Blog

Abisynki na terenach ogrodów działkowych użytkowane bez pozwolenia wodnoprawnego. Na ich użytkowników mogą zostać nałożone kary finansowe

PCC Poland
2024-05-13

Urzędnicy sprawdzają ogrody działkowe a na ich terenie znajdują liczne abisynki, czyli ręczne ujęcia wody. W świetle obowiązujących regulacji prawnych są nielegalne, a za ich użytkowanie grożą kary finansowe, ponieważ zgodnie z Ustawą Prawo wodne na ich użytkowanie trzeba uzyskać pozwolenie wodnoprawne, czego użytkownicy „abisynek” nie posiadają. Polski Związek Działkowców apeluje, aby obowiązujące przepisy zmienić.


Statystki pokazują, że ponad 10% mieszkańców Polskisą użytkownikami ogródków działkowych, a w niektórych miastach takich obszarów jest kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt.


Powołany Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Rozwoju Rodzinnych Ogródków Działkowych na jednym z ostatnich posiedzień poruszyło problematykę ręcznych ujęć wody, które znajdują się na terenie kilkudziesięciu tysięcy działek. Użytkowanie takich ujęć reguluje Ustawa Prawo wodne, która mówi, że pobór wody do 5m3 na dobę w tego typu studniach kwalifikuje się jako „zwykłe korzystanie z wód”, co oznacza, że na taki rodzaj poboru nie trzeba mieć pozwolenia wodnoprawnego. Należy jednak mieć na uwadze, że przepis art. 33 Prawa wodnego dotyczy wyłącznie osób, które są właścicielami działek z usytuowanymi na nich „abisynkami”. Problemem jest to, iż użytkownicy działek w ogrodach działkowych nie są ich właścicielami, co wiąże się z niemożliwością podlegania pod ww. prawną regulację i muszą mieć pozwolenie na korzystanie ze studni.


Dyrektor biura prawnego Polskiego Związku Działkowców podkreśla, że „prawo traktuje to jako wykroczenie, więc grozi za to kara grzywny, a nawet aresztu, grożą też za to inne sankcje, finansowe - za „nielegalny pobór wód”.


Przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców informują, że zdarzały się sytuacje, kiedy urzędnicy szukali na terenie ogródków działkowych „abisynek”. Co prawda jeszcze nikogo za ich użytkowanie nie ukarano, ale nie wiadomo, czy nie zacznie się to zdarzać. Polski Związek Działkowców apeluje, aby zmienić obowiązujące przepisy tak, by użytkownicy ogrodów działkowych posiadający ręczne ujęcia wody terenie swoich działek, nie musieli występować o pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z nich. Zespół Wspierania Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych poinformował, że z postulatem takiej zmiany wystąpi do Ministerstwa Infrastruktury.


źródło: portalsamorzadowy.pl