Wideoszkolenie: Komisja ds. skarg, wniosków, petycji

Komisja ds. skarg, wniosków i petycji. Jak mają wyglądać posiedzenia komisji Rady w świetle nowych specustaw? Jak zachować wszelkie środki bezpieczeństwa dla radnych? Jakie są nowe uprawnienia organów stanowiących w jednostkach samorządowych? Na jakie kwestie zwrócić uwagę podczas rozpatrywania skarg, wniosków i petycji? Jak uniknąć publikowania danych podczas transmitowania sesji?


Wideoszkolenie PCC POLAND dedykowane Biura Rady, Przewodniczących Biura Rady, Radnych, osób zajmujących się obsługą Biura Rady oraz obsługą komisji ds. skarg, wniosków i petycji.

Jak zorganizować posiedzenie komisji w przypadku pandemii?
Podczas wideoszkolenia omówimy kwestie związane z organizacją posiedzenia komisji ds. skarg, wniosków i petycji. Będziemy mówić o tym jak zachować wszelkie środki ostrożności i bezpieczeństwa dla radnych, jak mają wyglądać posiedzenia komisji w świetle nowych specustaw. Powiemy też o uprawnieniach komisji ds. skarg, wniosków i petycji, o tym jak rozpatrywać skargi, wnioski i petycje, jak transmitować sesję, aby nie łamać zasad RODO. Oczywiście wszystkie pisma omawiane będą na rzeczywistych przykładach.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak dbać o bezpieczeństwo radnych podczas posiedzeń komisji? Jakie środki ostrożności powinny zostać wdrożone?
 • Jak zachować terminowość rozpatrywania skarg, wniosków i petycji? Co jeśli termin nie został zachowany?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy okazuje się, że petent określił dany dokument jako skargę, a okazał się on petycją lub wnioskiem, bądź na odwrót? Czy należy informować o tym petenta, czy zwyczajnie rozpatrywać ten dokument w taki sposób, jak wynika z jego tekstu, mimo, że tytułowany jest inaczej?
 • Jakie są nowe uprawnienia organów stanowiących w jednostkach samorządowych?
 • Jak powinna funkcjonować komisja ds. skarg, wniosków i petycji w świetle nowych specustaw?
 • Czy każdą uchwałę powinna opiniować komisja? Jak opiniować uchwały? Jakie problemy można napotkać podczas opiniowania? Obowiązki komisji w zakresie opiniowania uchwał, jakie działania powinna podjąć?
 • Jak powinna wyglądać praca komisji ds. skarg, wniosków i petycji oraz praca radnych? Jakie problemy mogą napotkać radni?

Szczegółowy program szkolenia:

Posiedzenia komisji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w czasie pandemii. Na co pozwalają przepisy?

 • Jak prawidłowo doręczać dokumenty na posiedzenie sesji w trybie on-line?
 • Czy komisje Rady Gminy mogą odbywać posiedzenia zdalne?
 • Czy konieczne są zamiany w statutach gmin?
 • Jak powinna wyglądać komunikacja z radnymi w czasie epidemii?
 • Jak powinny wyglądać wypowiedzi radnych on-line? Jak udzielić głosu radnemu on-line?
 • Jak powinien odbywać się korespondencyjny tryb głosowania?
 • Jakie są nowe uprawnienia Przewodniczącego komisji wewnętrznej Rady Gminy?
 • Uczestnictwo mieszkańców w posiedzeniu komisji odbywanej w sposób zdalny? Czy jest to możliwe? Na jakiej zasadzie i w jaki sposób?
 • Jak zgodnie z nowymi specustawami zorganizować posiedzenie komisji w czasie epidemii?
 • Jakie są nowe uprawnienia organów stanowiących w jednostkach samorządowych?

1. Jakie są różnice między wnioskiem, petycją i skargą? Kwestie problematyczne

 • Petycja jako nowość, co ją wyróżnia i na co zwracać uwagę przy jej rozpatrywaniu?
 • Jak prawidłowo rozpatrywać petycje? Jak nie pomylić ich z wnioskiem? Co sprawia największe problemy i jak je rozwiązać?
 • Czym różni się petycja od wniosku? Kwestie problematyczne, na co zwracać uwagę?
 • W jaki sposób rozpatrywać wnioski? Jakie mają cechy charakterystyczne i co je wyróżnia?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy okazuje się, że petent określił dany dokument jako skargę, a okazał się on petycją lub wnioskiem, bądź na odwrót? Czy należy informować o tym petenta, czy zwyczajnie rozpatrywać ten dokument w taki sposób, jak wynika z jego tekstu, mimo, że tytułowany jest inaczej?
 • Jakie są procedury podczas rozpatrywania pism? Kwestie problematyczne w procedurach regulujących rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji.
 • W jakim trybie rozpatrywać skargi, wnioski i petycje, czy pismo powinno przejść przez sesję, według właściwości sprawy czy przez uchwałę rady gminy?
 • W jaki sposób odpisywać na wnioski, skargi i petycje? Na co zwrócić uwagę, a czego się wystrzegać?
 • Rzeczywiste przykłady skarg:
 • Jak rozpatrzyć skargę za nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora Zarządu Dróg?
 • Jak rozpatrzyć skargę na Prezydenta Miasta dotyczącą bezczynności w sprawie nieudzielania odpowiedzi na pismo?
 • Jak rozpatrzyć petycję dotyczącą nagrywania obrazu i dźwięku posiedzeń Komisji Rady Miasta?
 • Jak rozpatrzyć skargę mieszkańców, którzy są współwłaścicielami drogi (w miejscu ich dawnych posesji częściowo są teraz drogi), czy w takiej sytuacji powołać mediatora?
 • Jak rozpatrzyć skargę o zakłócenie spokoju, czy konieczna będzie w takim wypadku eksmisja i jeśli tak to jak tego dokonać?
 • Jak rozpatrzyć skargę mieszkańców domków jednorodzinnych w przypadku gdy nie chcą aby przy ulicach parkowały samochody osób, które nie są mieszkańcami tego osiedla?
 • Jak rozpatrzyć skargę, która została złożona na pracownika gminy? Co jeśli skarga została złożona na osobę zarządzającą gminą, np.: wójta?
 • Na co powinien zwrócić uwagę urzędnik podczas rozpatrywania skargi?
 • Jak rozpatrywać skargi? Jak się do nich odnosić i w jakim terminie?
 • W jaki sposób urzędnicy powinni kwalifikować wpływające pisma i jak się do nich odnosić?
 • Kiedy skarga nie jest skargą? Czy mogą wystąpić sytuacje, gdzie skargi nie trzeba rozpatrywać?
 • Jeśli występuje sytuacja, że skargi nie trzeba rozpatrywać to jakie przepisy to uwzględniają i jak się do nich zastosować?
 • Jak zachować terminowość rozpatrywania skarg, wniosków i petycji? Co jeśli termin nie został zachowany?
 • Jak poprawnie napisać interpelację? Jak ją odczytać i jak rozumieć?
 • Jak rejestrować pisma, które wpływają? W jaki sposób prowadzić rejestr skarg, wniosków i petycji?

2. Jakie kompetencje ma komisja ds. skarg, wniosków i petycji?

 • Jakie zadania i uprawnienia ma komisja ds. skarg, wniosków i petycji? Jaki jest zakres kompetencji tej komisji i czym ona się zajmuje?
 • Na jakich zasadach działa komisja ds. skarg, wniosków i petycji? Jak funkcjonuje komisja ds. skarg, wniosków i petycji? Kwestie sporne w zakresie zadań i obowiązków komisji ds. skarg, wniosków i petycji
 • Co komisja ds. skarg, wniosków i petycji powinna zrobić z pismem, którego rozpatrzenie nie leży w jej kompetencji?
 • Jak przewodniczący komisji ds. skarg, wniosków i petycji powinien przeprowadzać komisję?
 • Co robić, gdy komisja ds. skarg, wniosków i petycji nie może podjąć jednoznacznej decyzji? Gdzie wtedy skierować pismo i w jaki sposób?
 • Czy pismo powinno trafić do komisji, czy do rady, czy od razu na posiedzenie, czy jednak powinno być rozstrzygnięte poza radą?
 • Czy komisja ds. skarg, wniosków i petycji powinna rozpatrywać jedynie skargi, które zostały zgłoszone na innych mieszkańców, czy na pracowników gminy również?
 • Czy każdą uchwałę powinna opiniować komisja? Jak opiniować uchwały? Jakie problemy można napotkać podczas opiniowania? Obowiązki komisji w zakresie opiniowania uchwał, jakie działania powinna podjąć?
 • Czy do wszystkich radnych powinny być przekazywane dokumenty dotyczące skargi czy tylko decyzja komisji?
 • Czy może być więcej posiedzeń komisji dotyczących jednego pisma, czy tylko jedno? Jak poradzić sobie gdy do urzędu wpływa bardzo dużo pism?
 • Jak powinna wyglądać praca komisji ds. skarg, wniosków i petycji oraz praca radnych? Jakie problemy mogą napotkać radni?
 • Jakie są obowiązki komisji rewizyjnej, a jakie komisji ds. skarg, wniosków i petycji? Jakie zadania komisja ds. skarg, wniosków i petycji przejęła po komisji rewizyjnej?
 • Jakie zadania i uprawnienia ma komisja rewizyjna w świetle nowych zasad? Do jakich dokumentów ma dostęp? Co może badać?
 • Jak powinno wyglądać rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji przez komisję?
 • Ile może trwać rozpatrywanie skargi? Ile powinno trwać rozpatrywanie pism i jak zachować termin rozpatrzenia takich pism?Jakie konsekwencje dla urzędnika ma niedochowanie terminu rozpatrzenia skargi/wniosku/petycji?
 • Czy trzeba informować wnioskującego przed rozpoczęciem rozpatrywania skargi? Czy wystarczy, że od czasu złożenia skargi otrzyma on decyzję dopiero po jej rozpatrzeniu? Czy w międzyczasie trzeba informować wnioskującego?
 • Jak wykonać szczegółowy plan pracy komisji ds. skarg, wniosków i petycji na dany rok? Jakie problemy można tutaj napotkać i jak się z nimi uporać?
 • Jakie pisma komisja powinna rozpatrywać samodzielnie, a jakie przekazywać do innych jednostek administracyjnych? Jeśli pismo trzeba przekazać to jak to zrobić i gdzie? Jakich procedur należy przestrzegać podczas przekazywania pisma do innego organu?
 • Jaki jest tryb rozpatrywania pism gdy pismo zostało przekazane do sądu administracyjnego i sąd wydał wyrok? Praktyczne aspekty rozpatrywania pism przekazywanych do sądu.
 • Czy można odwołać się od decyzji komisji? Jak to zrobić? Jakie pismo trzeba wypełnić aby się odwołać?
 • Jak napisać sprawozdanie z działalności komisji? Jak odczytać takie sprawozdanie i jak je rozumieć? Jakie problemy można napotkać podczas pisania sprawozdania i czego w nim unikać?
 • Jak napisać protokół z sesji komisji? Czego się wystrzegać podczas pisania protokołu zważywszy na to, że musi on być później zamieszczony w BIP?
 • Przykładowe projekty uchwał komisji ds. skarg, wniosków i petycji.

3. Jakie informacje nie mogą być ujawniane? RODO w Biurze Rady – wyjaśnienie rzeczywistych sytuacji z pracy biura rady

 • Co powinno zostać anonimowe w biurze rady? Co można publikować podczas sesji komisji ds. skarg, wniosków i petycji? Jak uniknąć publikowania danych podczas transmitowania sesji?
 • Co można publikować w protokole z sesji komisji na stronie BIP? Czego absolutnie nie można publikować? Jakie mogą być konsekwencje jeśli jakieś dane wyciekną?
 • Co musi zostać anonimowe podczas publikacji uchwał komisji?
 • Jakie informacje mogą być przekazane do każdej ze stron po sesji? Jakie dane? Czy każda ze stron – oskarżająca oraz oskarżana – może otrzymać wszystkie dane tej drugiej osoby?
 • Czy przed robieniem zdjęć na różnego rodzaju imprezach okolicznościowych należy ubiegać się o zgodę uczestników, czy nie ma takiej konieczności?
 • Czy można publikować zdjęcia dzieci w mediach społecznościowych? Co, jeśli takie zdjęcie zostało opublikowane?
 • Czy jeśli nie można publikować zdjęć dzieci, to jak uniknąć konsekwencji w przypadku zamieszczenia takiego zdjęcia?


Prowadzący

Renata Leszcz – praktyk, od 5 lat sekretarz Urzędu Gminy Niedrzwica Duża, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w samorządzie. Zajmuje się nadzorem nad sprawami związanymi z rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji – składanych zarówno do organu wykonawczego, jak i stanowiącego, czy jednostek organizacyjnych. Audytor jednostek sektora finansów publicznych oraz Inspektor Ochrony Danych w instytucjach publicznych. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej wydziału prawa i administracji, studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na kierunku służba publiczna oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi, oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego – kierunek audyt wewnętrzny i ochrona danych osobowych.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia