Wideoszkolenie: Postępowanie z dłużnikiem alimentacyjnym

dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Co przynosi skuteczność w ściąganiu długów w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych: zagranicznych, przebywających w zakładzie karnym lub z nieokreślonym adresem zamieszkania? Jak obliczyć kryterium dochodowe do funduszu alimentacyjnego? Kiedy możemy zastosować ulgę w spłacie należności: umorzenie należności, rozłożenie na raty, odroczenie terminu spłaty?

od 649.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się funduszem alimentacyjnym, a w szczególności procedurą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, obsługą wierzyciela i mechanizmem "złotówka za złotówkę"


Dłużnik nie odbiera wezwania i innej korespondencji - podwójnie awizo. Czy traktujemy to jako dostarczone i prowadzimy dalej postępowanie?
Dołącz do grona zadowolonych uczestniczek i uczestników szkolenia, oto opinia jednej z nich: "bardzo dziękuję, że mogłam uczestniczyć w szkoleniu, jestem bardzo zadowolona, widać ogromne zaangażowanie w przekazaniu wiedzy i doświadczenia. Prelegentka zna temat ze strony praktycznej. Dobrze się jej słucha" Gwarantujemy, że podczas szkolenia prześledzimy całą procedurę postępowania z dłużnikami alimentacyjnymi. Podpowiemy jakie działania podjąć wobec dłużnika, jak zmusić go do spłaty zadłużeń, a także co zrobić w sytuacji, jeśli nie ma możliwości wyegzekwowania należności. Jedyne takie szkolenie na rynku.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak postąpić z dłużnikiem, którego adres nie jest znany, z dłużnikiem przebywającym poza granicami RP lub przebywającym w zakładzie karnym?
 • Co w przypadku starego dłużnika alimentacyjnego, który ma w obiegu prawnym decyzję uznającą za uchylającego się, aktualnie przyszedł na wywiad, ale nie zarejestrował się w PUP, czy występujemy z kolejnym wnioskiem do prokuratury o ściganie za przestępstwo?
 • Co zrobić, jeżeli komornik odpowie, że nie jest w stanie ustalić nowego adresu?
 • Wypełnianie wniosku na fundusz. Co powinno być wpisywane w oświadczeniu wnioskodawcy w sprawie: „do alimentacji są zobowiązani…” Co tutaj należy wpisać i co później można z tym zrobić?
 • Co zrobić, jeśli złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury z art. 209 k.k., a za jakiś czas decyzję uznającą uchylimy, co z tym zawiadomieniem, czy w jakiś sposób informować prokuraturę o tym fakcie?
 • Czy zawiadomienie do prokuratury wysyłamy co roku po przyznaniu świadczenia z funduszu?
 • Jakie działania podjąć, jeśli dłużnicy nie pracują, unikają pracy lub pracują "na czarno"?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wniosek o ściganie za przestępstwo niealimentacji – dwie wersje
 • Zawiadomienie dłużnika o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Informacja o rozpoczęciu realizacji
 • Wezwanie do dłużnika
 • Wniosek o podjęcie działań
 • Wniosek o ściganie jako organ pomocy
 • Wniosek o ściganie jako organ wł. dłużnika
 • Wygaśnięcie decyzji o uznaniu dłużnika
 • Wzór decyzji-odmowa ulgi w spłacie należności
 • Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego
 • Informacja do komornika o rozpoczęciu wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
 • Fundusz alimentacyjny 1 za 1 - przyznanie

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy jako OWD możemy złożyć zapytanie do policji o ustalenie miejsca zamieszkania?
 • Czy klauzula RODO może być dodana do wezwania na wywiad?
 • Czy mając problem z ustaleniem adresu możemy wysłać pismo do OWW?
 • Co zrobić, gdy dłużnik spłacił zadłużenie, a nadal w obiegu jest decyzja uznająca go za uchylającego się?
 • Czy możemy wydać decyzję nie wskazując, na które dziecko jest wydana?
 • Która data jest dla nas istotna – data wpłaty przez dłużnika, czy data księgowania u komornika?
 • Czy możemy przyjmować wpłaty bezpośrednio od dłużnika alimentacyjnego?
 • Dłużniczka miała zwrócone prawo jazdy. W nowym okresie świadczeniowym nie dokonuje żadnych wpłat. Czy możemy ponownie wystąpić z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy?
 • Czy dłużnik powinien pisać pismo o zwrot prawa jazdy?
 • Czy dłużnik powinien złożyć wniosek o uchylenie decyzji uznającej go za uchylającego się w momencie, kiedy spłaci dług?
 • Kiedy wygaszamy decyzję?
 • Czy składamy zawiadomienie do prokuratury, gdy dłużnik przebywa w zakładzie karnym?
 • Dłużnik alimentacyjny za granicą został zobowiązany do płacenia wierzycielce bieżących alimentów. Ma dług, ponieważ wcześniej był u nas FA. Jak skutecznie ściągnąć dług?
 • Jako organ właściwy zatrzymaliśmy prawo jazdy dłużnikowi, który zmienił adres zamieszkania. Który organ w tej sytuacji ma rozpatrzeć wniosek o zwrot prawa jazdy?
 • W 2015 roku otrzymaliśmy od naczelnika US postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego dot. konkretnego tytułu wykonawczego na daną kwotę. Komornik pomniejszył kwotę zobowiązania dłużnika. Czy zrobił to słusznie?
 • Na jakiej podstawie prawnej uchylić decyzję, jeżeli dłużnik nie wywiązywał się z decyzji ratalnej?
 • Dłużnik alimentacyjny ma zadłużenie w kilku gminach. W jednej z nich złożył o częściowe umorzenie alimentów ze względu na złą sytuację życiową. W tej gminie wpłaca min. 50% zasądzonych alimentów. Dokumenty zostały nam przekazane jako gminie właściwej dłużnika. Jakie kroki podjąć, aby poprawnie wydać decyzję? Jaką decyzję najlepiej wydać w tej sytuacji?
 • Czy dług z zaliczki alimentacyjnej należy zgłaszać do BIG?
 • Czy zastrzeżenie o uchyleniu decyzji o rozłożeniu na raty w razie braku wpłaty powinno być w sentencji? Czy może zostać zapisane w uzasadnieniu?
 • Na który przepis należy się powołać w przypadku rat – przepis art 162 § 1 pkt 2 czy, art 162 § 2 k.p.a.?
 • Co, jeżeli dorosłe dziecko udzieli pełnomocnictwo rodzicowi?
 • Czy w przypadku, gdy otrzymamy dokumenty z innej gminy, to wzywamy dłużnika na wywiad alimentacyjny?
 • Komornik przesłał wierzycielce alimenty w miesiącu, w którym nie miał informacji, że świadczenia zostały wypłacone. Decyzja nie dotarła do komornika, ponieważ nie uprawomocniła się. Czy stanowią to nienależnie pobrane świadczenia? Wierzycielka została poinformowana, że podczas pobierania FA nie może pobierać pieniędzy od dłużnika czy komornika.
 • Czy nienależnie pobrane świadczenia z FA możemy potrącić ze świadczenia pielęgnacyjnego?
 • Nienależnie pobrane świadczenie zostało rozłożone na raty, których osoba nie spłaca. Co w tej sytuacji?
 • Zagadnienie przepisu art. 5a Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 • Opiekun prawny osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu i rentę socjalną. Złożył wniosek o FA. Czy dochód dzielimy na dwie osoby, czy jedną?
 • Czy wydając decyzję dłużnikowi o rozłożeniu na raty z zastrzeżeniem należy w podstawie prawnej podać przepis art. 162 par. 1 ust. 2?
 • Została wydana decyzja, prawo jazdy jest zatrzymane. Dłużnik za każdym razem stawia się na wywiad alimentacyjny i składa oświadczenie majątkowe. Jest zarejestrowany w PUP, ale nie szuka pracy. Co w takim przypadku?
 • Dłużnik zgłosił się na wywiad, był zarejestrowany w PUP. Wysłaliśmy wniosek o aktywizację zawodową. Otrzymaliśmy pismo z PUP, że dłużnik stracił status osoby bezrobotnej. Czy powinniśmy wezwać go na wywiad i zobowiązać go do ponownego zarejestrowania?
 • Czy wnioski o ściganie do prokuratury wysłaliśmy tylko do spraw, dla których wypłacamy obecnie świadczenia z FA?
 • Osoba uprawniona mieszka z babcią, ponieważ mama wyprowadziła się z domu. Matka wskazała nowe miejsce zamieszkania. Póki co babcia nie ma ustanowionej opieki nad córką - sytuacja jest w zawieszeniu. Bedzie składany wniosek do sadu o ustalenie rodziny zastępczej. Wstrzymaliśmy matce wypłatę świadczeń. Zleciliśmy wywiad w miejscu zamieszkania dziecka oraz wezwałam matkę do złożenia wyjaśnień. Czy poprawnie?
 • Co ze wstrzymanymi świadczeniami?

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – cała procedura od wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika do zakończenia postępowania

 • Jak skutecznie prowadzić postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego?
 • Dłużnik alimentacyjny – trudny klient, dlaczego współpraca z dłużnikiem sprawia tyle problemów?
 • Kto prowadzi postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego?
 • Kto wnioskuje o przeprowadzenie postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego?
 • Kiedy jest sporządzany wniosek o przeprowadzenie postępowania?
 • Co to jest organ egzekucyjny?
 • Czym się różni postępowanie wobec dłużnika współpracującego i niewspółpracującego?
 • Jakie są zasady wydania decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych? Jakie taka decyzja wywołuje skutki? Co uczynić, jak stanie się bezprzedmiotowa? Jak policzyć „6 ostatnich miesięcy”?
 • Jak zabrać dłużnikowi prawo jazdy? A jak oddać? Kto to może zrobić? Kiedy i dlaczego trzeba występować z wnioskiem do CEPIK?
 • Kiedy podać dłużnika do prokuratury? Omówione zostaną dwa tryby postępowania – jako organ właściwy dłużnika oraz jako organ pomocy społecznej.
 • Czy to postępowanie kiedykolwiek się kończy

 • W ramach niniejszego bloku tematycznego będzie można uzyskać odpowiedzi m.in. na następujące pytania, które zadawali uczestnicy na poprzednich szkoleniach:

 • Co w przypadku, gdy dłużnik nie przychodzi na wywiad, więc wszczynamy postępowanie, ale okres wywiązywania się nie wynosi 6 miesięcy, ponieważ egzekucja komornicza prowadzona jest od grudnia?
 • Czy prowadzimy postępowanie, jeżeli dłużnik przebywa w zakładzie karnym?
 • Gdzie kierować wniosek o ściganie za przestępstwo nie alimentacji – na policję, czy do prokuratury?
 • Kiedy można zarchiwizować dłużnika? Czy archiwizujemy tylko spłaconych i zgony?
 • Czy do ZK albo AŚ można wysyłać do dłużnika alimentacyjnego informację o przyznaniu świadczeń?
 • Jak sprawdzić dłużnika w bazie PESEL?
 • Jak postąpić z dłużnikiem, którego adres nie jest znany, z dłużnikiem przebywającym poza granicami RP lub przebywającym w zakładzie karnym? Kto i w jaki sposób ma prowadzić postępowanie wobec takiego dłużnika?
 • Jak ustalić adres dłużnika?
 • Dłużnik nie odbiera wezwania i innej korespondencji - podwójnie awizo. Czy traktujemy to jako dostarczone i prowadzimy dalej postępowanie?
 • Dłużnik umożliwił przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, lecz dalej nie płaci zobowiązań alimentacyjnych. Czy można wszcząć postępowanie, aby uznać go za dłużnika uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych?
 • Jeżeli dłużnik przebywa poza granicami kraju, to komu wysyłamy informację o przyznanym FA?
 • Jak postępować w przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie przychodzi na wywiad, wszczynamy postępowanie w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań, lecz okres wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego nie wynosi 6 miesięcy, ponieważ egzekucja komornicza prowadzona jest od 4 miesięcy?
 • Co robimy w przypadku, gdy w przeciągu 6 miesięcy dłużnik płacił tylko przez 3 miesiące, lecz po ponad 100% wysokości alimentów?
 • Co z wnioskami do prokuratury, gdy nieznany jest adres dłużnika?
 • Czy wystarczy raz złożony wniosek o ściganie, czy trzeba go składać po każdym postępowaniu?
 • Czy wpłata przez 6 miesięcy równa się automatycznemu uchyleniu decyzji o uznaniu?
 • Jeśli wydajemy decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się, która nie została skutecznie doręczona, tylko była dwukrotnie awizowana, to kiedy możemy mówić, że ta decyzja jest ostateczna?
 • Czy dłużnik może zamieszkiwać z wierzycielką?
 • Jeśli dłużnik zamieszkuje poza granicami kraju, to czy my jako OWW wysyłamy informację o przyznaniu świadczeń na adres za granicą? Gdzie wysyłamy wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika?
 • Jeżeli dłużnik ma kilka wierzycielek, to czy do każdej wzywamy go na wywiad, czy możemy wysłać jedno wezwanie? Ile decyzji o uchylaniu się wydać takiemu dłużnikowi?
Biura informacji gospodarczej
 • Jakie obowiązki względem BIG ma organ wypłacający świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
 • Współpraca z organami zewnętrznymi w ramach postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego: komornik, policja, prokuratura, zakłady karne, sądy
 • „Dłużnik znaleziony po latach” – jakie przeprowadzić postępowanie?
 • Ulga w spłacie należności przez dłużnika alimentacyjnego: umorzenie należności, rozłożenie na raty, odroczenie terminu spłaty
 • Kiedy i wobec jakiego długu możemy zastosować ulgę? Jak postąpić z odsetkami?


RODO – ochrona danych osobowych dłużnika alimentacyjnego

 • Jakie prawa ma organ właściwy, wierzyciel, dłużnik?
 • Jak właściwie i skutecznie poinformować dłużnika o przysługujących mu prawach dotyczących ochrony danych osobowych?
 • Trudny klient – problemy psychologiczne w postępowaniu


W ramach niniejszego bloku tematycznego będzie można uzyskać odpowiedzi m.in. na następujące pytania, które zadawali uczestnicy na poprzednich szkoleniach:

 • Dlaczego system nie chce wysłać do BIG zadłużenia? Wierzycielka pobiera FA od dwóch miesięcy.
 • Czy dłużnik musi złożyć wniosek abyśmy mogli go wykreślić z BIG?


Należności dłużnika alimentacyjnego oraz jak się ich „pozbyć”?

 • Czy zadłużenie dłużników alimentacyjnych przedawnia się, czy jest dziedziczone?
 • Ulga w spłacie należności przez dłużnika alimentacyjnego: umorzenie należności, rozłożenie na raty, odroczenie terminu spłaty
 • Kiedy i wobec jakiego długu możemy zastosować ulgę? Jak postąpić z odsetkami?
 • Co może organ właściwy wierzyciela, a co organ właściwy dłużnika?


W ramach niniejszego bloku tematycznego będzie można uzyskać odpowiedzi m.in. na następujące pytania, które zadawali uczestnicy na poprzednich szkoleniach:

 • W jaki sposób rozłożyć zadłużenie na raty dłużnikowi, jeżeli ma bieżące wypłaty z FA?
 • Dłużnik alimentacyjny przebywający w ZK złożył wniosek o odroczenie spłat rat zadłużenia. Jest nadal pobierany FA. Co w takim przypadku?
 • Czy należy zaprzestać naliczania odsetek dłużnikowi, któremu rozłożono na raty należność główną wraz z odsetkami?


Fundusz alimentacyjny – aktualne problemy z przyznawaniem świadczeń oraz zmiany w przepisach?

 • Kto jest uprawniony do świadczeń z funduszu alimentacyjnego?
 • Jak postępować z osobą nieletnią, a jak z osobą ubezwłasnowolnioną?
 • Jak liczymy dochody w przypadku osób ubezwłasnowolnionych?
 • Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz ich wpływ na świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Nowe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Nowe rozporządzenie – jakie przyniosło nam zmiany?
 • Na co uważać przyznając świadczenia zgodnie z zasadą zł za zł?
 • Co zrobić jeśli osoba uprawniona do alimentów zmieni miejsce zamieszkania?
 • Nienależnie pobrane świadczenia z fa – jakie problemy napotykamy przy ich ustalaniu?
 • Jaki organ może zastosować ulgę w spłacie nienależnie pobranych świadczeń


W ramach niniejszego bloku tematycznego będzie można uzyskać odpowiedzi m.in. na następujące pytania, które zadawali uczestnicy na poprzednich szkoleniach:

 • Czy na pełnoletnie dziecko ze znacznym stopniem niepełnosprawności (dziecko nie jest ubezwłasnowolnione) może złożyć wniosek o świadczenie z funduszu jego matka? Czy to ono musi być wnioskodawcą?
 • Matka pobiera fundusz na dziecko ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które jest osobą dorosłą, ma przyznaną rentę socjalną. Od 2020 roku matka jest ubezwłasnowolniona. Czy matka powinna dalej pobierać fundusz?
 • Komornik twierdzi, że przekazane przez niego należności są zaległymi alimentami, a nie bieżącymi. Czy w takim przypadku też wymagamy zwrotu?
 • Czy wysyłać decyzję odmowną z FA do komornika?
 • Czy powinniśmy informować dłużnika o zmianie lub uchyleniu decyzji z FA?
 • Jeżeli wnioskodawczyni w trakcie okresu świadczeniowego wyjdzie za mąż, to od jakiego momentu wpisujemy męża do składu rodziny i obliczamy jego dochody?
 • W trakcie okresu świadczeniowego dziecko nabywa pełnoletność. Czy można wypłacać matce do końca okresu?


Jak postępować z dłużnikami w najbardziej problematycznych przypadkach występujących w OPS? Jakie kroki podjąć, gdy dłużnik decyzją jest uznany za uchylającego się?

 • Jakie działania podjąć wobec dłużników alimentacyjnych, którzy w dalszym ciągu mają zadłużenie w ośrodku, ale wierzycielka nie pobiera już świadczeń?
 • Jesteśmy organem właściwym dłużnika. Wierzycielka wycofała egzekucję u komornika i FA został uchylone na podstawie oświadczenia wierzycielki. Czy na tej podstawie możemy wygasić decyzję uznającą dłużnika za uchylającego się?
 • Czy musimy wezwać dłużnika na wywiad, który przez ostatnie 6 miesięcy spłaca minimum 50% zadłużenia? Czy na podstawie tego okresu spłaty można wnioskować o uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy?
 • Co w sytuacji, gdy wierzycielka zamieszkuje z dłużnikiem, który dopiero od niedawna spłaca na bieżąco zadłużenie w wysokości ponad 200 tys. zł, a policja umorzyła postępowanie?
 • Co w przypadku, gdy dłużnik nie przychodzi na wywiad, więc wszczynamy postepowanie, ale okres wywiązywania się od zobowiązań nie wynosi 6 miesięcy, ponieważ egzekucja komornicza prowadzona jest od maja?
 • Co zrobić, gdy wierzycielka złożyła wniosek o przyznanie świadczeń z FA, a w załączonym zaświadczeniu od komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów napisane jest, że dłużnik przebywa za granicą?
 • Czy aktywizujemy dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą?
 • Czy po zaświadczenie dotyczące wpłat za okres 6 miesięcy kierujemy również pismo do OWD?
 • Co w przypadku, gdy dłużnik pracuje za granicą i oświadczy nam to podczas wywiadu alimentacyjnego?
 • Dłużnik alimentacyjny podjął zatrudnienie. Zwrócił się do organu właściwego wierzyciela z prośbą o wystąpienie do komornika o zmniejszenie kwoty dokonywanych potrąceń z wynagrodzenia przez komornika. Niewiele zostaje mu obecnie na życie. Czy w takiej sytuacji możemy zwrócić się do komornika o zmniejszenie potrąceń?
 • Ile mamy czasu na wysłanie wezwania do stawienia się na wywiad po otrzymaniu wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika?
 • Dorosłe dziecko w składzie rodziny ma matkę, która zmieniła stan cywilny. Czy powinniśmy dołączyć jej męża do składu rodziny?
 • Kto podpisuje wniosek o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego, który kierujemy do komornika?
 • W którym momencie przyłączamy się do postępowania egzekucyjnego?
 • Co w przypadku, gdy komornik wystawi zaświadczenie o częściowo skutecznej egzekucji?
 • Przyznaliśmy błędnie fundusz wierzycielce dla dziecka na podstawie zabezpieczenia na czas trwania postepowania o rozwód. Problem jest to, że w zabezpieczeniu nie jest wymienione dziecko. Zabezpieczenie jest na zaspokojenie potrzeb rodziny. Wystąpiliśmy do SKO o stwierdzenie nieważności, niestety nie stwierdzono nieważności decyzji. Co możemy zrobić, aby decyzję usunąć z obrotu prawnego?
 • Co zrobić z dłużnikiem, który nie przychodzi na wywiad, nie współpracuje i odmawia rejestracji w urzędzie?
 • Jakie działania aktywizacyjne możemy podjąć z dłużnikiem, który posiada gospodarstwo rolne i podlega do ubezpieczenia w KRUS-ie?
 • Czy w sytuacji, gdy osoba uprawniona została ubezwłasnowolniona, a opiekunem prawnym została matka, to do dochodu wlicza się tylko dochód osoby uprawnionej?
 • Czym rożni się zadłużenie pochodzące z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej od zadłużenia pochodzącego z wypłaconego FA?
 • Osoba uprawniona jest w ciąży, kontynuuje naukę, ale nie zakłada nowej rodziny. Nadal mieszka z matką. Czy nowe dziecko wpisujemy do składu rodziny? Czy fundusz nadal przysługuje osobie uprawnionej?
 • Co z przyznanym świadczeniem w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego małoletniej osoby uprawnionej?
 • Czy wydajemy decyzję, jeżeli dłużnik spłaci zadłużenie?
 • Co w sytuacji, gdy wierzycielka złożyła wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika, jeżeli nie poobiera świadczeń z FA i wcześniej też nie pobierała? Mamy tylko wniosek o podjęcie działań z dołączonym zaświadczeniem od komornika o bezskuteczności alimentacji
 • Co robimy w przypadku, gdy w przeciągu 6 miesięcy dłużnik płacił 3 miesiące po ponad 100% wysokości alimentów?
 • Co w przypadku, gdy wierzycielka od kilku lat nie ma wypłat a dłużnik ma wydaną decyzję?
 • Co z w sytuacji, gdy dłużnik się przeprowadził do innej gminy, a w poprzedniej gminie był uznany decyzją za uchylającego się? Czy w takim przypadku nowej gminie trzeba wydać nową decyzję?
 • Co dokładnie znaczy, że zamykamy postępowanie, gdy dłużnik się wyprowadzi?
 • Który organ rozlicza zadłużenie w przypadku zmiany miejsca zamieszkania dłużnika?
 • Co z wnioskami do prokuratury, gdy nieznany jest adres dłużnika?
 • Jak postępujemy z dłużnikiem, który podczas wywiadu oświadcza, że ma na utrzymaniu wierzycielkę?
 • Czy wystarczy raz złożony wniosek o ściganie, czy trzeba go składać po każdym postępowaniu?
 • Mamy dłużnika, który jest w Szkocji. Wierzycielka zamieszkuje na terenie naszej gminy. Jakie podjąć działania wobec takiego dłużnika?
 • Jeżeli składamy wniosek o przyznanie świadczeń z FA z mocy przepisu art. 304 k.p.k. o ściganie za przestępstwo w związku z przepisem art. 209 k.k., to czy nadal składamy wniosek tylko na podstawie art. 209 k.k.?
 • Czy wpłata przez 6 miesięcy równa się automatycznemu uchyleniu decyzji o uznaniu?
 • Gdzie powinniśmy wysłać zawiadomienie, jeżeli dłużnik przebywa za granicą, a my wszczynamy postępowanie?
 • Jeżeli dłużnik miał kiedyś wydaną decyzję o uznaniu, a teraz nie ma wypłat, to czy ponownie weryfikujemy prawo jazdy? Czy równocześnie składamy wniosek o ściganie po zabraniu mu prawa jazdy?
 • Jakie są okoliczności pozwalające uchylić decyzję?
 • Jeżeli dłużnik jest uznany za uchylającego się i pomimo wezwania nie przychodzi, to czy kierujemy wniosek o ściganie i zatrzymanie prawa jazdy co roku?
 • Czy OWW ma obowiązek występowania do komornika z zapytaniem o stan egzekucji wobec DA w związku z przepisem art. 3 ust. 6 ustawy?
 • Dłużnik ma przyznany stały zasiłek. Czy musimy rejestrować go jako osobę poszukującą pracy?
 • Czy po każdej wydanej decyzji przyznającej FA musimy zawiadamiać prokuraturę o uchylaniu się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego?
 • Wierzycielka oraz dłużnik przeprowadzili się na teren innej gminy. Dłużnik chce rozłożenia na raty zadłużenia powstałego w naszym OPS. W jaki sposób powinna wyglądać procedura złożenia wniosku przez dłużnika i wydania decyzji?
 • W trakcie postępowania została wydana decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się. Dłużnik wyprowadził się do innej gminy. Zawiadomił o tym fakcie organ. Czy należy przekazać wszystkie dokumenty całego postępowania? Czy obecny organ dłużnika musi drugi raz wydać tę samą decyzję?
 • Czy po wydaniu decyzji uznającej, co roku występujemy z wnioskiem o ściganie i ewentualne zapytanie do CEPiK?
 • Czy wydajemy decyzję o uznaniu za uchylającego i wszczynamy dalszą procedurę w przypadku dwukrotnie awizowanych zawiadomień? Czy powinniśmy wystosować pismo do organu wierzycielki, że jest nam znany adres?
 • Na jakiej podstawie prawnej opieramy się w sytuacji, gdy dłużnik nie podejmuje korespondencji związanej z wydaniem decyzji?
 • Co, jeśli jesteśmy organem dłużnika i wierzyciela jednocześnie?
 • Czy można wymagać od dłużnika zaświadczenia za 3 ostatnie miesiące z pracy, którą podaje w wywiadzie?
 • Co w przypadku, gdy dłużnik ma zaległość, wierzycielka jest już pełnoletnia i dłużnik teraz otrzymał emeryturę? Czy komornik zajmie mu część emerytury i będzie tę część przekazywać nam?
 • Dłużnik miał umorzone należności z uwagi na skuteczność wpłat. Czy może ponownie złożyć wniosek o kolejne umorzenie? Czy organ dłużnika może mu ponownie umorzyć po upływie wyznaczonego okresu?
 • W jaki sposób rozłożyć zadłużenie na raty dłużnikowi, jeżeli ma bieżące wypłaty z FA?
 • Syndyk ogłosił upadłość majątkową dłużnika. Co dalej z dłużnikiem? Dostaliśmy informację, że nie można umorzyć alimentów
 • Dłużnik alimentacyjny przebywający w ZK złożył wniosek o odroczenie spłat rat zadłużenia. FA jest nadal pobierany. Co w takim przypadku?
 • Czy poprawne jest wydawanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty, jeżeli ustawa odnosi się tylko do umorzenia należności?
 • Co z absolwentami szkół średnich, uprawnionymi do alimentów, jeżeli są przed rozpoczęciem roku akademickiego?
 • Czy w skład osoby uprawnionej niepełnosprawnej wpisujemy tylko ją, bez rodzica?
 • Jeśli otrzymujemy dokumenty z innej gminy wraz z decyzją do dalszej realizacji, to czy wysyłamy do komornika wniosek o przyłączenie się do egzekucji?
 • Śmierć przedstawiciela ustawowego małoletniej osoby uprawnionej. Czy w takiej sytuacji uchylamy decyzję?
 • Jeżeli przedstawiciel ustawowy osoby uprawnionej przebywa w zakładzie karnym, to czy uchylamy decyzję?
 • Komornik przysłał pismo o umorzeniu postępowania z uwagi na ogłoszenie upadłości dłużnika. Wierzycielka nie ma już FA, ale jest stare zadłużenie. Co w takiej sytuacji?
 • Pierwszy wniosek o świadczenia z FA został przyznany od lutego. Decyzja wydana w marcu. Uprawomocnienie w kwietniu. Komornik przesłał zaświadczenie o dokonanych wpłatach wierzycielce w lutym i marcu. Dowiedział się także o przyznaniu świadczeń z FA dopiero w kwietniu. Czy kwota przekazana wierzycielce sprawia, że jest to nienależnie pobrane świadczenie za okres 2 miesięcy?
 • Dłużnik chce pomniejszenia egzekucji z emerytury z 60% na 40% i nigdy nic nie spłacał. Co w takim przypadku?
 • Osoba uprawniona jest w ciąży, kontynuuje naukę, ale nie zakłada nowej rodziny. Nadal mieszka z matką. Czy nowe dziecko wpisujemy do składu rodziny? Czy fundusz nadal przysługuje osobie uprawnionej?
 • Po jakim czasie umorzyć postępowanie w przypadku śmierci dłużnika?
 • Osoba niepełnosprawna z dzieckiem, żyjąca w związku z partnerem. Czy do składu rodziny wliczamy dziecko i partnera?
 • Czy po przyznaniu świadczeń, co roku wysyłamy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z przepisu art. 209 k.k.?
 • Dług umarzamy czy wygaszamy?
 • Czy poprawne jest wygaszenie długu w formie adnotacji służbowej?
 • Dłużnik stawił się na wywiad, ale nie może zarejestrować się w urzędzie pracy. Ma karencję 120 dni. Czy wysyłamy zobowiązanie do zarejestrowania się od razu, czy po okresie karencji? Czy możemy wszcząć postępowanie o uchylającego się, jeżeli nie zarejestruje się po upływie tych 120 dni?
 • FA wypłacany na podstawie zaświadczenia sądu. Dłużnikiem jest obcokrajowiec, który mieszka za granicą. Czy w tym przypadku wysyłamy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z przepisu art. 209 k.k.?
 • Wierzycielka pobiera FA. Ponownie ma dziecko z dłużnikiem i ojcem poprzednich dzieci. Co ze składem rodziny?
 • Czy trzeba wzywać dłużnika do zarejestrowania się jako poszukujący pracy? Czy można po upływie karencji wezwać od razu do zarejestrowania się jako bezrobotny?
 • Jak prowadzić postępowanie, jeżeli dłużnik uznany za uchylającego się w następnym okresie przyszedł na wywiad i został zarejestrowany w PUP, a po 2 miesiącach otrzymaliśmy informację z urzędu pracy, że nie stawił się?
 • Czy po uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia z FA informujemy dłużnika o tym fakcie?
 • Czy informujemy dłużnika o zmianie kwoty przyznanego świadczenia?
 • Co zrobić, jeżeli wierzycielka nie spłaciła nienależnie pobrane świadczenie i zmieniła adres?
 • Jaka procedura w przypadku nieznanego miejsca zamieszkania dłużnika? Wystąpiono z wnioskiem do komornika o ustalenie miejsca zamieszkania. Komornik odpisał, że nie udało się ustalić adresu. Co dalej?
 • Czy uchylamy FA, jeśli dłużnik spłacił całe zadłużenie – egzekucja skuteczna?
 • Dłużnik ma decyzję o uznaniu za uchylającego się i już 3 okres świadczeniowy jest wezwanie. Dłużnik nie stawia się, nie płaci i nie współpracuje. Co roku składamy wniosek o ściganie. Co jeszcze można zrobić?
 • Co zrobić w przypadku, gdy dostaliśmy pismo od komornika o ustalenie kuratora dla dłużnika ze względu na nieznane miejsce pobytu?
 • Co w sytuacji, gdy komornik podaje adres zamieszkania dłużnika, pod którym znajduje się pustostan?
 • Jaka jest podstawa prawna do wniosku do CEOO?
 • Jakie dokumenty składa dłużnik do umorzenia należności?
 • Czy do wniosku o FA dołączamy oryginał orzeczenia sądowego, czy wystarczy odpis?
 • Czym jest odpis należności wątpliwych?
 • Czy powinniśmy co roku wymagać od wierzycielki odpisu z sądu - wyroku lub postanowienia z aktualną datą o wysokości alimentów
 • Jeśli dłużnik w ostatnim dniu przed wyznaczonym terminem wywiadu zadzwonił, że nie może przyjść, ponieważ nie ma go obecnie w Polsce, to czy można mu przedłużyć termin?
 • Co z dłużnikiem z Ukrainy?
 • Dłużnik nie ma numeru PESEL. Co z BIG?
 • Wydano decyzję o uchylaniu się przez dłużnika od zobowiązań alimentacyjnych. Dłużnik w kolejnych latach stawiał się regularnie na wywiad. Jest chętny do współpracy. Czy uchylamy wydaną decyzję?
 • Czy możemy wydać decyzję rozłożenia na raty zadłużenia, jeśli nadal wypłacane są świadczenia?
 • Jaki będzie skład rodziny u pełnoletniej osoby uprawnionej, gdzie do tej pory w składzie rodziny była matka z partnerem wraz z ich wspólnym dzieckiem i młodszym rodzeństwem? Matka pobiera FA na młodsze dzieci. Czy dzieci, matka i jej partner wchodzą w skład rodziny pełnoletniej córki, która wnioskuje o FA sama na siebie?
 • Wierzycielka złożyła wniosek o fundusz w październiku, decyzję wydaliśmy w grudniu. Wierzycielka otrzymała alimenty od komornika za październik i listopad. Od jakiego miesiąca przyznajemy fundusz?
 • Jeśli OWD poinformowało nas o zmianie miejsca zamieszkania dłużnika na teren innej gminy, to czy oprócz wysłania wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego do nowej gminy, wysyłamy jakąś informacje do dłużnika?
 • Czy wierzyciel może zwrócić alimenty mylnie przekazane mu przez komornika?
 • Kogo wierzycielka powinna wpisać w oświadczeniu o osobach zobowiązanych do alimentacji innych niż dłużnik alimentacyjny? Co, jeśli wierzycielka oznajmia, że nie wpisze swoich rodziców?
 • Co w sytuacji, gdy wierzycielka pobierała FA na siebie, a teraz jest w konkubinacie i urodziła dziecko? Czy dalej przysługuje jej fundusz? Jeśli tak, to kto jest w składzie rodziny?
 • Czy po spłacie całości zadłużenia z wypłacanych świadczeń z FA jako OWW powinniśmy poinformować o tym OWD?
 • Wierzycielka, która nie jest w związku małżeńskim, ma zasądzone alimenty od matki i ojca, ale pobiera FA tylko od ojca. Urodziła dziecko. Czy w składzie rodziny znajduje się tylko wierzycielka?
 • Matka złożyła wniosek na dziecko. Do składu rodziny wpisała siebie oraz dwójkę dzieci – jedno, na które ma zasądzone alimenty i drugie dziecko, która ma z innym mężczyzną. Czy do składu rodziny powinna wpisać ojca drugiego dziecka?
 • Czy OWW może występować do ZK z wnioskiem o udostępnienie danych na temat tego, czy dłużnik przebywa w ZK?
 • Czy do każdego okresu świadczeniowego wierzycielka musi dostarczyć nową informację z sądu okręgowego?
 • Jeśli dłużnik zamieszkuje poza granicami kraju, to czy my jako OWW wysyłamy informację o przyznaniu świadczeń na adres za granicą? Gdzie wysyłamy wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika?
 • Jesteśmy OWW. Po przyznaniu świadczeń z FA wysłaliśmy wniosek o podjęcie działań. Otrzymaliśmy informację od OWD, że dłużnik stawił się na wywiad, a następnie dostaliśmy informację, że dłużnik zmienił adres zamieszkania na teren innej gminy. Czy należy ponownie wysłać wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika do nowej gminy?
 • Osoba złożyła wniosek na FA, ale posiada nieprawomocny wyrok. Jest także zaświadczenie od komornika o bezskutecznej egzekucji? Czy możemy przyznać świadczenie?
 • Dłużnik przebywa w zakładzie karnym (wynika to zaświadczenia od komornika). Po przyznaniu świadczenia z FA wysyłamy do dłużnika do ZK informację o przyznaniu świadczenia. Gdzie wysyłamy wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika? Czy do gminy ostatniego zamieszkania dłużnika?
 • Przyznaliśmy świadczenia z FA. Wysłaliśmy wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika. W trakcie okresu świadczeniowego umieszczono osobę uprawnioną w pieczy zastępczej. Czy ponownie wysyłamy wniosek do OWD o podjęcie działań? Czy musi być to poprzedzone uzyskaniem od komornika aktualnego zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów?
 • Wezwaliśmy dłużnika, który się nie stawił i wszczęliśmy postępowanie o uznaniu. Przeprowadziliśmy wywiad, ale dłużnik nie jest zarejestrowany w PUP. Jeśli się nie zarejestruje i mamy informację, że nie płaci to czy możemy wydać decyzję o uznaniu za dłużnika?
 • Czy co roku wysyła się wniosek na policję o ściganie za przestępstwo niealimentacji?
 • Czy możemy telefonicznie poprosić o zaświadczenie komornika?
 • Dłużnik chciał zmniejszenia kwoty zajmowanej z wypłaty przez komornika. Czy możemy ingerować w sprawy komornika?
 • Dłużnik pobierający świadczenie pielęgnacyjne stawił się na wywiad, ale nie możemy zobowiązać go do zarejestrowania w urzędzie pracy. Jak dalej postępować? Czy świadczenie pielęgnacyjne jest traktowane tak, jakby pracował?
 • Co w przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny ma przyznany zasiłek stały?
 • Jeśli dłużnik się nie zarejestruje, a ma częściową zdolność do pracy, to czy uznajemy go za uchylającego się?
 • Co w sytuacji, gdy dłużnik ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w związku z chorobą nowotworową? Urząd pracy go nie zarejestruje. Czy uznajemy go za uchylającego się?
 • Co w przypadku, gdy dłużnik mieszka z wierzycielką? Ona składa FA i egzekucja jest bezskuteczna, ale adres dłużnika jest jej adresem. Czy przyznajemy FA?
 • Jeżeli dłużnik alimentacyjny stawia się na wywiad, udziela wszelkich informacji i składa oświadczenie, to czy wtedy nie wszczynamy postępowania w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od alimentacji?
 • Jeżeli dłużnik ma kilka wierzycielek, to czy do każdej wzywamy go na wywiad, czy możemy wysłać jedno wezwanie? Ile decyzji o uchylaniu się wydać takiemu dłużnikowi?
 • Czy pełnoletni może upoważnić rodzica lub przedstawiciela do pobierania alimentów?
 • Jesteśmy OWD. Napisaliśmy do komornika o ustalenie adresu zamieszkania dłużnika. Po półtora miesiąca nie dostaliśmy odpowiedzi, więc napisaliśmy pismo w ślad za poprzednim z prośbą o odpowiedź. Minęło dwa miesiące od wysłania drugiej korespondencji. W tym czasie dzwoniliśmy i prosiliśmy o udzielenie odpowiedzi. Nie ma żadnej informacji zwrotnej. Co w takiej sytuacji?
 • Czy możemy wystąpić o sprawdzenie dłużników do inspekcji pracy i do urzędu skarbowego, jeżeli wiemy, że pracują bez umowy?
 • Komornik daje 7 dni na odpowiedź, jakie jest nasze stanowisko. Co w sytuacji, gdy nie mamy szans na wszczęcie postępowania, pozyskania informacji i wydanie decyzji?
 • Co w sytuacji, gdy dłużnik przebywający w zakładzie karnym zwrócił się o zawieszenie odsetek na czas przebywania w zakładzie karnym?
 • Komornik wysyła wnioski od dłużników o rozłożenie na raty lub niepobierania takich kwot z wypłaty. Czy powinniśmy wezwać dłużnika na wywiad i sprawdzić sytuację bytową?
 • Czy pytamy komornika o zgodę, jeżeli chcemy rozłożyć dług na raty lub umorzyć?
 • Jeśli dłużnik dopełni obowiązku – wywiad, rejestracja, aktywizacja, ale nie płaci przez 6 miesięcy, to czy wydajemy decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych?
 • Czy po zaświadczenie dotyczące wpłat z ostatnich 6 miesięcy występujemy również do OWD?
 • „Stary” dłużnik spłacił zadłużenie na zasadzie egzekucji z nieruchomości. Czy oddajemy mu prawo jazdy sami czy czekamy, aż złoży wniosek?
 • Czy OWD ma obowiązek sprawdzenia, gdzie przebywa dłużnik?
 • OPS otrzymał pismo od komornika, że dłużnik nie podejmuje korespondencji. Komornik zobowiązał OPS do wskazania adresu dłużnika, pod który będzie mógł doręczyć pocztę lub wystąpić do sądu o ustanowienie kuratora do spraw doręczeń pod rygorem zawieszenia postępowania. Czy to prawidłowe działanie komornika? Czy OPS musi wystąpić do sądu?
 • Dłużnik nie przyszedł na wywiad alimentacyjny. Ma wydaną decyzję uznającą za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Czy występujemy z wnioskiem o ściganie za przestępstwo i do starosty o zabranie prawa jazdy, jeżeli posiada?
 • Czy dłużnik może wpłacać zaległości alimentacyjne na konto GOPS?
 • Co w sytuacji, gdy dłużnik twierdzi, że spłacił całość zadłużenia, a w OPS widnieje, że nadal ma dług, gdyż spłat dokonywał na konto córki?
 • Czy należy zaprzestać naliczania odsetek dłużnikowi, któremu rozłożono na raty należność główną wraz z odsetkami?
 • Dłużnik dokonuje wpłat do komornika, które są przekazywane na FA. Czy tę kwotę można odliczyć od dochodu rodziny, jeżeli alimenty są świadczone na rzecz osób spoza rodziny?
 • Czy można wnioskować o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u dłużnika alimentacyjnego, który wnioskuje o umorzenie długu alimentacyjnego? Na jakiej podstawie?
 • Czy należy zwrócić się do urzędu pracy w celu aktywizacji dłużnika alimentacyjnego, jeśli jest on zarejestrowany w PUP-ie i przez cały rok dokonywał wpłat w kwotach zasądzonych alimentów na dzieci? Czy jeśli otrzymamy informacje o wyrejestrowaniu go z PUP-u, to czy za każdym razem trzeba wysyłać do dłużnika zobowiązanie do zarejestrowania?
 • Co zrobić w sytuacji: opuszczając zakład karny dłużnik alimentacyjny wskazał miejsce pobytu u swoich rodziców; ostatni stały meldunek ma u byłej żony, czyli w naszej gminie. Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika wysłaliśmy do gminy właściwej (wskazanej przez dłużnika). Gmina właściwa odpisuje, że nie mieszka pod wskazanym adresem, nie był tam nigdy zameldowany, rodzice oświadczają, że nie przebywa. Komornik nadal wskazuje nam adres pobytu podany wcześniej. My nadal wysyłamy do tej samej gminy, ale otrzymujemy odpowiedź, że nie przebywa i aby nie kierować już do nich wniosków
 • Jeżeli jest zgon dłużnika, to czy na podstawie dostarczonego aktu zgonu można wygasić zadłużenie dłużnika alimentacyjnego z powodu śmierci, czy należy czekać na postanowienie komornika?
 • Co robimy w przypadku, gdy dłużnik jest uznany decyzją za uchylającego się, ma zabrane prawo jazdy, przyszedł na wywiad i złożył oświadczenie, ale nie zarejestrował się w PUP-ie?
 • Czy zawsze należy coś odpisać gminie wierzyciela na wniosek o podjęcie działań, np. gdy dłużnik się nie zgłasza?
 • Co w sytuacji, gdy dłużnik mieszkał w innej gminie i nie mamy informacji, czy była wydana decyzja uznająca dłużnika za uchylającego się, czy wystąpić do tamtej gminy z wnioskiem o informacje, czy taka decyzja była wydana i już nie wydajemy drugiej decyzji? Czy wydajemy taką decyzję mimo tego, że w tamtej gminie była już wydana?
 • Czy dłużnika na wywiad wzywa się tylko raz? Czy jeśli nie zgłasza się w terminie, to czy należy wezwać go ponownie?
 • Co zrobić, gdy mamy informację, że dłużnik spłacił zadłużenie z FA? Czy mamy obowiązek zapytania komornika o bezskuteczność i jeśli dostaniemy odpowiedź, że jest skuteczna, to czy mamy z urzędu podjąć postępowanie w celu uchylenia decyzji uznającej?
 • Co zrobić, jeśli złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury z art. 209 k.k., a za jakiś czas uchylimy decyzję uznającą? Co robimy z zawiadomieniem, czy w jakiś sposób informować prokuraturę o tym fakcie?
 • Co zrobić, jeśli zostało wysłane zawiadomienie do prokuratury i prokuratura już zakończyła to postępowanie, czy za jakiś czas znów musimy występować do prokuratury?
 • Co w przypadku dłużników, wobec których wydana została decyzja o uchylaniu się, nie ma prawa jazdy, zgłoszony do BIG, a nadal nie spłaca długu?
 • Co w przypadku starego dłużnika alimentacyjnego, który ma w obiegu prawnym decyzję uznającą za uchylającego się, aktualnie przyszedł na wywiad, ale nie zarejestrował się w UP, czy występujemy z kolejnym wnioskiem do prokuratury o ściganie za przestępstwo?
 • Co zrobić, jeżeli komornik podaje stary adres, policja/prokuratura podają taki sam adres jak komornik, ale na kopercie widnieje adnotacja, że dłużnik od kilku lat nie mieszka pod wskazanym adresem, co wtedy?
 • Co zrobić, jeżeli komornik odpowie, że nie jest w stanie ustalić nowego adresu?
 • Czy zawiadomienie do prokuratury wysyłamy co roku po przyznaniu świadczenia z funduszu?
 • Czy wniosek o ściganie wysyłamy tylko raz po wydaniu decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się?
 • Co zrobić w sytuacji, kiedy OWD pisze, że dłużnik przebywa w Anglii i podaje dokładny adres, ale komornik pisze zupełnie inny adres na zaświadczeniu?
 • Co zrobić, kiedy dostajemy wezwanie od komornika, właściwie to grupowe, bo dla 4 dłużników, którzy nie odbierają od niego korespondencji o ustanowienie kuratora ds. doręczeń dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, w terminie 7 dni, pod rygorem zawieszenia postępowania na rzecz wierzycieli i wiąże się to również z tym, że komornik nie wystawi zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji?
 • Co w przypadku, gdy wierzycielka jest w Polsce, a dłużnikiem jest Ukrainiec? Sąd okręgowy odmówił wydania zaświadczenia
 • Czy jak jest już wydana decyzja uznająca dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się, a następnym razem na wezwanie na wywiad dłużnik znowu się nie zgłasza, to czy wydajemy decyzję o umorzeniu postępowania w całości, bo już jest decyzja, czy nic nie robimy?
 • Co zrobić, jeśli dłużnik raz przyjdzie na wywiad, za rok znów nie przyjdzie? Czy ta wcześniejsza decyzja, że się uchyla, jest aktualna, czy nie wydawać tak na przeplatankę?
 • Jak wygląda skład rodziny w przypadku 22-letniej osoby niepełnosprawnej, która mieszka z ojcem, a ma zasądzone alimenty od matki?
 • Co w sytuacji, gdy zawieszone jest postępowanie egzekucyjne przez sąd? Czy można przyjąć wniosek na fundusz i zawiesić postępowanie?
 • Czy osoba pobierająca świadczenie musi zgłosić zmianę miejsca zamieszkania, zaczynając od tej gminy, gdzie pobiera, czy może iść do nowej gminy i wtedy oni wystąpią o dokumenty?
 • Co w sytuacji, kiedy dłużnik zgłaszał zmianę adresu na naszą gminę do byłego OPS, ale oni zlekceważyli tę informację i wysyłali listy na były adres, w wyniku czego odebrali mu prawo jazdy? Nasz OPS nie brał udziału w postępowaniu tamtej gminy. Kto jest organem właściwym do zwrotu tego prawa jazdy?
 • Wypełnianie wniosku na fundusz. Co powinno być wpisywane w oświadczeniu wnioskodawcy w sprawie: „do alimentacji są zobowiązani…” Co należy tutajwpisać i co później można z tym zrobić?


Wzory pism z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych wraz z omówieniem sposobu i terminu sporządzenia

 • Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego
 • Zawiadomienie dłużnika o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Informacja do komornika o rozpoczęciu wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Wezwanie do dłużnika
 • Decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
 • Wniosek o ściganie za przestępstwo niealimentacji – dwie wersje

Prowadzący

Bogumiła Jastrzębska – praktyk, od 19 lat Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach, ekspert Gazety Prawnej z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
W ramach codziennej pracy w OPS przygotowuje wzory decyzji i pism z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz tworzy procedury postępowania umożliwiające sprawną realizację ustaw w dużym OPS-ie. Zarządza działem, który obsługuje rocznie ponad 2000 dłużników alimentacyjnych.

Z wykształcenia politolog ze specjalizacją polityka społeczna.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 649.00
30 kwietnia 2024
od 649.00
10 września 2024
od 649.00
17 grudnia 2024

Podobne szkolenia