Wideoszkolenie: Prawo zamówień publicznych

Na czym polegają zmiany w Prawie zamówień publicznych? Jak stworzyć regulamin wewnętrzny lub dostosować obecny regulamin do zmian? Jak przeprowadzać postępowanie za pomocą platformy oraz jak weryfikować podpis elektroniczny? Mini portal a platformy komercyjne. Czy Mini portal jest wystarczający i jak korespondować za jego pomocą? Porównanie z platformami komercyjnymi. Analiza potrzeb i wymagań – ewaluacja zamówienia.


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do sekretarzy gmin, pracowników ds. Zamówień publicznych, biur zamówień publicznych w urzędach, pracowników zarządów dróg oraz wydziałów inwestycji, Starostw Powiatowych, zarządców dróg powiatowych, miejskich, wojewódzkich. Zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się przetargami, zamówieniami publicznymi oraz inwestycjami.


Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2021!
Podczas wideoszkolenia Prowadzący - praktyk przedstawi najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych i w zrozumiały sposób przybliży temat elektronizacji. Przedstawi jak stworzyć nowy regulamin wewnętrzny, przekaże uczestnikom wzory regulaminów oraz szczegółowo odpowie na pytania zawarte w programie szkolenia.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

• Jak wyglądają procedury po zmianach w Prawie zamówień publicznych?
• Jak się przygotować do elektronizacji jeśli gmina nie robi dużych zamówień powyżej progów unijnych?

• Jak należy zrobić analizę potrzeb na zadanie wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu całej gminy i czy analiza potrzeb pokrywa się z opisem przedmiotu zamówienia?

• Jaki artykuł nowej ustawy PZP zastępuje dotychczasowy art. 4 pkt 8?

• Sytuacja: Urzędy Marszałkowskie z niektórych programów chcą całą dokumentację zgodną z oryginałem. Tak było w wersji papierowej. Jak to ma się do elektronizacji? Jak to będzie wyglądało podczas kontroli?

• Jak dostosować regulamin do platformy, która będzie obsługiwała urząd oraz czy Mini portal jest wystarczający?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

  • REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 130.000,00 ZŁ
  • Sposób postępowania z ofertą elektroniczną, z którą zamawiający nie jest w stanie się zapoznać - Pismo wydane przez: Urząd Zamówień Publicznych
  • Rozporządzenie wykonawcze - lista
  • Wzór zapytania ofertowego
  • SWZ - przykładowy wzór

Szczegółowy program szkolenia:

Na czym polegają nowe zmiany w Prawie zamówień publicznych? Przedstawienie i porównanie najważniejszych nowości

• Jak wyglądają procedury po zmianach w Prawie zamówień publicznych?

• Co należy robić inaczej niż do tej pory?

• Jak czytać nowy akt prawny?

• Jak zastosować nowe przepisy w praktyce?

• Czy istnieje instytucja do której w trakcie prowadzenia postępowania możemy się zwrócić z problemem, zapytaniem co do procedur?

• Jaki artykuł nowej ustawy PZP zastępuje dotychczasowy art. 4 pkt 8?

Jak przygotować się do elektronizacji zamówień publicznych?

• Czy wykonawcy są przygotowani na wejście elektronizacji ze względu na COVID-19?

• Krok po kroku elektronizacja zamówień

• Jak przygotować i otworzyć ofertę?

• W jakiej formie będzie składana oferta?

• W jakiej formie będzie składana rezygnacja z oferty?

• Od kiedy jest liczony termin? Czy to będzie od pierwszego dnia następującego po otwarciu?

• Jak szacować wartości zamówienia?

• Jak przeprowadzić postępowanie za pomocą platformy?

• Czy systemy komputerowe i sieciowe w mniejszych gminach to wytrzymają?

• Jak będzie wyglądało e-fakturowanie?

• Czy będzie jakiś darmowy program?

• Warsztaty komputerowe i praktyczne uwagi odnośnie elektronizacji – pokazanie na przykładzie miniPortal (pod kątem zamawiającego)

• Jak będzie wyglądało przesyłanie informacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą?

• Jakie są dostępne platformy komercyjne?

• Czy urząd na własną rękę musi wybrać platformę?

• Co można uzyskać więcej od platformy komercyjnej?

• Porównanie: miniPortal a platformy komercyjne oraz plusy i minusy

• Na jaki okres będzie stworzona umowa do platformy?

• Czy cała dokumentacja musi być prowadzona elektronicznie?

• Jak weryfikować podpis osobisty?

• Jak udostępniać dokumenty w formie elektronicznej?

• Czy program do elektronizacji będzie komercyjny czy ogólnodostępny (bezpłatny)?

• Po czym poznać, że oferta jest prawidłowo podpisana?

• Co zrobić w sytuacji gdy ofertę złoży wykonawca, który nie jest zaproszony do składania ofert?

• Jak się przygotować do elektronizacji jeśli gmina nie robi dużych zamówień powyżej progów unijnych?

• Sytuacja: Urzędy Marszałkowskie z niektórych programów chcą całą dokumentację zgodną z oryginałem. Tak było w wersji papierowej. Jak to ma się do elektronizacji? Jak to będzie wyglądało podczas kontroli?

• Czy trzeba będzie wszystko drukować?

• Jak dostosować regulamin do platformy, która będzie obsługiwała urząd?

Analiza trzech możliwości podpisu

• Jak weryfikować te 3 rodzaje podpisów gdy kilka różnych firm składa oferty?

• Jak weryfikować podpis elektroniczny?

• Jak przełamać stereotyp elektronizacji? (dla niektórych osób jest to totalna nowość, głównie dla starszych oraz tych, które prowadziły do tej pory obieg dokumentów w formie papierowej)

• Nowa specyfikacja techniczna – jak ją stworzyć? Na roboty budowalne, usługi

• Jak będzie wyglądało ogłoszenie o wpisaniu do prezesa urzędu o zamówieniach publicznych 30 dni od podjęcia decyzji o ustawie budżetowej planu zamówień?

Analiza potrzeb i wymagań – ewaluacja zamówienia

• Jak należy zrobić analizę potrzeb na zadanie wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu całej Gminy?

• Czy analiza potrzeb pokrywa się z opisem przedmiotu zamówienia?

• Na ile przed ogłoszeniem przetargu musimy zamieścić na BIP Opis Potrzeb i Wymagań?

• Czy do trybu przetarg nieograniczony również sporządzamy OPiW?


Prowadzący

Miron Tadych - Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Pile, odpowiedzialny za zarządzanie miejską infrastrukturą drogową, terenami zieleni i cmentarzy. Radca prawny specjalizujący się w prawie samorządowym i administracyjnym. Ukończył prawo na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Oficjalny stypendysta Miasta Poznania. Wiceprezes Forum Innowacji w Logistyce i Transporcie z siedzibą w Warszawie. Szkoleniowiec oraz autor wielu artykułów branżowych, publikowanych przez wydawnictwa ZGD „TOR”, C. H. Beck oraz Semantica.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia