Wideoszkolenie: Zieleń miejska

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

W jaki sposób adaptować zieleń w przestrzeni zurbanizowanej do zmian klimatu? Jak zajmować się zielenią w zależności od pory roku? Jak radzić sobie z zarastaniem alejki przez chwasty lub trawę? Gdzie wywozić i w jaki sposób utylizować odpady zielone?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Polandskierowane do pracowników urzędu zajmujących się nasadzeniami, utrzymaniem i pielęgnacją zieleni na terenie miasta. Szkolenie przeznaczone jest również dla pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej i Zakładów Zieleni Miejskiej, pracowników Referatu Zieleni, Wydziału Ochrony Środowiska, pracowników działów inwestycji, pracowników Zarządów Dróg i Zieleni, architektów krajobrazu, ogrodników miejskich

Jak pogodzić interesy związane z realizacją inwestycji komercyjnych oraz potrzeby mieszkańców dotyczące udziału zieleni w mieście?
Podczas wideoszkolenia podpowiemy jakie zabiegi pielęgnacyjne można zastosować, aby zapewnić optymalne warunki do wzrostu i rozwoju zieleni miejskiej. Wskażemy gatunki drzew i krzewów, które są najbardziej ekonomiczne oraz wytrzymałe na niekorzystne warunki miejskie. Omówimy również kwestie związane z nowymi nasadzeniami, pielęgnacją i utrzymaniem zieleni. Powiemy, jak zarządzać zielenią, kiedy należy przycinać i nawozić trawy i krzewy. Przedstawimy kwestie związane z wywozem odpadów zielonych, jak je wywozić, gdzie i co można z nimi robić. Powiemy również o prowadzeniu inwestycji dotyczących terenów zielonych w gminie, jak tworzyć nowe place zabaw, parki, czy skwery. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie są sposoby gromadzenia wód opadowych na potrzeby zieleni miejskiej?
 • Jak radzić sobie ze szkodnikami występującymi w zieleni miejskiej?
 • Możliwości ochrony chemicznej roślin – czy można używać środków ochrony roślin w obszarach zieleni miejskiej?
 • Jak pielęgnować drzewa w okresie lęgowym? Jakie gatunki drzew można usuwać w okresie lęgowym?
 • Jak wypracować standardy obsługi zieleni miejskiej we współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi?
 • Jakie rośliny ozdobne i ochronne warto sadzić na skarpach i pochyłościach?
 • Jak zabezpieczać korzenie drzew i krzewów? Stosowanie worków do nawadniania drzew, rur drenarskich

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Czy czerwiec to nie za późno na wysianie łąki kwietnej?
 • Czy krokusy można sadzić przed sezonem? Jak wtedy utrzymywać trawnik? Czy kwiaty nie zostaną rozkradzione przez mieszkańców? Czy trawa nie przerasta kwiatów?
 • Jak kontrolować pracę wykonawców? Czy należy sprawdzać każdy etap pielęgnacji roślin? Jak rozliczać ich z wykonanych robót?
 • Jak przekonać mieszkańców, że niektóre tereny warto pozostawić niewykoszone?
 • Kiedy kosimy łąki kwietne?
 • Czy po posadzeniu bratków często zdarzają się kradzieże sadzonek z donic? Jak sobie z tym radzić?
 • Czy w zamian za usunięcie drzewa na działce gminnej możliwa jest zgoda starosty na dokonanie nasadzeń w formie krzewów, czy tylko drzewo za drzewo?


Jak zadbać o zieleń miejską w ciągu roku – utrzymanie, pielęgnacja, współpraca z mieszkańcami i wspólnotami

 • Jak utrzymać zieleń miejską? Jak zajmować się zielenią w zależności od pory roku? Jak o nią dbać? Jak ją pielęgnować? Kiedy nawozić, a kiedy przycinać?
 • Jak wypracować standardy obsługi zieleni miejskiej we współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi? Jak pogodzić życzenia wspólnoty do miasta lub wspólnoty mieszkaniowej w sprawie pielęgnacji zieleni między blokami?
 • W jaki sposób pogodzić dozorców przy blokach z kawałkiem zieleni miejskiej, która jest obok i innym standardem pielęgnacji tej zieleni- z powodu podziału administracyjnego miasta, połowa drzew i krzewów jest miasta połowa wspólnot i spółdzielni
 • Jak dobierać zieleń przy ulicach i traktach pieszych? Jakie muszą spełniać wymagania?
 • Jak dbać o zieleń na terenach silnie zurbanizowanych, gdzie zmieniają się warunki glebowe?
 • Adaptacja zieleni gminnej do zmian klimatu
 • Jak wyliczyć liczbę roślin potrzebnych do nasadzeń?
 • Sadzenie zgodne z kalendarzem biodynamicznym – kiedy wybrać najlepsze terminy zbiorów oraz dni siewu roślin w konkretnych miesiącach?
 • Jakie rośliny ozdobne i ochronne warto sadzić na skarpach i pochyłościach?
 • Czy wisterię można przycinać jesienią? Czy jedynie w lipcu?
 • Jaki jest najlepszy termin na cięcia lip, klonów i jesionów?
 • Czy orzech włoski to drzewo owocowe?
 • Czy przycinamy formy kuliste drzew np. prunus 'umbraculifera'?
 • Jak pielęgnować chore drzewo będące pomnikiem przyrody? Czy gmina sama może dobrać środek?
 • Drzewa tlenowe (Oxytree)
 • Działanie fitoncydów. Które rośliny bogate są w fitoncydy?
 • Inwentaryzacja drzew i krzewów
 • Różne sposoby utrzymania zieleni w gminach: ogrody deszczowe, zielone przystanki, mała retencja, pnącza i byliny, deszczownie, worki do nawadniania drzew
 • Które byliny ścina się na zimę, a których nie? Które należy osłaniać na zimę?
 • Skuteczna pielęgnacja drzew w kontekście zapisów ustawy o ochronie przyrody
 • Jak wyprowadzić korony lip, które były ogławiane?
 • Jak pielęgnować drzewa w okresie lęgowym? Jakie gatunki drzew można usuwać w okresie lęgowym?
 • Jak dokonać likwidacji gniazd z drzew, na których usunięcie decyzja zostanie wydana, skoro nie ma możliwości likwidacji siedlisk i brak decyzji na usuwanie gatunków chronionych?
 • Jak pielęgnować drzewa w pasach przy drogach?
 • Jak sprawdzić stan biologiczny drzewa?
 • Jak zmienić roślinność? Na jaką? Na co zwrócić uwagę?
 • W jaki sposób utrzymać nowe nasadzenia? Jak o nie dbać?
 • Jak radzić sobie z zarastaniem alejki przez chwasty lub trawę?
 • Kiedy i w jaki sposób przycinać trawę, krzewy czy drzewa? Kiedy to robić? Jak poprawnie poprowadzić koronę drzewa? Kiedy nawozić?
 • Jak interpretować przepisy mówiące o przycinaniu 30% wytworzonej korony? Jakie zabiegi korekcyjno-sanitarno-pielęgnacyjne można zastosować, aby utrzymać naturalny pokrój drzew?
 • Czy gmina powinna karać za ogłowienie?
 • Czy możemy ogłowić wierzbę, która jest w słabej kondycji, a nie chcemy jej wycinać?
 • Jaką konstrukcję powinny mieć rabatki i klomby? W jaki sposób dbać o klomby z kwiatami? Co, jeśli kwiaty na klombach podczas suszy obumierają? Czy klomby z kwiatami można zastąpić czymś innym?

Sposób zagospodarowania odpadów zielonych

 • Jakie są przepisy dotyczące wywozu odpadów zielonych?
 • Co robić z odpadami zielonymi - ściętą trawą, krzewami i liśćmi?
 • Jak prowadzić rejestr odpadów zielonych?
 • Gdzie wywozić odpady zielone?
 • Jak utylizować odpady zielone?
 • Czy można przetrzymywać odpady zielone?
 • Czy można kompostować odpady zielone? Kompostownia miejska - jak wygląda procedura powstania takiej kompostowni?

Jak radzić sobie ze szkodnikami występującymi w zieleni miejskiej?

 • Wpływ środowiska miejskiego na występowanie chorób i szkodników roślin. Jak diagnozować choroby roślin, jak odróżnić zaburzenie fizjologiczne od chorób wywołanych przez grzyby, bakterie i wirusy?
 • Najważniejsze choroby i szkodniki zieleni i trawników – możliwości ich ograniczania
 • Czy zwalczanie szkodników w miastach jest możliwe tylko przy użyciu środków biologicznych?
 • Jakimi sposobami można się pozbyć szkodnika - ćmy bukszpanowej, barszczu Sosnowskiego?
 • Jakie są najlepsze opryski na ćmę bukszpanową?
 • Jak postępować z barszczem Sosnowskiego?
 • Jak radzić sobie z gradacją mszycy?
 • Czy w pasie drogowym można stosować np. roundup?
 • Możliwości ochrony chemicznej w obszarach zielonych
 • Możliwości ochrony chemicznej roślin – czy można używać środków ochrony roślin w obszarach zieleni miejskiej?
 • Jak postępować z chorującymi głogami, zaatakowanymi przez jakiś grzyb, wyglądają jakby uschły; porażone są również nowe nasadzenia

Jak planować i prowadzić inwestycje dotyczące zieleni miejskiej? Nowe miejsca zielone

 • Jak wykonać podstawowe zadania w zakresie zarządzania zielenią gminną w sytuacji ograniczenia kosztów? Jak wybierać priorytety? Które zadania są ważne i ważniejsze a które niezbędne?
 • Jak sporządzić prawidłowy zapis w specyfikacji projektu tak, aby był klarowny dla firmy, która wykonuje prace pielęgnacyjne?
 • Jak prowadzić inwestycje dotyczące terenów zielonych? Jak je realizować?
 • Jak projektować nowe tereny zielone? Od czego zacząć? Kto powinien się tym zająć?
 • Jak nadzorować inwestycje terenów zielonych?
 • Jak rozumieć prawo budowlane podczas prowadzenia inwestycji miejskich terenów zielonych?
 • Jak tworzyć parki? Jakie uzyskać pozwolenia na tworzenie nowych parków? Kwestie związane Prawem budowlanym
 • Czym się różni zarządzanie zielenią parkową od zieleni przydrożnej?
 • Wyłączenie parku jako oddzielną jednostkę zieleni gminnej
 • Jak rozliczać inwestycje? Na co zwrócić uwagę i na co należy uważać?
 • Jaka dokumentacja jest potrzebna do rozliczenia inwestycji miejskich terenów zielonych?
 • Jak planować zieleń na placach zabaw?
 • W jaki sposób pielęgnować i zabezpieczać drzewa i roślinność przed skutkami inwestycji?
 • Drzewa jako element kolizji z inwestycją. Czy drzewo to taki sam element kolidujący jak gruz, czy instalacje niewiadomego pochodzenia występujące w ziemi?
 • Rewitalizacja terenów zielonych
 • Czy drzewa owocowe wymagają zgody na wycięcie? Jeżeli tak, to kiedy i dlaczego?

Jak radzić sobie z mieszkańcem, który żąda wycinki drzewa, które nie jest ani chore, ani stare?

 • Jak radzić sobie z grupami społecznymi, dla których wszelka ingerencja w zieleń gminną jest negowana?
 • Jak nie ulegać sugestiom mieszkańców w kontekście usuwania drzew wywołujących alergie?
 • Co w przypadku, gdy mieszkaniec składa wniosek o usunięcie drzewa, a drzewa usunąć nie można?
 • Jak wytłumaczyć mieszkańcowi, że nie ma potrzeby usuwania drzewa?
 • Jak radzić sobie z trudnym klientem, który wymaga wycięcia/przycięcia drzewa niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego zieleni miejskiej?
 • Co zrobić, gdy mieszkańcy chcą przyciąć drzewo bardziej niż pozwala na to ustawa?
 • Czy przy zamiarze usunięcia drzewa z użytku ekologicznego, które stwarza zagrożenie z uwagi na usytuowanie przy ścieżce rowerowej, najpierw należy złożyć wniosek o zezwolenie na jego usunięcie, czy uchwalić uchwałę rady gminy?
 • Co, jeśli ktoś twierdzi, że drzewo za bardzo zacienia dom i chce je wyciąć?
 • Jakie przepisy podać w dokumencie o odrzuceniu takiego wniosku?
 • Czy możemy obciąć wierzbie więcej niż 30% korony, czy trzeba uzyskać zezwolenie na usunięcie?
 • Jak postępujemy w przypadku, gdy sąsiad przytnie ponad 30% korony? Kogo pouczamy/karzemy - winowajcę-sąsiada czy właściciela drzewa?

Jakie gatunki roślin są najmniej wymagające i najbardziej odporne na niekorzystne warunki miejskie?

 • Jakie są odmiany roślinności odpornej na warunki miejskie w mocno zdegradowanej przestrzeni publicznej miast dużych?
 • Jak radzić sobie z uszkodzeniami roślinności przez sól sypana zimą? Jakie gatunki roślin sadzić w miejscach szczególnie narażonych?
 • Jakie są odmiany róż okrywowych odpornych na suche warunki występujące w miastach i odporne na zasolenie?
 • Jakie krzewy warto sadzić w rejonach, gdzie wyprowadzane są psy?
 • Jakie gatunki roślin powinny być sadzone na terenach miejskich?
 • Czy są jakieś nowe gatunki roślin dedykowane do miasta? Jakie rośliny najlepiej sadzić w mieście? Jaka zieleń powinna być w mieście? Jaka zieleń powinna być na placach zabaw?
 • Jakie gatunki roślin są najbardziej odporne na ciężkie warunki pogodowe? Jakie drzewa są najbardziej odporne na suszę? Jakie rodzaje drzew polecane są do miast zanieczyszczonych?
 • Jakie gatunki roślin są odporne na odśnieżanie zimą i stosowane do tego środki?
 • Kiedy sadzić różne rodzaje krzewów, traw i drzew? W jakich terminach?
 • Jakie rodzaje drzew najlepiej sadzić w centrum miasta?
 • Jakie drzewa warto sadzić na terenach miejskich? Na co zwrócić uwagę?
 • Jakie krzewy należy sadzić w mieście? Jak nawozić i pielęgnować krzewy?
 • Jakich drzew lepiej nie sadzić na terenach miejskich?
 • Jaka zieleń powinna znajdować się wzdłuż ulic?
 • Jakie rośliny są najbardziej ekonomiczne? Jakie nie generują dużych kosztów utrzymania?
 • Jak sadzić zieleń przy chodnikach i drogach?
 • W jaki sposób rozmieścić zieleń w parku, a w jaki sposób na placu zabaw?
 • Jak rozplanować rozmieszczenie zieleni?
 • Czy można sadzić krzewy jesienią?

Jak zabezpieczać korzenie drzew i krzewów?

 • Stosowanie worków do nawadniania drzew - efektywność hydrobuforów (waterbagi) na utrzymanie młodych drzew w gminie.
 • Jak dbać o system korzeniowy młodych drzew?
 • Jak można ingerować w system korzeniowy drzewa?
 • Czy stosuje się przy sadzeniu drzew rury drenarskie?

Jak pielęgnować łąki kwietne, czy należy je kosić?

 • Plusy i minusy zakładania łąk kwietnych
 • Kiedy i jak często kosić łąkę kwietną?
 • Łąki kwietne a trawniki - co lepsze? Czy jest to faktycznie lepsza i tańsza alternatywa utrzymania zieleni?
 • Z czego wynika ograniczenie koszenia trawy? Od czego zależy częstotliwość koszenia traw?
 • Co z grabieniem łąk kwietnych? Czy łąki kwietne nadają się w każdym miejscu, szczególnie w przestrzeni miast? W jakich miejscach warto siać łąki kwietne a w jakich nie?
 • Czy łąki kwietne zwiększają ryzyko wystąpienia pożarów?
 • Czy słuszne jest sianie łąk kwietnych jedynie w ramach projektu obywatelskiego, na prośbę mieszkańców?
 • Jak unikać w miejscach mocno uczęszczanych transportowo lub osobowo i w przestrzeni publicznej zostawianie suchej roślinności? Jak unikać pożarów w miejscach wysokiej roślinności?
 • Parki kieszonkowe jako sposób kształtowania zieleni miejskiej
 • Budki lęgowe dla motyli
 • Pasieka w mieście: jakie zasady obowiązują przy zakładaniu pasieki w mieście? Jak wybrać najlepszą lokalizację pasiek?
 • Zielone dachy i mała retencja- dobre praktyki
 • Zielone dachy. Najczęściej popełniane błędy i ich rozwiązania podczas realizacji tej inwestycji.
 • Dobór materiałów podczas realizacji zielonych dachów.
 • Jak dobrać rośliny na dach zielony ekstensywny?
 • Jakie są warunki prawidłowego funkcjonowania dachu zielonego?
 • Na co zwrócić uwagę przy doborze materiałów do dachu zielonego ekstensywnego?
 • Założenia i cele zakładania zielonych dachów i żyjących ścian jako narzędzia adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich; również na obiekcie zabytkowym
 • Jakie są sposoby gromadzenia wód opadowych na potrzeby zieleni miejskiej?
 • Jakie rozwiązania można zastosować, aby wykorzystać wody opadowe?
 • Z jakiego powodu hortensje są niebezpieczne na placach zabaw?
 • Czy powojnikiem można obsadzić ścianę przystanku autobusowego?
 • Jak postąpić gdy wystąpiono o usunięcie dębu o obwodzie pnia na wys. 130 cm wynoszącym 400 cm, który stanowi zadrzewienie śródpolne? Czy gmina może wydać decyzję odmowną na wycinkę tego drzewa i objąć go ochroną jako pomnik przyrody?
 • Czy gmina może bez zgody właściciela objąć drzewo ochroną i następnie zajmować się pielęgnacją tego pomnika lub sądzić się z mieszkańcem o to drzewo? Czy w ogóle bez zgody właściciela można objąć ochroną drzewo?
 • Jak ustanowić pomnik przyrody?
 • Jakie są kryteria uznania drzewa za pomnik?
 • Czy trzeba dbać o pomniki przyrody?


Prowadzący

Anita Łukawska– specjalista ds. zarządzania zielenią miejską w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu. Do jej obowiązków należą: opieka nad drzewami w mieście oraz pomnikami przyrody, będącymi również zabytkami; projektowanie kompozycji z kwiatów jednorocznych na sezon wegetacyjny; projektowanie nasadzeń trwałych z drzew, krzewów i bylin oraz wyznaczanie działań dla programu pielęgnacji obszarów zieleni miejskiej w sezonie wegetacyjnym; prowadzenie spraw dotyczących wycinki drzew zgłaszanych przez mieszkańców miasta, instytucje jak i przygotowywanie wniosków dla Gminy Sandomierz do Urzędu Ochrony Zabytków i Starostwa Powiatowego. Wyznacza nasadzenia zastępcze i rozlicza ich realizację. Systematycznie współpracuje z Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie pielęgnacji drzew, krzewów i projektowania nasadzeń oraz z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w zakresie ochrony przyrody i przygotowywaniu uchwał. Przeprowadzała procedurę zdejmowania ochrony z pomnika przyrody. Wiedzę merytoryczną z zakresu doboru roślin, nawożenia i ich ochrony, zdobytą przez lata doradzania, efektywnie wykorzystuje obecnie w obrębie zieleni miejskiej.

W latach 1997-2010 pracowała jako doradca sadowniczy w zakresach technologicznym i ekonomicznym w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Oddział w Sandomierzu. Była organizatorem wielu szkoleń i konferencji o zasięgu ogólnokrajowym oraz międzynarodowym. Wielokrotnie sama prowadziła prelekcje i wykłady na konferencjach. W latach 2011 do 2017 pracowała jako redaktor w Wydawnictwie Plantpress Sp. z o.o. W tych latach wiele czasu spędzała również poza granicami kraju, co pozwoliło zdobyć wiedzę i doświadczenie z zakresu roślin ozdobnych, które zawsze ją pasjonowały. Jest autorką wielu artykułów i publikacji z zakresu ogrodnictwa, które można znaleźć np. w periodykach "Szkółkarstwo", "MPS SAD", "Hasło Ogrodnicze" i innych oraz na portalach ogrodniczych. Nadal współpracuje z Wydawnictwem Plantpress i jest redaktorem naczelnym periodyku "Czereśnia". Mgr inż. Ogrodnictwa, absolwentka Akademii Rolniczej w Lublinie.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
20 lipca 2023
od 499.00
19 października 2023

Podobne szkolenia