Wideoszkolenie: Licencje transportowe

Jakie są procedury postępowania w przypadkach wydawania licencji bądź zmiany zezwoleń w przypadku spółek? Kiedy jest konieczne wszczęcie badania dobrej reputacji i jak je przeprowadzać? W jaki sposób dobrze przeprowadzić i wyważyć procedurę badania? Jakie są sposoby postępowania, gdy przedsiębiorca umrze? Na co zwrócić uwagę podczas kontroli?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie skierowane do pracowników starostw powiatowych lub urzędów miast powiatowych pracujących w wydziałach komunikacji lub transportu, odpowiadających za sprawy dotyczące licencji lub zezwoleń transportowe

Szkolenie poprowadzi pracownik z UM Kraków posiadający ponad 20 letnie doświadczenie!
To wyjątkowe szkolenie zawierające w swoim programie szeroką problematykę od wydawania licencji aż po jej wygaszenie czy cofnięcie. Dzięki szerokiemu spektrum uczestnicy otrzymują odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich kwestie - dotyczącego postępowania z licencjami na każdym etapie. W wyczerpujący sposób omówione zostaną kwestie dobrej reputacji oraz na konkretnych przykładach zostaną wskazane rozwiązania w nietypowych sytuacjach.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • [PRZYKŁAD] Jak radzić sobie z niespójnością w przypadku spółek cywilnych? Czy należy wydawać uprawnienia na spółkę cywilną, czy na każdego wspólnika spółki osobno?
 • [PRZYKŁAD] Zgodnie z Prawem przedsiębiorców, przedsiębiorcą jest tylko wspólnik s.c., orzecznictwo wskazuje, że każdy z przedsiębiorców powinien mieć wydane zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, jeżeli przewozy wykonywane są na rzecz spółki cywilnej, a zatem, jeżeli tylko jeden ze wspólników ma certyfikat kompetencji zawodowych, jeden jest właścicielem pojazdów, to jak wydać zezwolenie drugiemu wspólnikowi? Czy pomiędzy wspólnikami powinna być jakaś umowa na wykonywanie obowiązków zarządzającego transportem i na wykorzystywanie pojazdów? Czy każdy ze wspólników powinien odrębnie dokumentować sytuację finansową (na te same pojazdy), czy każdy powinien uiszczać odrębną opłatę za zezwolenie i wypisy, i czy należy wydawać zezwolenie i wypisy każdemu wspólnikowi osobno?
 • [PRZYKŁAD] Przedsiębiorca w CEIDG nie ma wprowadzonego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, tylko sam adres do doręczeń korespondencji - w jaki sposób na podstawie UTD weryfikować i interpretować?
 • [PRZYKŁAD] Przedsiębiorca widnieje w rejestrze przewoźników krajowych i międzynarodowych jednocześnie - jak w takiej sytuacji wystawić zaświadczenie zdolności finansowej? Jakiego zaświadczenia wymagać? Według GITD w takim przypadku przedsiębiorca powinien zwrócić wypis krajowy, bo wypis międzynarodowy uprawnia do krajowego, ale co w przypadku gdy uzyskany wpis krajowy ma zabezpieczony finansowo i jest bezterminowy, a licencję w transporcie międzynarodowym ma wydaną na 5 lat. Jeśli odda licencję krajową, ale po 5 latach nie przedłoży międzynarodowej? Jak postąpić w takiej sytuacji? Starać się o ponowną? Czy urzędnik musi zabierać wypisy i przechowywać je w depozycie, żeby móc kiedyś oddać? Czy przedsiębiorca ma zabezpieczać podwójnie? A co jeśli przedsiębiorca ma tylko jeden pojazd?
 • [PRZYKŁAD] Jak zareagować. gdy w programie 10 lat temu został wpisany przewoźnik, jego dane czasowo zniknęły i pojawiły się z powrotem? Kto ponosi odpowiedzialność w razie kontroli, kiedy nie jest to wina ani przewoźnika, ani pracownika urzędu?
 • [PRZYKŁAD]: W ustawie zapisano, iż aby otrzymać zaświadczenie na potrzeby własne potrzebne jest zaświadczenie o niekaralności, a nie ma takiego dokumentu. Jak rozumieć, jaki dokument miał na myśli ustawodawca? Przy licencji transportowej otrzymano informację z KRK (Krajowego Rejestru Karnego) a przy zaświadczeniu było wymagane zaświadczenie. Jak radzić sobie z takimi nieścisłościami w przepisach?
 • [PRZYKŁAD] Jak zareagować. gdy w programie 10 lat temu został wpisany przewoźnik, jego dane czasowo zniknęły i pojawiły się z powrotem? Kto ponosi odpowiedzialność w razie kontroli, kiedy nie jest to wina ani przewoźnika, ani pracownika urzędu?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • broszury z niezbędnymi informacjami dla przewoźników zajmujących się różnym transportem
 • schemat / drzewko postępowania w przypadku cofnięcia licencji
 • kryteria dobrej reputacji
 • istotne dokumenty z lexa przydatne w praktyce; katalog, na którym można bazować
 • ARKUSZ EXCEL: wykaz przedsiębiorców z wymaganymi danymi, oświadczeniami - na podstawie NIP

Szczegółowy program szkolenia:

Jak wydawać licencje w przypadku spółek? Czy rodzaj umowy zawieranej między właścicielem a zarządzającym transportem ma znaczenie?

 • Jak wydawać uprawnienia na spółki cywilne, które nie mają osobowości prawnej?
 • [PRZYKŁAD] Jak radzić sobie z niespójnością w przypadku spółek cywilnych? Czy należy wydawać uprawnienia na spółkę cywilną, czy na każdego wspólnika spółki osobno?
 • [PRZYKŁAD] Zgodnie z Prawem przedsiębiorców, przedsiębiorcą jest tylko wspólnik s.c., orzecznictwo wskazuje, że każdy z przedsiębiorców powinien mieć wydane zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, jeżeli przewozy wykonywane są na rzecz spółki cywilnej, a zatem, jeżeli tylko jeden ze wspólników ma certyfikat kompetencji zawodowych, jeden jest właścicielem pojazdów, to jak wydać zezwolenie drugiemu wspólnikowi? Czy pomiędzy wspólnikami powinna być jakaś umowa na wykonywanie obowiązków zarządzającego transportem i na wykorzystywanie pojazdów? Czy każdy ze wspólników powinien odrębnie dokumentować sytuację finansową (na te same pojazdy), czy każdy powinien uiszczać odrębną opłatę za zezwolenie i wypisy, i czy należy wydawać zezwolenie i wypisy każdemu wspólnikowi osobno?
 • Jakie są różnice w procedurze w przypadku spółek a jednoosobowej działalności gospodarczej?
 • Jak dobrze przeprowadzić wydawanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne? Na co zwrócić uwagę?
 • Jeśli przedsiębiorca ma uprawnienia krajowe, które jest wymagane do uzyskania uprawnień międzynarodowych - jak to funkcjonuje w przypadku mniejszych pojazdów do 3,5 tony? Czy należy zgłaszać je w wykazie pojazdów?
 • Pojazdy 2,5 do 3,5 tony - jaką opłatę należy pobrać i dlaczego?
 • Jak sprawdzać kompetencje osób ubiegających się?
 • Zezwolenia na regularne przewozy osób po uzgodnieniu z organami (tj. wójt, burmistrz): co w przypadku negatywnych decyzji wójta czy burmistrza? Jakie stanowisko może/powinien przyjąć starosta?
 • Jakie są możliwości i procedury postępowania z licencją / zezwoleniem w przypadku śmierci i wyznaczenia zarządcy sukcesyjnego? Jak wyglądają sprawy dot. opłat?
 • CEIDG a KREFT: jak sobie radzić z rozbieżnościami w danych? Kto i kiedy powinien wprowadzić / uzupełnić informacje o posiadanych licencjach / zezwoleniach?
 • Jaki rodzaj umowy powinien zawierać przedsiębiorca po uzyskaniu licencji / zezwolenia z osobami, które zatrudnia? Czy może to być umowa zlecenie, czy musi być umowa o pracę, aby pracownik mógł wykonywać przewozy drogowe na rzecz przedsiębiorcy?
 • Certyfikacja kompetencji zawodowych - czy rodzaj umowy zawartej i forma zatrudnienia między certyfikowanym kierowcą a przedsiębiorcą ma znaczenie?
 • Czy w przypadku spółki cywilnej jest konieczność dopilnowania, aby każdy członek posiadał licencje na podstawie informacji z CEIDG?
 • Rozporządzenie UE nr 1071/2009 dotyczy firm zawodowo zajmujących się transportem - co należy wpisać w dokumencie dla osoby fizycznej w rubryce “miejsce zamieszkania” - czy to musi być miejsce zamieszkania, czy może być miejsce prowadzenia działalności, czy biura rachunkowego? Co gdy nie zgadza się z wpisem do CEIDG?
 • [PRZYKŁAD] Przedsiębiorca w CEIDG nie ma wprowadzonego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, tylko sam adres do doręczeń korespondencji - w jaki sposób na podstawie UTD weryfikować i interpretować?
 • Czy ma znaczenie miejsce zapisu kodu 4149z we wpisie w CEIDG?
 • Co można dokładnie rozumieć przez miejsce wykonywania działalności i bazę? Czy jako bazę można wpisać ulicę, posesję?
 • Od kogo bezwzględnie należy wymagać zaświadczenia z rejestru osób karanych: przedsiębiorcy (właściciela), zatrudnionych kierowców, zarządzającego transportem (logistyk)?
 • Jaki rodzaj umowy może podpisać przedsiębiorca z osobą zarządzającą transportem? Z iloma osobami może współpracować zarządzający transportem? Co w przypadku, gdy przekroczy limit?
 • Jaki jest sposób postępowania z rolnikami, którzy dokonują przewozów pojazdami ciężkimi, aby przewieźć np. zboża? Kiedy muszą mieć przy sobie zaświadczenie o przewozie na potrzeby własne? Kiedy musi być wpisany w CEIDG? Co gdy wiezie zboże sąsiada i nie pobrał za to pieniędzy, a co gdy pobrał?


Jakie są procedury postępowania w przypadku zmiany licencji lub w przypadku śmierci osoby posiadającej licencję?

 • [PRZYKŁAD] Przedsiębiorca widnieje w rejestrze przewoźników krajowych i międzynarodowych jednocześnie - jak w takiej sytuacji wystawić zaświadczenie zdolności finansowej? Jakiego zaświadczenia wymagać? Według GITD w takim przypadku przedsiębiorca powinien zwrócić wypis krajowy, bo wypis międzynarodowy uprawnia do krajowego, ale co w przypadku gdy uzyskany wpis krajowy ma zabezpieczony finansowo i jest bezterminowy, a licencję w transporcie międzynarodowym ma wydaną na 5 lat. Jeśli odda licencję krajową, ale po 5 latach nie przedłoży międzynarodowej? Jak postąpić w takiej sytuacji? Starać się o ponowną? Czy urzędnik musi zabierać wypisy i przechowywać je w depozycie, żeby móc kiedyś oddać? Czy przedsiębiorca ma zabezpieczać podwójnie? A co jeśli przedsiębiorca ma tylko jeden pojazd?
 • Jak wygląda wydawanie posiadanych uprawnieniach, gdy kierowca stara się o wydanie licencji międzynarodowej w Głównym Inspektoracie? Z zapisu w przepisach wynika, że przedsiębiorca w ciągu 7 dni powinien zwrócić nadliczbowe wypisy - jak i na jakiej podstawie skutecznie wyegzekwować zwrot wypisów?
 • Jak sprawnie dokonać zmiany licencji w przypadku, gdy następuje rezygnacja z licencji międzynarodowej a przedsiębiorca chce sobie wyrobić zezwolenie u starosty?
 • Jak wyglądają kwestie proceduralne związane ze zmianą siedziby przedsiębiorcy, która powoduje zmianę właściwego starosty – przekazanie dokumentów, zmiana zezwolenia?
 • Jak wyglądają kwestie dziedziczenia przedsiębiorstwa i zarządu sukcesyjnego – wydanie decyzji w sprawie przeniesienia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?
 • W jaki sposób przekształcać spółki w oparciu o prawo handlowe?
 • W jaki sposób prawidłowo dokonać przeniesienia licencji i prawa do wykonywania przewozów w sytuacji zmiany rodzaju spółki np. zmiana spółki cywilnej na komandytową itp.?
 • Jak postąpić w przypadku, gdy tylko jeden z członków spółki ubiega się o licencję na przewozy międzynarodowe?
 • Czy można pobierać opłatę za zgłaszanie zmiany floty pojazdu?


W jakich okolicznościach należy bezwzględnie wszcząć postępowanie dotyczące utrzymania dobrej reputacji? Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę i w jaki sposób je odpowiednio wyważyć?

 • Jakie są podstawy do badania dobrej reputacji przedsiębiorcy oraz zarządzającego?
 • Jak postąpić w przypadku tego samego przewinienia u zarządzającego? Czy należy się tym zająć tylko na wniosek inspekcji (Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego)?
 • Czy jeśli Główny Inspektor przesyła informacje o wykroczeniach, czy koniecznie od razu należy wszczynać postępowanie? Co należy badać, w jakim zakresie, w jaki sposób?
 • Czy należy badać wszystkie zgłoszenia z Głównego Inspektoratu, czy tylko istotne?
 • Czy należy wszcząć postępowanie od razu w przypadku opóźnienia w przeglądzie, niedopilnowanych usterek w pojeździe?
 • Jakie czynniki brać pod uwagę przy ustalaniu dobrej reputacji? Jakie dokładnie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby nie stracić dobrej reputacji?
 • Jakie dane należy zbierać, aby dobrze zbadać dobrą reputację? Które przewinienia zobowiązują, a które nie, do wszczęcia postępowania? Pokazanie krok po kroku, jak dobrze przeliczyć wartość przewinień z wagami. Jakie sytuacje bezwzględnie nakazują wszczęcie i utratę dobrej reputacji?
 • W jaki sposób określić dobrą reputację? Czy są jakieś wyroki, z którymi warto się zapoznać?
 • Co należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu dobrej reputacji? Omówienie takich czynników jak: sytuacja kierowcy, opinie podmiotowe zrzeszeń, do których należy firma. Co wynika z ustawy, a co brać pod uwagę w praktyce? Czy oświadczenia przedsiębiorcy są wystarczające?
 • Jakie trudności i problemy występujące u przedsiębiorcy mogą rzutować na brak utrzymania dobrej reputacji?
 • Jak Samorządowe Kolegium Odwoławcze podchodzi do spraw związanych z utratą dobrej reputacji? Jak przeprowadzać procedurę, aby decyzji nie dało się zaskarżyć i aby przedsiębiorca nie mógł się odwołać?
 • Który moment jest najlepszy na rozpoczęcie postępowania administracyjnego w celu cofnięcia licencji?
 • Ile razy w roku trzeba być karanym? Czy 5, 10? Czy ma znaczenie częstotliwość? Czy osoba była karana w przeciągu krótkiego czasu kilka razy karana? Jak dobrze ustalić kryteria? Czy liczba operacji ma znaczenie i skala prowadzonych operacji? Czy “dużego” przedsiębiorcę z setkami operacji powinniśmy traktować tak jak “małego” przewoźnika z kilkoma operacjami w ciągu miesiąca? Czy mogą mieć tyle samo naruszeń, jeśli znacząco różnią się liczbą samochodów i kierowców? Jak odpowiednio to wyważyć?
 • Jak podchodzić do wagi naruszeń przy utrzymywaniu dobrej reputacji? Jakie elementy są kluczowe?
 • Jak rozumieć, że liczba naruszeń jest nieznaczna w stosunku do kierowców?
 • Czy można nie wszczynać badania dobrej reputacji, gdy przedsiębiorca uiścił opłatę za mandat? Czy można “nie karać go dwukrotnie”?
 • Jak podejść do sytuacji, gdy następuje kilkukrotna utrata dobrej reputacji, a przedsiębiorca załatwia sprawę poprzez zmianę osoby certyfikowanej na stanowisku zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie?


W jaki sposób przeprowadzić cofnięcie lub wygaszenie licencji w wyniku utraty dobrej reputacji lub śmierci przedsiębiorcy?

 • Czy jedyną możliwością, aby cofnąć decyzję, jest cofnięcie na mocy wyroku sądu?
 • Jak wygląda cały proces odbioru licencji krok po kroku? Od utraty dobrej reputacji, poprzez odebranie prawa do kierowania operacjami transportowymi, aż do odbioru licencji?
 • Jak wygląda proces, gdy zarządzający transportem jest inny przedsiębiorca, który odpowiada za inne działania?
 • Jak cofnąć licencję, gdy została już wydana, ale przedsiębiorca nie spełnia warunków wykonywania zawodu przewoźnika (wcześniej to była licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego przewozów osób i rzeczy) - w przypadku gdy nie nastąpiła utrata dobrej reputacji, ale przewoźnik nie spełnia warunków, poprzez brak posiadania bazy lub brak posiadania odpowiednich samochodów czy w przypadku kilkuletniego zawieszenia działalności gospodarczej?
 • Jak powinna wyglądać poprawnie przeprowadzona gradacja? Czy przy drugim poważnym naruszeniu w ciągu roku od razu należy rozpocząć procedurę cofnięcia licencji, czy najpierw należy wystawić jakieś upomnienie?
 • Jak dyscyplinować przedsiębiorców tak, aby nie było konieczne prowadzenie spraw dotyczących utraty licencji?
 • Kiedy można zastosować artykuł dot. umorzenia wyciągania konsekwencji ze względu iż przewinienie jest mniejsze od możliwej kary? Ile razy można z niego korzystać? W jaki sposób do tego podejść?
 • Czy jeśli w programie KREFT pojawi się informacja o naruszeniu, czy to obliguje do niezwłocznego wszczęcia postępowania? W jaki sposób reagować po uzyskaniu takiej informacji?
 • Co zrobić w przypadku, gdy licencja / zezwolenie zostanie cofnięte, ale przedsiębiorca jej nie oddaje i nadal wykonuje przewozy?
 • Jak szybko i skutecznie przeprowadzić wygaszanie licencji oraz zezwoleń?
 • Jak przebiega procedura cofnięcia licencji z urzędu, gdy przedsiębiorca nie widnieje w CEIDG? Jak postąpić, gdy przedsiębiorca zawiesił działalność?
 • [PRZYKŁAD] Przedsiębiorca zmarł, natomiast syn posługiwał się jego licencją. W CEIDG ustanowiono go jako zarządcę sukcesyjnego, ale nie poczynili kroków w sprawie licencji transportowych. Co należy zrobić, jeśli spóźnił i przekroczył 3 miesiące?
 • Jak reagować, gdy działalność gospodarcza została zawieszona, ale przedsiębiorca nie zgłosił tego do urzędu? Czy jest inna możliwość niż cofnięcie licencji, co by zablokowało możliwość wykonywania przewozów na 3 lata?
 • Jakie są podstawy prawne do wygaszenia zezwolenia na wykonywanie przewozów przedsiębiorcy, który zmarł?


Jakie dokumenty są dokładnie wymagane jako forma zabezpieczenia? Czego należy wymagać od przedsiębiorcy?

 • Jak dobrze wyjaśnić przedsiębiorcom, czemu ma służyć zabezpieczenie, które jest składane przed wydawaniem licencji transportowej czy zezwoleń?
 • Co należy wiedzieć o formach zabezpieczenia? Co wziąć pod uwagę?
 • Co zawiera przepis rozporządzenia unijnego dotyczącego zabezpieczeń finansowych? Jak rozumieć ten przepis? Jak poszczególne warunki ubezpieczenia odpowiadają temu przepisowi?
 • Czy prawidłowe jest przyjmowanie tylko polis zawierających w tytule, że odnoszą się do rozporządzenia 13/70, a odmowa przyjęcia polisy nie mającej odniesienia w tytule - mimo iż treść samej polisy wydaje się odpowiadać wymogom z rozporządzenia?
 • Jakie dokumenty powinien przedstawić przedsiębiorca w celu udokumentowania posiadania wymogu finansowego?
 • Jak odpowiednio podejść do dokumentów stanowiących zabezpieczenie? Które polisy powinno się weryfikować i dlaczego?
 • Jaka polisa jest dokładnie wymagana? Co powinno być w niej wpisane?
 • Jak szybko odróżnić standardową polisę OC itp. od polisy zawierającej pakiet przewoźnika drogowego? Jak chronić się przed nieuczciwymi praktykami?
 • Jakie powinno być zabezpieczenie finansowe na pojazd? Czy liczba pojazdów ma znaczenie? Skąd brać stawki?
 • Czy samo OCP wystarczy? Czy musi być coś dodatkowo zawarte?


W jaki sposób szybko uzupełniać brakujące dane? Jak skutecznie mobilizować przedsiębiorców do przedkładania odpowiednich danych i dokumentów? Jak reagować w nietypowych sytuacjach w codziennej pracy?

 • Jak sobie radzić, gdy należy wpisywać coś nowego do decyzji: np. liczbę osób zatrudnionych, parkingi?
 • Co zrobić, gdy wyliczenia średniej arytmetycznej kierowców według wzoruoświadczeń, które mieli złożyć do 31.03 nie zgadzają się z wyliczeniami urzędnika, w jaki sposób reagować?
 • Oświadczenia bazy eksploatacyjnej zatrudnienia za poprzedni rok: jak dobrze wyjaśnić przedsiębiorcom, dlaczego zbierane są takie informacje i do jakich celów będzie to wykorzystywane?
 • Jak skutecznie komunikować się z osobami w przypadku braku danych po zmianach? Jak sprawnie sobie z tym poradzić? Czy są kary za brak uzupełnienia danych lub za opóźnienia?
 • Zmiany wynikające z nowelizacji odnośnie zatrudniania osób oraz baz. Gdzie przedsiębiorcy powinni wysyłać takie informacje oraz jak im skutecznie przekazywać informacje, aby mogli na bieżąco informować odpowiednie miejsca i osoby. Na jakiej podstawie można wymagać od nich takich informacji?
 • [PRZYKŁAD] Przedsiębiorca od kilkudziesięciu lat zajmuje się przewozem, w momencie składania dokumentów i danych - nie wymagano informacji np. odnośnie baz czy kierowców. Obecnie się wymaga - jak uzyskiwać takie dane w sytuacji odległej czasowo, gdy przedsiębiorca może już nie pamiętać i nie posiadać dokumentów potrzebnych do uzupełnienia wymaganych obecnie danych? Jak poradzić sobie z wprowadzaniem takich danych, gdy program np. KREFT, FORIS w urzędzie nie jest do tego dostosowany? Jest zakładka, ale nie da się korzystać w praktyce, nie zapisuje danych itp.
 • Co zrobić z przedsiębiorcą, który nie złożył takiego oświadczenia, jak je egzekwować?
 • W jakich sytuacjach konieczne jest nakładanie kar na przedsiębiorców z tytułu niezgłoszenia zmian danych? Przykładowo przedsiębiorca posiadał zgłoszony do licencji czy zezwolenia pojazd, który zmienił numery rejestracyjne po wykupie z leasingu lub został sprzedany, a na jego miejsce zakupiony inny pojazd, a przedsiębiorca nie zgłosił tego w ciągu 28 dni? Czy jest rozwiązanie, które umożliwia odstąpienie od nałożenia kary?
 • Jak egzekwować dostarczanie na czas informacji czy dokumentów dot. zmiany: pojazdów, osoby zarządzającej? Jak reagować na tłumaczenia o braku wiedzy i braku poinformowania ich o wymogach?
 • Jakie wymagane są nowe warunki dot. bazy eksploatacyjnej, czasu pracy kierowców, centrum operacyjnego?
 • Jak szybko i skutecznie realizować obowiązek oświadczenia dot. stanu zatrudnienia - w jaki sposób przedstawiać stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie?
 • Jakie są konsekwencje nie zgłoszenia w terminie zmian (art. 14 UTD) – np. nie zgłoszenie zmiany adresu bazy transportowej lub nie zgłoszenie informacji o liczbie zatrudnionych osób.
 • Jak skutecznie egzekwować realizowanie obowiązków przez przedsiębiorców? Jak podejść do tego od strony proceduralnej?
 • Jak postąpić w przypadku, gdy kierowca nie zgłosi bazy eksploatacyjnej? Czy kontrola w takim przypadku jest wystarczająca?
 • Co zrobić, gdy przedsiębiorca w wyznaczonym terminie do 31 marca nie złożył oświadczenia o zatrudnieniu? Co z przedsiębiorcami, którzy złożyli oświadczenia po czasie?
 • Jak w jasny sposób tłumaczyć przedsiębiorcom pojęcia wynikające z nowelizacji ustawy takie jak: licencja krajowa lub międzynarodowa. Czy należy zgłaszać pojazdy, które jeżdżą w transporcie krajowym do międzynarodowego oraz czy zgłaszać je uczestniczące w transporcie międzynarodowym do krajowego?
 • [PRZYKŁAD] Jak zareagować. gdy w programie 10 lat temu został wpisany przewoźnik, jego dane czasowo zniknęły i pojawiły się z powrotem? Kto ponosi odpowiedzialność w razie kontroli, kiedy nie jest to wina ani przewoźnika, ani pracownika urzędu?
 • Jak reagować, gdy przedsiębiorca sprzedaje pojazd wraz z wypisem?


Jak powinny wyglądać kontrole przedsiębiorców? Na co zwrócić uwagę? Jak przygotować się do kontroli z WITD?

 • Jak powinna wyglądać kontrola przedsiębiorcy? Jakie wymogi musi spełnić, aby utrzymać licencję i dobrą reputację?
 • Ja przeprowadzić kontrolę przewoźników drogowych, przewozów regularnych oraz regularnych specjalnych?
 • Czy wszystkie dokumenty należy posiadać i załączyć, czy wystarczy wpisać, że przedsiębiorca to oświadcza i może je przedstawić w razie potrzeby, bo urzędnik je widział?
 • Jak dobrze prowadzić sprawę, aby kontrole nadrzędnych organów nie mogły nic zarzucić? Czy przekazanie sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego jest dobrym rozwiązaniem?
 • Jak skutecznie kontrolować przedsiębiorców? Jak reagować, gdy nie stawia się na kontrolę, a zawiadomienia nie są odbierane? W jaki sposób skutecznie wyegzekwować możliwość przeprowadzenia kontroli?
 • Przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców - czy wystarczy kontrola samej dokumentacji? Na jakie miejsca należy zwrócić uwagę?
 • [PRZYKŁAD] Pojazd w trakcie przewozu miał awarię, nie jest w stanie jechać dalej, a także nie może cofnąć się do bazy czyli punktu wyjścia, a przedsiębiorca nie ma na stanie swoich aut, żeby wysłać w celu odebrania przewożonego towaru do miejsca docelowego lub z powrotem bazy. Więc okazjonalnie wynajmuje inny pojazd na podstawie umowy najmu z innym przedsiębiorcą - ale w danej chwili nie ma tego auta w wykazie pojazdów. Co w sytuacji kontroli Inspekcji Drogowej? Co jeśli w takim podnajętym aucie będzie coś nie tak – np. stwierdzą zły stan techniczny pojazdu?
 • Kontrola przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego: np. jaki dokładnie elementy powinna obejmować kontrola prowadzona przez starostę, czy kontrole mogą być przeprowadzane w siedzibie urzędu, jeżeli tak, to jakie konkretnie dokumenty powinien skontrolować starosta, żeby prawidłowo kontrolować np. posiadanie bazy transportowej?
 • Kontrole przedsiębiorców zarówno w formie stacjonarnej jaki i kontrola dokumentów
 • Kontrola przedsiębiorców: według polskich przepisów istnieje obowiązek kontroli wszystkich przedsiębiorców co najmniej raz na 5 lat, natomiast przepisy unijne rozporządzenie nr 1071, które jest dokumentem nadrzędnym nad UTD, który określa, że od 2015 roku miał zostać wprowadzony system oceny ryzyka, który miał typować przedsiębiorców, których należałoby skontrolować. System nie istnieje - czy należy kontrolować wszystkich przedsiębiorców, mimo iż to jest bardzo czasochłonne?
 • [PRZYKŁAD] Co zrobić, gdy przedsiębiorca wyraził zgodę na kontrolę, natomiast mimo zawiadomień nie stawia się?
 • Na co należy zwrócić uwagę przy przygotowaniach do kontroli z WITD? Na jakich dokumentach należy się skupić?


Na co warto zwrócić odnośnie zmian prawnych? Jakie były ostatnie nowości? Jakie są istotne różnice między zapisami przepisów z UTD a przepisami unijnymi?

 • Podsumowanie bieżących zmian prawnych - na co obecnie zwrócić uwagę?
 • Jak radzić sobie z częstotliwością zmian przepisów? Jak poprawnie je interpretować i dobrze rozumieć, jakie potrzebne wymogi określają?
 • [PRZYKŁAD]: W ustawie zapisano, iż aby otrzymać zaświadczenie na potrzeby własne potrzebne jest zaświadczenie o niekaralności, a nie ma takiego dokumentu. Jak rozumieć, jaki dokument miał na myśli ustawodawca? Przy licencji transportowej otrzymano informację z KRK (Krajowego Rejestru Karnego) a przy zaświadczeniu było wymagane zaświadczenie. Jak radzić sobie z takimi nieścisłościami w przepisach?
 • Jak interpretować przepis o zawieszeniu działalności transportowej na 12 miesięcy - przepis dotyczy tylko licencji czy również zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika? Na jakiej zasadzie ma funkcjonować ten przepis?
 • Jak dobrze dopasować do siebie przepisy unijne i krajowe? Jak dobrze je między sobą pogodzić? Jak się poruszać po przepisach unijnych, na co zwracać uwagę?
 • Jakie są nowości dot. pakietu mobilności?- jakie zmiany wynikają z niego w praktyce?

Prowadzący

Konrad Kuźma - Kierownik Referatu Transportu i Działalności Regulowanej w Wydziale Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa. Doświadczony praktyk z kilkunastoletnim stażem, specjalizujący się m.in. w problematyce związanej z krajowym transportem drogowym, a w szczególności uprawnieniami udzielanymi przez organy samorządowe. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie-kierunku Politologia i Administracja Publiczna na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych.

20-letnie doświadczenie w administracji samorządowej, poparte praktyką na stanowisku kierowniczym w komórce odpowiedzialnej m.in.za udzielanie i cofanie uprawnień transportowych oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością przedsiębiorców wykonujących transport drogowy.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
03 lipca 2023

Podobne szkolenia