Wideoszkolenie: Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców - Jak prawidłowo prowadzić postępowanie administracyjne przy zatrudnianiu cudzoziemców, na co zwracać uwagę zbierając materiał dowodowy? Jaki jest czas trwania zezwoleń i oświadczeń w czasie obecnej sytuacji w Polsce i na świecie? Jakie zadania spoczywają na PUP w zakresie tytułów pobytowych, pozwoleń na prace sezonowe, oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy i informacji starosty?

od 549.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowanedo osób zajmujących się rejestracją oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wydających zezwolenia na pracę sezonową


Jak obecnie wygląda sytuacja związana z zakończeniem stanu zagrożenia epidemicznego? Co się zmieni, gdy zakończy się stan zagrożenia epidemicznego?
Zapraszamy na wideoszkolenie, w świetle zmian w ustawie o cudzoziemcach! Przepisy dotyczącą również zatrudniania Ukraińców. Do tej pory mogli się zatrudnić na podstawie zezwolenia lub oświadczenia. Rząd przyjął specustawę o pomocy osobom uciekającym z Ukrainy przed wojną. Ułatwi to między innymi ich zatrudnianie. Przewidziane jest również przyjęcie projektu nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Głównym założeniem ma być m.in. zniesienie obowiązku przeprowadzania "testu rynku pracy" a także zmieni się wysokość opłaty za tzw. oświadczenie o powierzeniu pracy.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Na portalu praca.gov.pl są trzy podmioty: osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i organizacja. W Syriuszu widnieje tylko osoba fizyczna i podmiot gospodarczy. W jaki sposób radzić sobie z takimi rozbieżnościami?
 • Co w sytuacji, gdy podmiot zawiesił swoją działalność na podstawie § 88 ust. 6, jeżeli starosta może nie wydać odmowy wpisania oświadczenia? Czy jest to obligatoryjne czy wydajemy zaświadczenie, nie zważając na zaistniałą sytuację?
 • Zostało złożone oświadczenie, ale wystąpiła zaległość w ZUS w raporcie dostępnym w Syriuszu. Pracodawca dostarczył zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z zapisem, że pracodawca jest w układzie ratalnym. Czy należy wypisać oświadczenie i je wydać?
 • Oświadczenie o powierzeniu dla cudzoziemca złożył pracodawca, którym jest obywatel Ukrainy (posiadający kartę stałego pobytu), prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie działania Urzędu. W dokumentacji brakuje oświadczenia o miejscu stałego pobytu, gdyż pracodawca nie posiada zameldowania w RP - wynajmuje tutaj jedynie mieszkanie. Jak w tej sytuacji ustalić właściwego starostę?
 • Czy pracownik młodociany z Ukrainy, który będzie na przygotowaniu zawodowym, może być zgłoszony przez powiadomienie?
 • PRZYPADEK: Jak przebiega ubieganie się o wydanie wizy dla kierowcy w transporcie międzynarodowym? Pracodawcy informują, że od 22 września ubiegając się o wydanie wizy dla kierowcy międzynarodowego muszą okazywać oświadczenie, z którego wynika, że cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w charakterze kierowcy międzynarodowego i chcą zmieniać oświadczenia na stanowisko „kierowca w transporcie międzynarodowym”. Czy rzeczywiście jest to konieczne?
 • Co w przypadku działu specjalnego produkcji rolnej, jeżeli jest wpis w REGON, a nie ma w CEIDG?

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Jak ustalać i weryfikować wysokość wynagrodzenia przy oświadczeniach?
 • Jak obecnie wygląda sytuacja związana z zakończeniem stanu zagrożenia epidemicznego? Co się zmieni, gdy zakończy się stan zagrożenia epidemicznego? Co będzie z osobami zza granicy?
 • Czy termin kończy się definitywnie? Co osoby pracujące na ustawie covidowej powinny dalej zrobić?
 • Co z osobami, które pracują na podstawie ustawy tzw. covidowej? Co z osobami, które pracują na podstawie specustawy dot. konfliktu zbrojnego na Ukrainie?
 • Przypadek: pracodawca chciałby zatrudnić osobę z Ukrainy, ale nie jako nauczyciela, ale jako osobę do pomocy, która by uczyła liczb, literek, języka, ale osoba nie ma zrobionej nostryfikacji. Czy jest możliwość zatrudnienia takiej osoby?
 • Co gdy przestanie obowiązywać tzw. ustawa covidowa? Jak wtedy będzie należało podejść do cudzoziemców?
 • Jak radzić sobie z utrudnionym kontaktem z urzędem wojewódzkim? Gdzie należy szukać informacji?
 • Wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy przez urząd wojewódzki trwa długo - w jaki sposób udzielać informacji petentom?
 • Jak wyglądają pobyty dla osób z Ukrainy?
 • W jaki sposób ustalać legalność pobytu cudzoziemca w obecnej sytuacji?
 • Kiedy można zatrudnić osobę z Ukrainy? Czy powinno być oświadczenie, czy wystarczy samo powiadomienie?
 • Omówienie obowiązków PUP: powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy pod kątem praktycznych wskazówek, na co zwrócić uwagę
 • Jak radzić sobie z brakiem jednolitych zasad postępowania i różnych interpretacji przepisów?
 • Gdzie szybko znaleźć sprawdzone informacje? Gdzie szukać najnowszych informacji?

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatnich edycji:

 • Czy przy zmianie miejsca pracy u tego samego pracodawcy cudzoziemiec musi złożyć nowe oświadczenie?
 • Czy mamy obowiązek sprawdzać w systemie SRP, jeżeli osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, składa u nas oświadczenie?
 • Jeżeli osoba fizyczna ma firmę zarejestrowaną w naszym powiecie, a meldunek ma w innym powiecie, to czy możemy mu wydać zaświadczenie?
 • Jeżeli cudzoziemiec przekracza granicę RP na ponad 30 dni, to czy traci uprawnienia ze specustawy?
 • Co w przypadku rejestracji oświadczenia dla cudzoziemca? Czy może pracować na powiadomieniu czy dopiero na oświadczeniu?
 • Czy zaświadczenie o wpisie do ewidencji wniosków ważne jest 120 dni od dnia wydania zaświadczenia na prace sezonowe?
 • Co w przypadku, gdy wniosek został umorzony, a cudzoziemiec przyjechał z wizą po umorzeniu z mocy prawa wniosku? Czy można wydać zezwolenie na legalny pobyt?
 • Czy liczymy 18 miesięcy od utraty ważności wizy lub karty pobytu, a nie do 24 sierpnia?
 • Co w sytuacji, gdy cudzoziemiec wysyła dokumenty do urzędu wojewódzkiego i dostaje tylko zwrotkę z potwierdzeniem wysyłki? Czy jego pobyt i praca są legalne na podstawie potwierdzenia? Czy musi być stempel w paszporcie? Trwa to już ponad 5 miesięcy
 • Co w sytuacji, gdy podmiot zawiesił swoją działalność na podstawie § 88 ust. 6, jeżeli starosta może nie wydać odmowy wpisania oświadczenia? Czy jest to obligatoryjne czy wydajemy zaświadczenie, nie zważając na zaistniałą sytuację?
 • Co w przypadku, gdy obywatel Ukrainy wyjechał z Polski na czas powyżej jednego miesiąca i wrócił? Czy rejestrujemy oświadczenie lub zezwolenie na pracę sezonową? Czy wystarczy samo powiadomienie?
 • Czy na decyzjach o zezwoleniu, odmowie wydania zezwolenia na pracę sezonową i zaświadczeniu o wpisie jest pieczęć urzędu?
 • Co w sytuacji, gdy pracodawca złożył powiadomienie o zakończeniu pracy na podstawie oświadczenia, które zakończyło się w czasie pandemii (okres dłuższy niż we wpisie)? Czy należy uwzględnić to w SYRIUSZ-u?
 • Czy są spisywane notatki służbowe z rozmowy telefonicznej?
 • Jeżeli wniosek jest złożony przez portal praca.gov.pl, to czy dokumenty (oświadczenie o niekaralności lub pełnomocnictwo) można dostarczyć osobiście do urzędu?
 • Czy karty pobytu należy załączyć do oświadczeń?
 • Zostało złożone oświadczenie, ale wystąpiła zaległość w ZUS w raporcie dostępnym w Syriuszu. Pracodawca dostarczył zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z zapisem, że pracodawca jest w układzie ratalnym. Czy należy wypisać oświadczenie i je wydać?
 • Co w przypadku działu specjalnego produkcji rolnej, jeżeli jest wpis w REGON, a nie ma w CEIDG?
 • Czy powinniśmy zostawić w aktach kopię informacji starosty, którą wydaliśmy?
 • Który egzemplarz wydać pracodawcy, jeżeli będzie chciał duplikat?
 • Czy można rejestrować oświadczenie dla pracownika młodocianego?
 • Czy pracownik młodociany z Ukrainy, który będzie na przygotowaniu zawodowym, może być zgłoszony przez powiadomienie?
 • Czy możemy przyjąć oświadczenie o niekaralności na starym druku, jeżeli data wypełnienia jest aktualna?
 • Na portalu praca.gov.pl są trzy podmioty: osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i organizacja. W Syriuszu widnieje tylko osoba fizyczna i podmiot gospodarczy. W jaki sposób radzić sobie z takimi rozbieżnościami?
 • Czy cudzoziemiec zawsze powinien dołączyć wizę?
 • W jakim przypadku pracodawca może ubiegać się o zwrot opłaty za niezarejestrowane oświadczenie, jeżeli zostało złożone przez pomyłkę przez obywatela Kazachstanu?
 • Jaki przepis prawny podawać przy odmowie wpisu ze względu na niskie wynagrodzenie?
 • Jak postępujemy z kierowcami ciągników siodłowych?
 • Cudzoziemiec wjechał przed wojną do Polski na ruch bezwizowy i skończyła mu się wiza. Aktualnie przebywa na warunkowo przedłużonym ruchu bezwizowym, zgodnie ze specustawą. Czy może wyjechać do Niemiec na warunkowo przedłużonym ruchu bezwizowym, który został przedłużony u nas?
 • [PRZYPADEK] : Jak przebiega ubieganie się o wydanie wizy dla kierowcy w transporcie międzynarodowym? Pracodawcy informują, że od 22 września ubiegając się o wydanie wizy dla kierowcy międzynarodowego muszą okazywać oświadczenie, z którego wynika, że cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w charakterze kierowcy międzynarodowego i chcą zmieniać oświadczenia na stanowisko „kierowca w transporcie międzynarodowym”. Czy rzeczywiście jest to konieczne?
 • Jeśli wydajemy 100 sztuk informacji dla starosty, to ile należy zostawiać u siebie w aktach?
 • Jak traktować rozbieżność pomiędzy ustawą a rozporządzeniem - w ustawie jest definicja odpowiedniej pracy, rozbieżna z nowym rozporządzeniem, w którym jest mowa o tym, że osoba skierowana powinna być zainteresowana pracą (tego z kolei nie ma w ustawie). Kogo kierować na ofertę? Tych, którzy spełniają warunki oferty, czy tylko tych zainteresowanych?
 • Pracodawca zarejestrował oświadczenie na 24 miesiące, następnie po 3 miesiącach zgłosił zakończenie pracy. Czy może po 6 miesiącach przerwy ponownie powiadomić o podjęciu pracy na tym samym oświadczeniu u tego samego pracodawcy?
 • Czy dział specjalny produkcji rolnej jest osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą?
 • Czy na powiadomienie pracodawca ma zgłaszać również osoby, które zmieniły stanowiska pracy, ale były na oświadczeniach przedłużonych ustawą covidową?
 • Czy wydłużona wiza/ruch bezwizowy ze specustawy uprawnia do wydania oświadczenia?
 • Co w przypadku, gdy w oświadczeniu, w miejscu wykonywania pracy nie było informacji, że będzie to kierowca międzynarodowy? Czy należy zmienić oświadczenia czy wystarczy tylko karta kierowcy międzynarodowego i zapis w umowie?
 • Co należy wpisać w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania ze względu na zadłużenie w ZUS? Jaka powinna być treść, jeżeli chodzi konkretnie o zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu, a nie o wyjaśnienia i jakiekolwiek inne dokumenty?
 • Czy należy zbadać sytuację, jeśli w KAS wychodzi strata i/albo brak dochodu?
 • Jeżeli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie uzupełni numeru PESEL w oświadczeniu to jest to brak formalny?
 • Czy należy wydać oświadczenie w przypadku cudzoziemca, któremu została wydłużona wiza zgodnie z ustawą covidową, następnie wjechał do Polski w 2021 roku, a wiza skończyła się przed wybuchem wojny na Ukrainie?


1. Czy na wizie 02 można rejestrować oświadczenia?Czy służba medyczna z zagranicy potrzebuje oświadczenia lub zezwolenia?

 • Czy służba medyczna z zagranicy potrzebuje oświadczenia lub zezwolenia?
 • Czy jeśli cudzoziemiec ma ruch bezwizowy, to może pracować np. w Niemczech? Czy tylko pozwala na przebywanie?
 • Co w sytuacji, kiedy pracodawca składa oświadczenie na kierowcę, wiza D skończyła się 17 stycznia. Pracodawca informuje, że cudzoziemiec ma pozwolenie na rok i czekają na przedłużenie. Rejestrować czy nie oraz czy uwzględniać specustawę?
 • Czy wizy krajowe i karty pobytu w dalszym ciągu z mocy prawa się wydłużają w związku ze stan zagrożenia epidemicznego?
 • Czy na Kartę Polaka rejestrujemy oświadczenie?
 • Czy bez wizy 18, tylko posiadając Kartę Polaka, cudzoziemiec może pracować?
 • Czy posiadając Kartę Polaka, nie mając wizy 18, cudzoziemiec może być delegowany do DE?
 • Oświadczenie o powierzeniu dla cudzoziemca złożył pracodawca, którym jest obywatel Ukrainy (posiadający kartę stałego pobytu), prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie działania Urzędu. W dokumentacji brakuje oświadczenia o miejscu stałego pobytu, gdyż pracodawca nie posiada zameldowania w RP - wynajmuje tutaj jedynie mieszkanie. Jak w tej sytuacji ustalić właściwego starostę?
 • Czy trzeba robić nową weryfikację w systemie? W przypadku rozłożenia na raty ZUS wychodzi zaległość i weryfikacja negatywna, a pracodawca zawsze dołącza zaświadczenie
 • Czy możemy zostawić nieuzupełnione rubryki np. pracodawca zaznaczy, że cudzoziemiec posiada wizę, ale nie wpisze nr wizy i dat jej ważności?
 • Co w przypadku, gdy pracodawca X składa wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji, a później pracodawca Y składa również wniosek o wpis? Czy wydajemy drugi wpis do ewidencji? Czy przedłużenie zezwolenia?
 • Czy instytucja PCK jest zwolniona z opłaty za oświadczenie, gdy powołują się na art. 24 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i twierdzą, że są zwolnieni?
 • Czy w związku z nowym rozporządzeniem wiadomo coś na temat wysokości opłat?
 • Co zrobić z wnioskami, gdzie upłynęło w tamtym roku 120 dni od wydania zaświadczenia?
 • Czy należy robić weryfikację wniosków?
 • Czy można wydać zaświadczenie o wpisie do ewidencji, jeśli są zaległości w ZUS-ie?
 • Skąd wziąć informacje o stawce w regionie?
 • Czy należy odmówić wydania zezwolenia na pracę sezonową, jeśli ubezpieczenie w KRUS na cudzoziemca nie było opłacane?
 • Czy w konsulacie nie ma problemów z uzyskaniem wizy, jeśli cudzoziemiec zgłosi się z elektronicznie podpisanym oświadczeniem?
 • W którym miejscu w SYRIUSZU sprawdza się weryfikację miejsca stałego pobytu po PESEL-u?
 • Czy gospodarstwo rolne to podmiot, czy osoba fizyczna?
 • Czy pracownik, który jest na umowie zlecenia i ma jeszcze oświadczenie, może starać się o pozwolenie typu A?
 • Czy wydawać informację starosty w zawodach zwolnionych z rozporządzenia, jeśli pracodawca upiera się, że chce tę informację, mimo iż jest zwolniony?
 • Czy możemy wydać informację w 2-gim dniu, jeżeli nie mamy kandydatów?

2. Praca na podstawie zarejestrowanego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy

 • Czy można przedłużyć oświadczenie?
 • Czy można zarejestrować nowe oświadczenie, jeśli upłynął termin ważności ruchu bezwizowego/wizy/karty pobytu?
 • W jakich przypadkach można odmówić rejestracji oświadczenia?
 • Jak weryfikować dokumenty, które są dołączone do oświadczenia? W jakich przypadkach należy kontaktować się ze Strażą Graniczną w celu weryfikacji?
 • Co w sytuacji oświadczeń rejestrowanych kilka razy? Czy można drugi raz zarejestrować oświadczenie?
 • Czy na oświadczeniu ma być pokazane miejsce wykonywania pracy, czy wystarczy tylko zgodność zlecenia?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy osoba składająca oświadczenie w nim wprowadza w błąd?
 • Czy zgłaszać to do Straży Granicznej, że wydaliśmy oświadczenie konkretnej osobie?
 • Ile czasu mamy na rejestrację oświadczenia?

3. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

 • Jakie są wymagane dokumenty?
 • Jakie są zasady działania aplikacji centralnej?
 • Druki decyzji – odmowa
 • Statusy w Syriuszu
 • Co robić, gdy już jedno oświadczenie na tego samego cudzoziemca jest zarejestrowane w innym PUP?

4. Zatrudnianie obywateli Ukrainy w Polsce. Które przepisy traktować jako nadrzędne? Uproszczona procedura legalizacji pobytu

 • Legalność pobytu obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski od 24 lutego 2022 roku.
 • Przedłużenie legalności pobytu obywateli Ukrainy przebywających w Polsce przed 24 lutego 2022 roku.
 • Dostęp obywateli Ukrainy do rynku pracy: poszukiwanie pracy, podejmowanie zatrudnienia, prowadzenie działalności gospodarcze!

5. Prace sezonowe:

 • Czy można wydać zezwolenie, jeśli upłynął termin ważności ruchu bezwizowego/wizy/karty pobytu?
 • Kiedy nie trzeba wydawać nowego zezwolenia?
 • Czy młodociany może pracować na umowę o pomocy przy zbiorach?

6. Pozwolenie na prace sezonowe

 • Omówienie prac sezonowych, zastosowanie, analiza PKD
 • Jakie dokumenty są wymagane?
 • Druki decyzji – zezwolenia, odmowy, umorzenia, uchylenia
 • Statusy w Syriuszu
 • W jakich przypadkach podmiot powierzający wykonywanie pracy sezonowej może powierzyć cudzoziemcowi wykonanie innej pracy poza sekcjami PKD?
 • Jak wygląda zbieranie materiału dowodowego?
 • Jak wygląda procedura administracyjna związana z odmową decyzji wydania zezwolenia i odwołania się od tej decyzji?

7. Tytuły pobytowe:

 • Jak długo trwa przedłużenie tytułu pobytowego po jego upływie ważności?
 • Czy w związku z odwołaniem pandemii cudzoziemcy powinni w ciągu 30 dni (ewentualnie) opuścić kraj?
 • Kiedy cudzoziemiec jest zobowiązany opuścić Polskę?
 • Jaki wpływ ma tytuł pobytowy cudzoziemca na wydanie pozwolenia typu S oraz zarejestrowanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy?

8. Ruch bezwizowy: analiza, narzędzia, obliczenia, jakie kraje objęte są ruchem bezwizowym?

 • Wizy: jakie są rodzaje wiz? Omówienie wiz krajowych i wiz innych państw strefy Schengen
 • Na jaką wizę można zarejestrować oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy?
 • Jak wyliczać pobyt w ramach ruchu bezwizowego?
 • Jak oświadczenia i wnioski odnoszą się do karty pobytu?
 • Czy wizy innych państw strefy Schengen pozwalają na pracę w Polsce?
 • Ruch bezwizowy obywateli Ukrainy - jakie dokumenty muszą posiadać, aby wykonywać pracę w Polsce?
 • Pobyt czasowy: karty czasowego pobytu; karty stałego pobytu

9. Funkcje w Syriuszu - działanie i odznaczanie informacji o podjęciu/niepodjęciu/zakończeniu pracy, aby zdarzenia skutecznie pojawiały się w Aplikacji Centralnej

 • Jak zaznaczać zgłoszenia i niezgłoszenia cudzoziemców w Syriuszu?
 • Jak łączyć płatności z oświadczeniami i wnioskami w Syriuszu?

10. Informacja starosty

 • analiza bazy danych w Syriuszu
 • wydanie informacji
 • W jakich przypadkach musi być wydawana opinia starosty?
 • Jak przeszukiwać poprawnie bazę danych (Syriusz) pod kątem informacji starosty – kod zawodu, zawód wykonywany, zawód do statystyk?
 • Co w przypadku, gdy stanowisko pod informację starosty nie ma wymagań (chęć do pracy) i praktycznie każdy zarejestrowany je spełnia?

11. Portal praca.gov.pl

 • Jak wygląda rejestracja elektronicznych wniosków i oświadczeń?
 • Jak udzielać elektronicznych odpowiedzi? Na czym polega odpowiedź elektroniczna?
 • Kiedy i czy można wysłać elektronicznie zarejestrowane oświadczenie lub decyzję?

12. KPA – postępowanie administracyjne przy zatrudnianiu cudzoziemców, zbieranie materiału dowodowego

 • Art. 64 § 2 KPA – wezwanie do usunięcia braków formalnych wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania.
 • Art. 9 KPA – obowiązek poinformowania o pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 • Art. 50 § 1 KPA – podstawa prawna wezwania strony do uzupełnienia materiału dowodowego lub złożenia wyjaśnień w toku postępowania administracyjnego
 • Art. 36 KPA – obowiązek zawiadomienia strony o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia
 • Art. 37 KPA – obowiązek przekazania ponaglenia w terminie 7 dni do drugiej instancji (MRPiPS) wraz z odpowiedzą na zarzuty
 • Art. 8 § 2 KPA – nie odstępowanie bez uzasadnionej przyczyny od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym
 • Art. 33 KPA – pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczone (przez notariusza); adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy i doradca podatkowy mogą sami uwierzytelniać odpisy udzielonych im pełnomocnictw
 • Art. 79a KPA – obowiązek poinformowania o możliwościach wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony

13. Współpraca PUP z agencjami zatrudnienia

 • Jak sprawdzać rzetelność agencji zatrudnienia?
 • Realizacja ofert pracy
 • Wydawanie certyfikatów dla agencji zatrudnienia
 • Jak się zabezpieczyć?
 • Czego wymagać od agencji zatrudnienia?
 • Jakie są zasady rejestracji oświadczeń przez agencje zatrudnienia, głównie nowo powstające lub które funkcjonują na rynku bardzo krótko?
 • Jak działać w przypadkach, jeśli pośrednik pracy prowadzi agencję pośrednictwa pracy i przez tę agencję chce zatrudniać cudzoziemców?

14. Dodatkowo:

 • Cudzoziemcy maja wyznaczone terminy co dwa miesiące - czy jak wyjada na ponad miesiąc to należy pozbawić cudzoziemca statusu z powodu utraty przywilei z mocy ustawy?
 • Czy każdy cudzoziemiec z Ukrainy który przekracza granice wpada w specustawę czy może przekroczyć granice na biometrii?
 • A co jeżeli nie dopełni obowiązku w ciągu 60 dni, przebywa nielegalnie?
 • Co w przypadku gdy pracodawca złoży oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi? Mamy rejestrować czy odmówić?
 • Jeżeli okres ważności wizy skończył się w maju tego roku, a cudzoziemiec wjechał jeszcze w zeszłym roku to może cudzoziemiec przebywać tylko do 31 grudnia, czy na podstawie ustawy covidowej do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego?
 • Co w przypadku gdy cudzoziemiec wjechał do Polski po 24 lutym i nie przedstawił pracodawcy pieczątki wjazdu a pracodawca złożył oświadczenie do urzędu, mamy zarejestrować oświadczenie czy pracodawca powinien tylko zgłosić powiadomienie o podjęciu pracy?
 • Co w przypadku jeżeli pracodawca (agencja zatrudnienia) chce zarejestrować oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi dla obywatela Ukrainy i składa przez prace gov.pl? Czy Urząd Pracy może odmówić rejestracji i na jakiej podstawie jeśli cały czas obowiązuje druga ścieżka?
 • Czy emeryt UKR może być zarejestrowany jako osoba bezrobotna w Polsce? Emerytura w wysokości ok.1000zł
 • Co z osoba która przyjeżdża z Ukrainy po 24 lutym i podejmuje prace w sadownictwie, podmiot powinien złożyć wniosek o prace sezonowa czy zgłosić przez portal praca gov.pl samo powiadomienie?
 • Czy jest przeciwskazanie prawne które mówi o tym ze nie można powierzyć pracy np. Lekarzowi z Rosji, pielęgniarce?
 • Czy jeżeli Urząd Pracy wpisał oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, to pracodawca powinien jeszcze raz zgłosić powiadomienie przez portal praca.gov.pl?
 • Czy mamy sprawdzać ac i ingerować w okres zatrudnienia? Skracać do 2 lat?
 • Czy cudzoziemiec może mieć wpisane kilka oświadczeń jednocześnie i każde z nich na 24 m-ce, okresy nakładają się?
 • Wnioski o pracę sezonowa maja ulegać umorzeniu z mocy prawa, nie wymaga już to żadnej czynności z naszej strony?
 • Jeżeli specustaw jest przodująca to czy pracodawca nie może złożyć oświadczania?

Prowadzący

Piotr Gajda - pracownik Działu Obsługi Zatrudniania Cudzoziemców w Grodzkim Urzędzie Pracy wKrakowie.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
08 sierpnia 2023
od 549.00
27 września 2023
od 549.00
17 listopada 2023