AK
2024-04-25
Urzędnicy zaczęli kontrole związane z badaniem szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa wodnego. Jeżeli w przydomowych instalacjach sanitarnych zostaną wykryte nieprawidłowości, właściciel nieru...
AK
2024-04-24
Strona samorządowa oczekuje pilnej interwencji legislacyjnej w zakresie uregulowań prawnych dotyczących procesu zatwierdzania taryf za wodę i ścieki. Poddawane są wątpliwości obowiązujące uregulowania dotyczące zatwierdzania taryf oraz spos...
AK
2024-04-15
Rada Dialogu Społecznego szykuje projekt zmian w zamówieniach publicznych, w tym, m.in. korektę zasad waloryzacji wynagrodzeń wykonawców. Rada opracowuje projekt nowelizacji Ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z wnioskiem Federacji Pr...
AK
2024-04-15
Urzędnicy sprawdzają ogrody działkowe a na ich terenie znajdują liczne abisynki, czyli ręczne ujęcia wody. W świetle obowiązujących regulacji prawnych są nielegalne, a za ich użytkowanie grożą kary finansowe, ponieważ zgodnie z Ustawą Praw...