Wideoszkolenie: Postępowanie z dłużnikiem alimentacyjnym

Postępowanie z dłużnikiem alimentacyjnym - co przynosi skuteczność w ściąganiu długów w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych: zagranicznych, przebywających w zakładzie karnym lub z nieokreślonym adresem zamieszkania? Jak obliczyć kryterium dochodowe do funduszu alimentacyjnego? Kiedy możemy zastosować ulgę w spłacie należności: umorzenie należności, rozłożenie na raty, odroczenie terminu spłaty?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się funduszem alimentacyjnym, a w szczególności procedurą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, obsługą wierzyciela i mechanizmem "złotówka za złotówkę"


Weryfikacje grupowe – nowe trudne wyzwanie dla OPS. Co zrobić w przypadku grupowego wezwania od komornika, np. dla czterech dłużników, którzy nie odbierają od niego korespondencji?
Podczas szkolenia prześledzimy całą procedurę postępowania z dłużnikami alimentacyjnymi. Podpowiemy jakie działania podjąć wobec dłużnika, jak wymóc na nim spłatę zadłużenia, a także co zrobić w sytuacji, jeśli nie ma możliwości wyegzekwowania należności. Otrzymają Państwo także 13 przydatnych wzorów pism, które znacząco ułatwią i przyspieszą pracę z dłużnikami alimentacyjnymi.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak postąpić z dłużnikiem, którego adres nie jest znany? Co zrobić z dłużnikiem przebywającym poza granicami RP lub przebywającym w zakładzie karnym? Kto i w jaki sposób ma prowadzić postępowanie wobec takiego dłużnika?
 • Jakie działania podjąć wobec dłużnika, który nie podejmuje współpracy, a także nie stawia się na wywiad i odmawia rejestracji w urzędzie pracy?
 • Ulga w spłacie należności przez dłużnika alimentacyjnego: umorzenie należności, rozłożenie na raty, odroczenie terminu spłaty
 • Jakie prawa ma organ właściwy, wierzyciel, dłużnik? RODO
 • Wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę” w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania świadczenia z funduszu alimentacyjnego – szczegółowe omówienie sposobu obliczania wysokości świadczenia w oparciu o zalecenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – przedstawienie przykładów
 • Weryfikacje grupowe – nowe wyzwanie dla OPS
 • Czy dłużnika na wywiad wzywa się tylko raz? Co jeśli nie zgłasza się w terminie? Czy należy wezwać go ponownie?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wniosek o ściganie za przestępstwo niealimentacji – dwie wersje
 • Zawiadomienie dłużnika o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Informacja o rozpoczęciu realizacji
 • Wezwanie do dłużnika
 • Wniosek o podjęcie działań
 • Wniosek o ściganie jako organ pomocy
 • Wniosek o ściganie jako organ wł. dłużnika
 • Wygaśnięcie decyzji o uznaniu dłużnika
 • Wzór decyzji-odmowa ulgi w spłacie należności
 • Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego
 • Informacja do komornika o rozpoczęciu wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
 • Fundusz alimentacyjny 1 za 1 - przyznanie

Szczegółowy program szkolenia:

Jak postępować z dłużnikami w najbardziej problematycznych przypadkach występujących w OPS? Jakie kroki podjąć, gdy dłużnik jest uznanydecyzjąza uchylającego się?

 • Czy należy zwrócić się do urzędu pracy w celu aktywizacji dłużnika alimentacyjnego, jeśli jest on zarejestrowany w PUP i przez cały rok dokonywał wpłat w kwotach zasądzonych alimentów na dzieci? A także, czy jeśli otrzymamy informacje o wyrejestrowaniu go z PUP, to czy za każdym razem trzeba wysyłać do dłużnika zobowiązanie do zarejestrowania?
 • Co zrobić w sytuacji: dłużnik alimentacyjny, opuszczając zakład karny, wskazał miejsce pobytu u swoich rodziców; ostatni stały meldunek ma u byłej żony, czyli w naszej gminie. Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika wysłaliśmy do gminy właściwej (wskazanej przez dłużnika). Gmina właściwa odpisuje, że nie mieszka pod wskazanym adresem, nie był tam nigdy zameldowany, rodzice oświadczają, że nie przebywa. Komornik nadal wskazuje nam adres pobytu wskazany wcześniej. My nadal wysyłamy do tej samej gminy, ale otrzymujemy odpowiedź, że nie przebywa i aby nie kierować już do nich wniosków
 • Jeżeli jest zgon dłużnika, to czy na podstawie dostarczonego aktu zgonu można wygasić zadłużenie dłużnika alimentacyjnego z powodu śmierci, czy należy czekać na postanowienie komornika?
 • Co robimy w przypadku, gdy dłużnik jest uznany decyzją za uchylającego się, ma zabrane prawo jazdy, przyszedł na wywiad i złożył oświadczenie, ale nie zarejestrował się w PUP?
 • Czy zawsze należy coś odpisać gminie wierzyciela na wniosek o podjęcie działań, np. gdy dłużnik się nie zgłasza?
 • Co w sytuacji, gdy dłużnik mieszkał w innej gminie i nie mamy informacji, czy była wydana decyzja uznająca dłużnika za uchylającego się, czy wystąpić do tamtej gminy z wnioskiem o informację, czy taka decyzja była wydana i już nie wydajemy drugiej decyzji? Czy wydajemy taką decyzję mimo tego, że w tamtej gminie była już wydana?
 • Czy dłużnika na wywiad wzywa się tylko raz? Co, jeśli nie zgłasza się w terminie? Czy należy wezwać go ponownie?
 • Co zrobić, gdy mamy informację, że dłużnik spłacił zadłużenie z FA? Czy mamy obowiązek zapytania komornika o bezskuteczność i jeśli dostaniemy odpowiedź, że jest skuteczna, to czy mamy z urzędu podjąć postępowanie w celu uchylenia decyzji uznającej?
 • Co zrobić, jeśli złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury z art. 209 k.k., a za jakiś czas decyzję uznającą uchylimy, co z tym zawiadomieniem, czy w jakiś sposób informować prokuraturę o tym fakcie?
 • Co zrobić, jeśli zostało wysłane zawiadomienie do prokuratury i prokuratura już zakończyła to postępowanie, czy za jakiś czas znów musimy występować do prokuratury?
 • Co w przypadku dłużników, wobec których wydana została decyzja o uchylaniu się, nie ma prawa jazdy, zgłoszony do BIG, a nadal nie spłaca długu?
 • Co w przypadku starego dłużnika alimentacyjnego, który ma w obiegu prawnym decyzję uznającą za uchylającego się, aktualnie przyszedł na wywiad, ale nie zarejestrował się w UP, czy występujemy z kolejnym wnioskiem do prokuratury o ściganie za przestępstwo?
 • Co zrobić, jeżeli komornik podaje stary adres? Policja czy prokuratura podają taki sam adres jak komornik, ale na kopercie widnieje adnotacja, że dłużnik od kilku lat nie mieszka pod wskazanym adresem. Co wtedy?
 • Co zrobić, jeżeli komornik odpowie, że nie jest w stanie ustalić nowego adresu?
 • Czy zawiadomienie do prokuratury wysyłamy co roku po przyznaniu świadczenia z funduszu?
 • Czy wniosek o ściganie wysyłamy tylko raz po wydaniu decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się?
 • Co zrobić w sytuacji, kiedy OWD pisze, że dłużnik przebywa w Anglii i podaje dokładny adres, ale komornik pisze zupełnie inny adres na zaświadczeniu?
 • Co zrobić, kiedy dostajemy wezwanie grupowe od komornika, bo dla 4 dłużników, którzy nie odbierają od niego korespondencji — o ustanowienie kuratora ds. doręczeń dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, w terminie 7 dni- pod rygorem zawieszenia postępowania na rzecz wierzycieli i wiąże się to również z tym, że komornik nie wystawi zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji?
 • Co w przypadku, gdy wierzycielka jest w Polsce, a dłużnikiem jest Ukrainiec? Sąd okręgowy odmówił wydania zaświadczenia
 • Czy jeżeli jest już wydana decyzja uznająca dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się, a następnym razem na wezwanie na wywiad dłużnik znowu się nie zgłasza, to czy wydajemy decyzję o umorzeniu postępowania w całości, czy nic nie robimy?
 • Co zrobić, jeśli dłużnik raz przyjdzie na wywiad, a za rok znów nie przyjdzie? Czy ta wcześniejsza decyzja, że się uchyla jest aktualna, czy nie wydawać tak na przeplatankę?
 • Jak wygląda skład rodziny w przypadku 22-letniej osoby niepełnosprawnej, która mieszka z ojcem, a ma zasądzone alimenty od matki?
 • Co w sytuacji, gdy zawieszone jest postępowanie egzekucyjne przez sąd? Czy można przyjąć wniosek na fundusz i zawiesić postępowanie?
 • Czy osoba pobierająca świadczenie musi zgłosić zmianę miejsca zamieszkania, zaczynając od tej gminy, gdzie pobiera, czy może iść do nowej gminy i wtedy oni wystąpią o dokumenty?
 • Co w sytuacji, kiedy dłużnik zgłaszał zmianę adresu na naszą gminę do byłego ops, ale oni zlekceważyli tę informację i wysyłali listy na były adres, w wyniku czego odebrali mu prawo jazdy? Nasz OPS nie brał udziału w postępowaniu tamtej gminy. Kto jest organem właściwym do zwrotu tego prawa jazdy?
 • Wypełnianie wniosku na fundusz. Co powinno być wpisywane w oświadczeniu wnioskodawcy w sprawie: „do alimentacji są zobowiązani…” Co tutaj należy wpisać i co później można z tym zrobić?

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – cała procedura od wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika do zakończenia postępowania

 • Jak wpłynąć na skuteczność egzekucji? Omówienie założeń całego postępowania
 • Kto może złożyć wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego?
 • Jak postąpić z dłużnikiem, którego adres nie jest znany? Co zrobić z dłużnikiem przebywającym poza granicami RP lub przebywającym w zakładzie karnym? Kto i w jaki sposób ma prowadzić postępowanie wobec takiego dłużnika
 • Jak ustalić adres dłużnika?
 • Jak często ponawiać poszukiwania dłużnika nieznanego z miejsca pobytu?
 • Jakie działania podjąć wobec dłużnika, który nie podejmuje współpracy, a także nie stawia się na wywiad i odmawia rejestracji w urzędzie pracy?
 • Kiedy i w jakim organie można złożyć wniosek o ściganie za przestępstwo niealimentacji?
 • Czy właściwym organem będzie prokuratura, czy policja? Jak takie zawiadomienie powinno wyglądać?
 • Co zrobić jeśli postępowanie zostanie umorzone przez organy ścigania? Dwie podstawy prawne do złożenia wniosku
 • Kiedy wydać decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych? Jakie ta decyzja wywołuje skutki? Co uczynić, jak stanie się bezprzedmiotowa? Jak policzyć „6 ostatnich miesięcy”?
 • Prawo jazdy – kiedy można wystosować wniosek o zatrzymanie prawa jazdy, a kiedy o jego zwrot?
 • Czy zadłużenie dłużników alimentacyjnych przedawnia się, czy jest dziedziczone?
 • Czym różni się zadłużenie pochodzące z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej od zadłużenia pochodzącego z wypłacanego funduszu alimentacyjnego?

Biura informacji gospodarczej

 • Jakie obowiązki względem BIG ma organ wypłacający świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
 • Współpraca z organami zewnętrznymi w ramach postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego: komornik, policja, prokuratura, zakłady karne, sądy
 • „Dłużnik znaleziony po latach” – jakie przeprowadzić postępowanie?
 • Ulga w spłacie należności przez dłużnika alimentacyjnego: umorzenie należności, rozłożenie na raty, odroczenie terminu spłaty
 • Kiedy i wobec jakiego długu możemy zastosować ulgę? Jak postąpić z odsetkami?

RODO – ochrona danych osobowych dłużnika alimentacyjnego

 • Jakie prawa ma organ właściwy, wierzyciel, czy dłużnik?
 • Jak właściwie i skutecznie poinformować dłużnika o przysługujących mu prawach dotyczących ochrony danych osobowych?
 • Trudny klient – problemy psychologiczne w postępowaniu

Fundusz alimentacyjny – Jak długo osoba niepełnosprawna może pobierać świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

 • Zakres osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Kto powinien składać wniosek? Kto powinien być adresatem decyzji?
 • Sposób obliczania dochodu do celów przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę” w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania świadczenia z funduszu alimentacyjnego – szczegółowe omówienie sposobu obliczania wysokości świadczenia w oparciu o zalecenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – przedstawienie przykładów
 • Weryfikacje grupowe – nowe wyzwanie dla OPS

Wzory pism z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych wraz z omówieniem sposobu i terminu sporządzenia

 • Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego
 • Zawiadomienie dłużnika o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Informacja do komornika o rozpoczęciu wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Wezwanie do dłużnika
 • Decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
 • Wniosek o ściganie za przestępstwo niealimentacji – dwie wersje

Prowadzący

Irena Herba- Koordynator Zespołu ds. Egzekucji Administracyjnej w Zabrzańskim Centrum Świadczeń Rodzinnych. Staż pracy związany ze świadczeniami rodzinnymi - 4 lata od roku 2004, a od 2008 roku staż pracy związany z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych. Od 2018 roku powołana na stanowisko Koordynatora Zespołu ds. Egzekucji Administracyjnej, gdzie oprócz nienależnie pobranych świadczeń włączono postepowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Przez okres stażu pracy wielokrotne uczestnictwo w szkoleniach związanych z prowadzeniem postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
23 czerwca 2023
od 499.00
08 września 2023
od 499.00
02 listopada 2023

Podobne szkolenia