Wideoszkolenie: Wspólnoty gruntowe

Jak uregulować stan prawny wspólnot gruntowych w 2017 r.? Co należy do zadań gminy, a co leży w kompetencji starostw? Obieg dokumentacji między współudziałowcami – gminą – starostwem. Wydawanie decyzji. Jak ustalić udziałowców?


W programie m.in., wybrane zagadnienia:

Szczegółowy program szkolenia:

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.