Szkolenie: Komisja ds. skarg, wniosków, petycji

Komisja ds. skarg, wniosków i petycji. Jak mają wyglądać posiedzenia komisji Rady w świetle nowych specustaw? Jak zachować wszelkie środki bezpieczeństwa dla radnych? Jakie są nowe uprawnienia organów stanowiących w jednostkach samorządowych? Na jakie kwestie zwrócić uwagę podczas rozpatrywania skarg, wniosków i petycji? Jak uniknąć publikowania danych podczas transmitowania sesji?

Brak danych

Wideoszkolenie PCC POLAND dedykowane Biura Rady, Przewodniczących Biura Rady, Radnych, osób zajmujących się obsługą Biura Rady oraz obsługą komisji ds. skarg, wniosków i petycji.

Jak zorganizować posiedzenie komisji w przypadku pandemii?
Podczas wideoszkolenia omówimy kwestie związane z organizacją posiedzenia komisji ds. skarg, wniosków i petycji. Będziemy mówić o tym jak zachować wszelkie środki ostrożności i bezpieczeństwa dla radnych, jak mają wyglądać posiedzenia komisji w świetle nowych specustaw. Powiemy też o uprawnieniach komisji ds. skarg, wniosków i petycji, o tym jak rozpatrywać skargi, wnioski i petycje, jak transmitować sesję, aby nie łamać zasad RODO. Oczywiście wszystkie pisma omawiane będą na rzeczywistych przykładach.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak dbać o bezpieczeństwo radnych podczas posiedzeń komisji? Jakie środki ostrożności powinny zostać wdrożone?
 • Jak zachować terminowość rozpatrywania skarg, wniosków i petycji? Co jeśli termin nie został zachowany?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy okazuje się, że petent określił dany dokument jako skargę, a okazał się on petycją lub wnioskiem, bądź na odwrót? Czy należy informować o tym petenta, czy zwyczajnie rozpatrywać ten dokument w taki sposób, jak wynika z jego tekstu, mimo, że tytułowany jest inaczej?
 • Jakie są nowe uprawnienia organów stanowiących w jednostkach samorządowych?
 • Jak powinna funkcjonować komisja ds. skarg, wniosków i petycji w świetle nowych specustaw?
 • Czy każdą uchwałę powinna opiniować komisja? Jak opiniować uchwały? Jakie problemy można napotkać podczas opiniowania? Obowiązki komisji w zakresie opiniowania uchwał, jakie działania powinna podjąć?
 • Jak powinna wyglądać praca komisji ds. skarg, wniosków i petycji oraz praca radnych? Jakie problemy mogą napotkać radni?

Szczegółowy program szkolenia:

Posiedzenia komisji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w czasie pandemii. Na co pozwalają przepisy?

 • Jak prawidłowo doręczać dokumenty na posiedzenie sesji w trybie on-line?
 • Czy komisje Rady Gminy mogą odbywać posiedzenia zdalne?
 • Czy konieczne są zamiany w statutach gmin?
 • Jak powinna wyglądać komunikacja z radnymi w czasie epidemii?
 • Jak powinny wyglądać wypowiedzi radnych on-line? Jak udzielić głosu radnemu on-line?
 • Jak powinien odbywać się korespondencyjny tryb głosowania?
 • Jakie są nowe uprawnienia Przewodniczącego komisji wewnętrznej Rady Gminy?
 • Uczestnictwo mieszkańców w posiedzeniu komisji odbywanej w sposób zdalny? Czy jest to możliwe? Na jakiej zasadzie i w jaki sposób?
 • Jak zgodnie z nowymi specustawami zorganizować posiedzenie komisji w czasie epidemii?
 • Jakie są nowe uprawnienia organów stanowiących w jednostkach samorządowych?

1. Jakie są różnice między wnioskiem, petycją i skargą? Kwestie problematyczne

 • Petycja jako nowość, co ją wyróżnia i na co zwracać uwagę przy jej rozpatrywaniu?
 • Jak prawidłowo rozpatrywać petycje? Jak nie pomylić ich z wnioskiem? Co sprawia największe problemy i jak je rozwiązać?
 • Czym różni się petycja od wniosku? Kwestie problematyczne, na co zwracać uwagę?
 • W jaki sposób rozpatrywać wnioski? Jakie mają cechy charakterystyczne i co je wyróżnia?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy okazuje się, że petent określił dany dokument jako skargę, a okazał się on petycją lub wnioskiem, bądź na odwrót? Czy należy informować o tym petenta, czy zwyczajnie rozpatrywać ten dokument w taki sposób, jak wynika z jego tekstu, mimo, że tytułowany jest inaczej?
 • Jakie są procedury podczas rozpatrywania pism? Kwestie problematyczne w procedurach regulujących rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji.
 • W jakim trybie rozpatrywać skargi, wnioski i petycje, czy pismo powinno przejść przez sesję, według właściwości sprawy czy przez uchwałę rady gminy?
 • W jaki sposób odpisywać na wnioski, skargi i petycje? Na co zwrócić uwagę, a czego się wystrzegać?
 • Rzeczywiste przykłady skarg:
 • Jak rozpatrzyć skargę za nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora Zarządu Dróg?
 • Jak rozpatrzyć skargę na Prezydenta Miasta dotyczącą bezczynności w sprawie nieudzielania odpowiedzi na pismo?
 • Jak rozpatrzyć petycję dotyczącą nagrywania obrazu i dźwięku posiedzeń Komisji Rady Miasta?
 • Jak rozpatrzyć skargę mieszkańców, którzy są współwłaścicielami drogi (w miejscu ich dawnych posesji częściowo są teraz drogi), czy w takiej sytuacji powołać mediatora?
 • Jak rozpatrzyć skargę o zakłócenie spokoju, czy konieczna będzie w takim wypadku eksmisja i jeśli tak to jak tego dokonać?
 • Jak rozpatrzyć skargę mieszkańców domków jednorodzinnych w przypadku gdy nie chcą aby przy ulicach parkowały samochody osób, które nie są mieszkańcami tego osiedla?
 • Jak rozpatrzyć skargę, która została złożona na pracownika gminy? Co jeśli skarga została złożona na osobę zarządzającą gminą, np.: wójta?
 • Na co powinien zwrócić uwagę urzędnik podczas rozpatrywania skargi?
 • Jak rozpatrywać skargi? Jak się do nich odnosić i w jakim terminie?
 • W jaki sposób urzędnicy powinni kwalifikować wpływające pisma i jak się do nich odnosić?
 • Kiedy skarga nie jest skargą? Czy mogą wystąpić sytuacje, gdzie skargi nie trzeba rozpatrywać?
 • Jeśli występuje sytuacja, że skargi nie trzeba rozpatrywać to jakie przepisy to uwzględniają i jak się do nich zastosować?
 • Jak zachować terminowość rozpatrywania skarg, wniosków i petycji? Co jeśli termin nie został zachowany?
 • Jak poprawnie napisać interpelację? Jak ją odczytać i jak rozumieć?
 • Jak rejestrować pisma, które wpływają? W jaki sposób prowadzić rejestr skarg, wniosków i petycji?

2. Jakie kompetencje ma komisja ds. skarg, wniosków i petycji?

 • Jakie zadania i uprawnienia ma komisja ds. skarg, wniosków i petycji? Jaki jest zakres kompetencji tej komisji i czym ona się zajmuje?
 • Na jakich zasadach działa komisja ds. skarg, wniosków i petycji? Jak funkcjonuje komisja ds. skarg, wniosków i petycji? Kwestie sporne w zakresie zadań i obowiązków komisji ds. skarg, wniosków i petycji
 • Co komisja ds. skarg, wniosków i petycji powinna zrobić z pismem, którego rozpatrzenie nie leży w jej kompetencji?
 • Jak przewodniczący komisji ds. skarg, wniosków i petycji powinien przeprowadzać komisję?
 • Co robić, gdy komisja ds. skarg, wniosków i petycji nie może podjąć jednoznacznej decyzji? Gdzie wtedy skierować pismo i w jaki sposób?
 • Czy pismo powinno trafić do komisji, czy do rady, czy od razu na posiedzenie, czy jednak powinno być rozstrzygnięte poza radą?
 • Czy komisja ds. skarg, wniosków i petycji powinna rozpatrywać jedynie skargi, które zostały zgłoszone na innych mieszkańców, czy na pracowników gminy również?
 • Czy każdą uchwałę powinna opiniować komisja? Jak opiniować uchwały? Jakie problemy można napotkać podczas opiniowania? Obowiązki komisji w zakresie opiniowania uchwał, jakie działania powinna podjąć?
 • Czy do wszystkich radnych powinny być przekazywane dokumenty dotyczące skargi czy tylko decyzja komisji?
 • Czy może być więcej posiedzeń komisji dotyczących jednego pisma, czy tylko jedno? Jak poradzić sobie gdy do urzędu wpływa bardzo dużo pism?
 • Jak powinna wyglądać praca komisji ds. skarg, wniosków i petycji oraz praca radnych? Jakie problemy mogą napotkać radni?
 • Jakie są obowiązki komisji rewizyjnej, a jakie komisji ds. skarg, wniosków i petycji? Jakie zadania komisja ds. skarg, wniosków i petycji przejęła po komisji rewizyjnej?
 • Jakie zadania i uprawnienia ma komisja rewizyjna w świetle nowych zasad? Do jakich dokumentów ma dostęp? Co może badać?
 • Jak powinno wyglądać rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji przez komisję?
 • Ile może trwać rozpatrywanie skargi? Ile powinno trwać rozpatrywanie pism i jak zachować termin rozpatrzenia takich pism? Jakie konsekwencje dla urzędnika ma niedochowanie terminu rozpatrzenia skargi/wniosku/petycji?
 • Czy trzeba informować wnioskującego przed rozpoczęciem rozpatrywania skargi? Czy wystarczy, że od czasu złożenia skargi otrzyma on decyzję dopiero po jej rozpatrzeniu? Czy w międzyczasie trzeba informować wnioskującego?
 • Jak wykonać szczegółowy plan pracy komisji ds. skarg, wniosków i petycji na dany rok? Jakie problemy można tutaj napotkać i jak się z nimi uporać?
 • Jakie pisma komisja powinna rozpatrywać samodzielnie, a jakie przekazywać do innych jednostek administracyjnych? Jeśli pismo trzeba przekazać to jak to zrobić i gdzie? Jakich procedur należy przestrzegać podczas przekazywania pisma do innego organu?
 • Jaki jest tryb rozpatrywania pism gdy pismo zostało przekazane do sądu administracyjnego i sąd wydał wyrok? Praktyczne aspekty rozpatrywania pism przekazywanych do sądu.
 • Czy można odwołać się od decyzji komisji? Jak to zrobić? Jakie pismo trzeba wypełnić aby się odwołać?
 • Jak napisać sprawozdanie z działalności komisji? Jak odczytać takie sprawozdanie i jak je rozumieć? Jakie problemy można napotkać podczas pisania sprawozdania i czego w nim unikać?
 • Jak napisać protokół z sesji komisji? Czego się wystrzegać podczas pisania protokołu zważywszy na to, że musi on być później zamieszczony w BIP?
 • Przykładowe projekty uchwał komisji ds. skarg, wniosków i petycji.

3. Jakie informacje nie mogą być ujawniane? RODO w Biurze Rady – wyjaśnienie rzeczywistych sytuacji z pracy biura rady

 • Co powinno zostać anonimowe w biurze rady? Co można publikować podczas sesji komisji ds. skarg, wniosków i petycji? Jak uniknąć publikowania danych podczas transmitowania sesji?
 • Co można publikować w protokole z sesji komisji na stronie BIP? Czego absolutnie nie można publikować? Jakie mogą być konsekwencje jeśli jakieś dane wyciekną?
 • Co musi zostać anonimowe podczas publikacji uchwał komisji?
 • Jakie informacje mogą być przekazane do każdej ze stron po sesji? Jakie dane? Czy każda ze stron – oskarżająca oraz oskarżana – może otrzymać wszystkie dane tej drugiej osoby?
 • Czy przed robieniem zdjęć na różnego rodzaju imprezach okolicznościowych należy ubiegać się o zgodę uczestników, czy nie ma takiej konieczności?
 • Czy można publikować zdjęcia dzieci w mediach społecznościowych? Co, jeśli takie zdjęcie zostało opublikowane?
 • Czy jeśli nie można publikować zdjęć dzieci, to jak uniknąć konsekwencji w przypadku zamieszczenia takiego zdjęcia?


Prowadzący

Renata Leszcz – praktyk, od 5 lat sekretarz Urzędu Gminy Niedrzwica Duża, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w samorządzie. Zajmuje się nadzorem nad sprawami związanymi z rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji – składanych zarówno do organu wykonawczego, jak i stanowiącego, czy jednostek organizacyjnych. Audytor jednostek sektora finansów publicznych oraz Inspektor Ochrony Danych w instytucjach publicznych. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej wydziału prawa i administracji, studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na kierunku służba publiczna oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi, oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego – kierunek audyt wewnętrzny i ochrona danych osobowych.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia