Wideoszkolenie: Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością JST

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jak zatrudniać asystentów? Jak wygląda realizacja programu? Jak rozliczać budżet? Jaki jest szczegółowy zakres obowiązków asystenta? Kto może zostać objęty wsparciem w ramach Programu AOON? Czy z budżetu programu można rozdysponować środki na szkolenia dla asystentów?

od 549.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników OPS, którzy koordynują program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Przygotuj się do kolejnej edycji AOON - praktyczne wskazówki!
W trakcie tego wideoszkolenia przedstawimy najbardziej problematyczne zagadnienia z zakresu AOON oraz wyjaśnimy, co powinien zawierać wniosek o aktualizację po kwartale, składany do urzędu wojewódzkiego, dotyczący przesunięcia środków między kosztami czy oszczędnościami na godzinach lub paliwie. A także damy praktyczne wskazówki i pokażemy na przykładach, jakie przepisy regulują wymogi w zatrudnianiu asystentów. Powiemy, jak dokładnie wygląda kwestia dofinansowania wyjść asystenta z osobą niepełnosprawną. Omówimy różnorodne przypadki, związane z weryfikacją karty przebiegu usług asystenta. Wyjaśnimy np., jak rozliczać budżet programu oraz jak rozliczać koszty eksploatacji samochodu. Wszystkie zagadnienia zostaną przedstawione w taki sposób, by mieli Państwo pełną, kompletną pomoc w omawianym zakresie i nie musieli szukać dodatkowych wyjaśnień.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy kontrola jest obowiązkowa? Czy przynajmniej raz musimy pojechać w teren?
 • Jakie obszary weryfikuje NIK i jak przygotować się do kontroli z NIK?
 • Jak dokładnie wyglądają wymogi w zatrudnianiu asystentów? Czy jeśli asystentem jest osobą ze wskazania, to musi ona spełniać inne wymagania (średnie wykształcenie, 6-miesięczne doświadczenie)?
 • Jak kontrolować usługi asystenta?
 • Czy samochód asystenta, z którego korzysta on ze swoim podopiecznym, powinien mieć jakieś specjalne udogodnienia, badania?
 • Jaki jest szczegółowy zakres obowiązków asystenta? Jak wprowadzać asystenta w środowiska trudne?
 • Jak dokładnie wygląda kwestia dofinansowania wyjść asystenta z osobą niepełnosprawną?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Co z orzeczeniami wydanymi przez KRUS?
 • Czy pracownik socjalny może świadczyć usługi asystenckie jako osoba wskazana?
 • Co z osobami, które nie mają opiekuna prawnego, ale nie są w stanie złożyć własnoręcznie podpisu na dokumencie rekrutacyjnym z powodu niepełnosprawności?
 • Opiekunka zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę w OPS. Co, jeżeli zostanie wskazana przez osobę niepełnosprawną? Czy może być u niej asystentem?
 • Czy umowy zawierane z asystentem powinny być kontrasygnowane przez skarbnika?
 • Czy bratanica może zostać asystentem swojego wujka?
 • Zadania AOON określone są w załączniku programu. Czy w karcie w trakcie realizacji mogą być dopisywane inne czynności?
 • Czy w przypadku dzieci w karcie realizacji można wpisać pomoc w odrabianiu lekcji?
 • Czy w środowiskowym domu samopomocy mogą być świadczone usługi asystencji osobistej?
 • Czy osoby leżące w wieku emerytalnym mogą zgłaszać się do programu?
 • Czy można wpisać, że asystent wraz z osobą niepełnosprawną rozwiązuje krzyżówki lub robi kwiatki z papieru? Są to zajęcia, które podopieczna lubi robić, a choruje na Parkinsona.
 • Co ile powinien być prowadzony monitoring?
 • Czy kontrole wykonujemy u wszystkich asystentów? Czy u wybranych losowo?
 • Jaką liczbę godzin wpisać w punkcie dot. liczby godzin potrzebnych osobie niepełnosprawnej w momencie wypełniania dokumentów rekrutacyjnych, jeżeli nie wiemy, jaką kwotę otrzymamy na realizację programu?
 • Czy osobę z całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji traktujemy na równi z osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub znacznym sprzężonym?
 • Jeżeli osoba niepełnosprawna wnioskuje o 50 godzin miesięcznie, to czy możemy jej tyle przyznać, jeśli dysponujemy obniżonym limitem?
 • Czy na etapie składania wniosków do programu przez osoby niepełnosprawne zasadna jest weryfikacja ich potrzeb, które określają w karcie zakresu czynności?
 • Czy należy informować uczestnika przy każdej zmianie liczy godzin w danym miesiącu?
 • Jak długo czeka się na akceptację wniosku przez urząd wojewódzki?
 • Czy możemy przyjmować wnioski i przeprowadzać rekrutację, jeżeli nie posiadamy jeszcze umowy do programu?
 • Czy jedna osoba może świadczyć usługi AOON i jednocześnie mieć zawartą umowę w ramach opieki wytchnieniowej, która będzie świadczona u 2 różnych podopiecznych w różnych godzinach? Czy w obu programach może mieć stawkę godzinową 50 zł brutto?
 • Czy asystenci składają harmonogram planowanych usług w danym miesiącu?
 • Czy monitoring przeprowadzamy telefonicznie?
 • W jaki sposób prowadzimy dokumentację asystentów? Czy stosujemy podział dokumentów na uczestnika i asystenta? Czy prowadzimy dla nich jedną wspólną teczkę?
 • Czy powinniśmy mieć regulamin do realizacji programu?
 • Gdzie przechowujemy kartę realizacji usług? Pod rachunkiem w księgowości czy u pracownika merytorycznego?
 • Czy kopię karty rozliczenia usług podpinamy do teczki?
 • Jak wygląda kontrola z NIK?
 • W jaki sposób zweryfikować, czy asystent nie świadczy usług asystenckich w godzinach pracy na umowę o pracę? Czy powinniśmy wymagać harmonogramu z miejsca pracy?
 • Oboje małżonkowie posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i obydwoje wymagają pomocy. Nie mają już rodziny. Czy można przydzielić asystenta dla obu małżonków? Co z zakresem zadań, jeżeli sami nie są w stanie posprzątać mieszkania lub umyć okien? Czy takie zadania może wykonywać asystent?
 • W zakresie czynności jest punkt „przygotowanie i spożywanie posiłków i napojów”. Czy można interpretować ten zapis jako dowóz posiłku?
 • Czy wyjazd na cmentarz z uczestnikiem może zostać wpisany do zakresu zadań?
 • Co z podatkiem przy wypłacie zwrotu kosztów przejazdu?
 • Czy powinniśmy wymagać oświadczenia od asystenta w momencie podpisywania umowy, że jest właścicielem samochodu lub ma zawartą umowę użyczenia?
 • Czy wyjazd do lekarza, na zakupy lub na cmentarz może być wliczona do kilometrówki?
 • Jak prowadzić ewidencję biletów wstępu na wydarzenie kulturalne?
 • Czy ubezpieczenie NNW jest obowiązkowe?
 • Jak wpisać w umowie koszty biletów, jeżeli asystent ma dwóch podopiecznych?
 • Czy w karcie ewidencji musi być dokładnie wpisane miejsce skąd i dokąd jedzie asystent z podopiecznym łącznie z podaniem nazwy ulicy?
 • Czy dowód zakupu paliwa musi być imienny?
 • Jeżeli asystent jeździ do lekarza z uczestnikiem i wpisuje to w karcie realizacji, to czy musi przedstawić ewidencję pojazdu?
 • Mamy asystenta zatrudnionego na umowę o pracę. Jego delegacja jest wpisana w nasze koszty. Czy czas wyjazdu z osobą niepełnosprawną do lekarza powinien być rozliczany osobno?
 • Czy koordynatorem może być osoba z innej instytucji, zatrudniona na umowie zlecenie?
 • Czy możemy zawrzeć jedną umowę dla asystenta z wyszczególnieniem osób niepełnosprawnych i godzin im przydzielonych?
 • Jeżeli umowa z asystentem będzie zawarta od 1 marca, to czy przysługuje maksymalny limit godzin?
 • Jeżeli koordynator zatrudniony jest z innej instytucji, to czy musi on prowadzić kontrole i monitoring?
 • Jak rozpisać czas pracy asystenta, który chce wyjechać z osobą niepełnosprawną na 3 dni nad morze?

2. Jak przystąpić do programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej? Jak zatrudniać asystentów? Jakie wymagania muszą spełnić asystenci? Jak powinna wyglądać umowa?

 • Jakie wymagania ma spełniać kandydat na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej?
 • Czy jesteśmy zobligowani do przeprowadzenia zamówień publicznych, jeżeli dostaliśmy środki powyżej 130 tys.?
 • Jak się nazywa Program?
 • Do realizacji programu potrzeba 3 asystentów. Ogłosiliśmy konkurs ofert. Zgłosiły się osoby fizyczne, którym można byłoby zlecić wykonanie usługi na umowie zlecenie? Czy można podpisać umowę z 3 oferentami?
 • Mamy 14 uczestników programu, każdy z nich wskazał swojego asystenta. Czy w związku z tym nie ogłaszamy żadnego naboru, tylko podpisujemy umowy zlecenie z wszystkimi asystentami, którzy będą świadczyć usługi na rzecz konkretnego swojego uczestnika?
 • Czy asystentem może być synowa lub bratowa, niezamieszkująca z osobą niepełnosprawną?
 • Czy możliwe jest wskazanie przez osobę niepełnosprawną osoby, która ma być asystentem?
 • Czy asystentem osoby niepełnosprawnej może być osoba mająca asystenta rodziny?
 • Co w sytuacji, gdy w gminie nie ma osób z kwalifikacjami, ale są osoby, które bez umów opiekują się osobami chorymi i niepełnosprawnymi?
 • Czy osoba ze wskazania musi posiadać kwalifikacje określone w programie?
 • Czy w umowie zlecenia konieczne jest wskazanie liczby godzin?
 • Czy na karcie można robić skreślenia pomyłek w liczbach godzin i poprawiać z parafką asystenta osobistego?
 • Jak rozliczać karty asystenta?
 • Czy dopuszczamy jakieś własne opisy asystenta?
 • Czy można wpisać prace manualne, np. robienie kwiatów z papieru, co jest indywidualną potrzebą osoby niepełnosprawnej? Co z czytaniem książek, oglądaniem filmów, korzystaniem z Internetu?
 • Jak potwierdzić to, że asystent nie pokrywa się z usługami opiekuńczymi?
 • Czy kontrola jest obowiązkowa? Czy przynajmniej raz musimy pojechać w teren?
 • Czy prawidłowe jest, że pracownik MGOPS dokonuje comiesięcznych monitoringów w domach uczestników?
 • Czy należy pojechać do każdego uczestnika?
 • Kto powinien przeprowadzać kontrolę? Kierownik OPS czy osoba rozliczająca karty?
 • Czy do prowadzenia listy rezerwowej przyjmujemy karty zgłoszeniowe?
 • Na co zwracać uwagę przy rozliczaniu kilometrówki?
 • Czy AOON jadąc z uczestnikiem swoim prywatnym autem musi posiadać jakieś szczególne uprawnienia?
 • Co w przypadku, gdy AOON wpisuje w kartę realizacji usług, że gdzieś jechał z osobą niepełnosprawną, a nie jest w stanie wykazać żadnej kilometrówki?
 • Co w przypadku, gdy nie ma umowy na użytkowanie pojazdu?
 • Osoba niepełnosprawna dostaje od nas informację o rocznej liczbie przyznanych godzin. Czy osoba musi podpisać, że otrzymała takie podsumowanie?
 • Pani została umieszczona w DPS. Czy wystarczy tylko informacja od rodziny, że Pani została umieszczona w DPS? Czy można na tej podstawie rozwiązać umowę z AOON ze wskazania i na miejsce tej Pani wziąć innego uczestnika?
 • Czy osoby leżące mogą być objęte AOON? Czy należy objąć je opieką wytchnieniową?
 • Co w sytuacji, gdy asystent nie wyrazi zgody na kamerę?
 • Czy zmiana liczby godzin wymaga aneksowania umowy?
 • Czy asystenci muszą mieć ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeżeli zapewniamy im ubezpieczenie OC?
 • Czy w tych 30 % są tylko osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?
 • Z czego wynika, że po zatwierdzeniu wniosku przez wojewodę i przyjęciu środków przez ośrodek liczba asystentów nie może się zmienić? Czy wynika to z zapisów programowych?
 • Czy można zatrudnić więcej asystentów niż określiliśmy we wniosku?
 • Mamy uczestnika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, któremu została przydzielona maksymalna liczba godzin. Co w przypadku, gdy maksymalna liczba godzin to zbyt mało?
 • Czy jeżeli nastąpił zgon, to wymagamy przedłożenia jakiś dokumentów? Czy wystarczy notatka urzędowa?
 • Czy aktualizacja wniosku powinna zostać złożona również w przypadku zmiany liczby beneficjentów, asystentów osobistych oraz godzin? Czy wszystkie zmiany w stosunku do złożonego wniosku w naborze należy wskazać w aktualizacji?
 • Czy liczbę asystentów osobistych można zmienić aneksem do umowy?
 • Co w przypadku, gdy uczestnik nie jest w stanie wskazać nikogo na AOON a OPS nie posiada osoby, którą mógłby przydzielić uczestnikowi?
 • Czy asystenci mogą wykonywać czynności na prośbę uczestnika, które nie są zawarte w programowym zakresie czynności, np. rąbanie drewna lub prace ogrodowe?
 • Czy asystent osobisty może zrobić zakupy osobie niepełnosprawnej, która znajduje się na wózku inwalidzkim, mieszka na pierwszym piętrze i nie ma możliwości wyjścia w domu?
 • Co z myciem okien, które wymienione jest w zakresie obowiązków w programie?
 • Co w przypadku, gdy asystent zatrudniony jest na umowę o pracę i nie posiada czasu na przejście ze środowiska do środowiska?
 • Czy osoba niepełnosprawna ze stopniem znacznym sprzężonym może wykorzystać w programie maksymalnie 70 godzin? Czy jest taki zapis w programie?
 • Co w sytuacji, gdy w jednym miesiącu wyrobi 50 godzin a w drugim 90?
 • Czy można z puli przeznaczonej na zakup biletów, koszty dojazdu opłacić rachunek za środki ochrony, jeżeli we wniosku nie ma zaplanowanych środków na zakupy?
 • Czy AOON może zakupić sam dla siebie środki ochrony i przedstawić nam fakturę na maksymalnie 50zł?
 • Na kogo ma być wystawiona faktura?
 • Czy ubezpieczenie OC jest obowiązkowe? Czy wystarczy NNW?
 • Jeśli asystent rozlicza bilety we własnej karcie realizacji usług to faktura powinna być na niego czy na gminę?
 • Czy zawsze trzeba zrobić przetarg?
 • Jak zatrudnić kilku asystentów w trybie przetargu na umowę zlecenie?
 • Czy przetarg jest dla firm?
 • Czy w przypadku asystentów ze wskazania potrzebne są zamówienia publiczne?
 • Jak przeprowadzić przetarg, jeżeli asystent zostaje zatrudniony na umowę zlecenie i spełnia wymagania programu, a jest to osoba fizyczna i nie ma firmy?
 • Jak powinien wyglądać przetarg na zatrudnianie asystentów?
 • Czy przy zatrudnianiu asystenta konieczne jest stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych?
 • Jak składać oferty, jak posługiwać się, wysyłać, dopełniać formalności przez mini portal ePUAP?
 • Czy są precyzyjne wytyczne jak ogłaszać przetarg na firmę, która dysponuje asystentami?
 • Gdzie poszukiwać asystentów?
 • Jak powinna wyglądać promocja programu? Gdzie należy ogłosić rozpoczęcie programu?
 • Czy do programu są przeznaczone materiały promocyjne?
 • Kogo można zatrudnić na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej?
 • Jak dokładnie wyglądają wymogi w zatrudnianiu asystentów? Czy jeśli asystentem jest osobą ze wskazania, to musi ona spełniać inne wymagania (średnie wykształcenie, 6-miesięczne doświadczenie)?
 • Jak interpretować zapis odnośnie kwalifikacji asystenta? Czy jeśli osoba niepełnosprawna wskażę asystenta, to czy on musi spełniać inne kryteria?
 • Jak wybrać asystenta odpowiedniego dla danej osoby? Co jeśli podopieczny wskaże daną osobę, jednak ona ma już podopiecznych?
 • Czy osoba spokrewniona z osobą niepełnosprawną (wnuczka) może zostać jej asystentem?
 • Czy do zatrudnienia asystenta wystarczy jego oświadczenie o doświadczeniu w opiece nad osobami niepełnosprawnymi, czy dodatkowo trzeba to jakoś potwierdzić (na przykład uzyskać oświadczenie od jego podopiecznych)?
 • Jak powinna być zawierana umowa? Na ile zlecać usługi?
 • Czy osoba niepełnosprawna może być uczestnikiem programu jednorazowo (na krótszy czas)?
 • Jak ośrodki same mogą zatrudniać asystentów?
 • Jak zawrzeć w materiałach klauzule społeczne?
 • Jak powinna wyglądać umowa współpracy z asystentem?
 • Jak redagować umowy dla asystentów? Wzór umowy.
 • Czy można zacząć realizować program w środku roku?
 • Czy można przyspieszyć rozpoczęcie programu?
 • Jeśli osobie niepełnosprawnej kończy się orzeczenie o niepełnosprawności, ale w ramach ustawy covidowej ma być ono automatycznie przedłużone, to czy można ją wpisać do programu?
 • Czy program opiera się na ustawie covidowej, czy ją uwzględnia?
 • Jak zachęcić osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w programie?
 • Czy niepełnosprawne dzieci, które biorą udział w programie powinny mieć zaświadczenie od psychologa?
 • Czy zaświadczenie od psychiatry może zastąpić zaświadczenie od psychologa?
 • Czy można przyjąć do programu więcej podopiecznych, kiedy jest wielu chętnych?

3. Jak powinna wyglądać koordynacja programu?

 • Jak powinny wyglądać karty pracy asystentów, czy jest wzór, jakieś logo?
 • Jak rozliczać karty pracy?
 • Co zrobić, w przypadku, kiedy karta zostanie wypełniona nieprawidłowo?
 • Jak kontrolować usługi asystenta?
 • Czy i jak powinno się zweryfikować kartę przebiegu usług asystenta?
 • Jak poradzić sobie z kwestią RODO?
 • Co jeśli pracownik pójdzie na kilkudniowe zwolnienie lekarskie?
 • Co jeśli pracownik pójdzie na dłuższe zwolnienie?
 • Co jeśli potrzeba zatrudnić kolejnego opiekuna, a ubezpieczenie nie zakłada dodatkowej osoby? Jak ją dopisać do programu?
 • Jak można zastąpić daną osobę na stanowisku asystenta, czy można wysłać na zastępstwo innego asystenta?
 • Kiedy wszyscy zatrudnieni asystenci są zaangażowani, komu przydzielić kolejną osobę? Czy można wyrobić więcej godzin?
 • Czy bilety w ramach aktywizacji może dla asystenta zapewnić ośrodek?
 • Czy samochód asystenta, z którego korzysta on ze swoim podopiecznym powinien mieć jakieś specjalne udogodnienia, badania?
 • Czy jeśli asystent używa swojego samochodu do celów realizacji programu, to czy ma podpisać jakąś specjalną umowę, czy powinien być sporządzony jakiś regulamin użytkowania pojazdu?
 • Czy można wykorzystywać wykorzystać samochód kogoś z rodziny osoby niepełnosprawnej na przejazdy z asystentem?
 • Czy da się zmienić zadeklarowaną liczbę godzin, kiedy osoba niepełnosprawna zgłasza, że jest ich zbyt dużo?
 • Czy można zmienić asystenta, kiedy inny rozpoczął już pracę, a osoba niepełnosprawna wskazała inną osobę?
 • Jak postępować, kiedy w jednym domu są dwie osoby niepełnosprawne?
 • Czy jeśli asystent nie będzie mógł zrealizować zadeklarowanej liczby godzin z powodu absencji, to czy można dla tej osoby niepełnosprawnej skierować asystenta, który realizuje inny program, świadczyć dla niego inne usługi specjalistyczne?
 • Czy można zmieniać podopiecznych w trakcie trwania programu?
 • Czy jeśli po wpisaniu do programu osoby niepełnosprawnej, przykładowo ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w trakcie trwania świadczenia usług asystenckich zmieni się jego stopień niepełnosprawności, to jak się wtedy rozliczać? Czy trzeba będzie zwracać pieniądze?
 • Czy można rozszerzyć zakres zadań asystenta?
 • Do jakich zadań kluczowych jest powołany asystent osobisty osoby niepełnosprawnej?
 • Jeżeli w środowisku są 3 usługi, czyli usługa asystenta, opieka wytchnieniowa i usługi opiekuńcze, w jaki sposób rozeznać, żeby godziny się nie pokrywały, ponieważ w kartach z ministerstwa nie ma wyszczególnionych godzin?
 • Co w przypadku, kiedy rodzina montuje kamery, głośniki, czy można o tym i jak rozmawiać z rodziną? Czy rodzina ma do tego prawo?
 • W jaki sposób realizować ubezpieczenie dla asystenta?
 • Czy jeśli w miesiącu zostaną niewykorzystane godziny, to czy można je wykorzystać później?
 • Czy jeśli zostaną niewykorzystane godziny i środki w jednym środowisku, to czy można dobrać kolejne środowisko/asystenta?
 • Jak wygląda zakończenie programu? Czy można dalej świadczyć usługi asystenckie, finansować je z własnego budżetu, później rozliczyć to z projektem? Co z podopiecznymi po zakończeniu programu?
 • Czy jeśli osoba niepełnosprawna zrezygnuje z udziału w projekcie to można na jej miejsce wdrożyć kolejną osobę? Co wtedy z wolnymi godzinami, które nie zostały zrealizowane?
 • Co w przypadku śmierci osoby niepełnosprawnej? Można na jej miejsce wdrożyć kolejną?
 • Czy można godziny programowe rozdzielać na inne osoby?
 • Jeśli do programu dołączy mniej osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, to czy można wolne miejsca rozdzielić na osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?
 • Jak wprowadzać zmiany w trakcie trwania projektu?
 • Jak wygląda zmiana asystenta w trakcie trwania programu? Czy można to zrobić?
 • Czy powinno się zbierać oświadczenia/ankiety covidowe od podopiecznych?
 • Jakie działania wprowadzać, by uchronić asystenta i podopiecznego przed zakażeniem?
 • Jak rozwiązać sytuację, w której podopieczny rezygnuje z bycia uczestnikiem programu?
 • Jak wprowadzać asystenta w środowiska trudne?
 • Co zrobić, gdy osoba niepełnosprawna nie może się porozumieć z asystentem?
 • Co zrobić jeśli osoba niepełnosprawna jest agresywna?
 • Czy można zabrać osobie niepełnosprawnej asystenturę, kiedy nie pasuje jej żaden z asystentów?
 • Czy można wpisywać co miesiąc inną liczbę godzin?
 • Czy można zatrudnić asystenta w trakcie trwania programu?
 • Jak egzekwować wyłudzanie pieniędzy od asystenta przez osobę niepełnosprawną?

4. Jaki jest zakres obowiązków asystenta? Jak powinna wyglądać aktywizacja? Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych?

 • Co opiekunka może robić w domu z podopiecznym?
 • Jaki jest szczegółowy zakres obowiązków asystenta?
 • Jak opisywać usługi, czynności asystenta? Co można, czego nie można robić?
 • Jakie są limity godzin asystentów? Ile godzin może pracować najmniej i najwięcej w ciągu dnia?
 • Jak aktywizować osoby leżące?
 • Co jest faktycznie aktywizacją?
 • Jak wypełnić kartę asystenta, jeśli dana osoba wykonuje pracę codziennie i nie wystarcza rubryk na wpisanie czynności? Jest ich 15, czy to wystarczająca liczba?
 • Jakie czynności nie mogą zostać wpisane w kartę pracy asystenta?
 • Jak sprawić, jakie czynności wykonywać, aby osoba niepełnosprawna stała się faktycznie samodzielna po programie?
 • Jak tłumaczyć podopiecznym na czym polega program, żeby nie nadużywały pomocy asystenta?
 • Jak rozmawiać z osobami trudnymi? Jak tłumaczyć im zadania asystenta?
 • Jak współpracować z osobami z zaburzeniami psychicznymi?
 • Co zrobić w przypadku, kiedy podopiecznym jest osoba chora psychicznie (schizofrenia), z problemami seksualnymi, przez co asystentka jest napastowana, a w programie nie ma innego asystenta, płci męskiej, który mógłby ją zastąpić? Czy taka osoba powinna pozostać w programie?
 • Jak rozmawiać z podopiecznymi, aby nie nadużywali pomocy asystenta?
 • Czy asystent może wykonywać czynności wychodzące poza program?
 • Jak ma wyglądać pomoc w czynnościach dnia codziennego?
 • Jak powinna wyglądać organizacja usług asystenckich w środowisku?
 • Czy asystent powinien dogadać się indywidualnie odnośnie godzi realizacji projektu, czy powinny być one z góry zaplanowane (odgórne godziny pracy)?
 • Jak wygląda kwestia dyspozycyjności asystenta, ponieważ powinien być on w gotowości 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu? Czy powinien być gotowy do stawiennictwa na każde zgłoszenie?
 • Jak wygląda planowanie usług na jedną osobę niepełnosprawną? Ile powinno być godzin i ile osób na jednego asystenta?
 • Czy asystent może pełnić rolę opiekuna?
 • Co powinno robić się z dziećmi niepełnosprawnymi, jakie działania?
 • Czy można wspierać innych członków rodziny spoza programu?
 • Co w przypadku, kiedy osoba niepełnosprawna nie chce zaakceptować asystenta?
 • Czy praca w ogrodzie/na działce może być wykonywana przez asystenta?
 • Czy asystent powinien być dyspozycyjny przez całą dobę?
 • Czy asystent powinien się stawić na każdy telefon osoby niepełnosprawnej, nawet kilka razy dziennie?
 • Jak dopasowywać usługi do danej osoby niepełnosprawnej?
 • Jak świadczyć usługi asystenckie w trakcie trwania pandemii?

5. Jak rozliczać budżet programu? Jak rozliczać koszty eksploatacji samochodu? Jaka jest pula środków na bilety? Jaka jest pula środków na środki higieny osobistej?

 • Jak uzyskać pieniądze na bilety?
 • Jak wygląda pula środków, które mają zostać dysponowane na wyjścia z podopiecznymi? Czy asystent musi płacić za bilety z własnej kieszeni, czy jemu również należą się pieniądze z projektu?
 • Jak dokładnie wygląda kwestia dofinansowania wyjść asystenta z osobą niepełnosprawną?
 • Jaka jest maksymalna kwota na bilety dla asystenta, jeśli ma 4 podopiecznych? Czy pieniądze (100 zł na miesiąc) są na asystenta, czy na każdego z podopiecznych?
 • Jak interpretować koszty dojazdu oraz bilety? Dla kogo przysługują te pieniądze, czy dla asystenta, czy dla osoby niepełnosprawnej, czy dla obojga?
 • Czy środki z puli na dojazdy i bilety do instytucji kultury (200 zł) można przesunąć tylko na dojazdy, tak by całość wypłacana była na poczet eksploatacji samochodu?
 • Jak uzyskać pieniądze na środki ochrony osobistej dla asystentów? Jaka jest maksymalna kwota dofinansowania?
 • Jak prowadzić dokumentację zakupy środków ochrony osobistej dla asystentów?
 • Jak wyglądają kwestie rozliczeń przewozu osoby niepełnosprawnej, w przypadku, kiedy asystent korzysta z własnego samochodu?
 • Kiedy i gdzie można używać samochodu asystenta w ramach jego pracy?
 • Czy można rozliczać koszty transportu osoby niepełnosprawnej, kiedy wyjechała ona (na przykład do lekarza) poza granice województwa?
 • Jak wygląda kwestia rozliczania kosztów paliwa?
 • W jaki sposób rozliczać wydatki? Co może być wydatkiem? Do jakiej kwoty można coś zakupić?
 • Jeżeli jedna opiekunka ma kilkoro podopiecznych, to czy limit wydatków jest liczony dla każdego podopiecznego, czy dla wszystkich podopiecznych do dyspozycji asystenta?
 • Jak powinny być wystawiane rachunki?
 • Jak rozliczać zwrot pieniędzy za niewykorzystanie środków na aktywizację podopiecznych?
 • Czy można przesunąć niewykorzystane środki z zakupów biletów, środków higieny osobistej na dodatkowe godziny świadczenia usług asystenckich?
 • Czy są w programie dodatki do wynagrodzenia dla asystenta?
 • Czy z budżetu programu można rozdysponować środki na szkolenia dla asystentów?
 • W jaki sposób rozliczyć bilet miesięczny asystenta?
 • Jak wyglądają kwestie przesuwania środków?
 • Jak ośrodki mają rozliczać budżet projektu? Środki idą pozabudżetowo, bezpośrednio do ośrodka, nie z gminy, jak to rozliczać?

6. Kto może zostać objęty wsparciem w ramach Programu AOON? Jakie są szczegółowe zasady?

 • Zasada 70%:30% w zakresie struktury osób, które zostaną objęte wsparciem
 • Zakres terytorialny udzielonego wsparcia
 • Wymogi, zastrzeżenia oraz zasady zatrudniania asystentów
 • Dokumentacja niezbędna podczas zatrudniania asystentów
 • Zakres czynności w ramach „usługi asystencji osobistej”
 • Kto wypełnia kartę zakresu czynności?
 • Zadania asystenta w ramach „usługi asystencji osobistej”
 • Obowiązujące limity godzin usług asystencji osobistej
 • Rodzaj usług i ich zakres godzinowy a osobista sytuacja osoby niepełnosprawnej
 • Zastrzeżenia związane ze świadczeniem „usługi asystencji osobistej”
 • Wynagrodzenia z tytułu świadczenia „usługi asystencji osobistej”
 • Dokumentacja niezbędna do realizacji Programu (obowiązujące wzory dokumentów)
 • Możliwe sposoby realizacji Programu (samodzielnie, zlecenie usług organizacjom pozarządowym, zakup usług od podmiotów sektora prywatnego)
 • Monitorowanie „usługi asystencji osobistej” przez Realizatora - zasady

7. Kwalifikowalność kosztów

 • Koszt świadczenia „usługi asystencji osobistej” – elementy składowe
 • Szczegółowe zasady uznania kwalifikowalności kosztów
 • Zastrzeżenia dotyczące finansowania wydatków związanych z realizacją „usługi asystencji osobistej” (np. podwójne finansowanie)
 • Sposób i terminy rozliczania środków z Funduszu Solidarnościowego (notabene zapisy w umowie vs. zapisy w Programie)
 • Wykaz kosztów niekwalifikowalnych 

8. Terminy i warunki realizacji programu

 • Termin realizacji Programu – wariant kolejnej edycji
 • Terminarz składania wniosków naboru

9. Przetwarzanie danych osobowych

 • Odpowiedzialność za realizację obowiązku informacyjnego
 • Dokumentacja obowiązująca w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego (wzory dokumentów)

10. Zadania podmiotów realizujących Program i monitoring Programu

 • Kluczowe zadania gmin/powiatów
 • Zasady realizacji obowiązku informacyjnego
 • Terminarz oraz zasady przygotowania sprawozdań z realizacji Programu
 • Jakie zmiany zostały wprowadzone do Programu?

11. Kontrola NIK (usługi asystenta osobistego jako wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych) – weryfikowane obszary, zalecenia pokontrolne

 • Współzależność między treścią wniosku aplikującego a Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych (diagnoza strategiczna, programy strategiczne, monitoring strategii)
 • Innowacyjność w zakresie rozwiązań (programów pomocowych) kierowanych do grupy osób niepełnosprawnych)
 • Wypełnienie obowiązku informacyjnego (promocja Programu) zgodnie z obowiązującymi wytycznymi (w tym szczególnie podkreślenie źródła pochodzenia środków finansowych, tj. Fundusz Solidarnościowy)
 • Formy oraz częstotliwość przeprowadzania kontroli poprawności wykonania zadania (szczególnie w sytuacji zlecenia realizacji zadania organizacji zewnętrznej) – obszar finansowy, obszar dot. jakości realizacji usług, obszar dot. poprawności weryfikowania asystentów itp.. Dokumentacja poświadczająca nadzór i kontrolę (w tym: opracowanie procedury reklamacyjnej).
 • Zgodność ze standardami usług asystenckich (procedura standardów – w opracowaniu)
 • W przypadku zlecania zadania organizacji pozarządowej – kompleksowa dokumentacja przygotowania i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.
 • Analiza wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej oraz ewidencji księgowej z realizacji Programu
 • Analiza dokumentacji związanej z bieżącą realizacją Programu (rejestr Kart zgłoszenia, lista rezerwowa, pisma informujące, pisma odmowne, procedura weryfikacji zgłoszeń, monitorowanie dynamiki uczestnictwa w Programie itp.)
 • Analiza czasu oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o udzielenie wsparcia, przyczyn rezygnacji z uczestnictwa w Programie, wykorzystania środków (przez asystentów) przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usługi asystencji osobistej
 • Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zmian/przesunięć w zakresie założonych we wniosku a faktycznie zrealizowanych

12. Procedura przygotowania wniosku

 • Kryteria naboru wniosków przez wojewodę – wariant kolejnej edycji
 • Szczegółowe kryteria oceny formalnej
 • Szczegółowe kryteria oceny merytorycznej
 • Dokumentacja obowiązująca podczas naboru wniosków (wzory dokumentów)

13. Procedura uruchamiania i realizacji programu

 • Etapy przystąpienia do Programu: od przygotowania kompletnego wniosku do podpisania umowy z właściwym urzędem wojewódzkim
 • Promocja Programu
 • Warunki zatrudnienia w Programie
 • Obowiązująca dokumentacja
 • Realizacja „usługi asystencji osobistej”
 • Kluczowe aspekty koordynacji Programu
 • Budżet, a realizacja Programu

14. Finansowanie Programu oraz warunki przyznawania gminom/powiatom środków z funduszu przeznaczonych na realizację Programu

 • Tryb naboru wniosków
 • Wyodrębnione rachunki bankowe dla środków z Funduszu Solidarnościowego
 • Koszty obsługi Programu
 • Jak aktualizować wnioski?

15. Pytania zadawane przez uczestników szkoleń

 • PRZYKŁAD: zgłosiła się do nas Pani, która kilka dni temu zdała egzamin i ukończyła szkołę na kierunku Opiekun Medyczny. Niestety dyplom uzyska dopiero za 2 miesiące. Czy możemy zatrudnić taką osobę na podstawie zaświadczenia ze szkoły?
 • Czy zaświadczenie o niekaralności musi być aktualne?
 • Czy pracownik socjalny naszego ośrodka może mieć umowę zlecenie na asystenta osobistego?
 • Ile godzin łącznie może mieć asystent, aby umowa nie miała znamion umowy o pracę?
 • .Co w przypadku, gdy wnioskowaliśmy o godziny dla 3 osób ze znacznym sprzężonym stopniem niepełnosprawności, ale nikt nie złożył wniosku? Czy jest możliwa korekta wniosku?
 • Jaka jest klasyfikacja PKD zawodu AOON?
 • Ile powinno być kontroli? Czy z kontroli wystarczy zrobić notatkę czy powinno się stworzyć jakiś druk?
 • Czy potrącać podatek od zwrotu kosztów dojazdu asystentowi?
 • Jaką maksymalnie kwotę zwracamy asystentowi za paliwo za wyjazdy z uczestnikiem programu?
 • Czy asystent musi mieć prawo jazdy? Czy trzeba robić dodatkowe badania lekarskie, aby prowadzić pojazd?
 • Co w sytuacji, gdy asystent jedzie do lekarza z uczestnikiem programu wraz z jego rodzicem? Czy wymagamy potwierdzenia, że uczestnik rzeczywiście był u lekarza?
 • Czy asystent może realizować usługi asystenckie w jednym domu u dwóch osób? Czy może być jednocześnie asystentem i świadczyć pomoc sąsiedzką (ta sama osoba, inne godziny)?
 • Czy osoba, na którą pobierane jest świadczenie pielęgnacyjne może uczestniczyć w programie?
 • Czy grudzień rozliczamy pod koniec grudnia?

Prowadzący

Iwona Kłóska - praktyk, obecnie zatrudniona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w województwie śląskim. Koordynuje program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"od jego pierwszej edycji. Doświadczenie zdobywała pracując w różnych instytucjach publicznych, edukacyjnych, otoczenia biznesowego i okołobiznesowego oraz organizacjach pozarządowych. Ponadto współpracowała jako ekspert w wielu zespołach interdyscyplinarnych, między innymi z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. O sobie mówi tak: Od wielu lat pracuję z ludźmi, wśród ludzi i dla ludzi. Wykonując powierzone mi zadania poszukuję nowych, kreatywnych rozwiązań, kieruję się zasadą, zgodnie z którą „dzielenie się wiedzą” stanowi centralną wartość współdziałania w zespole. Nieustannie poszukuję nowych wyzwań, które stanowią dla mnie inspirację do dalszego rozwoju. Pracując bazuję na twórczym myśleniu oraz poczuciu humoru.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
14 listopada 2024

Podobne szkolenia