Blog

​Urzędnicy rozpoczynają kontrole nieruchomości, a kary mogą sięgnąć do 50 tys. zł

PCC Poland
2024-05-13

Urzędnicy zaczęli kontrole związane z badaniem szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa wodnego. Jeżeli w przydomowych instalacjach sanitarnych zostaną wykryte nieprawidłowości, właściciel nieruchomości może dostać nawet karę do 50 tys. zł.Znowelizowane przepisy Ustawy Prawo wodne nakładają obowiązek na gminy przeprowadzenia kontroli na swoim terenie i prowadzenia ewidencji dotyczącej gospodarki nieczystościami na danym obszarze. W trakcie kontroli będą sprawdzane szamba oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Celem kontroli jest sprawdzenie integralności przydomowych zbiorników na nieczystości i systemów oczyszczania ścieków. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przedstawienia szczegółowych raportów, które dotyczą zarządzania odpadami.


Właściciele, aby uniknąć kar powinni posiadać odpowiednią dokumentację, tj. umowa zawarta z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem nieczystości. Oprócz umowy podczas kontroli są zobowiązani do okazania faktury VAT, bądź rachunków potwierdzających regularne usuwanie odpadów.


WYSOKIE KARY ZA ŁAMANIE PRZEPISÓW

Osoby upoważnione do przeprowadzania kontroli mają uprawnienia do wejścia na teren kontrolowanej nieruchomości, a właściciel powinien im to umożliwić. W przeciwnym wypadku policja może nałożyć na właściciela mandat w wysokości 500 zł. Brak odpowiedniej dokumentacji może skutkować nałożeniem kary finansowej wysokości od 500 zł do 5 tys. zł. Najwyższa kara przewidziana jest dla osób, które nie mają podłączonych działek do kanalizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami – w takim przypadku kara może sięgnąć aż 50 tys. zł.


W trakcie wykonywania kontroli urzędnicy muszą posiadać identyfikatory oraz upoważnienie.


źródło: dziennik.pl