Wideoszkolenie: Stan epidemii - organizacja OPS

Jak z ramienia OPS zorganizować pomoc osobom potrzebującym w czasie epidemii? Jak organizować usługi opiekuńcze, wypłatę świadczeń, jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników? Jakie procedury wdrożyć w OPS w czasie kryzysu?

Brak danych

Wideoszkolenie skierowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i organizację pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej, w szczególności do Kierowników OPS, a także pracowników socjalnych i osób przyjmujących interesantów.

Zagrożenie epidemiczne w OPS
Podczas wideoszkolenia dowiedzą się Państwo, jak w czasie epidemii przeorganizować pracę w ośrodku pomocy społecznej, jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników, także socjalnych i tych, którzy świadczą usługi opiekuńcze; jak zapewnić utrzymanie terminów procesowych przy ograniczonej liczbie pracowników; jakie formy pracy sprawdzą się najlepiej w tej kryzysowej sytuacji; jak ustalić dyżury sztabów kryzysowych, co muszą wiedzieć osoby na takim dyżurze; jak powinno przebiegać wpuszczanie interesantów, jak OPS-y powinny zorganizować działania związane z pomocą żywnościową, co w przypadku, gdy pracownik socjalny wykonuje czynności w terenie, a nie jest zaopatrzony w środki dezynfekujące i jednorazowe rękawiczki, maski? i wiele innych.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak zapewnić pomoc osobom pozostającej w kwarantanie domowej w postaci produktów żywnościowych oraz chemicznych, jeśli dochód przekracza 200% kryterium? Czy można przyznać pomoc na podst. art. 48b?
 • Czy pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby (podczas przebywania w kwarantannie pracownika) może wystąpić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji?
 • Jakie dokumenty musi wypełnić OPS aby osoba/rodzina otrzymała pomoc podczas kwarantanny? Czy przyznanie pomocy osobom w kwarantannie następuje na podstawie decyzji administracyjnej? Jak dokumentować przyznanie pomocy osobom będącym w kwarantannie?
 • Jak ma teraz wyglądać przyjmowanie beneficjentów? Jak powinny wyglądać dyżury? Ile osób powinno znajdować się na terenie ośrodka? Kiedy możliwa jest praca zdalna pracownika OPS, jakie wymogi powinny być spełnione?
 • Jak w zaistniałej sytuacji wykonywać pracę socjalną? Jak zorganizować usługi opiekuńcze w czasie kryzysu? W jaki sposób teraz przeprowadzać wywiady środowiskowe?
 • W jaki sposób zabezpieczyć pracownika, który świadczy usługi opiekuńcze osobom starszym?
 • W jaki sposób pomagać osobom, które nie mają możliwości zrobienia podstawowych zakupów?Jak organizować zlecenia do sklepów spożywczych, aby sklepy organizowały pakowanie paczek z żywnością dla osób potrzebujących?
 • Jakie dokumenty są niezbędne w zakresie pracy zdalnej? Jak rozliczać pracę zdalną? Jak rozliczać kwarantannę pracownika? Jakie dokumenty są potrzebne w zakresie ochrony danych pracownika w okresie epidemii i klientów OPS?
 • RODO – jak zadbać o bezpieczeństwo danych osobowych w czasie epidemii? Jak zadbać o skuteczny i bezpieczny obieg dokumentów w OPS?

Szczegółowy program szkolenia:

Organizacja pracy Ośrodków Pomocy Społecznej w czasie epidemii

Praca zdalna:

 • Co może robić pracownik OPS w pracy zdalnej?
 • Czy można oddelegować pracownika do innej pracy?
 • Co z opiekunkami, które nie wykonują pełnego zakresu swojej pracy?
 • Czy można obniżyć wynagrodzenie za niewykonanie liczby godzin podczas pracy zdalnej?
 • Jak długo może trwać praca zdalna?
 • Jak administrator danych zadbał o ochronę danych osobowych podczas pracy zdalnej?

Pracownik w kwarantannie:

 • W jaki sposób pracownik informuje pracodawcę o odbywaniu kwarantanny?
 • Wypłata wynagrodzenia osobie (pracownikowi) odbywającej obowiązkową kwarantannę?
 • Czy pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby (podczas przebywania w kwarantannie pracownika) może wystąpić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji?

Jakie procedury należy zachować w czasie epidemii?

 • W jaki sposób zmieni się prawo w zakresie bezpieczeństwa pracownika socjalnego?
 • Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom OPS w czasie zagrożenia epidemii?
 • Jakie środki ostrożności zachować w czasie pandemii?
 • Jak sobie radzić w czasie epidemii?
 • Jak teraz interesanci mogą załatwiać swoje sprawy bez wychodzenia z domu, w formie elektronicznej? Jak to zorganizować?
 • RODO – jak zadbać o bezpieczeństwo danych osobowych w czasie epidemii?
 • Jak poradzić sobie z problemem braku jakichkolwiek zabezpieczeń? Jak radzić sobie z brakiem maseczek, specjalistycznej odzieży, środków dezynfekujących których nigdzie nie da się kupić, których nie ma już w pobliskich aptekach? Co zrobić w takiej sytuacji?
 • Jak ma teraz wyglądać przyjmowanie beneficjentów?
 • Jak wygląda procedura w przypadku zarażenia koronawirusem?
 • Co w przypadku, gdy dowiemy się ze petent, który był w naszej jednostce jest zarażony?
 • Co w przypadku, gdy petent na terenie jednostki będzie miał wszystkie objawy wirusa?
 • Jak poradzić sobie z problemem braku odzieży ochronnej oraz braku środków dezynfekujących?
 • Jakie są zarządzenia wojewody w czasie epidemii?
 • Jak zabezpieczyć swoich pracowników przed ryzykiem choroby i kwarantanny, bo jeśli OPS przestanie działać, kto pomoże potrzebującym?
 • Co z bezpieczeństwem pracowników OPS, skoro nie wiemy, czy petent nie jest nosicielem koronawirusa?
 • Czy pracownicy OPS mają być włączeni do kontaktu z potencjalnie chorymi i czy są procedury takiego działania?
 • Jak mamy się zachować w OPS, jeśli wójt wyznacza osobę w OPS do dyspozycji chorych i potrzebujących, my też boimy się o zdrowie swoje i naszych rodzin jako pracownicy?
 • Jaką ochronę przed zagrożeniem gwarantuje kodeks pracy?
 • Czy pracownik powinien zostać przeszkolony z ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa?
 • Co w przypadku, gdy wydano polecenia, a nie wprowadzono szczegółowych procedur?
 • Co, jeśli urzędy gminy będą musiały pozostać zamknięte?
 • Co, jeśli OPS nie będą świadczyły pomocy bezpośrednio, bo się boją o pracowników? Pracownicy muszą zarządzać pieniędzmi, więc muszą być szczególnie chronieni
 • Jak często zwoływać zespoły kryzysowe, co omawiać podczas takich spotkań, jakie polecenia wydawać? Jakie są skuteczne metody komunikacji?
 • Jak ustalać obowiązki pracowników OPS będących w kwarantannie?
 • Mamy zalecenia od wojewody, jednak nie możemy niektórych tych zaleceń zastosować, co robić?
 • Czy zakup maseczek i rękawiczek ochronnych można pokryć z funduszu jednostki?
 • Czy Urząd można zamknąć?
 • Jak przyjmować wnioski, pisma od mieszkańców, w sytuacji, gdy OPS jest dla niego zamknięty?
 • Jakie jest podejście do kryzysu?
 • Czy jest konieczność pracy w maskach i rękawiczkach?
 • Jak powinny wyglądać dyżury? Ile osób powinno się znajdować na terenie ośrodka?
 • Jak ustalić dyżury sztabów kryzysowych, dwu- czy trzyzmianowe? Co muszą wiedzieć osoby na takim dyżurze? (np. o tym, gdzie jest wójt, burmistrz)
 • Czy każdy z pracowników powinien przebywać w osobnym pomieszczeniu?
 • Skąd czerpać wiarygodne informacje dotyczące zaistniałej sytuacji?
 • Jak zapewnić funkcjonowanie OPS-u w sytuacji, gdyby u któregoś z pracowników urzędu wykryto koronawirusa?
 • Co zrobić, gdy urząd zostanie poddany kwarantannie?
 • Jak daleko powinny pójść obostrzenia i zakazy?
 • Jak tworzyć skuteczne procedury w czasie epidemii?
 • W jakiej formie powinny być przekazywane wytyczne pracownikom urzędu?
 • Jak bardzo szczegółowe powinny być wytyczne przekazywane urzędnikom?
 • Czy dzielić na zespoły pracowników różnych wydziałów i tworzyć z nich pracujące zamiennie zespoły robocze?
 • Jaką formę powinny mieć wewnętrzne rozporządzenia? Kto je wystosowuje?
 • Jak zapewnić sprawną komunikację pomiędzy pracownikami ops-u, aby także między pracownikami ograniczyć kontakt bezpośredni?
 • Jakie wytyczne odnośnie komunikacji pomiędzy pracownikami i ich pracy powinny obowiązywać?
 • Jak zadbać o skuteczny i bezpieczny obieg dokumentów w ops?
 • Kiedy możliwa jest praca zdalna pracownika ops, jakie wymogi powinny być spełnione?

Dokumenty niezbędne w celu uchronienia się przed nieprawidłowościami podczas kontroli:

 • Jakie dokumenty są niezbędne w zakresie pracy zdalnej?
 • Jak rozliczać pracę zdalną?
 • Jak rozliczać kwarantannę pracownika?
 • Jakie dokumenty są potrzebne w zakresie ochrony danych pracownika w okresie epidemii i klientów OPS?
 • Obiektywna niemożność wykonania umowy, czyli siła wyższa przy nie wykonywaniu umów?

Sprawna realizacja dotychczasowych zadań OPS w czasie epidemii

 • Jak wprowadzić najskuteczniejszy przepływ informacji między pracownikiem a klientem?
 • W jaki sposób mają być wyznaczone dyżury na obsługę petentów?
 • Co, jeśli petent wyraża niezadowolenie z zaistniałej sytuacji?
 • Jak zorganizować przyjęcie petenta tak, aby petent przebywał w odległości minimum 1 m, a najlepiej 2m?
 • Czy petenci powinni być przyjmowani tylko w jednym pomieszczeniu?
 • W jaki sposób teraz przeprowadzać wywiady środowiskowe?
 • Jak przeprowadzić rodzinny wywiad środowiskowy, skoro stworzono „akcję #ZOSTAŃ W DOMU”?
 • Jak teraz ma odbywać się wypłacanie świadczeń?
 • Jak zorganizować umawianie telefoniczne na przyjęcie interesanta w nagłych sprawach?
 • Jak skontaktować się z osobą, która nie posiada adresu e-mail oraz telefonu komórkowego/stacjonarnego?
 • Jak w zaistniałej sytuacji wykonywać pracę socjalną?
 • Czy można telefonicznie rozpatrzyć wniosek o świadczenie, jeśli w małych gminach osoby o ciężkiej sytuacji są nam dobrze znane?
 • Jak zorganizować usługi opiekuńcze w czasie kryzysu?
 • Co z osobami, które nie mają żadnych źródeł dochodu, jak im pomóc w sytuacji zagrożenia lub choroby czy kwarantanny?
 • Jak zorganizować wszystkie wypłat na konto, aby wypłaty nie odbywały się w ośrodku?
 • Czy np. 500 + możemy wypłacić przekazem pocztowym?
 • Czy można przekazać całkowitą obsługę zasiłków bankowi?
 • Jak zorganizować wypłaty zasiłków? Co w przypadku, gdy klient nie posiada rachunku bankowego?
 • Co, jeśli w OPS nadal mamy wypłatę świadczeń w kasie, która jest zabezpieczona szybą, ale przecież do kasy jest kolejka i ludzie stoją blisko siebie, nie zachowują odległości w kolejce?
 • Maski, rękawiczki, jak ma wyglądać przyjmowanie interesantów? Czy przyjmować interesantów przez wideo?
 • Jakie są teraz dobre pomysły na komunikację z interesantami? Np. wystawianie specjalnych urn na wnioski, oświadczenia, wypełnione druki, jak teraz ma odbywać się rozpatrywanie wniosków?
 • Gdzie powinna znajdować się urna na dokumentację, czy w przedsionku budynku?
 • Co, jeśli pracownik przebywa w kwarantannie domowej, jakie obowiązki powinien wykonywać, jak to zorganizować?
 • Co z ludźmi świadczącymi usługi opiekuńcze, które nie będą mogły świadczyć tych usług ze względu na chorobę?

Pomoc osobom chorym, niepełnosprawnym, bezdomnym oraz osobom będącym w kwarantannie

 • Jak pomagać osobom, które są w kwarantannie?
 • Co to znaczy nagły przypadek?
 • Co w przypadku, gdy pracownik socjalny wykonuje czynności w terenie, a nie jest zaopatrzony w środki dezynfekujące i jednorazowe rękawiczki, maski?
 • Jak dowozić jedzenie potrzebującym?
 • Usługi opiekuńcze – jak uczulić rodzinę, aby zajęła się osobami, które mają specjalistyczne usługi opiekuńcze?
 • Co, jeśli osoby na usługach opiekuńczych nie mają rodziny?
 • W jaki sposób zabezpieczyć pracownika, który świadczy usługi opiekuńcze osobom starszym?
 • Co, jeśli nie będzie wystarczającej liczby opiekunek dla osób chorych?
 • Co w sytuacji, jeśli opiekunki będą w kwarantannie lub chore? Kto ma się zająć osobami potrzebującymi, do których dotychczas chodziły opiekunki z ramienia OPS?
 • OPS powinny zorganizować działania związane z pomocą żywnościową innymi formami pomocy - jak to zorganizować?
 • W jaki sposób pomagać osobom, które nie mają możliwości zrobienia podstawowych zakupów?
 • Jak zorganizować poszukiwanie wolontariuszy dla opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi?
 • Jak zachęcać do pomocy i jak skutecznie zorganizować apel do sołtysów, kół gospodyń wiejskich, ludzi dobrej woli, aby nakłonić ich do pomocy i uwrażliwić na ryzyko zarażenia podczas wszelkich spotkań?
 • Czy pracownicy OPS mają się włączyć w dowożenie żywności i leków potrzebującym?
 • Czy włączać w pomoc OSP – ochotniczą straż pożarną?
 • Jak ustalić sklep, w którym straż pożarna ma zrobić zakupy, a potem zawieść je do osób w kwarantannie?
 • Z którego sklepu straż pożarna ma wziąć zakupy? Jak to ma funkcjonować? Jak będzie odbywała się płatność za te zakupy?
 • Jak organizować zlecenia do sklepów spożywczych, aby sklepy organizowały pakowanie paczek z żywnością dla osób potrzebujących?
 • Jak będzie wyglądała i czy w ogóle będzie pomoc od Caritas i PCK? Jak prosić ich o pomoc?
 • Jak sobie radzić, póki nie ma pomocy od Caritasu?
 • Jak będzie wyglądała pomoc żywnościowa od banków żywności, jak to ma funkcjonować w czasie epidemii?
 • Posiłek w domu i w szkole – jak ta pomoc na żywność może być obecnie wykorzystana dla osób potrzebujących?
 • Jak wydawać posiłki w domach dziennego pobytu?

Pomoc osobie i rodzinie podczas kwarantanny:

 • Jak pomóc osobie lub rodzinie przebywającej w kwarantannie, kiedy jej dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego,
 • Jakie dokumenty musi wypełnić OPS aby osoba/rodzina otrzymała pomoc podczas kwarantanny?
 • Jakie organizacje udzielają pomocy żywnościowej?
 • Kto dostarcza żywność osobom przebywającym w kwarantannie?
 • Jak pomóc osobie lub rodzinie przebywającej w kwarantannie, kiedy jej dochód jest wyższy niż 200% kryterium dochodowego?
 • Jak prawidłowo sporządzić protokół z rozmowy telefonicznej o pomoc osobie lub rodzinie?
 • Czy można pomóc osobie lub rodzinie jeżeli posiada rodzinę?
 • Czy pomóc osobie lub rodzinie przebywającej w kwarantannie, jeżeli wiemy, że jest bardzo bogata?
 • Jak pomóc osobie lub rodzinie przebywającej w kwarantannie, jeżeli nie posiada gotówki?
 • Jak pomóc osobie lub rodzinie przebywającej w kwarantannie, jeżeli nie potrafi samodzielnie sporządzić przelewu on-line?
 • Czy można wyznaczyć sklep, w którym osoba lub rodzina przebywająca w kwarantannie zrobi zakupy?
 • Czy pracownik OPS może wybrać pieniądze od osoby lub rodziny przebywającej w kwarantannie aby zrobić zakupy?
 • Jak zweryfikować czy osoba faktycznie jest w kwarantannie?
 • Czy OPS może żądać od Powiatowej Stacji Epidemiologicznej podania listy osób przebywających w kwarantannie?
 • Jakie towary można przyznać osobom przebywającym w kwarantannie.
 • Czy osobom przebywającym w kwarantannie, zgodnie z art. 48b Ups możemy dostarczyć artykuły chemiczne, artykuły czystości?
 • Czy osobom przebywającym w kwarantannie możemy zapewnić np. kurtkę, czapkę, rękawiczki?
 • Czy OPS może ogłosić jakie produkty żywnościowe będzie organizować aby dostarczyć do osób w kwarantannie?
 • Jak zorganizować gorący posiłek osobom w kwarantannie?
 • Czy przyznanie pomocy osobom w kwarantannie następuje na podstawie decyzji administracyjnej?
 • Jak dokumentować przyznanie pomocy osobom będącym w kwarantannie?
 • Jak przeprowadzić rozmowę z osobami będącymi w kwarantannie, czy można kupować nawet drogie rzeczy?
 • Czy można odmówić przyznania tego typu pomocy?
 • Czy można brać faktury/paragon na osobę/rodzinę będącą w kwarantannie a potem egzekwować na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji?
 • Kto dostarcza zamówione produkty do osób będących w kwarantannie?
 • Czy osobie pozostającej w kwarantannie OPS powinien pomóc w usłudze, np. zatkania się rur, wysłania listu do sądu?
 • Jakie dane osobowe należy zbierać od osoby/rodziny przebywającej w kwarantannie?
 • Czy konieczne jest sporządzenie obowiązku informacyjnego o przetwarzaniu danych osobowych osób przebywających w kwarantannie? Jak to zrobić?
 • Czy OPS udostępnia dane osobowe innym odbiorcom?
 • Jak długo przetwarzać dane osobowe osobom, którym przebywającym w kwarantannie, którym OPS pomaga?
 • Czy należy pouczać osobę/rodzinę o składanie prawdziwych informacji?
 • Jak kupić leki osobom przebywającym w kwarantannie?
 • Kto realizuje recepty i dostarcza leki osobom przebywającym w kwarantannie?
 • Co zrobić jak osoba w kwarantannie potrzebuje psychologa?
 • Do jakiej wysokości możemy pomagać osobie lub rodzinie będącej w kwarantannie?
 • Z jakich środków finansowych realizujemy zakup towarów żywnościowych?

Osoby objęte kwarantanną lub chore, które są szczególnie potrzebujące

 • Co z osobami objętymi kwarantanną zbiorową/domową?
 • Co z osobami zgłaszanymi ośrodkom pomocy społecznej przez Sanepid?
 • Jak pomóc osobom, które nie mają renty, emerytury?
 • Co z alkoholikami, którzy nie mają co jeść?
 • Co, jeśli bezdomny okaże się chory?
 • Jak zorganizować pomoc dla osób starszych?
 • Jak zabezpieczyć osoby bezdomne do których trzeba dotrzeć?

Pomoc seniorom w sytuacji rozprzestrzeniania się koronawirusa:

 • Jak pomagać seniorom, osobom korzystającym z usług opiekuńczych jeżeli nie przebywają w kwarantannie?
 • Czy seniorzy mogą sami realizować zakupy żywnościowe, leki?
 • Jakie usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny być realizowane w czasie epidemii?
 • Co zrobić jak senior jest rozdrażniony bo od długiego czasu nie może wychodzić na spacer, jak pomóc?
 • Czy można wyznaczyć jakiegoś pracownika/pracowników do pracy, jeżeli cały OPS jest w kwarantannie?

Kwarantanna zbiorowa:

 • Kto powinien poddać się kwarantannie zbiorowej?
 • W jaki sposób przewozi się osobę do kwarantanny zbiorowej?
 • Czym różni się kwarantanna domowa od zbiorowej?
 • Gdzie odbywa się kwarantannę zbiorową?
 • Jakie są koszty kwarantanny zbiorowej?

Dezynfekcja w OPS i bezpieczeństwo pracy. Szczegółowa procedura postępowania i wymaganych zachowań w OPS

 • Jak powinno przebiegać wpuszczanie interesantów, kto otwiera i zamyka drzwi?
 • Jak często powinno odbywać się dokładne mycie i odkażanie powierzchni i sprzętów przez personel sprzątający?
 • Czy po każdej wizycie klienta powinna być przeprowadzona dezynfekcja?
 • Czy dezynfekcja lady kilka razy w ciągu dnia coś da, gdy petent jest nosicielem?
 • Czy pomieszczenie, w którym znajdował się zakażony petent trzeba wyłączyć z funkcjonowania?
 • Czy pracownik, który był w bliskim kontakcie z zakażonym petentem, powinien zostać natychmiastowo odsunięty od wykonywania swoich obowiązków do czasu uzyskania informacji o wyniku ewentualnego zakażenia petenta i czy powinien zgłosić się do stacji sanitarno-epidemiologicznej?
 • Czy po każdym wejściu do ośrodka musi odbyć się dezynfekcja, np. klamki?
 • Czy sprzątanie = dezynfekcja?
 • Czy osoba odpowiedzialna za dezynfekcję powinna być inna od tej, która sprząta jednostkę w normalnym trybie?
 • Czy wirus przenosi się również za pomocą gromadzonych na dokumentach bakterii?
 • Czy na wypadek przebywania zakażonej osoby na terenie placówki powinno być zorganizowane miejsce, w którym będzie odbywała się kwarantanna?
 • Co zrobić w przypadku, gdy podejrzewamy petenta lub pracownika jednostki o bycie zarażonym?
 • Jak powinna przebiegać kwarantanna? Czy są kary za jej przerwanie?
 • Kto prowadzi nadzór epidemiologiczny?
 • Czy zamontowanie lamp bakteriobójczych ograniczy ryzyko przeniesienia wirusa?
 • Czy jeśli jednostka nie może zapewnić ochrony adekwatnej do zagrożeń, to czy zakład pracy może taką osobę wysłać na płatny urlop?


Prowadzący

Agnieszka Gazda, prawnik stale współpracujący z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy, osoba odpowiedzialna za przygotowanie wszelkich procedur i zarządzeń wewnętrznych dotyczących pracy i organizacji OPS w czasie zagrożenia epidemicznego. Długoletni praktyk, szczególnie prawa pomocy społecznej, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, ochrony danych osobowych. Dr nauk prawnych WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Autor publikacji z zakresu prawa jednostek pomocy społecznej. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według PN ISO/IEC 27001:2017.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia