AK
2024-03-13
PRZEPADEK POJAZDU A KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGOUstawa z dnia 07 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany także w Kodeksie postępowania karnego (dalej k.p.k.). Przepis art. 9 pkt 11 i 12 ust...
AK
2024-04-18
Ustawa o zmianie Ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw od 14 marca 2024 r. wprowadza prawnokarne rozwiązanie przepadku pojazdu mechanicznego albo jego równowartości wobec sprawcy, który popełnia przestępstwo przeciwko bezpieczeńs...