Wideoszkolenie: Dotacje placówek niepublicznych II aktualizacja

Dotacje oświatowe dla placówek niepublicznych na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – zasady przyznawania dotacji, obliczanie wysokości dotacji, w tym praktyczne przykłady drugiej aktualizacji na 2021 r. oraz zasady jej rozliczania


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do wydziałów oświaty w urzędach miast i gmin – pracowników jednostek samorządowych zajmujących się dotacjami oświatowymi placówek niepublicznych

Przeprowadzenie drugiej aktualizacji dotacji coraz bliżej!
Podczas wideoszkolenia PCC Poland prowadzący praktyk odpowie na wszystkie pytania z programu. Dowiedzą się Państwo jak interpretować i stosować przepisy związane z COVID-19. Prelegent szczegółowo omówi procedurę przyznawania dotacji: obowiązujące zasady, potrzebne dokumenty (z uwzględnieniem zasad RODO w przypadku formy elektronicznej). Ekspert podpowie, jak sprawnie i bezbłędnie przeprowadzić drugą aktualizację dotacji oświatowych dla placówek niepublicznych. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:


 • Jak przeprowadzić drugą aktualizację dotacji? Omówienie podstawowej kwoty dotacji, transze i terminy wypłaty wyrównania
 • O co pomniejszyć, a o co zwiększyć dotację? Omówienie wskaźników i wzorów
 • Jak powinno się rozliczać koszty kształcenia specjalnego?
 • Jak rozliczyć koszty wspólne/ koszty między gminami?
 • Co zrobić, gdy dyrektor piastuje to stanowisko w kilku placówkach jednocześnie?
 • Jak rozliczać różne dodatkowe fundusze (np. dofinansowanie na prowadzenie zajęć wspomagających w związku z COVID-19)?
 • Jak pracownik jednostki samorządowej odpowiedzialny za obliczanie dotacji może zoptymalizować swoją pracę?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Tabele z informacjami (arkusz Excel)
 • Wzór uchwały
 • Arkusz Excel do prowadzenia wyliczeń (wraz z omówieniem w trakcie szkolenia)
 • Rozpiski aktualizacji
 • Wzory dokumentów dla placówek starających się o dotację
 • Lista dzieci (do uzupełnienia przez placówki starające się o dotację).


Szczegółowy program szkolenia:

1. Systematyka prawa regulującego dotacje oświatowe i omówienie jego zastosowania: ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, akty prawa miejscowego, przepisy finansów publicznych i rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

 • Jakie są kryteria tworzenia zarządzeń i uchwał związanych z dotacjami dla placówek niepublicznych?
 • Czy w uchwale powinny być osobne zapisy dotyczące osób niepełnosprawnych?
 • Jak wygląda sprawozdawczość w przypadku wydziałów zajmujących się dotacjami?
 • Analiza aktów prawnych regulujących funkcjonowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty w czasie pandemii COVID – 19 na terytorium RP – interpretacje i stanowiska oraz praktyczne przykłady

2. Procedura przyznawania dotacji. Wyjaśnienie krok po kroku

 • Jak wygląda cała procedura?
 • Jakie są zasady przyznawania dotacji?
 • Jakie dokumenty powinna złożyć placówka, która stara się o dotację?
 • Jak wygląda weryfikacja wniosku?
 • Które dokumenty można złożyć w wersji elektronicznej (RODO)?

3. Obliczanie wysokości dotacji – objaśnienie zasad i wzorów wyliczeń

 • Jak naliczać dotacje dla poszczególnych placówek (np. przedszkola, szkoły)?
 • Które dane są powiązane z subwencją i jak je interpretować?
 • Jak wygląda praca z metryczką dla gminy i powiatu w 2021 r. – omówienie przykładu.
 • Wyjaśnienie znaczeń poszczególnych wskaźników i standardów.
 • Co wliczać, a czego nie wliczać do wniosków?
 • O co pomniejszyć dotację? Omówienie wskaźników i wzoru.
 • O co zwiększyć dotację? Omówienie wskaźników i wzoru.
 • Jak naliczać wskaźnik zwiększający?
 • Jak interpretować wydatki bieżące?
 • Jak przeliczać kwoty na dzieci pełnosprawne?
 • Jak wygląda procedura w przypadku dziecka w wieku 6 lat?
 • Klasy – wagi dla orzeczeń
 • Jak powinno się naliczać fundusze w przypadku indywidualnego toku nauczania?
 • Od kiedy dziecko jest liczone jako to, które ma obowiązek nauki?
 • Kiedy trzeba przeprowadzać aktualizacje? Omówienie terminarza.
 • Jak przeprowadzić pierwszą aktualizację dotacji?
 • Jak przeprowadzić drugą aktualizację dotacji? Omówienie podstawowej kwoty dotacji, transze i terminy wypłaty wyrównania
 • Jak obliczać wyrównania?
 • Jak obliczać statystyczną liczbę uczniów?
 • Za jaki okres można przeprowadzić korekty?
 • Jak rozliczać korekty?
 • Jak pracownik jednostki samorządowej odpowiedzialny za obliczanie dotacji może zoptymalizować swoją pracę?

4. Rozliczanie dotacji

 • Na co dotacja powinna być przeznaczona?
 • Jak rozliczać dzieci z niepełnosprawnościami?
 • Co zrobić, gdy dyrektor piastuje to stanowisko w kilku placówkach jednocześnie?
 • Jak rozliczyć dziecko, które przyszło od połowy miesiąca?
 • Jak powinno się rozliczać koszty kształcenia specjalnego?
 • Jak rozliczyć koszty wspólne?
 • Jak rozliczać różne dodatkowe fundusze (np. dofinansowanie na prowadzenie zajęć wspomagających w związku z COVID-19)?
 • Jak rozliczać koszty między gminami?


Prowadzący

Paulina Jankowska - od 2016 r. Główny Specjalista w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, na stanowisku ds. obsługi finansowej niepublicznych szkół i przedszkoli. Udokumentowane doświadczenie w tworzeniu aktów prawa miejscowego, naliczaniu i rozliczaniu dotacji oświatowych, wydawaniu decyzji administracyjnych, dokonywaniu rozliczeń z innymi gminami w zakresie zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego, a także współautorka usprawnionych narzędzi elektronicznych służących do naliczania stawek dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli. Biegłe poruszanie się w obszarze dotacji oświatowych i interpretacji litery prawa, w tym współdziałanie z RIO, SKO, MEiN. Udział w licznych szkoleniach i warsztatach z tematyki finansowania zadań oświatowych.

Dodatkowo wieloletnie doświadczenie w dziedzinie funduszy europejskich, w tym współpraca z firmą konsultingową w zakresie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie ze środków unijnych, w tym biznesplany, studia wykonalności.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia