Wideoszkolenie: Finansowanie pobytu w DPS

Jak uzyskiwać alimentację od rodziny za pobyt osoby w DPS? Jak znaleźć rodzinę, która przebywa poza granicami? Jak radzić sobie z nagminnymi odwołaniami rodziny od decyzji o płatności? Jakie są sposoby zabezpieczania się przed oszustwami? W jakich okolicznościach można zwolnić osobę z alimentacji?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników OPS,GOPS i MOPS zajmujących się sporządzaniem wywiadów, wydawaniem decyzji oraz podpisywaniem umów dot. umieszczenia osoby w DPS

Dowiesz się, jak przeprowadzić wywiad z osobą w szpitalu, tak aby nikt nie mógł niczego zarzucić
Podczas naszego wideoszkolenia omówimy sposoby radzenia sobie z nagminnymi uchyleniami od płatności przez osoby zobowiązane. Powiemy o uzyskiwaniu wywiadu czy alimentacji od rodziny, która przebywa poza granicami państwa. Wytłumaczymy również procedury postępowania - krok po kroku - od momentu powstania zaległości, aż po uzyskanie tytułu wykonawczego. Na przykładach pokażemy, jak rozwiązać sytuacje sporne i nietypowe.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak przeprowadzić wywiad z osobą w szpitalu, aby nikt nie mógł niczego zarzucić?
 • Jakie są sposoby ustalania miejsca pobytu rodziny za granicą?
 • Jak wygląda procedura egzekwowania od momentu podpisania umowy, aż po powstanie zaległości?
 • W jaki sposób sporządzić dobrą umowę pod kątem prawnym i technicznym, aby łatwo egzekwować alimentację od rodziny?
 • Jak przebiega procedura kierowania interwencyjnego do DPS?
 • PRZYKŁAD: komplet dokumentów został złożony przez rodzinę, pracownik przyjeżdża do szpitala i okazuje się, że nieświadomy pacjent leży na OIT - co należy zrobić?
 • Co zrobić, gdy rodzina nie wyraża zgody na pobyt w ZOL, osoba starsza nie jest w stanie sama wyrazić zgody, ale widać ewidentne zaniedbanie starszej osoby?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Oświadczenie pisemne do zobowiązania opłacania pobytu os. w DPS przed wydaniem decyzji
 • Upomnienia o zaległości w uiszczaniu odpłatności
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 • Wezwanie do wywiadu
 • Decyzja zmieniająca odpłatność za DPS
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w sprawie zwrotu wydatków
 • Decyzja do zwrotu opłat wniesionych zastępczo przez gminę
 • Umowa o partycypowaniu w kosztach
 • Decyzja o ustaleniu odpłatności za DPS członków rodziny
 • Decyzja o zwolnienie z odpłatności
 • Decyzja zwalniającego zstępnego z ponoszenia opłat za pobyt w DPS
 • Umowa z DPS niepublicznym
 • Wniosek o skierowanie na leczenie
 • Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite
 • Wniosek o umieszczenie osoby chorej w DPS bez zgody
 • Decyzja o skierowaniu do DPS zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego
 • Wniosek do sądu o wyznaczenie przedstawiciela – ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu
 • Pismo do osoby przebywającej za granicą + pouczenie+ RODO

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Czy dzieci i wnuki płacą po równo? Czy liczmy proporcjonalnie?
 • Z jakiego przepisu wnika, że jeśli płacą za coś dzieci, to wnuków nie pociągamy do odpowiedzialności?
 • Dwojgu dzieciom i dwojgu wnukom ustalono dofinansowanie pobytu w DPS. Wszyscy przekraczają kryterium o 300%. Dlaczego nie można finansowania pobytu podzielić na 4 osoby?
 • Czy wywiad należy przeprowadzić z opiekunem prawnym, który zarządza majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej, jeżeli musimy umieścić w DPS mężczyznę, który jest chory psychicznie, a jego matka jest ubezwłasnowolniona całkowicie?
 • Osoba złożyła wniosek o skierowanie do DPS. Podała adres dzieci, na które wysłaliśmy zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wezwanie do przeprowadzenia wywiadu. Czy wszystkie te czynności należy podjąć przed wydaniem decyzji kierującej klienta do DPS?
 • Synowi matki umieszczonej w DPS dochód przekracza o 300 zł; on sam deklaruje 400 zł i wyraża zgodę na sporządzenie umowy. Co zrobić w tej sytuacji?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy osoba prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, oświadczyła, ile otrzymała, a wiemy, że kwota był znacznie większa?
 • Czy gmina może przejąć dom osoby umieszczonej w DPS za jej zgodą, jeżeli nie ma osób zobowiązanych do alimentacji? Żyje tylko siostra, która mieszka na Słowacji i nie chce opiekować się bratem
 • Czy od dzieci zmarłej podopiecznej DPS należy wyegzekwować odpłatność w sytuacji, gdy żyje rodzeństwo zmarłej i jest w stanie pokryć całą odpłatność?
 • Osoba, którą skierowaliśmy do DPS wskazała troje żyjących dzieci i jedno nieżyjące oraz dziesięcioro wnuków. W trakcie przeprowadzonego postępowania wynikło, że nikt nie chce dobrowolnie ponieść kosztów pobytu. Co zrobić w tej sytuacji?
 • Czy należy obciążyć wnuki osoby umieszczonej w DPS, jeżeli dochody dzieci pozwalają pokryć koszty pobytu, ale nie chcą zapłacić?
 • Ile wynoszą odsetki?
 • Kancelaria radcy prawnego wystosowała do OPS pismo o uchylenie decyzji kierującej osobę do DPS. Pani przebywa w DPS, a dzieci nie chcą jej odebrać. Córki są skłócone, jedna z nich dopłaca do pobytu, a w zamian za opiekę zostało na nią przepisane mieszkanie. Podopieczna DPS nie jest ubezwłasnowolniona, ale chce opuścić DPS pod naciskiem córki, choć sama nie może przebywać w domu. Kto jest odpowiedzialny za podopieczną w przypadku uchylenia decyzji?
 • Czy można umieścić w DPS obywatelkę Niemiec, która obecnie przebywa w szpitalu psychiatrycznym, a wcześniej prowadziła koczowniczy tryb życia w lesie i nie ma karty stałego pobytu?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy lekarze kierują osobę do DPS i na DPS spada obowiązek znalezienia miejsca w ZOL? Rodziny osoby skierowanej do DPS przychodzą ze skierowaniem, a miejsc w DPS nie ma. Poza tym, jeżeli dochody są zbyt niskie to nie ma szans na ZOL
 • Od kiedy należy ustalić odpłatność od rodziny, jeżeli przeprowadzenie wywiadów oraz zebranie dokumentacji trwało ponad 2 miesiące?
 • Czy należy zrobić na nowo rozeznanie sytuacji materialnej rodzin zobowiązanych do opłacania za DPS w przypadku, gdy koszty za pobyt w DPS co roku wzrasta? Czy należy zmienić umowę lub decyzję?


1. Jak prawidłowo przeprowadzić procedurę odpłatności za pobyt w DPS?

 • Jak ustalać i poszukiwać wstępnych i zstępnych?
  • Jak szukać rodziny w postępowaniu?
  • Jakie osoby zobowiązane są do ponoszenia odpłatności za pobyt matki/ojca w DPS?
  • Czy konkubin może ponosić opłatę za pobyt konkubiny w DPS?
  • Czy pasierbica jest osobą zobowiązaną do ponoszenia odpłatności za ojczyma w DPS?
  • Jak znaleźć dzieci przebywające za granicą?
  • Jak formalnie przeprowadzić postępowanie z osobą zobowiązaną za poniesienie odpłatności, przebywającą za granicą? Jakich dokumentów i formularzy użyć? Czy wystarczy w takiej sytuacji tylko oświadczenie o wysokości dochodu?
  • Kto powinien zająć się i ponosić koszty tłumaczeń przysięgłych?
  • Jak wygląda procedura ustanowienia kuratora doręczeń?
 • Jak wygląda procedura postępowania z rodziną?
  • Jak wytłumaczyć rodzinie konieczność częściowego finansowania pobytu osoby w DPS?

PRZYKŁAD: co zrobić gdy nie zostanie podpisana umowa z rodziną przed umieszczeniem w DPS, a po umieszczeniu rodzina “umywa ręce” od finansowania pobytu osoby bliskiej?

PRZYKŁAD: przed umieszczeniem w DPS osoba przepisuje majątek, w zamian za dożywotnią możliwość użytkowania oraz opiekę; osoby otrzymujące darowiznę chcą pomagać osobie, ale w miejscu jej zamieszkania, za pobyt w DPS nie chcą już płacić - czy było to zrobione celowo? Jak się chronić przed nieuczciwą praktyką?

 • W jaki sposób prawidłowo przeprowadzić wywiady?
  • Jak dobrze przeprowadzić wywiad, gdy osoba przebywa w szpitalu? Zasady postępowania
  • Jakie warunki musi spełnić taka osoba?
  • Jak ustalić faktyczny dochód rodziny, czy zgadza się z tym podanym w wywiadzie?
  • W jaki sposób liczyć odpłatność w przypadku wystąpienia potrąceń komorniczych?

PRZYKŁAD: zdarza się, że osoby posiadające gospodarstwo rolne oddają je w dzierżawę np. na 10 lat po to, aby uzyskać świadczenia emerytalne. Czy należy wliczyć ją w dochód takiej osoby?

PRZYKŁAD: komplet dokumentów został złożony przez rodzinę, pracownik przyjeżdża do szpitala i okazuje się, że nieświadomy pacjent leży na OIT - co należy zrobić?

 • Jakie są zasady sporządzania umów?
  • Jaka dokumentacja jest potrzebna do sporządzenia umowy?
  • Jaki jest czas na dostarczenie odpowiedniej dokumentacji?
  • Jak sporządzić dobrą umowę pod kątem prawnym i technicznym, aby łatwo egzekwować alimentację od rodziny?
  • Kto ponosi koszty, gdy jedne z dzieci znajdują się na terenie państwa, a inne poza granicami?
  • Jaki wpływ na odpłatność zstępnych mają umowy dożywocia zawarte przez klienta DPS, np. zapisanie mieszkania jednemu z dzieci?
  • Czy w przypadku trudnej sytuacji finansowej można rozwiązać umowę z kierownikiem ośrodka o dokonywanie opłaty za pobyt rodzica w DPS?
  • Jak sporządzić umowę z osobą samotną?: Czy można zachęcać osobę samotną do sprzedaży majątku, aby przez pewien okres sama sobie finansowała pobyt w DPS?
  • Czy sporządzanie umowy w której osoba zrzeka się po śmierci majątku na rzecz gminy w zamian za dożywotnie finansowanie pobytu w DPS jest legalne?
  • Co zrobić z mieszkaniem po śmierci osoby samotnej i umieszczonej w DPS?
   • Kiedy kierować się do sądu ze zgłoszeniem o stanie sprawy spadkowej?
   • Jak wygląda procedura krok po kroku?

PRZYKŁAD: osoba samotna ma mieszkanie, ale pole, na którym stoi dom zostało sprzedane wiele lat wcześniej, a dom jest w ruinie. Jak należy postąpić?

PRZYKŁAD: tuż przed pójściem do DPS osoba sprzedała mieszkanie - jej pobyt był wyliczany na podstawie 70% emerytury, a oszczędności nie mogą być ruszone - co zrobić?

PRZYKŁAD: syn chciał umieścić oboje rodziców w DPS, umowy nie podpisał i odciął wszelki kontakt – jak zareagować?

 • Wydawanie decyzji
  • Jaką wydajemy decyzję o odpłatności w przypadku, gdy rodzina nie zgodziła się na przeprowadzenie wywiadu?
  • Jak dokumentować odmowę podpisania umowy w przypadku braku współpracy z zobowiązanym? Czy wystarczająca jest notatka pracownika socjalnego?
  • Czy przy braku danych od klienta o jego zstępnych można wydać decyzję kierującą do DPS?
  • Czy rodzina może się odwołać od takiej decyzji?
  • Czy da się zabezpieczyć przed odwołaniami?
  • Ile jest czasu na rozpatrzenie odwołania w sprawie odpłatności za DPS?
  • Jaką dokumentację należy przedstawić SKO, kiedy rodzina się odwołuje od decyzji?

PRZYKŁAD: co zrobić, gdy najpierw jedyne dziecko zostaje umieszczone w DPS, a następnie jego rodzic?

 • Jak przebiega procedura egzekwowania od momentu podpisania, aż do powstania zaległości?
  • Opłata zastępcza za pobyt:
   • Jak postępujemy z niedopłatą?
   • Z czego jest finansowana?
   • Jak wygląda procedura finansowania jej na drodze egzekucji z administracji?
   • Postanowienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie zwrotu wydatków poniesionych zastępczo przez gminę za pobyt osoby w DPS
 • Jak przebiega procedura regulowania należności: od powstania należności, aż do uzyskania tytułu wykonawczego?
  • Po jakim czasie należy złożyć wezwanie do zapłaty?
  • Jak uzupełniać kwotę o kolejne zaległe należności?
  • Co jaki czas należy ponownie wzywać do zapłaty?
  • Po przekroczeniu jakiej kwoty należy złożyć do sądu wniosek o tytuł wykonawczy?
  • Postanowienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie zwrotu wydatków poniesionych zastępczo przez gminę za pobyt osoby w DPS


2. Jak wygląda procedura szacowania budżetu z którego są finansowane DPS-y?

 • Kto zajmuje się tworzeniem planów?
 • W jaki sposób stworzyć prawidłowy plan finansowania pobytu w DPS?
 • Jaki budżet uwzględnić w finansowaniu pobytu w DPS
 • Jak szybko i poprawnie stworzyć sprawozdanie podsumowujące miniony rok?
 • Co należy uwzględnić w sprawozdaniu szacunkowym?
 • Jak wygląda procedura przekazania faktur do księgowości?


3. Jak ustalić zwolnienia od opłaty za pobyt rodzica w DPS?

 • Kto decyduje o zwolnieniu o odpłatności?
 • Jakie są kryteria zwolnień od odpłatności?
 • W jakich sytuacjach można całkowicie zwolnić od opłaty?
 • Kiedy można zwolnić fakultatywnie?:
  • Czy można wziąć pod uwagę zaniedbanie emocjonalne lub niepłacenie alimentów?
  • Jak dobrze i sprawiedliwie rozpatrzyć zwolnienie?
 • Jaką dokumentację musi przedstawić osoba ubiegająca się o zwolnienie?
 • Na czym oprzeć wydawanie decyzji o zwolnieniu?
 • Jak dokumentować takie zwolnienie?


4. Jak wygląda procedura kierowania interwencyjnego do DPS? Krok po kroku

 • Jakie kryteria muszą być spełnione, aby móc umieścić osobę w trybie pilnym bez zgody?
 • Do kogo się skierować, aby móc skierować interwencyjnie osobę do DPS-u?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do skierowania w trybie intwerencyjnym?
 • Jak wygląda procedura w przypadku:
  • Gdy osoba była bezdomna i mieszkała w schronisku?
  • Gdy osoba przebywała w szpitalu bez dokumentów?
 • Na co należy zwrócić uwagę podczas rozpatrywania przypadków?
 • Czy tylko decyzją sądu można zmusić do leczenia? Czy jest jakaś alternatywa?
 • Jak pisać wnioski do sądu o skierowanie na przymusowe umieszczenie w DPS?

PRZYKŁAD: jak postąpić z osobą niewyrażającą zgody, ale stwarzającej zagrożenie dla siebie lub otoczenia?


5. Czy ZOL może być alternatywą dla DPS-u?

 • Co jest lepszym rozwiązaniem?
 • Kiedy można kierować do ZOL?
 • Kto zdecyduje gdzie trafi osoba?
 • Na jakiej podstawie?
  • Jaki wpływ na decyzję ma ocena na podstawie skali Barthel?
 • Jakie dokumenty są potrzebne, aby zostać umieszczonym w ZOL?
 • Co jest lepszym rozwiązaniem?
 • Czy są jeszcze jakieś inne miejsca, do których można skierować osobę potrzebującą?
 • Jaki jest czas oczekiwania na DPS, a jaki na ZOL?
 • Czym się różni finansowanie pobytu w DPS a ZOL?
 • Czy mogą grozić konsekwencje zw. z nagminnym umieszczeniem w ZOL zamiast w DPS?

PRZYKŁAD: co zrobić, gdy rodzina nie wyraża zgody na pobyt w ZOL, osoba starsza nie jest w stanie sama wyrazić zgody, ale widać ewidentne zaniedbanie osoby starszej?

Prowadzący

Katarzyna Wołowska — zastępca dyrektoraw OPS w Kluczborku, związana z pomocą społeczną od roku 2007. Wcześniej pracowała na stanowisku pracownika socjalnego, specjalisty pracy socjalnej. Jest również absolwentką studiów podyplomowych zakresu zarządzania i organizacji w pomocy społecznej oraz interwencji kryzysowej. W swojej pracy zajmuje się nadzorem nad postępowaniami dot. przyznawania świadczeń z pomocy społecznej i wydawaniem decyzji w sprawach pomocy społecznej. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności: praca socjalna w Częstochowie oraz studia magisterskie na kierunku prawo na Uniwersytecie Wrocławskim.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
27 czerwca 2023
od 499.00
24 sierpnia 2023
od 499.00
15 grudnia 2023

Podobne szkolenia