Wideoszkolenie: Zarządzanie kryzysowe

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jak dobrze tworzyć i aktualizować dokumentację dotyczącą zarządzania kryzysowego i obronności? Co zmienia w pracy urzędnika gminy ustawa o obronie ojczyzny? Jakie zmiany przewiduje ustawa o ochronie ludności? Jak postąpić w przypadku braku zgody podmiotu na nałożenie świadczeń rzeczowych?

od 549.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników urzędów odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe lub obronność.

Co dalej z obroną cywilną? Projekt rozwiązań dotyczących schronienia ludności w sytuacji zagrożenia.
W ramach naszego wideoszkolenia poznają Państwo zasady tworzenia i aktualizowania planów i procedur z zakresu zarządzania kryzysowego i obronności. Otrzymają Państwo gotowe szablony planów i procedur oraz dowiedzą się, w jaki sposób je zastosować w prowadzonej dokumentacji - co przyczyni się do skrócenia czasu ich tworzenia od podstaw oraz pomoże w szybkiej aktualizacji obecnych planów i procedur. Rozwiejemy również Państwa wątpliwości związane z ustawą o obronie ojczyzny i o ochronie ludności. Powiemy o działaniach w zakresie zarządzania kryzysowego w kontekście niebezpieczeństwa ataku bronią atomową.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Niebezpieczeństwo ataku bronią atomową, a działania w zakresie zarządzania kryzysowego
 • Jak stworzyć i na co zwrócić uwagę tworząc plany i procedury w konkretnych sytuacjach kryzysowych?
 • Jak wprowadzać stopnie alarmowe? Jak gminy do tego podchodzą i jak sobie z tym radzą? W jakiej ustawie można się z nimi zapoznać?
 • Jak często należy aktualizować dokumentację akcji kurierskiej?
 • Z czym wiąże się wprowadzenie stanu wyjątkowego? Co zmienia w funkcjonowaniu samorządów?
 • Kontrole dokumentacji dotyczące zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności - kto i jakie dokumenty sprawdza?
 • Jakie upoważnienia powinien mieć pracownik, aby móc przetwarzać dokumenty „zastrzeżone”?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Szablony planów i procedur zarządzania kryzysowego w gminie
 • Instruktaż stopni alarmowych
 • Wskazówki do tworzenia dokumentacji akcji kurierskiej
 • Załączniki do dokumentacji akcji kurierskiej
 • Wskazówki do tworzenia planu ewakuacji I, II i III stopnia

Szczegółowy program szkolenia:

1. Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Co dalej z obroną cywilną?
 • Czy ze środków rezerwy celowej może być sfinansowany zakup łóżek polowych?
 • Czy nadal można wydatkować środki z rezerwy celowej, które zostały uruchomione w związku z kryzysem uchodźczym?
 • Jak przeprowadzić ćwiczenia z akcji kurierskiej? Czy jest to praca z dokumentami i przybliżenie tras kurierskich?
 • Czy pracownik urzędu gminy przeznaczony do funkcji kuriera nie może być w obsadzie stałego dyżuru?
 • Czy można odwołać kurierów powołanych 10 lat temu, którzy nie ukończyli jeszcze 60 lat?
 • Jak sporządzić plan zarządzania kryzysowego? Czy zasadne jest spotkanie się z członkami GCZK i omówienie zagrożeń oraz procedur?
 • Czy wydatki mogą być realizowane w sytuacjach kryzysowych bezpośrednio z podziału rezerwy na zarządzania kryzysowe? Czy muszą być przesunięte na paragrafy wydatków bieżących?

2. Zarządzanie kryzysowe — jak dobrze tworzyć i aktualizować dokumentację? Kiedy i w jaki sposób posługiwać się środkami z rezerwy finansowej? Jak reagować przy wprowadzeniu stopni alarmowych?

 • Czy od 24 października nie ma podstawy prawnej do funkcjonowania stałego dyżuru?
 • Jak pogodzić funkcjonowanie stałego dyżuru dla potrzeb zarządzania kryzysowego z ustawą Kodeks pracy w zakresie czasu pracy?
 • Rezerwa celowa z zarządzania kryzysowego. W pewnym artykule było napisane, że jedna z gmin w województwie opolskim wystąpiła do RIO w Opolu o odpowiedź na pytanie: „Czy można z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe kupić agregaty prądotwórcze dla jednostek organizacyjnych w celu zapewnienia zapasowego źródła energii w przypadku jej braku?” Według RIO w Opolu można kupić agregaty. My wystąpiliśmy do RIO w Warszawie i nie otrzymaliśmy jednoznacznej odpowiedzi. Czy taki zakup można zrobić?
 • Z czego wynika posiadanie poświadczenia dostępu do informacji niejawnych?
 • Co w przypadku, gdy kurier nie jest pracownikiem urzędu gminy?
 • Podział obowiązków – kto i za co jest odpowiedzialny? Jakie są organy nadrzędne? Kto i kiedy wykonuje czyje polecenia?
 • Jak efektywnie komunikować sięz innymi podmiotami?
 • Zastosowanie środków łączności w praktyce - jak posługiwać się środkami łączności radiotelefonicznej między urzędnikami, a służbami ratowniczymi?
 • Kto przejmuje kontrolę nad MOPS-em w sytuacji kryzysowej?
 • Czy w momencie wystąpienia zagrożenia, gdy niezbędna jest pomoc w postaci ciepłego posiłku lub napoju odpowiedzialną osobą jest pracownik urzędu gminy czy OPS-u?
 • Skąd pozyskać środki finansowe?
  • Tworzenie rezerwy z budżetu gminy? Ile powinna wynosić rocznie?
  • Jak rozpoznać sytuację kryzysową aby móc skorzystać ze środków rezerwy?
  • Jak skutecznie skorzystać z rezerwy finansowej?
  • Na co można przeznaczyć rezerwę finansową w 1. etapie?
 • Jak wprowadzać stopnie alarmowe? Jak gminy do tego podchodzą i jak sobie z tym radzą? W jakiej ustawie można się z nimi zapoznać?
 • Z jaką częstotliwością powinny być wykonywane zadania wynikające z obowiązującego i przedłużanego stopnia alarmowego?
 • Jak informować obywateli o zdarzeniach kryzysowych? Jak uspokoić ludność?
 • Stałe dyżury – jak mają wyglądać, ile powinny trwać - 6, 12 czy 24h?
 • Jak interpretować Kodeks pracy w stosunku do osób zaangażowanych w SD, np. matki wychowujące dzieci do 8 roku życia?
 • Czy dokumentacja z treningu SD powinna być zastrzeżona?
 • Dokumentacja SD jest jawna, jednakże przyjmujemy zadania, które są ujęte w dokumentach niejawnych. Czy w dzienniku ewidencji nie powinniśmy rozwijać treści zadań?
 • Plan operacyjny funkcjonowania gminy …. z 2010 a nowy z 2021 r. czy jest przesłanka do zniesienia klauzuli tajności starego planu?
 • Zarządzenie wójta w sprawie stałych dyżurów do aktualizacji?
 • Czy stały dyżur musi być organizowany w jednostkach organizacyjnych gminy?
 • Jak należy archiwizować dokumentację o klauzuli ”zastrzeżone”?
 • Jak skutecznie przeprowadzić akcję kurierską? Na podstawie jakiego rozporządzenia jest przeprowadzana?
 • Dokumentacja akcji kurierskiej. Jakie dokumenty są jawne, a jakie tajne?
 • Czy kurier powinien posiadać poświadczenie bezpieczeństwa?
 • Czy powinien posiadać swoje auto? Co jeżeli kurier sprzedał auto?
 • Koszty i ich zwrot – do kogo się można o nie zwrócić?
 • Od czego należy zacząć przygotowując plany i procedury zarządzania kryzysowego?
 • Jak stworzyć i na co zwrócić uwagę tworząc plany i procedury podczas takich sytuacji jak:
  • wichury
  • gradobicia
  • podtopienia
  • ostre mrozy
  • susze
  • wymrożenia zbóż
  • problemy z owadami
  • ASF/dziki - jaka jest podstawa prawna do powoływania rzeczoznawców?
  • odławianie zwierzyny leśnej w związku z kolizjami drogowymi
  • zatrucia wodociągu E. Coli
  • dostarczanie wody w warunkach specjalnych
  • braki prądu
  • cyberataki
  • informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego

3. Niebezpieczeństwo ataku bronią atomową, a działania w zakresie zarządzania kryzysowego

 • Plan dystrybucji jodku potasu - podstawy prawne
 • Na co zwrócić uwagę przy opracowaniu planu?
 • Plan dystrybucji jodku potasu – czy musi być uzgadniany z podmiotem leczniczym?
 • Jak prawidłowo wypełnić karty realizacji do Planu operacyjnego funkcjonowania gminy, jak rozpisać procedury?

4. Zadania gminy według projektu ustawy o ochronie ludności i o stanie klęski żywiołowej

 • Projekt ustawy o ochronie ludności i o stanie klęski żywiołowej
  • Zarządzanie kryzysowe – na czym będzie polegać?
  • Czym jest SI OMNIBUS?
  • Stany według projektu ustawy o ochronie ludności i o stanie klęski żywiołowej:
   • „Stan pogotowia”
   • „Stan zagrożenia”
   • „Stan klęski żywiołowej”
 • Zadania gminy według projektu ustawy o ochronie ludności i o stanie klęski żywiołowej
 • Krajowy System Ratowniczy – zadania
 • Kto będzie odpowiadał za organizację obrony cywilnej?
 • Jak będzie wyglądać finansowanie na ochronę ludności?
 • Schrony dla ludności - Jak szybko schronić ludzi? Jak informować obywateli o naturalnym schronie?
 • Projekt rozwiązań dotyczących schronienia ludności w sytuacji zagrożenia

5. Obronność – jak dobrze pełnić swoje funkcje i obowiązki podczas stanu wyjątkowego? Jak odnieść się do kwestii świadczeń rzeczowych i osobistych?

 • Z czym wiąże się wprowadzenie stanu wyjątkowego? Jak funkcjonują wtedy samorządy?
 • Plany tworzenia stanowiska zapasowego – jak je stworzyć?
 • Świadczenia rzeczowe i osobiste – postępowanie
  • W jaki sposób informować obywateli? Jak ich do tego przygotować? Jak tłumaczyć ludziom konieczność oddania samochodu dla wojska?
  • Jak postąpić w przypadku braku zgody podmiotu na nałożenie świadczeń rzeczowych?
  • Czy należy przeprowadzić oględziny w terenie w przypadku braku zgłoszenia się stron postępowania we wskazanym terminie? Czy od razu nałożyć decyzję?
  • Jak uświadamiać społeczeństwo? Jak zachęcać ludzi do działalności charytatywnej - pomocy jako wolontariusz?

6. Kontrole – jakie jednostki kontrolują plany i procedury? Jak dobrze przygotować swoją dokumentację?

 • Kto kontroluje dokumentację dot. z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną, a kto związaną z obronnością?
 • Jakie dokumenty są kontrolowane najczęściej i najdokładniej? Na które plany i procedury należy zwrócić uwagę?
 • Na jakie elementy dokumentacji zwraca się uwagę najczęściej?
 • Jak przygotować się do kontroli?

7. Ustawa o obronie ojczyzny — co powinien o niej wiedzieć pracownik urzędu gminy?

 • Jaki jest kierunek zmian?
 • Jak je interpretować?
 • Czy zmiany również dotyczą gmin?

Prowadzący

Katarzyna Sadowskakierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze; od 2009 r. związana z samorządem, najpierw, przez 3 lata, jako strażnik straży miejskiej; od 10 lat pracuje w Biurze Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej. Również niemal od 10 lat pełni funkcję pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. W swojej codziennej pracy zajmuje się sprawami dotyczącymi m.in. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych, OSP oraz ochroną informacji niejawnych. Obecnie również koordynuje i realizuje zadania dotyczące przyjmowania i zakwaterowania uchodźców. Ukończyła studia w zakresie języka polskiego o specjalności: komunikacja społeczna i medialna oraz studia podyplomowe na kierunku „Inżynieria bezpieczeństwa ogólnego i BHP".

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
05 września 2024
od 549.00
13 listopada 2024

Podobne szkolenia