Blog

Jakie zmiany w budownictwie społecznym?

PCC Poland
2024-05-10

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało o projekcie nowelizacji Ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Zmiany mają być znaczące, a limit finansowania z budżetu zostanie zwiększony w tym roku o 500 mln zł. Projekt ustawy znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Rząd chce pomóc osobom, które nie są w stanie kupić własnej nieruchomości.

ZAŁOŻENIA NOWELIZACJI USTAWY

1. Podwyższenie w 2024 i 2025 r. maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa na Budownictwo Społeczne i Komunalne – obecny limit roczny wynosi 1 mld zł, po zmianie – 15, mld zł;

2. Ustalenie limitu wydatków na lata 2026-2030;

3. Wzrost nakładów, który do 2030 r. ma wynieść 10 mld zł;

4. Wydłużenie okresu po jakim mieszkania wybudowane przy wsparciu finansowemu Budownictwa Społecznego i Komunalnego będą mogły zostać wykupione – obecnie możliwość wykupu pojawia się po 15 latach, po zmianach – po 25 latach;

5. Po 25 latach mieszkania komunalne będą mogły być sprzedawane po cenie rynkowej, czyli bez bonifikaty, która obowiązuje obecnie. Środki finansowe będą mogły zostać przeznaczone na modernizację mieszkań komunalnych, jak i na budowę kolejnych, czego skutkiem ma być wystarczająca ilość mieszkań w zasobie gminnym;

6. Wspieranie przedsięwzięć polegających na budowie, remoncie i kupnie budynku przeznaczonego do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych studentów – Budownictwo Społeczne i Komunalne obejmie także akademiki. Co ważne, pomieszczenie będzie można udostępniać wyłącznie studentom, którzy nie posiadają mieszkania na własność, bądź nie wynajmują go w tym samym mieście;

7. Program Społecznego Budownictwa Czynszowego ma zostać wydłużony o rok i zwiększony jego budżet z 4,5 mld zł do 7 mld zł;

8. Zwiększenie rządowych dopłat do preferencyjnego oprocentowania;

9. Powrót regulacji dotyczących uniemożliwienia zakupu na własność lokali, które zostały wybudowane w ramach Społecznego Budownictwa Czynszowego;

10. Zwiększenie udziału czynnika społecznego w sprawowaniu nadzoru nad społecznymi inicjatywami mieszkaniowymi czy towarzystwami budownictwa społecznego – po nowelizacji gminy, na których terenie działają takowe podmioty, będą musiały oddelegować swojego przedstawiciela do rady nadzorczej;

11. Rezygnacja z określania na poziomie krajowym minimalnego współczynnika liczby miejsc postojowych, który potrzebny jest do zrealizowania danej inwestycji mieszkaniowej – nie będzie to dotyczyć inwestycji realizowanych w oparciu o przepisy specustawy;


Nowe regulacje mają obowiązywać od III kwartału 2024 r.


"- Przywracamy społeczny charakter finansowanych z budżetu państwa inwestycji mieszkaniowych oraz umożliwimy znaczny wzrost ich liczby w najbliższych latach. To nasza odpowiedź na zgłaszane przez samorządy i inwestorów zapotrzebowanie. Projektowane rozwiązania umożliwią ponadto budowę i remonty akademików, co także wpisuje się w szeroko rozumianą politykę mieszkaniową i społeczną. Ogólna sytuacja na rynku mieszkaniowym, wysokie ceny najmu i kupna mieszkań sprawiają, że wprowadzenie nowych rozwiązań stało się ogólnospołeczną koniecznością. A budowa domów studenckich w znacznym stopniu ułatwi migrację w celach edukacyjnych i będzie miała bezpośredni wpływ na rozwój profesjonalnych kadr w Polsce" - powiedział Minister Rozwoju i Technologii Krzysztof Hetman.


źródło: serwisy.gazetaprawna.pl