Wideoszkolenie: Walka ze smogiem w gminach

Jakie działania powinna podjąć gmina aby poprawić stan środowiska i podnieść jakość życia mieszkańców? Jak skutecznie realizować Program Ochrony Powietrza oraz jakie konsekwencje może ponieść mieszkaniec palący śmieci? Badanie i wyliczanie dochodów mieszkańców oraz kontrole WIOŚ


Wideoszkolenie skierowane do pracowników urzędów miast i gmin, którym zależy na poprawie jakości powietrza w swoim regionie. Zapraszamy zarówno gminy, które wprowadziły już u siebie różne programy ekologiczne, jak i te, które dopiero szukają rozwiązań w tym zakresie.

Nowe bonusy dla gmin i przedłużona możliwość dołączenia do programu "Czyste Powietrze"!

Podczas warsztatów opowiemy m.in. o tym, jak reagować na zgłoszenia mieszkańców, dotyczące spalania niedozwolonych substancji; na jaką dowolność można pozwolić mieszkańcom przy wymianie pieców; zwrócimy uwagę na problemy dotyczące wypełniania sprawozdań do urzędów marszałkowskich oraz na to, jakie kary czekają na gminy, które nie realizują programów walki ze smogiem

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie obowiązki samorządów wynikają z uchwały antysmogowej?
 • Jaką rolę pełni gmina w walce ze smogiem?
 • Jak powinien wyglądać poprawnie złożony wniosek przez mieszkańca? Czy muszą być załączone jakieś załączniki? Jeżeli tak, to jakie? Jakie są najważniejsze elementy? Jakie założenia musi spełnić wnioskodawca?
 • Jak przeprowadzać kontrole w gminie, gdy nie ma straży gminnej? Jakie wymogi musi spełniać osoba, która zajmie się kontrolą?
 • Gmina nie ma szans ani fizycznej możliwości skontrolowania wszystkich pieców po wymianie – co zrobić w takiej sytuacji? Jak sobie radzić z tym problemem?
 • Sprawozdania do urzędu marszałkowskiego – co robić, jeśli gmina nie jest w stanie zebrać niektórych danych, a urząd marszałkowski mówi, że musi sobie z tym jakoś poradzić? Jak i skąd pozyskiwać informacje na temat tego, ile pieców zostało wymienionych w gminie? Jakie najważniejsze dane muszą zostać zawarte w sprawozdaniu?
 • PRZYKŁAD: mieszkaniec dzwoni, że jego sąsiad pali w piecu jakimiś niedozwolonymi środkami; gmina jedzie z policją na kontrolę, a ta osoba mówi, że pali węglem, ale słabszej jakości – co robić? Czy karać takiego mieszkańca mandatem?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Przykładowa uchwała antysmogowa - woj. Mazowieckie
 • Wzór certyfikatu jakości paliw stałych
 • Wzór zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła
  w ramach ograniczania niskiej emisji
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych
 • SPALANIE ODPADÓW - PRZEPISY
 • Typy węgla kamiennego
 • KOMINKI, PIECE, KUCHNIE WĘGLOWE - ulotka informacyjna
 • WYMIANA KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA - przepisy
 • Upoważnienie do sprawowania kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska - wzór
 • WNIOSEK o dotację celową na wymianę źródła ciepła
 • Świadectwo wzorcowania wilgotnościomierzy
 • SKAZÓWKI SPORZĄDZANIA PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI (PONE)

Szczegółowy program szkolenia:

Walka ze smogiem – zdrowie, środowisko, finanse
• Co zmieniło się po 15 maja?

• Jak powinien wyglądać poprawnie złożony wniosek mieszkańca? Czy muszą być załączone jakieś załączniki? Jeżeli tak, to jakie? Jakie są najważniejsze elementy? Jakie założenia musi spełnić wnioskodawca?

• Na jakiej podstawie przyznawane są pieniądze z programu?

• Wyjaśnienie kwestii kwalifikowania się budynku do dofinansowania - dofinansowania są różne w zależności od tego, w którym roku powstał Przykład: inaczej traktowane są budynki z 2012 roku, inaczej z 2018 roku a inaczej te najnowsze…

• Jak tworzyć wewnętrzny regulamin wymiany pieców? Co powinien zawierać?

• Czy można łączyć różne dostępne programy ze sobą? Czy są jakieś wykluczenia?

• Wybór pieca - czy mieszkańcy mogą wybierać sobie piece? Jakie wymogi musi spełniać? Jakie certyfikaty, gabaryty musi posiadać?

• Co w momencie gdy ma się już jakieś ogrzewanie ekologiczne, a chce się zrobić termomodernizację budynku?

• Jakie są normy emisyjne 5 generacji?

• Jak wygląda procedura wymiany kotłów? Jakie wnioski gmina powinna odrzucić?

• Jakie dokumenty są potrzebne przy wymianie pieców?

• Jak wygląda postępowanie przy dotacjach o piece? Z czym gminy mają największe problemy?

• Jak liczyć ulgę termomodernizacyjną?

• Gdzie znajdują się punkty newralgiczne w utracie ciepła? Jak je minimalizować?

• Jak zachęcić mniej zamożnych mieszkańców do wymiany pieców oraz innych programów?

• Jakie warunki musi spełniać mieszkaniec, aby otrzymać dofinansowanie na termomodernizacje? Jakie dokumenty musi złożyć?

• Co musi zawierać wzór umowy przy wymianie pieców?

• Jakich dokumentów wymaga Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska?

• PONE (Program Ograniczenia Niskiej Emisji) – czy jest obligatoryjny?

• Jak wygląda badanie dochodów mieszkańca? Jak dokładnie je wyliczyć?

• Jak wspomóc mało zamożnych mieszkańców?

Jak skutecznie kontrolować oraz reagować w przypadku zgłoszeń mieszkańców?

• Sprawozdania do urzędu marszałkowskiego – co robić, jeśli gmina nie jest w stanie zebrać niektórych danych, a urząd marszałkowski mówi, że musi sobie z tym jakoś poradzić? Jak i skąd pozyskiwać informacje na temat tego, ile pieców zostało wymienionych w gminie? Jakie najważniejsze dane muszą zostać zawarte w sprawozdaniu?

• Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska – PRZYKŁAD: lokalna piekarnia posiadająca piec, musi stosować odpowiednie paliwa; działania te nie wymagają żadnych zezwoleń, ale mieszkańcy skarżą się, że jest dziwny dym i zapach – co urzędnik może sprawdzić w trakcie kontroli? Jak wygląda postępowanie administracyjne w takim wypadku? Czy po sygnale od mieszkańców gmina musi kierować skargi do inspekcji, czy sama może to skontrolować?

• Co można zrobić, gdy mieszkaniec anonimowo zgłasza, że sąsiad (nie podaje jego danych) spala śmieci?

• Co robić w sytuacji, gdy gmina wie, że mieszkaniec pali niewłaściwymi środkami, zostaje zapowiedziana kontrola, ale mieszkaniec zdążył wszystko sprzątnąć i kontrola nic nie wykazała? Jak sobie poradzić w takiej sytuacji? Jak udowodnić, że mieszkaniec pali niedozwolonymi substancjami?

• Jak ustalać wysokość kar dla mieszkańców za nieprzestrzeganie przepisów? PRZYKŁAD: mieszkaniec dzwoni, że jego sąsiad pali w piecu jakimiś niedozwolonymi środkami; gmina jedzie z policją na kontrolę, a ta osoba mówi, że pali węglem, ale słabszej jakości – co robić? Czy karać takiego mieszkańca mandatem?

• Jakie dokumenty należy sporządzać po rutynowych kontrolach kotłów?

• Jak postępować, gdy mieszkaniec zgłasza, że sąsiad X pali śmieci?

• Co może zrobić gmina, gdy mieszkaniec zawiadamia, że zakład X spala śmieci?

• Czy mieszkaniec może na podwórku palić ognisko? Jeżeli tak, to czym powinien palić?

Jak przeprowadzać kontrole w gminie, gdy nie ma straży gminnej? Jakie wymogi musi spełniać osoba, która zajmie się kontrolą?

• Gmina nie ma szans ani fizycznej możliwości skontrolowania wszystkich pieców po wymianie – co zrobić w takiej sytuacji?

 • Co zrobić gdy już uda się wejść na posesję - gdzie można przekazać próbki do analizy?

• Jakie są rekomendowane rodzaje paliw? Czym mieszkańcy mogą palić w piecach?

• Jak wygląda kontrola pod kątem uchwały antysmogowej?

• Jak dokonać pomiaru wilgotności drewna?

• Jak określać ziarnistość węgla? Co na ten temat mówi uchwała antysmogowa? Rozbieżności między uchwałami antysmogowymi a ustawą o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

• Gdzie zgłaszać, że ktoś sprzedaje złe paliwo? Jakie certyfikaty musi mieć paliwo?

• Co powinno znaleźć się w pokontrolnym piśmie urzędniczym, jeżeli stwierdzone zostaną nieprawidłowości?

• Jakie konsekwencje może ponieść mieszkaniec za palenie w piecu niedozwolonymi środkami?

• Jakie konsekwencje może ponieść mieszkaniec palący śmieci? Jak gmina może ukarać takiego mieszkańca?

• Jak wszczynać postępowanie w stosunku do osób, które palą śmieci?

• Na jakiej podstawie prawnej pracownik urzędu może wejść na posesję i dokonać kontroli?

• Kiedy urzędnik może wejść na posesję mieszkańca? Czy musi być w asyście policjanta? Jak wygląda procedura kontrolna?

• Czy można przeprowadzić kontrolę bez zapowiedzi?

• Jakie obowiązki pracowników urzędów wynikają z uchwały antysmogowej?

• Skąd brać pieniądze na analizę próbek w laboratorium?

• Jak obciążyć mieszkańca opłatą za badanie składu popiołu?

• Jak reagować na zgłoszenia mieszkańców? Co może urzędnik, a czego nie?

• Jak powinny wyglądać kontrole przed i po zamontowaniu nowego pieca? Jak pisać raporty z kontroli? Co muszą zawierać? Czego nie można pominąć? Na co zwracać największą uwagę?

• Jak często powinny być przeprowadzane kontrole kotłów i spalanego w nich paliwa? Czy są z góry ustalone zasady?

Jak zachęcić mieszkańców do udziałów w dostępnych programach? Jak podnieść ich świadomość? Jak skutecznie realizować Program Ochrony Powietrza?

• Co robić, gdy był już ustalony regulamin, ale Polska Izba Ekologii miała uwagi, że brakowało zagadnień związanych z ustawą antysmogową? Czy regulamin zawsze musi mieć zagadnienia z ustawy antysmogowej?

• Jakie kary czekają na gminy, które nie wprowadzają programów ekologicznych na swoich terenach?

• Jak będą wyglądały zapowiadane kontrole zarządów gmin na terenach gmin? Co będzie kontrolowane?

• Poziomy alarmowe – kiedy się pojawiają?

• Co gmina może zrobić przy słabych przepisach i małym budżecie?

• Jakie przepisy obligują do czynności?

• Do czego, według przepisów, gmina jest zobligowana?

• Jak skutecznie informować mieszkańców o dostępnych możliwościach?

• Jaką rolę pełni gmina w walce ze smogiem?

• Jakie gmina ma obowiązek opracować zasady?

• Gdzie gmina może szukać wsparcia oraz pieniędzy na programy?

• Jak wyliczać opłaty za korzystanie ze środowiska?

• Jakie są obowiązki mieszkańca w zabudowie jednorodzinnej oraz wielorodzinnej?

• Jak powinna wyglądać inwentaryzacja pieców i kotłów? Jak ją dobrze przeprowadzić?

• Jak zachęcić mieszkańców do korzystania z wybranych programów?

• Jak radzić sobie z opornymi mieszkańcami?

• Jak najlepiej reklamować dostępne programy? Jakie akcje promocyjne można prowadzić?

• Jak edukować i zachęcać ludzi starszych, niezamożnych, którzy ogrzewają się piecami kaflowymi (które spełniają również inne funkcje), aby zmienili formę ogrzewania na ekologiczną?

Prowadzący

Marcin Galoch – pełnomocnik prezydenta ds. jakości powietrza i gospodarki niskoemisyjnej. Odpowiada za wszystkie sprawy związane z ochroną powietrza i gospodarką niskoemisyjną. Bierze udział w kontrolach nieruchomości (zwykle wraz ze Strażą Miejską). Jest absolwentem studiów podyplomowych "Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego". 2021 UKSW w Warszawie.


Głównymi obowiązkami są:

1) Podejmowanie i koordynowanie działań w zakresie poprawy jakości powietrza.

2) Obsługa mieszkańców w zakresie dofinansowania przedsięwzięć ekologicznych.

3) Promowanie odnawialnych źródeł energii.

4) Edukacja mieszkańców w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz zanieczyszczenia powietrza.

5) Współdziałanie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska przy tworzeniu

i prowadzeniu państwowego monitoringu środowiska.

6) Wydawanie decyzji nakładającej na użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia pomiarów

wielkości emisji.

7) Przyjmowanie wyników pomiarów wielkości emisji.

8) Przyjmowanie zgłoszeń przez prowadzącego instalację, z której emisja nie wymaga pozwolenia.

9) Planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze

Gminy poprzez opracowywanie założeń i planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

i paliwa gazowe na terenie Gminy.

10) Propagowanie działań związanych z poprawą efektywności energetycznej w celu ochrony

środowiska naturalnego, zapisanych w ustawie o efektywności energetycznej


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia