Wideoszkolenie: Działalność gospodarcza

Zadania gmin i obowiązki przedsiębiorców w ramach CEIDG na podstawie Konstytucji Biznesu. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej. Nowe wzory formularzy CEIDG i zmiany w obsłudze CEIDG.

od 429.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się ewidencją działalności gospodarczej i kontaktujących się z przedsiębiorcami

Uwaga, nowa aplikacja CEIDG!
Co powiedzą Państwo na szkolenie skierowane do zajmujących się ewidencją działalności gospodarczej i kontaktujących się z przedsiębiorcami? Co powiedzą Państwo na jedno szkolenie, które zastępuje kilka? Zebraliśmy obawy i wątpliwości innych gmin i umieściliśmy je w programie naszego szkolenia.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • rejestracja działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców (obywateli państw członkowskich UE i EOG oraz obywateli innych państw), jakie dokumenty muszą przedstawić?
 • możliwość zawieszenia i wznowienia działalności z datą wsteczną
 • data zaprzestania a data wykreślenia: czym różnią się te dwie daty?
 • jakie są zasady „ulgi na start”?
 • zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń w ZUS (DRUK ZZA, DRUK ZUA) oraz członków rodziny przedsiębiorcy (DRUK ZCNA),
 • na co należy zwracać uwagę przy uzupełnianiu druków dot. zgłoszenia przedsiębiorcy do ZUS?
 • Obowiązek zgłoszenia się przedsiębiorcy do ZUS, Urzędu Skarbowego i Urzędu Statystycznego po rozpoczęciu działalności gospodarczej, dokonaniu zmiany we wpisie, zawieszeniu, wznowieniu lub wykreśleniu działalności (działalność indywidualna, działalność w formie spółki cywilnej). Kiedy należy osobiście udać się do w/w urzędów, a kiedy wystarczy samo złożenie wniosku w urzędzie gminy?

Szczegółowy program szkolenia:

Ewidencja działalności gospodarczej:

 • obowiązujące przepisy (ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji
 • o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy Dz. U. 2018r. poz. 647 z późn. zm., ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców Dz. U. 2018 r. poz. 646, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. 2018 r. poz. 649),
 • przeniesienie wpisów z ewidencji gminnej do CEIDG (co zrobić, jeśli wpis z ewidencji gminnej nie został przeniesiony do CEIDG?),
 • jak postępować w przypadku zdublowanych wpisów przedsiębiorcy w CEIDG, tzn. gdy w systemie CEIDG występuje więcej niż jeden wpis tego samego przedsiębiorcy?
 • zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Działalność nieewidencjonowana (nierejestrowana).

Zadania organu gminy ( przyjęcie wniosku i wydanie potwierdzenia, wprowadzenie wniosku do CEIDG, wezwanie do skorygowania lub uzupełnienia wniosku).

Wpis do CEIDG – rejestracja działalności gospodarczej:

 • kto może założyć działalność gospodarczą? (osoby fizyczne, osoby niepełnoletnie),
 • jaki dokument jest dokumentem tożsamości okazywanym przez przedsiębiorcę w urzędzie gminy?
 • rejestracja działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców (obywateli państw członkowskich UE i EOG oraz obywateli innych państw), jakie dokumenty muszą przedstawić?
 • zakładanie działalności indywidualnej a zakładanie działalności w formie spółki cywilnej,
 • omówienie nowego wniosku CEIDG-1,
 • adresy wpisywane do CEIDG (baza TERYT),
 • dane do kontaktu ( jakie są plusy podania we wniosku tych danych),
 • nazwa firmy (w przypadku wykonywania działalności w formie spółki cywilnej a w formie działalności indywidualnej),
 • data rozpoczęcia działalności,
 • rodzaje działalności wg PKD 2007,
 • zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń w ZUS (DRUK ZZA, DRUK ZUA) oraz członków rodziny przedsiębiorcy (DRUK ZCNA),
 • na co należy zwracać uwagę przy uzupełnianiu druków dot. zgłoszenia przedsiębiorcy do ZUS?
 • jakie są zasady „ulgi na start”?
 • dane fakultatywne we wniosku, konsekwencje nieuzupełnienia rubryk z tymi danymi (forma opodatkowania, małżeńska wspólność majątkowa),
 • zgłoszenie rachunku bankowego firmowego lub osobistego,
 • pełnomocnictwo i prokura - zasady wpisywania pełnomocnika i prokurenta do CEIDG,
 • załączniki do wniosku CEIDG-1,
 • zarząd sukcesyjny (kiedy i jak można powołać zarządcę sukcesyjnego?),
 • możliwość dołączenia do wniosku CEIDG-1 zgłoszenia VAT-R,

Zmiana wpisu w CEIDG:

 • podział danych (informacyjne i ewidencyjne) oraz terminy zgłaszania zmian tych danych,
 • dobrowolność wpisywania i kształtowania dat we wpisie przez przedsiębiorcę,
 • informacje dopisywane do CEIDG z urzędu (zmiana nazwiska, postanowienie o ogłoszeniu upadłości, zgon przedsiębiorcy)
 • zmiana polegająca na wykreśleniu części wpisu, np. wykreśleniu udziału w spółce a pozostawieniu działalności indywidualnej?
 • zmiana daty rozpoczęcia działalności,
 • zmiana a ponowne przekształcenie wniosku.

Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej:

 • kiedy i na jaki okres można zawiesić działalność?
 • zawieszenie działalności spółki cywilnej,
 • możliwość zawieszenia i wznowienia działalności z datą wsteczną,
 • zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej na jednym wniosku,
 • zawieszenie z tytułu opieki nad dzieckiem.

Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG:

 • jaki jest termin zgłoszenia wykreślenia?
 • data zaprzestania a data wykreślenia: czym różnią się te dwie daty?
 • niepodjęcie działalności,
 • wykreślenie z urzędu,
 • wyrejestrowanie przedsiębiorcy z ubezpieczeń (druk ZWUA).
 • Obowiązek zgłoszenia się przedsiębiorcy do ZUS, Urzędu Skarbowego i Urzędu Statystycznego po rozpoczęciu działalności gospodarczej, dokonaniu zmiany we wpisie, zawieszeniu, wznowieniu lub wykreśleniu działalności (działalność indywidualna, działalność w formie spółki cywilnej). Kiedy należy osobiście udać się do w/w urzędów, a kiedy wystarczy samo złożenie wniosku w urzędzie gminy?

Hurtownia danych – przedstawienie tematu.

Rejestry działalności regulowanej (RDR).

Nowa aplikacja CEIDG

Prowadzący

Karolina Szmit – inspektor w Biurze Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miejskiego w Radomiu. Od 2008 roku zajmuje się prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej. Jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie kierunek Administracja.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 429.00
20 grudnia 2021

Podobne szkolenia