych i na wykazie ze starostwa jest fakt nabycia takiego pojazdu z nieprawidłową rejestracją, np. P167745?
 • Czy osoba handlująca samochodami ciężarowymi i naczepami musi składać deklarację i płacić podatek?
 • Co w sytuacji, gdy podatnik został wezwany do złożenia korekty deklaracji, ponieważ zbył pojazd i ostatecznie została wydana decyzja naliczająca podatek i dopiero po decyzji podatnik złożył deklarację odnośnie zbycia tego pojazdu?
 • Jeżeli urząd posiada informację z wydziału komunikacji, że pojazd został czasowo wycofany z ruchu, to czy powinni wezwać podatnika do złożenia korekty deklaracji?
 • Jak zdyscyplinować podatnika, który notorycznie nie składa deklaracji?
 • Czy można zastosować karę porządkową za niezłożenie deklaracji?
 • Czy wyrejestrowanie pojazdu powoduje wygaśnięcie obowiązku podatkowego i wezwania podatnika do złożenia deklaracji?
 • Co jeżeli ktoś nie złoży oświadczenia o zwolnieniu z podatku?
 • Podatnik ma opodatkowane 2 naczepy i 2 ciągniki siodłowe a dziś zgłosił zakup przyczepy i oświadczył, że jest to przyczepa do celów rolniczych i nie ma tej przyczepy w ewidencji środków trwałych. Podatnik nie dokonuje także odpisów amortyzacyjnych w koszty. Czy złożone przez niego oświadczenie jest prawidłowe i wystarczające?
 • Jak prowadzić ewidencję przyczep w programie naliczającym?
 • Czy podatnicy posiadający wyłącznie pojazd specjalny powinni co roku składać deklarację?
 • Czy pojazdy drogowe są zwolnione z podatku?


1. Podmioty a obowiązek podatkowy – kto ma obowiązek zapłacić podatek?

 • Na kogo założyć kartoteki, jeżeli kartoteka jest inna niż na osobę fizyczną lub osobą prawną. Czy możliwe jest, że gmina zakłada kartoteki na spółki cywilne? Czy spółka cywilna może być płatnikiem?
 • [PRZYKŁAD] Jest jednoosobowa działalność gospodarcza, czyli jest złożona deklaracja na osobę fizyczną. Czy jest możliwość przeniesienia odpowiedzialności na współmałżonka przy braku rozdzielności majątkowej?
 • Czy w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej w deklaracji powinien być wpisywany NIP czy PESEL?
 • Czy wymagać faktury zakupu/umowy zakupu auta w momencie naliczania podatku? Czy taki dowód zakupu potwierdza powstanie obowiązku podatkowego?
 • [PRZYKŁAD] Jeżeli spółka “znika”, a zostały na niej środki transportowe w gminie, to co należy zrobić w takiej sytuacji? Na kogo przechodzi obowiązek podatkowy?
 • [PRZYKŁAD] Samochód został sprzedany do innej gminy, nie został on przerejestrowany. Gmina nie miała informacji, ze samochód jest sprzedany. Czy w takiej sytuacji powinna naliczyć podatek w miesiącach, kiedy podatnik nie miał już samochodu?
 • [PRZYKŁAD] Pani X złożyła deklarację, natomiast nie przerejestrowała samochodu. Samochód był zarejestrowany na firmę, w której Pani X była prezesem. Na kogo naliczyć podatek?
 • [PRZYKŁAD] Firma została sprzedana, natomiast w umowie nabycia firmy nie było samochodu, który ciągle był zarejestrowany na firmę, która była sprzedana. Co robić w takiej sytuacji?
 • Czy osoba handlująca samochodami ciężarowymi i naczepami musi składać deklarację i płacić podatek?
 • Czy w przypadku zakupu nowego pojazdu trzeba złożyć nową deklarację? Jakie są przyczyn składania deklaracji?
 • Czy jeżeli przedsiębiorca sprzedaje pojazd, to musi wypełnić deklarację od nowa? Czy można to zrobić korektą deklaracji?
 • Co w sytuacji, gdy podatnik został wezwany do złożenia korekty deklaracji, ponieważ zbył pojazd i ostatecznie została wydana decyzja naliczająca podatek i dopiero po decyzji podatnik złożył deklarację odnośnie zbycia tego pojazdu?
 • Jak zdyscyplinować podatnika, który notorycznie nie składa deklaracji?
 • Czy można zastosować karę porządkową za niezłożenie deklaracji?
 • Czy korekta DT1 jest dokumentem w sprawie zmiany decyzji określającej?
 • Jeżeli osoba złożyła deklarację w lutym, a w marcu dokupuje nowe auta, to musi złożyć nową deklarację?
 • Jak wygląda postępowanie w przypadku kiedy podatnik sprzedał auto/ kupił auto/ zakończył działalność?
 • Czy podatnik musi składać 2 deklaracje związane z powstaniem i wygaśnięciem obowiązku podatkowego, jeżeli podatnik nabywa nowe pojazdy i sprzedaje je w ciągu roku?
 • Mieliśmy postępowanie podatkowe określające wysokość podatku i podatnik w ciągu roku zbył pojazdy. Nie reagował na wezwania do złożenia deklaracji w związku z wygaśnięciem. Czy musimy zrobić postępowanie zmniejszające wysokość zobowiązania?
 • Czy zasadne jest umorzenie postępowania z uwagi na bezprzedmiotowość w sytuacji, gdy z urzędu wszczęto postępowanie w sprawie określenia zobowiązania, a podatnik złożył deklarację?
 • Co w sytuacji, gdy podatnik sprzedał pojazd za granicę, złożył deklarację, zmniejszył podatek, załączył fakturę sprzedaży, a nie wyrejestrował pojazdu?
 • Czy dane z Centralnego Ośrodka Informatyki pokrywają się z danymi z CEPIK? Czy istnieje w COI baza zaświadczeń o demontażu pojazdów?
 • Co w przypadku kiedy samochód został skradziony? Czy wówczas naliczanie podatku wstrzymuje się?
 • Co w sytuacji, gdy pojazd skradziono i nie można go czasowo wyrejestrować z ruchu?
 • Gdzie można znaleźć datę stałej rejestracji? Czy zawsze jest to jeden miesiąc po czasowym zarejestrowaniu?
 • Co jest ważniejsze – data zakupu pojazdu czy data wydania stałego dowodu rejestracyjnego?
 • Czy właściciel pojazdu, który nie korzysta z pojazdu jest zobowiązany do składania deklaracji?
 • Czy wyrejestrowanie pojazdu powoduje wygaśnięcie obowiązku podatkowego i wezwania podatnika do złożenia deklaracji?
 • Czy syndyk lub komornik sądowy są podatnikiem podatku od środków transportowych?
 • Czy spółka leasingowa z zagranicznym kapitałem nieposiadająca siedziby w Polsce, która jest właścicielem środków transportowych zarejestrowanych w Polsce jest podatnikiem podatku od środków transportowych?
 • PRZYKŁAD: Podatnik nie złożył w lutym deklaracji, a w marcu nabył kolejny pojazd i przyszedł złożyć deklarację. Czy musi wypełnić dwie deklaracje i na jednej zaznaczyć do 15.02 i uwzględnić auta, które posiadał w lutym, a na drugiej zaznaczyć powstanie obowiązku i wpisać jeden pojazd?
 • Podatnik sprzedał pojazd i wypełnił deklarację na wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Wypełniając załącznik w poz. 21 wpisujemy wysokość podatku należnego za dany okres a w poz. 22 wpisujemy kwotę podatku zapłaconego to znaczy kwotę podatku za cały rok, która była wpisana w deklaracji składanej w lutym? Czy kwota podatku, która była faktycznie zapłacona za I ratę?
 • Dostaliśmy informacje z wydziału komunikacji o sprzedaży ciągnika siodłowego. Podatnik nigdy nie złożył deklaracji o nabyciu pojazdu, nie dostaliśmy też informacji z wydziału o nabyciu. Dowiedzieliśmy się, że nabycie było w 2018 r. Czy poprawne będzie teraz wezwanie podatnika do złożenia deklaracji za te wszystkie lata? Wezwanie jedno czy osobne na każdy rok? Czy w przypadku, gdy nie złoży deklaracji to robimy postępowanie osobno na każdy rok?


2. Współwłasność środka transportowego

 • Na kim spoczywa obowiązek podatkowy w przypadku, kiedy występuje współwłasność środka transportowego?
 • Kto ma płacić podatek w przypadku współwłasności? Co jeśli jedna ze stron nie płaci?
 • Kto ma składać deklarację w przypadku współwłasności banku i osoby fizycznej? Na której ze stron spoczywa odpowiedzialność opłacenia podatku?
 • Czy jeżeli osoba fizyczna zapłaci swoją część podatku to bank powinien zapłacić drugą część?


3. Właściwość miejscowa organów - unikanie odpowiedzialność przez podatników

 • Podatnik melduje się czasowo w innej gminie. Czy wtedy może składać deklarację w innej gminie?
 • Czy można przyjąć deklarację osoby, która jest z innej gminy?
 • Czy gmina powinna przekazać deklarację zgodnie z właściwością miejscową?
 • Czy należy sprawdzać adres zamieszkania osoby, która składa deklarację? Jeżeli tak, to w jaki sposób należy to sprawdzić? Czy tylko na podstawie oświadczenia?
 • Jeśli podatnik wpisuje adres zamieszkania na terenie naszej gminy, a zmienił miejsce zamieszkania i twierdzi, że nie będzie przerejestrowywał pojazdów, to można przyjąć deklarację?
 • Co w sytuacji, gdy osoba fizyczna przesyła deklarację bez podanego adresu zamieszkania i pozostawia puste pole? Czy powołujemy kuratora dla osoby nieobecnej celem określenia wysokości zobowiązania podatkowego? Co z wystawieniem upomnień i tytułów wykonawczych?
 • Na jakiej podstawie można przenieść miejsce składania deklaracji podatku od środków transportowych?
 • Jak ustalać właściwość miejscową organu?
 • Podatnik nie złożył deklaracji a wiadomo, że zmienił adres w innej gminie. Pojazd nadal widnieje w naszej ewidencji, wiec nie zgłosił go w obecnie zamieszkiwanej gminie. Jak przestać go opodatkowywać i jak powiadomić prawidło gminę o takiej osobie?
 • [PRZYKŁAD] Inne gminy mają niższe stawki podatku od środków transportowych. Podatnicy z gminy XXX odprowadzają podatek w innych gminach. Jak egzekwować od mieszkańców, aby płacili podatki w gminie, w której mieszkają?
 • Czy podatnicy powinni płacić podatek w gminie, gdzie jest siedziba firmy? Czy w miejscu zamieszkania?
 • Gdzie powinny płacić podatek spółki wielozakładowe?
 • Gdzie należy składać deklarację, jeżeli współwłaściciele pojazdów mieszkają w różnych gminach?
 • Podatnik zmienił w 2022 roku miejsce zamieszkania i nie złożył DT1. Nie płacił podatku za pojazd w latach 2019-2021. Która gmina prowadzi teraz postępowanie? Ta, w której obecnie podatnik zamieszkuje, czy ta, w której żył podatnik w latach 2019-2021?
 • Co z podatnikiem, który składa oświadczenie, że mieszka w innej gminie, a wiemy, że tak nie jest? Czy oświadczenie wystarczy?
 • Czy należy powołać świadków w miejscu fałszywego zamieszkania?


4. Kiedy dokładnie powstaje obowiązek podatkowy?

 • [PRZYKŁAD] Podatnik w deklaracji wpisuje inną datę niż ta, która przychodzi na dokumentach ze starostwa z wydziału komunikacji. Od kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
 • Od kiedy naliczać podatek od środków transportowych? Czy od momentu zakupu pojazdu? Czy od momentu zarejestrowania go?
 • Czy podatnik może wszystkie pojazdy uwzględnić w jednej deklaracji?

Moment opodatkowania środków transportowych w ciągu roku

 • Czy rozbijanie płatności na raty jest ustawowo określone?
 • Jak prawidłowo rozłożyć podatek na raty? Czy podzielić go na dwie raty? Czy proporcjonalnie do miesięcy?
 • Czy podatek może być opłacony w jednej racie?
 • Co w przypadku kiedy ktoś zakupi pojazd w lipcu? Jak wtedy rozłożyć raty podatku?
 • Moment opodatkowania środków transportowych w ciągu roku. Czy rozbijać na raty na każdy miesiące? Do jakich rat przypisywać np. jeżeli w sierpniu jest złożona deklaracja? Kiedy następuje opłata podatku?
 • Pojazd został nabyty w grudniu 2022. Z jakimi datami płatności deklaracja powinna zostać złożona na rok 2023?
 • Jeśli pojazd został nabyty w marcu, to termin płatności I raty będzie 14 kwietnia, czy 15 kwietnia?
 • Jak policzyć raty podatku i jaki termin płatności, w przypadku gdy podatnik z deklaracją roczną przychodzi w lipcu i pojazdy miał od stycznia do czerwca 2023 r.? Czy liczymy podatek za 6 miesięcy i z jakimi datami raty płatności?
 • Jaka jest kwota I raty po powstaniu obowiązku w trakcie roku, np. w maju?
 • [PRZYKŁAD] Deklaracja jest składana w maju a pojazd kupiony w lutym. Czy należy pobierać odsetki za miesiące, kiedy podatnik nie złożył deklaracji? W jakiej wysokości pobierać odsetki? Na jaki dzień rejestrować takiego podatnika w systemie?


5. Przedmiot podlegające opodatkowaniu i zwolnione z niego

 • Wyliczenie dopuszczalnej masy całkowitej
 • Jak wyliczyć dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdu?
 • Jak wyliczyć dopuszczalną masę całkowitą samochodu ciężarowego?
 • Jak wyliczyć dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdu: z naczepą? z przyczepą? z ciągnikiem? z ciągnikiem balastowym?
 • Czy przy wyliczaniu dmc należy liczyć wyższą ładowność pojazdu?
 • Od czego uzależniona jest dmc?
 • Czy w dowodach rejestracyjnych jest informacja o dmc?
 • Czy pracownik urzędu ma obowiązek określać dmc pojazdu
 • Czy wyliczając DMC zespołu pojazdów można określić na podstawie podobnych pojazdów z systemu? Czy trzeba sporządzić do tego jakąś notatkę służbową? Na jakim dokumencie określić DMC zespołu?
 • Czy w przypadku opodatkowania samochodu ciężarowego możemy wpisywać tylko DMC, czy obowiązkowo musimy wpisywać DMC zespołu pojazdów?

Samochody sprowadzane z zagranicy a podatek od środków transportowych

 • Od jakiego momentu obowiązuje podatek od samochodów sprowadzanych z zagranicy?
 • Co z podatnikami, którzy sprowadzają samochody ciężarowe z zagranicy tylko w celach handlowych i na wykazie ze starostwa jest fakt nabycia takiego pojazdu z nieprawidłową rejestracją, np. P167745?
 • Jak opodatkować pojazdy kupiony za granicą?
 • Jeżeli osoba kupiła samochód za granicą i podała datę rejestracji w deklaracji, to czy musimy sprawdzić czy podana data to data czasowa czy data stałej rejestracji?
 • Czy stawki podatku powinny być inne dla samochodów sprowadzanych z zagranicy?

Przedmioty zwolnione z podatku od środków transportowych

 • Zwolnienie z podatku - w jakich sytuacjach i kogo można zwolnić z obowiązku podatkowego?
 • Czy wymagać zaświadczenia o tym, że ktoś jest rolnikiem, żeby zwolnic tę osobę z obowiązku podatkowego?
 • Czy przyczepy do celów rolniczych są zwolnione z podatku? Na jakich zasadach można zwolnic przyczepę do celów rolniczych z opodatkowania?
 • Właściciel naczepy składa oświadczenie, że naczepa jest wykorzystywana przez jego ojca do celów rolniczych. Podatnikiem podatku rolnego jest ojciec. Czy w takim przypadku ojciec zwolniony jest z podatku?
 • Skąd organ ma pozyskiwać informacje na temat nowych przyczep rolniczych?
 • Czy musimy wymagać dowodu rejestracyjnego w przypadku przyczepy rolniczej?
 • Co jeżeli ktoś nie złoży oświadczenia o zwolnieniu z podatku?
 • Mamy podatnika, który ma opodatkowane 2 naczepy i 2 ciągniki siodłowe a dziś zgłosił zakup przyczepy i oświadczył, że jest to przyczepa do celów rolniczych i nie ma tej przyczepy w ewidencji środków trwałych, nie dokonuje także odpisów amortyzacyjnych w koszty. Zweryfikowaliśmy go i pan jest u nas rolnikiem. Czy złożone przez niego oświadczenie jest prawidłowe i wystarczające?
 • Jak prowadzić ewidencję przyczep w programie naliczającym?
 • Czy można zwolnić z podatku pojazdy do nauki jazdy, które posiadają w dowodzie rejestracyjnym wpis „L”?
 • Czy samochody ciężarowe wykorzystywane do działalności rolniczej mogą być zwolnione z podatku?

Pojazdy specjalne

 • Jakie to są pojazdy specjalne?
 • Czy pojazdy specjalne są zwolnione z podatku?
 • Na jakich zasadach zwalnia się z podatku pojazdy specjalne?
 • Jak weryfikować to czy pojazd jest specjalny?
 • Czy dowód rejestracyjny będzie wystarczającym dokumentem do określenia tego, czy pojazd jest specjalny?
 • Czy można wymagać decyzji od starostwa o tym, że pojazd jest specjalny?
 • Czy podatnicy, którzy mają ciężarówki mogą je przekształcić na pojazdy specjalne? Ciężarówka jest wykorzystywana jako pojazd rolniczy.
 • Czy podatnicy posiadający wyłącznie pojazd specjalny powinni co roku składać deklarację?
 • Czy pojazdy drogowe są zwolnione z podatku?
 • Czy samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji powinien być obciążony podatkiem, czy z niego zwolniony?


6. Czasowe wycofanie z ruchu i przywrócenie

 • Co to jest czasowe wycofanie z ruchu i przywrócenie?
 • Jak przebiega postępowania w przypadku czasowego wycofania z ruchu i przywrócenia?
 • Czy na wycofanie czasowe podatnik powinien złożyć deklarację?
 • Czasowe wycofanie z ruchu i przywrócenie. PRZYKŁAD: Jeżeli dowód rejestracyjny nie został zabrany, to czy podatnik ma obowiązek w takiej sytuacji zapłacić podatek od środków transportowych?
 • Jeżeli mamy informację z wydziału komunikacji, że pojazd został czasowo wycofany z ruchu, to czy powinniśmy wezwać podatnika do złożenia korekty deklaracji?
 • Podatnik miał czasowe wycofanie pojazdu do 31.08.2022. Dostaliśmy informację z Wydziału Komunikacji o przedłużenie tego wycofania o rok. Czy podatnik musi znowu złożyć deklaracje na wygaśnięcie obowiązku? Czy powinien nam przedstawić decyzję o wycofaniu?


7.Śmierć podatnika a podatek od środków transportowych

 • Odpowiedzialność osób trzecich. [PRZYKŁAD] Co należy zrobić, jeżeli podatnik zmarł a zaległości w podatku zostały?
 • PRZYKŁAD: Podatnik zmarł i był tzw. “słupem” w posiadaniu środków transportowych. Od 10 lat nie żyje, a nadal jest właścicielem. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak wygasić obowiązek w związku ze śmiercią podatnika i przenieść obowiązek na inną osobę
 • PRZYKŁAD: Podatnik od 1994 roku był, tzw. "słupem" w posiadaniu samochodu ciężarowego. Zmarł w grudniu 2021 roku. Spadkobiercy sami uregulowali wszystkie zaległości po zmarłym. Wystosowali pismo do burmistrza, aby nie obciążać ich podatkiem od środków transportowych, ponieważ pojazdu fizycznie nie ma. Nie posiadają żadnych dokumentów, dzięki którym mogliby wyrejestrować pojazd, nie posiadają pojazdu. Co zrobić w takim przypadku?
 • Czy w decyzji określającej każdemu spadkobiercy należy wpisać kwotę do wysokości jej udziału czy pełną kwotę podatku?
 • Mamy akt notarialny, którym dokonano nieodpłatnego podziału majątku wspólnego i zniesienia współwłasności, gdzie po zmarłym ojcu oraz mężu w skład majątku wchodzą samochody ciężarowe. Czy na podstawie tego aktu przeszły na żonę zmarłego?
 • Jeżeli jest kilku współwłaścicieli pojazdu, którzy otrzymali go w drodze spadkobrania, to czy stosujemy wezwania do wszystkich współwłaścicieli czy wystarczy tylko do jednego?
 • Co w przypadku, gdy spadkobiercą jest żona i małoletni syn?
 • Czy od spadkobierców można ściągać zaległości w momencie kiedy osoba, która zmarła była w spółce cywilnej? Czy można przenieść zaległości na spadkobierców?
 • Jak naliczać odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych spadkodawcy ?
 • [PRZYKŁAD] Śmierć podatnika, nie ma spadkobierców - jak wygląda postępowanie w przypadku śmierci podatnika, który nie ma spadkobierców?
 • Co w przypadku kiedy spadkobiercy zrzekają się spadku po podatniku, który go nie płacił?


8. Kontrola w podatku od środków transportowych

 • Jak przebiega kontrola RIO w wymiarze podatku od środków transportowych?
 • Na co RIO zwraca uwagę podczas kontroli?
 • Jak kontrole z RIO patrzą na to, że w deklaracjach nie wypełnia się wszystkich kolumn (np. o zanieczyszczeniu itp.)?

Prowadzący

Adam Szurogajło– główny specjalista w Oddziale Dochodów Podatkowych Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Łodzi, z UM w Łodzi jest związany od 2013 r., natomiast od 2015r. zajmuje się wymiarem podatku od środków transportowych. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji na kierunku administracja.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia