Wideoszkolenie: Współpraca szkół z placówkami zagranicznymi

Współpraca szkół z placówkami zagranicznymi. Gdzie można szukać szkół, z którymi można nawiązać współpracę? Jakie kryteria musi spełniać szkoła, żeby można było rozpocząć z nią współpracę? Jak stworzyć projekt? Jak pozyskać fundusze i rozliczać wydatki? 

od 499.00 zł

Wideoszkolenie jest skierowane do dyrektorów szkół, którzy już podjęli współpracę z placówkami zagranicznymi lub zastanawiają się nad podjęciem takich działań. Serdecznie zapraszamy również osoby, które zajmują się bezpośrednio przygotowaniem takiego projektu – nauczycieli, pedagogów, trenerów

Jakie korzyści niesie nawiązanie współpracy z placówką zagraniczną i jak nawiązać współpracę z inną szkołą?
Na tym szkoleniu dowiedzą się Państwo, jak rozwiązać problem odwołania wyjazdu i doradzi, jak zabezpieczyć finanse pozyskane w ramach takiego projektu. Prelegentka przeprowadzi Państwa przez cały proces: od pisania projektu, poprzez współpracę z placówkami, rodzicami i uczniami, aż do samego zakończenia projektu. Ekspertka odpowie na wszystkie pytania, to niepowtarzalna okazja, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości związane ze współpracą z placówkami zagranicznymi i zacząć działać już teraz!

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Kto powinien sprawować nadzór nad projektem – nauczyciel czy dyrektor?
 • W jakim wieku uczniowie mogą brać udział w takich projektach?
 • Czy JST jednostka samorządu terytorialnego może pomóc w nawiązaniu kontaktu ze szkołą z miasta partnerskiego?
 • Jak rozwiązać problem bazy noclegowej w przypadku, gdy nie ma chętnych rodzin na przyjęcie dzieci?
 • Jak rozliczać i dokumentować wydatki związane z projektem?
 • Na jakie działania można wnioskować o dodatkowy grand?
 • Czy należy wtmagać od uczniów biorących udział w projekcie aktualnych szczepień?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Przykładowy projekt
 • Dokumenty potrzebne do rozpoczęcia współpracy ze szkołą zagraniczną
 • Arkusz do spisywania i weryfikowania kosztów


Szczegółowy program szkolenia:

1.Projekt dotyczący współpracy szkoły z placówką zagraniczną- tworzenie, zasady, nadzór pedagogiczny, współpraca z rodzicami

 • Jak stworzyć taki projekt?
 • Jakie są podstawowe zasady, które muszą znaleźć się w każdym projekcie?
 • Czy różnice w systemach nauczania między szkołami są przeciwskazaniem do podjęcia współpracy?
 • Czy różnice systemowe powinny być ujęte w projekcie?
 • Kto powinien sprawować nadzór nad projektem – nauczyciel czy dyrektor?
 • Jak wybrać opiekuna projektu?
 • W jakim wieku uczniowie mogą brać udział w takich projektach?
 • Jak długie wyjazdy można organizować w ramach takiego programu?
 • Jak radzić sobie z niechęcią rodziców/uczniów/ nauczycieli do wzięcia udziału w takim projekcie?
 • Jak zachęcić rodziców do takiej współpracy i pomocy w organizacji takiej wymiany?
 • Jakie są korzyści podjęcia takiej współpracy?
 • Które (i w jaki sposób) jednostki mogą włączyć się do takiej współpracy?
 • Czy jednostka samorządu terytorialnego może wspomagać szkołę w takich działaniach?
 • Gdzie można szukać wsparcia/ pomocy w przypadku podjęcia się zorganizowania takiego projektu?
 • Czy lepiej zacząć współpracę w ramach zorganizowanego projektu typu Erasmus, czy stworzyć warunki do takiej współpracy samodzielnie (plusy i minusy obu rozwiązań)?
 • Czy i jak można stworzyć sieć współpracujących szkół?
 • Jakie są formy współpracy w ramach takiego projektu?
 • Jakie są formy poznawania tradycji i kultury naszego kraju?


2. Nawiązywanie współpracy z placówką zagraniczną – weryfikacja, baza noclegowa

 • W ramach jakich obszarów można nawiązać taką współpracę?
 • Ze szkołami z jakich krajów najlepiej współpracować?
 • Gdzie można szukać szkół, z którymi można nawiązać współpracę?
 • Czy JST jednostka samorządu terytorialnego może pomóc w nawiązaniu kontaktu ze szkołą z miasta partnerskiego?
 • Czy są jakieś bazy, gdzie można szukać partnerskich szkół?
 • Jak nawiązać kontakt ze szkołą zagraniczną?
 • Jakie kryteria musi spełniać szkoła, żeby można było rozpocząć z nią współpracę?
 • Jak zweryfikować szkołę, z którą podejmuje się współpracę?
 • Jak poznać szkołę (rodziców, nauczycieli) ze szkoły zagranicznej?
 • Czy warto obdarować szkołę współpracującą? Jak dowiedzieć się, co warto im dać?
 • Jak zorganizować i przeprowadzić wizytację w szkole (zarówno swojej jak i partnerskiej)
 • Jak weryfikować rodziny, które chcą przyjąć uczniów?
 • Jak rozwiązać problem bazy noclegowej w przypadku, gdy nie ma chętnych rodzin na przyjęcie dzieci?
 • Dobre praktyki w ramach współpracy szkoły z placówką zagraniczną


3. Finanse – źródła finansowania, rozliczanie kosztów, dodatkowe fundusze

 • Jakie są najpopularniejsze i najłatwiej dostępne źródła finansowania?
 • Jak pozyskać sponsorów?
 • Jak rozliczać i dokumentować wydatki związane z projektem?
 • Na jakie działania można dostać dofinansowanie?
 • Czy tylko uczniowie mogą korzystać z finansów przyznanych w ramach projektu?
 • Czy można dostać dofinansowanie na kurs językowy dla nauczycieli?
 • Erasmus – jak napisać projekt, żeby uzyskać wsparcie finansowe?
 • Na jakie działania można wnioskować o dodatkowy grand?
 • Jak rozliczać nauczycieli w przypadku podjęcia się nadzoru?


4. Nawiązywanie współpracy – jak konstruować regulamin współpracy

 • Jak konstruować regulamin współpracy?
 • Czy w ogóle można nawiązywać taką współpracę w czasach zagrożenia epidemicznego?
 • Jaka dokumentacja jest potrzebna?
 • Czy jest zgodne z prawem wymaganie od uczniów biorących udział w projekcie aktualnych szczepień?
 • Jakie formy współpracy są dopuszczalne w czasie pandemii lub zagrożenia epidemicznego?
 • Jak rozliczać finanse projektu?
 • Finansowanie na wypadek stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego –co, jeżeli wyjazd nie doszedł do skutku, to czy wtedy są jakieś konsekwencje finansowe? Co z poniesionymi kosztami (np. za bilety)?
 • Czy można wnioskować o dodatkowe finanse np. na stworzenie wirtualnego spaceru po szkole (motywując to brakiem możliwości spotkania na żywo)
 • Rodzina w Polsce przyjęła ucznia z zagranicy. W trakcie jego wizyty okazało się, że jeden z członków rodziny ma wynik dodatni. Uczeń ma wynik ujemny. Co należy zrobić w takiej sytuacji?


Prowadzący

Elżbieta Bronisz- od 16 lat nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Od 5 lat dyrektor szkoły. Od 5 lat współpracuje z miastem partnerskim Winsen/Luhe w Niemczech, dzięki czemu dzieci czterokrotnie skorzystały z możliwości wyjazdu za granicę. Prezes Stowarzyszenia Lotos, które było organizacją goszczącą dla projektu "See Me Through" realizowanego w ramach Programu Erasmus+ w listopadzie 2021 roku w Drezdenku. Jako Prezes stowarzyszenia "Lotos" odpowiedzialna za zorganizowanie wymiany polsko-niemieckiej dla zespołu tanecznego "Pasjonata" z Drezdenka oraz Klubu Piłkarskiego "Lubuszanin" Drezdenko.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
22 marca 2023

Podobne szkolenia