Blog

​Nowy urlop dla rodziców wcześniaków

PCC Poland
2024-05-10

Nowy urlop dla rodziców wcześniaków ma być płatny w 100 %, udzielany na wniosek i wydłużany według specjalnego mechanizmu.


W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się kolejne robocze spotkanie, w którym brał udział zespół ds. poprawy sytuacji rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych po narodzinach „Koalicja dla wcześniaka”. Spotkanie dotyczyło wdrożenia nowego rozwiązania dot. urlopów dla rodziców wcześniaków."Ustaliliśmy, że ten dodatkowy urlop dla rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych powinien być płatny w stu procentach. Oczywiście powinien być urlopem fakultatywnym, nieprzymusowym, udzielanym na wniosek rodziców dzieci hospitalizowanych po narodzinach oraz tych przedwcześnie urodzonych. Ten urlop nie byłby zarezerwowany wyłącznie dla matek, ale także ojców, prawnych opiekunów czyli rodzin, rodziców adopcyjnych czy rodziców zastępczych."

– mówił Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.


GŁÓWNE ZAŁOŻENIA NOWEGO URLOPU

1. Wprowadzenie dodatkowego urlopu dla matki lub ojca;

2. Urlop ma być płatny w wysokości 100 % podstawy wymiaru zasiłku;

3. Urlop ma być fakultatywny i udzielany na wniosek;

4. Ma przysługiwać rodzicom hospitalizowanych wcześniaków oraz rodzicom hospitalizowanych noworodków urodzonych w terminie, który będzie przysługiwać także rodzicom adopcyjnym i rodzinom zastępczym;

5. Wymiar urlopu ma być wydłużany w okresach tygodniowych w przeliczeniu tydzień za tydzień, co oznacza, że tydzień hospitalizacji dziecka przekłada się na dodatkowy tydzień urlopu udzielanego rodzicom;

6. W przypadku skrajnych wcześniaków (urodzonych przed 28 tygodniem ciąży lub masą urodzeniową poniżej lub równą 1000 g) dodatkowy urlop zostanie jeszcze wydłużony;

7. Osobom, które są ubezpieczone, ale nie są pracownikami będzie przysługiwać zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego;

8. Świadczenie rodzicielskie ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu o okres będący odpowiednikiem dodatkowego urlopu macierzyńskiego.


PROJEKT USTAWY MA BYĆ GOTOWY JESZCZE W MAJU 2024 PRZED DNIEM MATKI.

"Chciałabym, żeby to był taki prezent dla mamy, dla ojców, dla rodziców i przede wszystkim dla wszystkich maluchów, które rodzą się zbyt wcześnie lub które te pierwsze dni, tygodnie po narodzinach muszą borykać się i mierzyć się z wyzwaniami zdrowotnymi." – zapowiedziała minister rodziny.


źródło: infor.pl