Blog

​1 kwietnia weszły zmiany w Prawie budowlanym

PCC Poland
2024-05-10

1 kwietnia weszły zmiany w Prawie budowlanym. Nowelizacja dotyczy usytuowania budynków i warunków technicznych, które powinny spełniać, a także zmiany związane z ze szczegółowym zakresem i formą projektu budowlanego.


CO NOWEGO OD KWIETNIA 2024?

1. Zwiększenie odległości pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, które są budowane na sąsiednich działkach – co najmniej 5 m;

2. Zwiększenie odległości budynków produkcyjnych i magazynowych od budynków mieszkalnych – do 30 m;

3. Zmiana zasad planowania stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, z których korzystają osoby niepełnosprawnych – maksymalnie 6% stanowisk w stosunku do ogólnej liczby miejsc postojowych;

4. Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej na publicznie dostępnych placach – co najmniej 20 % działek o powierzchni ponad 1000 m2;

5. Zwiększenie wymagań w zakresie organizacji przy budynkach wielorodzinnych przyjaznych placów zabaw dla dzieci i miejsc do rekreacji dla osób ze szczególnymi potrzebami;

6. Minimalna powierzchnia lokalu użytkowego będzie musiała wynosić minimum 25 m2;

7. Prywatność na balkonach w budynkach wielorodzinnych – w przypadku balkonów usytuowanych na jednej płycie będzie trzeba stosować pomiędzy nimi przegrodę o odpowiedniej wysokości, szerokości i przepuszczalności światła;

8. Większy nacisk na komfort akustyczny w mieszkaniach w budynku wielorodzinnym – konieczność stosowania przegród spełniających odpowiednie wymagania akustyczne i drzwi o podwyższonej izolacji akustycznej;

9. Wymóg pomieszczenia spełniającego odpowiednie warunki do przewinięcia osoby dorosłej ze szczególnymi potrzebami w budynkach opieki zdrowotnej i administracji publicznej, w których prowadzona jest działalność w obszarze kultury, sportu, handlu, usług lub obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym oraz na stacjach paliw;

10. Obowiązek realizacji pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania rowerów lub wózków dziecięcych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych o minimalnej powierzchni 15 m2.


źródło: muratorplus.pl