Wideoszkolenie: Kolejna nowelizacja ustawy o ochronie przyrody

Kolejna nowelizacja ustawy o ochronie przyrody w 2018 r. oraz usuwanie drzew z powodu inwestycji budowlanych, wycinanie zieleni na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym. Stare i nowe problemy gmin z usuwaniem drzew.


W programie m.in., wybrane zagadnienia:

Szczegółowy program szkolenia:

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.