Wideoszkolenie: Doradztwo zawodowe w PUP

Doradztwo zawodowe w powiatowych urzędach pracy - jak działają formy aktywizacji i dla kogo są przeznaczone? Czy robimy IPD, jeżeli osoba osiągnie wiek emerytalny za 2-3 miesiące? Co z IPD, które trwają 3-4 lata albo dłużej? Jak pracować z klientem nad kompetencjami miękkimi? Jak przygotować i zmobilizować bezrobotnego do aktywnych działań na rynku pracy? Praca z klientem trudnym i sztuka tworzenia relacji

od 589.00 zł

Szkolenie skierowane do doradców zawodowych, doradców klienta, pośredników pracy oraz wszystkich osób, które zajmują się doradztwem zawodowym, tworzą Indywidualne Plany Działania, zajmują się obsługą klienta, również trudnego oraz prowadzą działania, mające skutecznie zmotywować i zaktywizować osoby bezrobotne

Jak realizować indywidualne plany działania, gdy brakuje na to środków?
Podczas wideoszkolenia dowiedzą się Państwo, jak realizować na co dzień doradztwo zawodowe, by ułatwić sobie pracę z bezrobotnymi i wesprzeć ich we wchodzeniu na rynek pracy, również tym, którzy nie do końca przejawiają taką potrzebę lub pracują na czarno. Powiemy, jak znaleźć motywację w sobie, żeby wesprzeć innych w poszukiwaniu pracy. Podamy przykłady usprawnień pracy doradcy klienta od wprowadzania młodych na rynek pracy, po pracę z osobami wycofanymi, czy niechętnymi do jej podjęcia. Dodatkowo wyjaśnimy m.in., jak realizować indywidualne plany działania, gdy brak na to środków. Szkolenie pomocne zarówno dla doświadczonych pracowników, jak i tych mniej zaawansowanych. Wszystko po to, by pomóc Państwu w realizowaniu niełatwego zadania aktywizacji.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Co z IPD, które trwają 3-4 lata albo dłużej? Ciężko zaplanować jakieś formy dla osób chorych lub niedyspozycyjnych
 • Czy grupowa informacja zawodowa może być zrealizowana przed utworzeniem Indywidualnego Planu Działania?
 • Jak powinno się współpracować z osobami, które są długo bez zatrudnienia oraz mają bardzo słabą motywację do podjęcia pracy? Jakich narzędzi należy użyć?
 • Poradnictwo zawodowe w świetle obowiązujących przepisów
 • Co z osobami, które oficjalnie mówią, że pracują "na czarno" i że nie ma szans na umowę? Bo ciężkie czasy, a szef boi się skierować na staż
 • IPD - czy jest możliwość wprowadzenia narzędzia do kontroli klientów? Jak kontrolować takie osoby?
 • W jaki sposób przygotowywać Indywidualne Plany Działania? Jak działają formy aktywizacji i dla kogo są przeznaczone? Dotacje, bony

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Czy robimy IPD, jeżeli osoba osiągnie wiek emerytalny za 2-3 miesiące?
 • Co z IPD, które trwają 3-4 lata albo dłużej? Ciężko zaplanować jakieś formy dla osób chorych lub niedyspozycyjnych
 • Czy w pracy doradcy dopuszczalne jest korzystanie z metod niestandaryzowanych?
 • Co zrobić, gdy strona nie widzi problemu, ponieważ jest mocno zaburzona i metoda grow nie działa?
 • Czy grupowa informacja zawodowa może być zrealizowana przed utworzeniem Indywidualnego Planu Działania?
 • Czy obywatel Ukrainy, który przerwał szkolenie z własnej winy, nie ponosi kosztów?

1. Doradztwo zawodowe w obecnych czasach

 • Poradnictwo zawodowe w świetle obowiązujących przepisów
 • Kluczowa rola doradcy zawodowego w zakresie przywracania klienta na rynek pracy
 • Poradnictwo indywidualne czy grupowe? Właściwy dobór form współpracy i cele do osiągnięcia
 • Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym
 • Współpraca doradcy zawodowego z pracodawcami – cel, możliwości, zasady i oferta współpracy

2. Trudna sztuka motywacji

 • Jakie są źródła i czynniki motywacji?
 • Jak należy pracować z klientem nad motywacją i jakie są sposoby na jej utrzymanie?
 • Motywacja a wiek, czy ma znaczenie?
 • Jak pomóc młodym ludziom w odnalezieniu się na rynku pracy i jak zachęcić ich do działania?
 • Jak dotrzeć do osób, które są wycofane z rynku pracy?
 • Jak motywować różne grupy w szczególnej sytuacji na rynku pracy? Jakich narzędzi należy użyć?
 • Jak powinno się pracować z klientem trudnym?
 • Jak skutecznie wzmacniać poczucie własnej wartości klienta, które pozytywnie wpłynie na motywację?

3. Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie pracy

 • Urząd pracy jako przestrzeń do pozytywnej współpracy i dialogu
 • Specyfika pracy z klientem urzędu pracy w kontekście najnowszych uwarunkowań
 • Jakie są najważniejsze zasady pracy z klientem?
 • Zindywidualizowanie pomocy jako szansa na podniesienie skuteczności i zdobycie zaufania klienta

4. Profesjonalny doradca zawodowy

 • Niezbędne kompetencje doradcy zawodowego
 • Jak powinno podchodzić się do tworzenia relacji z klientem?
 • Sztuka zadawania pytań
 • Etyka zawodowa doradcy zawodowego
 • Skąd się bierze agresja u klientów i jak ją rozładowywać?
 • Jaka jest rola testów w poradnictwie zawodowym?
 • Aktywne słuchanie i inne kluczowe kompetencje doradcy
 • Umiejętności indywidualnego podejścia do każdego klienta

5. Indywidualny Plan Działania – efekt pracy doradcy i klienta

 • Rola doradcy zawodowego w opracowaniu i realizacji IPD
 • Co powinien zawierać Indywidualny Plan Działania w oparciu o obowiązujące przepisy?
 • Jaki jest cel opracowywania IPD?
 • Jaki jest maksymalny okres trwania IPD?
 • Jaka powinna być prawidłowa struktura IPD?
 • Co powinno być warunkiem ukończenia IPD?
 • Jak prawidłowo opracować system zakładania IPD w zależności od grupy klientów?
 • Jak prawidłowo zastosować formy wsparcia czyniąc IPD skutecznym?
 • Jak działają formy aktywizacji i dla kogo są przeznaczone?
 • Jak wpisać w IPD cztery etapy nabycia kompetencji?
 • Jak dokumentować te etapy, aby instytucja zarządzająca nie miała żadnych zastrzeżeń i wątpliwości, że kompetencje zostały nabyte?
 • Co w sytuacji, gdy ustalony został plan, a urząd nie ma środków na jego realizację?
 • W jakiej sytuacji i w jakiej formie powinny być robione modyfikacje IPD?
 • Czy warunkiem zakończenia IPD może być jedynie rozpoczęcie działalności?
 • Czy w IPD można opisać/ wskazać warunkowe i alternatywne rozwiązania?
 • Przykłady planowanie działań do samodzielnej realizacji przez klienta wzmacniające jego zaangażowanie
 • Planowanie ścieżki kariery zawodowej z uwzględnieniem Indywidualnego Planu Działania
 • Problemy i trudności w realizacji IPD – jakie są możliwości ich rozwiązania?
 • Czy IPD powinno być tłumaczone na język ukraiński?

6. Wyzwania powiatowych urzędów pracy w zakresie realizacji Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w szczególności w zakresie aktywizacji i włączenie do polskiego rynku pracy

 • Status prawny obywateli Ukrainy w powiatowym urzędzie pracy – jakie są możliwości zgodnie z obowiązującymi przepisami?
 • Punkty informacyjne w PUP dla obywateli – czy warto je tworzyć i utrzymywać? Kto kompetencyjne powinien obsługiwać takie punkty i jaki powinien być ich zakres działania?
 • Jaka powinna być ścieżka aktywizacji obywatela Ukrainy w PUP?
 • Jakie formy aktywizacji (usługi i instrumenty rynku pracy) mogą być skierowanie dla obywateli Ukrainy?
 • Jaki jest zakres kompetencji doradcy zawodowego wobec obywatela Ukrainy?
 • Jakie formy poradnictwa zawodowego będą najskuteczniejsze dla obywateli Ukrainy, posiadających status bezrobotnego?
 • Skuteczne pozyskiwanie i współpraca pracodawców dla obywateli Ukrainy, w celu zapewnienia im zatrudnienia?
 • Sytuacje problemowe w zakresie obsługi w urzędzie pracy obywateli Ukrainy i sposoby na ich rozwiązanie
 • Czy po szkoleniu z języka polskiego bada się efektywność?


Prowadzący

Ekspert i menadżer w zakresie rynku pracy. Dyrektor powiatowego urzędu pracy - od 26 lat związana z publicznymi służbami zatrudnienia. Podczas swojej kariery zdobyła wysokie kompetencje w zakresie zarządzania nowoczesną instytucją rynku pracy oraz bezpośrednim wdrażaniem i realizacją szeroko pojętych usług i instrumentów rynku pracy. Dyplomowany coach, specjalista ds. rynku pracy w zakresie doradztwa zawodowego, a także specjalista rozwoju zawodowego i projektów unijnych na rzecz rynku pracy, prawa pracy oraz zamówień publicznych. Uczy i wspiera pracowników w ich rozwoju, korzystając z własnych doświadczeń menedżerskich, zawodowych i życiowych. Doskonale łączy wiedzę teoretyczną z praktyką. Entuzjazm, otwartość na współpracę i indywidualne podejście sprawia, że prowadzone szkolenia są cennym doświadczeniem zawodowym i dużą dawką wiedzy przekazanej w pozytywnej atmosferze.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 589.00
15 czerwca 2023
od 589.00
04 sierpnia 2023
od 589.00
20 września 2023
od 589.00
15 listopada 2023