Wideoszkolenie: Składniki wynagrodzenia nauczycieli

Jak usprawnić rozliczanie czasu pracy? Jak obliczać wysokość „trzynastki”? Jak wyliczać poszczególne dodatki do pensji? Jakie składniki wliczać do wynagrodzenia urlopowego? Jak przeprowadzić potrącenia komornicze?

od 379.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do księgowych w szkołach oraz osób pracujących w gminach i CUW-ach, które zajmują się naliczaniem wynagrodzeń nauczycieli

Uwaga! Zajęcia komornicze bez tajemnic!
Na naszym wideoszkoleniu dowiedzą się Państwo jak szybko i sprawnie naliczać różne dodatki do wynagrodzenia nauczyciela. Nasz Ekspert podpowie, jak obliczyć stawkę godzinową nauczyciela oraz jak przeprowadzić zajęcia komornicze. Dajemy Państwu gotowe kompendium wiedzy o naliczaniu dodatków do wynagrodzenia nauczycieli. Nie ma pytania, na które chcieliby Państwo poznać odpowiedź? Proszę zadać je na czacie, a nasz Ekspert odpowie na nie w czasie szkolenia!

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

1. Jak rozliczać pensję w czasie COVID-u?

2. Jakie składniki są brane pod uwagę w przypadku różnych wymiarów etatu?

3. Jakie składniki wliczać do wynagrodzenia urlopowego?

4. Jakie dodatki do wynagrodzenia nauczyciela podlegają opodatkowaniu?

5. Jak data zatrudnienia wpływa na przyznanie 13.?

6. Jaka jest zależność między datą wypłaty a datą nabycia nagrody jubileuszowej?

7. Czy wakacje wliczają się do godzin ponadwymiarowych w placówkach feryjnych?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wyliczenie wymiaru wynagrodzenia (wzór)
 • Pismo przyznające dodatki (wzór)
 • Przyznanie praw opiekuna stażu (wzór)
 • Przyznanie dodatku wychowawczego (wzór)


Szczegółowy program szkolenia:

1. Pensja nauczyciela – składniki, rozliczanie czasu pracy

 • Jak napisać regulamin wynagrodzenia?
 • Jak pracować z Kartą Nauczyciela?
 • Art. 67e Karty Nauczyciela – jak wyliczyć to w wynagrodzeniu?
 • Karta Nauczyciela z03/z06 – który czas pracy ma być brany pod uwagę: tablicowy czy 40 h? Jak ująć nieobecności?
 • Art.30 Karty Nauczyciela – jakie składniki powinny być wliczone?
 • Jak tworzyć listę płac?
 • Jak weryfikować dane zawarte w liście płac?
 • Jakie błędy mogą się pojawić w liście płac?
 • Jakie składniki powinny być wyszczególnione na liście płac?
 • Jak dzielić i przemnażać składniki z listy płac?
 • Jak wystawiać zaświadczenia o dochodach nauczyciela?
 • Jakie dokumenty muszą być wysyłane przez szkołę?
 • Jak weryfikować dane przesyłane przez szkołę?
 • Jak wyliczyć płacę zasadniczą?
 • Jak wyliczyć podstawę?
 • Jak rozliczać pensję w czasie COVID-u?
 • Jak naliczać wynagrodzenie nauczycieli za pracę w dniu wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych?
 • Jak rozliczać godziny nauczyciela współorganizującego?
 • Jak dokumentować i płacić nauczycielom świetlicy?
 • Kiedy i które składniki są płacone z góry, a które z dołu?
 • Jakie składniki są brane pod uwagę w przypadku różnych wymiarów etatu?
 • Jak rozliczać pracowników niepedagogicznych?
 • Jak wyliczyć średnie pensum?
 • Jak obliczać pensum łączone?
 • Jak obliczać uzupełnienie etatów?
 • Jakie są możliwości uzupełnienia etatów?
 • Jak wypłacić pensję za część przepracowanego miesiąca?
 • Jak wyegzekwować zwrot wypłaty, jeżeli nauczyciel nie przepracował ani jednego dnia w szkole?
 • Jak wyliczyć rewitalizację?
 • Jak wyliczyć stawkę za godzinę zajęć?
 • Jak przeprowadzić potrącenie komornicze?
 • Jaką kwotę maksymalnie można potrącić?
 • Czy potrącenia komornicze można pobierać z Funduszu Socjalnego?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy nauczyciel nagle umrze? Kto dziedziczy wynagrodzenie za przepracowane dni? Jak wystawić PIT? Jak rozwiązać taką sprawę w ZUS-ie? Co zrobić z podatkiem?
 • Zmiany w ramach Polskiego Ładu

2. Urlopy

 • Jak wyliczać wynagrodzenia urlopowe? Jak je wypłacać?
 • Jakie składniki wliczać do wynagrodzenia urlopowego?
 • Jakie są sposoby wyliczenia urlopu?
 • Jak wyliczać świadczenia urlopowe proporcjonalnie do etatu i dni zatrudnienia?
 • Jak ma wyglądać lista płac? Czy mają być wszystkie składniki jako średnia urlopowa, czy mogą być rozbite?
 • Jak wyliczyć średnią urlopową za okres wakacji?
 • Za jakie miesiące wylicza się średnią urlopową?
 • Jak wyliczyć urlopy okolicznościowe?
 • Od jakich dodatków odlicza się wynagrodzenia za urlopy?
 • Jakie składniki wlicza się do ekwiwalentu za urlop?
 • Czy powinno się wliczać nadgodziny za ekwiwalent za urlop?
 • Jak naliczyć wynagrodzenie za wakacje w przypadku, kiedy nauczyciel jedno półrocze ma ½ etatu, a w drugim półroczu ma cały etat? Jakie ma mieć wynagrodzenie za wakacje?
 • Jak wyliczać i wypłacać ekwiwalenty za urlop?
 • Jaka jest różnica w naliczaniu urlopu między placówkami feryjnymi i nieferyjnymi?
 • Czy urlop w przedszkolu powinien być liczony z sobotą i niedzielą?
 • Jak rozliczać urlopy osób, które mają łączone etaty w różnych szkołach?
 • Jak rozliczać urlopy osób, które mają łączone etaty w przedszkolu i szkole?
 • Jak rozliczać urlopy osób, które mają łączone etaty nauczycielski i niepedagogiczny?


3. Dodatki do wynagrodzenia

 • Jakie dodatki podlegają opodatkowaniu?
 • Jak napisać regulamin ustalany przez gminę?
 • Czy przedziały funkcyjne jest lepiej podawać procentowo czy w widełkach?
 • Jakie dodatki gdzie się wlicza?
 • Jak obliczyć wysokość dodatków uzupełniających?
 • Gdzie wlicza się dodatki uzupełniające?
 • Komu się należy i na jakiej podstawie zostaje naliczony dodatek jednorazowy?
 • Kiedy, komu i w jakiej kwocie należy się dodatek za wysługę lat?
 • Kiedy i komu należy się dodatek wiejski?
 • Co wlicza się do dodatku stażowego (np. gospodarstwo rolne)?
 • Komu i kiedy należą się dodatki motywacyjne?
 • Czy nauczyciel może starać się o dofinansowanie szkolenia w ramach samodoskonalenia?
 • W jakiej kwocie nauczyciel może dostać dofinansowanie szkolenia?
 • Jak naliczać dodatek dla stażystów?
 • Jak i w jakiej kwocie nalicza się dodatki za wychowawstwo?
 • Jak naliczać dodatek za trudne warunki pracy?


4. „Trzynastki”/ „Czternastki”

 • Jakie składniki wlicza się do podstawy 13.?
 • Jak wyliczyć 13.?
 • Jak wyliczyć 13. Nauczycielom, którzy pracują i jako pedagog, i jako obsługa szkoły?
 • Jak wyliczyć 13. Nauczycielom, którzy łączą kilka etatów?
 • Czy do 13. Powinno wliczać się stażowe?
 • Czy do 13. Powinno wliczać się chorobowe?
 • Czy do 13. Powinno wliczać się opiekę nad dzieckiem?
 • Czy wliczać do 13. godziny wrześniowe?
 • Czy powinno się wliczać do 13. Pieniądze pobrane z przyczyn zdrowotnych?
 • Czy wliczać godziny wrześniowe ponadwymiarowe do 13., gdy nauczyciel jest zatrudniony od 1.09?
 • Czy wliczać godziny wrześniowe ponadwymiarowe do 13., gdy nauczyciel został zatrudniony po pierwszym września?
 • Jak data zatrudnienia wpływa na przyznanie 13.?
 • Jak wyliczyć dodatek jednorazowy (14.)?
 • Komu się należy dodatek jednorazowy (14.)?
 • Jak wyliczać odprawę?


5. Nagrody jubileuszowe

 • Co się wlicza do podstawy nagrody jubileuszowej?
 • Jak wyliczać kwotę nagrody jubileuszowej?
 • Czy nagrody jubileuszowe są opodatkowane?
 • Czy brane są pod uwagę godziny ponadwymiarowe?
 • Czy do nagrody jubileuszowej wlicza się 13.?
 • Jaki jest termin wypłaty nagrody jubileuszowej - 31.08 czy 1.09?
 • Kiedy wypłacić nagrody jubileuszowe - w dzień, kiedy wypada, czy np. następnego dnia czy do końca miesiąca?
 • Jaka jest zależność między datą wypłaty a datą nabycia?
 • Co zrobić w przypadku, gdy nagroda jubileuszowa wypada 1.09? Czy należy doliczać nadgodziny z poprzedniego roku?


6. Godziny ponadwymiarowe/nadgodziny

 • Komu przysługują godziny ponadwymiarowe?
 • Na podstawie czego oblicza się stawkę za godziny ponadwymiarowe?
 • Czy w danym tygodniu należy nauczycielowi wypłacić nadgodziny?
 • Czy nadgodziny są wypłacane razem ze stałą pensją?
 • Jak rozliczać godziny ponadwymiarowe?
 • Jak rozliczać godziny ponadwymiarowe za zastępstwa?
 • Jak wygląda wyliczanie godzin ponadwymiarowych w przypadku jednostek przedszkolnych?
 • Czy wakacje wliczają się do godzin ponadwymiarowych w placówkach feryjnych?
 • Czy szkolenia nauczycieli są liczone jako nadgodziny?
 • Jak rozliczyć godziny unijne?
 • Gdzie wliczyć godziny unijne?
 • Czy realizacja projektów jest liczona jako nadgodziny?
 • Jak rozliczać godziny, które nauczyciel w ramach godzin ponadwymiarowych zarządzał biblioteką? Nauczyciel równocześnie był nauczycielem prowadzącym lekcje i zarządzającym bibliotekę
 • Czy kobiecie w ciąży i osobie wychowującej dziecko do lat 4 przydziela się pracę w godzinach ponadwymiarowych?
 • Czy nauczyciel będący w trakcie odbywania stażu może odbywać pracę w godzinach ponadwymiarowych?
 • Czy godziny ponadwymiarowe mogą przekroczyć ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy?
 • Jak rozliczyć godziny ponadwymiarowe w szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w tygodniu, w którym jeden dzień był dniem wolnym od pracy?
 • Jak wyliczyć średnią za nadgodziny, szczególnie za okres wakacyjny - liczenie za cały okres wakacyjny, czy tylko za 5 tygodni (jest 7 tygodni, 2 tygodnie na ferie)?
 • Co zrobić z nadgodzinami, jeżeli rok szkolny kończy się w czerwcu?


Prowadzący

Księgowa, która od 2002 piastuje stanowisko Specjalisty ds. kadr i płac w Publicznej Szkole Podstawowej, gdzie zajmuje się głównie rozliczaniem wynagrodzeń nauczycieli. Zdobyła dyplom magistra ekonomii na Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu. Zdobywała doświadczenie jako kierownik wydziału w ZUS-ie, objęła również stanowiska najpierw sekretarza, potem zastępcy dyrektora w Młodzieżowym Domu Kultury. Zagadnienia z działu kadr i płac nie mają przed naszym Ekspertem tajemnic.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
16 listopada 2021

Podobne szkolenia