Wideoszkolenie: Nauczanie zdalne w technikum

Jak prowadzić nadzór nad pracą nauczycieli w technikach i szkołach branżowych? Jak pisać sprawozdanie z nadzoru? Na jakiej podstawie można wystawić ocenę uczniowi z zajęć praktycznych? Jak naliczać wynagrodzenia nauczycielom za prowadzenie zajęć praktycznych?


Praktyczne wideoszkolenie PCC POLAND dedykowane dyrektorom techników i szkół branżowych

Praktycy - praktykom: realizacja podstawy programowej z przedmiotów praktycznych, zaliczanie praktyk, egzaminy zawodowe
Podczas szkolenia szczegółowo omówmy kwestie oceniania pracy uczniów z zajęć praktycznych w technikach i szkołach branżowych, jak mierzyć efekty ich pracy, jak realizować przedmioty zawodowe. Podamy ciekawe propozycje praktycznych lekcji on-line. Przedstawimy metody nadzoru pracy nauczycieli oraz informację jak powinno wyglądać sprawozdanie z nadzoru. Powiemy też o wynagradzaniu nauczycieli za godziny ponadwymiarowe, pracy bibliotekarzy oraz innych pracowników szkoły, którzy nie są nauczycielami. Omówimy zagadnienia związane z praktykami – jak i do kiedy uczniowie mają je zaliczyć.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Na jakiej podstawie można wystawić ocenę uczniowi klasy zawodowej lub technikum z zajęć praktycznych?
 • Jak mierzyć efektywność pracy ucznia na zajęciach praktycznych?
 • Jak zorganizować zajęcia praktyczne w wersji online?
 • Jak prowadzić nadzór nad pracą nauczycieli oraz jak powinno wyglądać sprawozdanie z takiego nadzoru?
 • Jak naliczać wynagrodzenia nauczycielom z godzin ponadwymiarowych?
 • Jak zmodyfikować system nauczania względem obecnej sytuacji?
 • Czy zaliczenie praktyk zawodowych trzeba będzie przesunąć na później? Na kiedy?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Jak w obecnej sytuacji uczniowie mają zaliczyć praktyki, jeśli zakład pracy, gdzie je odbywali obecnie nie funkcjonuje? Czy termin zaliczania praktyk zostanie przesunięty?

 • Czy odbycie praktyk zawodowych będzie trzeba przesunąć na przyszły rok, czy będzie trzeba zrealizować to w nowej formie? Jeśli tak, to jakiej?
 • Czy termin zaliczania praktyk zostanie przesunięty? Do kiedy?
 • W jakiej formie uczniowie będą mogli zaliczyć praktyki zawodowe?
 • Czy zaliczać uczniom praktyki teraz z tego co już odbyli?
 • Jak uczniowie mają zaliczyć swoje praktyki skoro zakłady pracy zostały zamknięte? Co z uczniem, którego zakład pracy, gdzie były praktyki nie zostanie już otwarty? Co z takim uczniem?
 • Co jeśli ktoś odbywał praktyki w zakładzie, który jest teraz zamknięty?
 • W jaki sposób mają się odbyć praktyki zawodowe? Jak realizować praktyki?
 • Czy można skrócić ilość godzin na praktyki, aby można było zaliczyć je uczniom?
 • Czy termin zaliczania praktyk powinien być wydłużony? Do kiedy? Przecież uczniowie też muszą mieć wakacje więc nie można im kazać robić tego w wakacje?
 • Czy uczeń może sam poświadczyć zdobycie doświadczenia?
 • . Jak rozwiązać problem, kiedy pracodawca nie chce wystawić oceny końcowej uczniowi dot. młodocianego pracownik?.Niechęć wynika głównie z braku obecności ucznia na zajęciach praktycznych.
 • Jak rozumieć treść paragrafu 4 ustęp 1 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 Dz.U 2020 poz.493 zadanie 2, które mówi że w przypadku realizacji praktyk w okresie ferii letnich czas zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki nie ulega skróceniu w rozumieniu przepisów w sprawie praktycznej nauki zawodu. Co w takiej sytuacji?
 • Czy wolontariat ma być potwierdzony przez pracodawcę?
 • Co w przypadku gdy pracodawca jest gotowy przyjąć ucznia ale uczeń odmawia/ przerywa udział ze względu na obawy o warunki BHP związane z ochroną przed koronawirusem?
 • Co jeśli uczeń pracował na "czarno" i pracodawca tego nie chce poświadczyć?
 • Czy na zaświadczeniu od pracodawcy dotyczącym doświadczenia zawodowego musi być wyszczególniona liczba godzin?
 • Część (ok. połowa) uczniów wykazała realizację praktyk, druga połowa będzie realizować praktyki w czerwcu i w czerwcu w związku z tym nie mają zajęć (zdalnych). Czy szkoła ma obowiązek realizować jakieś zajęcia w czerwcu z tymi uczniami, którzy już praktykę odbyli?
 • Czy kierownik szkolenia praktycznego może wystawić ocen z zajęć praktycznych na koniec roku uczniowi trzeciej klasy branżowej szkoły? Chodzi o ten rok szkolny - specyficzny.
 • Czy kandydaci do BSIS, którzy od 1 września mają być młodocianymi pracownikami, muszą w terminie rekrutacji dostarczyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu? (zgodnie z rozporządzeniem MEN - Dz. U. 2020 poz 657 paragraf 11 b ust. 4 - nie ma rozgraniczenia pomiędzy kandydatami do technikum i BSIS Jeżeli tak, to kto ma ponieść koszty badania/zaświadczenia?

2. Na jakiej zasadzie można wystawić ocenę uczniowi z zajęć praktycznych? W jaki sposób uczeń może wykonać zadania z zajęć praktycznych? Jak prowadzić zdalnie zajęcia praktyczne?

 • W jaki sposób można zmierzyć efektywność wykonywanych zajęć praktycznych w domu?
 • Jak wymierzyć efektywność nauczania zdalnego z przedmiotów praktycznych?
 • Jak mierzyć efekty kształcenia zawodowego?
 • Czy zajęcia zdalne praktyczne mogą być wykonywane jako rysunek? Czy cos takiego można zaliczyć?
 • Czy wystarczy, że uczeń opisze dane zadanie, które miał wykonać? Czy to wystarczy?
 • Czy uczeń może zrobić zdjęcie z wykonanego zadania praktycznego i czy to wystarczy do wystawienia oceny?
 • W jaki inny sposób uczeń może pokazać efekty swojej pracy?
 • Jak oceniać pracę uczniów z zajęć praktycznych? Czy można wystawić ocenę za takie zadania wykonane w domu?
 • Czy w obecnej sytuacji należy wystawiać oceny końcowe z zajęć praktycznych?
 • Co można ocenić zdalnie, a czego nie powinno się oceniać?
 • Czego absolutnie nie można oceniać obecnie z zajęć praktycznych?
 • Czy w obecnej sytuacji należy w ogóle wystawiać oceny z zajęć praktycznych?
 • Jak teoretycznie przygotować uczniów do zajęć praktycznych?
 • Czy można przeprowadzić zajęcia praktyczne w teorii? Jak?
 • Czy nauczyciele mogą przesyłać uczniom nagrania z zajęć praktycznych? Czy sami mają nagrywać filmiki, czy mogą korzystać z filmików z YouTube’a?
 • Jak motywować uczniów szkół zawodowych do nauki? Zwykle uczniowie takich klas mają zajęcia 2-3 dni w tygodniu, a reszta to praktyki, jak motywować ich, aby wzięli się do nauki?
 • Jak nauczyciele mają zorganizować swoją pracę?
 • W jaki sposób dać uczniom dostęp do programów na których mają pracować?
 • Jak zawodowcy mają przeprowadzić zajęcia? Jak mają realizować podstawę programową?
 • Jak mają się odbywać zajęcia praktyczne? Z czego mają korzystać zawodowcy?
 • Drugi semestr miał być bardziej przygotowujący do egzaminu praktycznego, jak przygotować uczniów do tego egzaminu?
 • Jak realizować podstawę programową z przedmiotów praktycznych?
 • Jak oceniać uczniów ze szkół zawodowych?
 • Jak utrzymać pozytywne relacje między nauczycielem, a uczniami?
 • Jak poradzić sobie z problemem konsultowania zagadnień z zadań domowych czy testów między uczniami?
 • Jak mają odbywać się zajęcia zawodowe w wersji on-line?
 • W jakiej formie mają być prowadzone zajęcia praktyczne?
 • Jakie są sposoby na prowadzenie zajęć on-line?
 • Jak dostosować nauczanie zdalne do wymagań programowych?
 • Czy należy jakoś modyfikować wymaganie programowe względem obecnej sytuacji?
 • Jak wspierać kadrę zawodową? Jak można pomóc nauczycielom w prowadzeniu zajęć online?
 • Jak dostosować nauczanie zdalne do dostępnych środków i narzędzi?
 • Czy prace domowe powinny być archiwizowane przez nauczyciela ?
 • Czy w przypadku, jeśli uczeń nie odeśle zadania w ustalonym terminie można mu wstawić ocenę niedostateczną?
 • Jeśli uczeń wysyła zadania na Messangera, czy nauczyciel powinien je wydrukować, czy zgrać na jakiś nośnik?
 • W szkole specjalnej wszyscy uczniowie mają godziny rewalidacyjne i to w wymiarze od dwóch do 8 różnych zajęć. Jak zrealizować zalecenie ministra w sprawie tych zajęć? Uczniowie są w wieku od 7 do 24 lat. Dzieci są dowożone, tylko niektóre dojeżdżają. Odległość od szkoły jest dość duża i dlatego też większość z uczniów mieszka w internacie. Jak zorganizować te zajęcia w takiej sytuacji, jak zapewnić bezpieczny dowóz itp.?

3. Jak naliczać wynagrodzenia dla nauczycieli za zajęcia praktyczne w obecnych czasach, gdy część została zawieszona, a część odbywa się tylko w wersji teoretycznej?

 • Jak wynagradzać nauczycieli z tytułu zajęć praktycznych i zawodowych?
 • Jak wyjaśniać nauczycielom kwestie naliczania wynagrodzeń skoro słyszą, że w jednej gminie nauczyciele mają płacone za nadgodziny, a w drugiej nie mają?
 • Czy uśredniać wynagrodzenia dla nauczycieli? Czy to dobra metoda naliczania wynagrodzeń?
 • Jak uniknąć konfliktów związanych z wypłacaniem wynagrodzeń?
 • Jak płacić wynagrodzenie zawodowcom? Jak je naliczyć?
 • Jaka jest najlepsza metoda naliczania wynagrodzenia zawodowcom?
 • Jak naliczać wynagrodzenia dla nauczycieli z pracy zdalnej?
 • Czy obecnie nauczyciele powinni mieć płacone mniej za zajęcia praktyczne?
 • Jak naliczać wynagrodzenia nauczycielom za godziny ponadwymiarowe?
 • Kiedy należy płacić nauczycielom za godziny ponadwymiarowe?
 • Czy należy płacić nauczycielom za godziny ponadwymiarowe?
 • Czy nauczycielom w stanie gotowości należy się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe za okres 11-25.03?
 • Co zrobić, gdy nauczyciel ma pensum łączone. Część godzin realizuje w w internacie, a cześć w szkole. W angażu godziny, które ma w szkole wyszczególnione są jako godziny nadliczbowe. Czy tylko na podstawie tygodniowego wykazu godzin poświęconych na pracę zdalną mogę im wypłacać nadgodziny?
 • Czy za dni wolne takie jak 9.04, 10.04 i wtorek po świętach, czy też mają być płacone godz. nadliczbowe tzw. przelicznikiem, czy też bez tych dni w ogóle?
 • Czy w związku ze zmniejszeniem dodatku motywacyjnego w kolejnym "rozdaniu" nauczyciel może zarządzać od dyrektora uzasadnienia? Czy jako powód można podać mniejsze zaangażowanie w pracę zdalną np. nauczycieli w-f lub właśnie nauczycieli warsztatów?

4. Czy i kiedy odbędą się egzaminy zawodowe? Czy zostaną przesunięte?

 • Jak mają odbyć się egzaminy zawodowe?
 • Na jakiej zasadzie będą przeprowadzane egzaminy zawodowe?
 • Co jeśli egzaminy zawodowe odbędą się w wyznaczonym terminie? Jak mają zostać przeprowadzone?
 • Czy egzaminy zawodowe odbędą się w planowanym czasie?
 • Czy termin egzaminów zawodowych zostanie przesunięty na wrzesień?
 • Czy jeśli będzie trzeba przeprowadzić egzamin zawodowy w wyznaczonym terminie, to jak zachować wszelkie środki ostrożności?
 • Bardzo często stanowiska są blisko siebie i ciężko, aby dwoje uczniów mogło być egzaminowanych w jednym czasie, czy to oznacza, że egzamin zawodowy będzie wydłużony w czasie, aby nie narażać ucznia, ani egzaminatora na zarażenie koronawirusem? Jak w sali ma zmieścić się jeszcze komisja egzaminacyjna?
 • Jak zachować środki ostrożności? Jakie procedury bezpieczeństwa należy wdrożyć?
 • Jak będzie wyglądała organizacja egzaminu zawodowego?

5. Jak nadzorować pracę nauczycieli pracujących zdalnie? Jak ich rozliczać z tej pracy? Jak pisać sprawozdanie z nadzoru nad pracą nauczycieli? Jakie powinny być zapisy w wewnątrzszkolnym systemie oceniania?

 • Jak prowadzić nadzór nad pracą nauczycieli?
 • Na co zwracać uwagę podczas takiego nadzoru? Co jest w takim wypadku najważniejsze?
 • Jak pisać sprawozdanie z nadzoru nad nauczycielami?
 • Co powinno znaleźć się w sprawozdaniu z nadzoru nad pracą nauczycieli?
 • Jak powinno wyglądać takie sprawozdanie z nadzoru?
 • Jakie powinny być zapisy w wewnątrzszkolnym systemie oceniania?
 • Jak powinien brzmieć statut szkoły?
 • Jak powinien brzmieć regulamin szkoły w związku z dziennikiem elektronicznym?
 • Co powinno znaleźć się w zasadach oceniania uczniów?
 • Czego nie powinno być w zasadach oceniania?
 • Czy można utworzyć regulamin szkoły jeśli jeszcze takiego nie ma?
 • Czy nauczycieli, pracownik, może odmówić przyjścia do pracy do szkoły twierdząc że nie ma zapewnionych warunków BHP?

Prowadzący

Anna Sława Betke – mgr. Inż. Geodeta, pedagog, dyrektor w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. Od 2002 roku czynny nauczyciel. Autorka pakietów edukacyjnych do modułowego programu kształcenia dla zawodu technik geodeta opublikowanych na stronie MEN oraz KOWEZiU. Propagatorka tutoringu szkolnego – Tutor I stopnia. Absolwentka Politechniki Warszawskiej na kierunku Geodezja Gospodarcza na wydziale Geodezji i Kartografii. Ukończyła studia podyplomowe z matematyki w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia